Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 30,42
 • Değişim :0,07 %
 • Hacim TL :19.296.041
 • Hacim Adet :633.561
* SG: 17.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XSBUR,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TOASO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.603.521.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.603.521.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.603.521.000
 • 1.1 Kasa 2.110.626.000
 • A. Hazır Değerler 2.110.626.000
 • Kasa 2.110.626.000
 • B. Menkul Kıymetler 48.378.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 48.378.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 48.378.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.918.849.000
 • Acenteler 1.918.849.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.918.849.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.256.858.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.256.858.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.256.858.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 166.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 166.000
 • İkrazlar 166.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.093.258.000
 • E. Stoklar 1.093.258.000
 • İŞTİRAKLER 1.093.258.000
 • 6. Diğer Stoklar 175.386.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 175.386.000
 • Menkuller 175.386.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.603.521.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.603.521.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.603.521.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 5.767.714.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.767.714.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 5.767.714.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 907.971.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 907.971.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 907.971.000
 • 16.1 Defter Değeri 4.002.000
 • 3. İştirakler 4.002.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.002.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.370.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.370.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.370.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.319.520.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.319.520.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.319.520.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.757.823.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.757.823.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.757.823.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 692.740.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 692.740.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 692.740.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 55.288.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 55.288.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 55.288.000
 • A K T İ F T O P L A M I 12.371.235.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.371.235.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.371.235.000
 • 4.1 Bonolar 6.181.541.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.181.541.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.181.541.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.904.891.000
 • A. Finansal Borçlar 1.904.891.000
 • Özel Fonlar 1.904.891.000
 • B. Ticari Borçlar 3.743.936.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.743.936.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.743.936.000
 • 11.4 Diğer 8.374.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 8.374.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.374.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.818.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.818.000
 • XII. KARŞILIKLAR 4.818.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 385.640.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 385.640.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 385.640.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.181.541.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.181.541.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.181.541.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.121.529.000
 • Diğer Gelirler 3.121.529.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.121.529.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.922.821.000
 • A. Finansal Borçlar 2.922.821.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.922.821.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 26.111.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 26.111.000
 • Diğer Giderler (-) 26.111.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 172.597.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 172.597.000
 • GENEL GİDERLER (-) 172.597.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.068.165.000
 • Faiz Gelirleri 3.068.165.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.068.165.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.068.165.000
 • A. Sermaye 3.068.165.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.068.165.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 500.000.000
 • Satış Karları 500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 348.382.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 348.382.000
 • MALİ GİDERLER (-) 348.382.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 309.863.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 309.863.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 12.371.235.000
 • P A S İ F T O P L A M I 12.371.235.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.596.801.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.596.801.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.763.233.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.763.233.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 833.568.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 833.568.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 192.023.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 192.023.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 887.616.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 887.616.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -164.130.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -164.130.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -127.970.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -127.970.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -21.581.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -21.581.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -313.681.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -313.681.000
 • 4.1.3 Diğer 573.935.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 573.935.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 519.099.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 519.099.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -55.792.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -55.792.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 574.891.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 574.891.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 574.891.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 574.891.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 574.891.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,57
  3. 19,92
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 19,59
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,59
  3. 19,55
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,85
  3. 17,02

Azalan

  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 7,25
  3. -17,14
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 0,98
  3. -12,50
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,99
  3. -10,76
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,49
  3. -5,32
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,26
  3. -4,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,99
  3. 16,47
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,92
  3. -1,08
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,41
  3. -3,42

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,27
  3. 0,39
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,11
  3. 3,83
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,40
  3. 13,15

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.