Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 31,40
 • Değişim :-0,32 %
 • Hacim TL :15.695.785
 • Hacim Adet :499.279
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XSBUR,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : TOASO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.600.273.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.600.273.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.600.273.000
 • 1.1 Kasa 2.672.982.000
 • A. Hazır Değerler 2.672.982.000
 • Kasa 2.672.982.000
 • B. Menkul Kıymetler 117.994.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 117.994.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 117.994.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.306.185.000
 • Acenteler 1.306.185.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.306.185.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 1.306.556.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.306.556.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 1.306.556.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 170.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 170.000
 • İkrazlar 170.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 971.468.000
 • E. Stoklar 971.468.000
 • İŞTİRAKLER 971.468.000
 • 6. Diğer Stoklar 224.918.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 224.918.000
 • Menkuller 224.918.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.600.273.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.600.273.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.600.273.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 5.713.233.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 5.713.233.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 5.713.233.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 853.265.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 853.265.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 853.265.000
 • 16.1 Defter Değeri 6.266.000
 • 3. İştirakler 6.266.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.266.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 30.370.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 30.370.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 30.370.000
 • AKTİF TOPLAMI 2.327.213.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.327.213.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.327.213.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.788.214.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.788.214.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.788.214.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 654.202.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 654.202.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 654.202.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 53.703.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 53.703.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 53.703.000
 • A K T İ F T O P L A M I 12.313.506.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.313.506.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.313.506.000
 • 4.1 Bonolar 6.145.658.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.145.658.000
 • Maliyet Artış Fonu 6.145.658.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.796.618.000
 • A. Finansal Borçlar 1.796.618.000
 • Özel Fonlar 1.796.618.000
 • B. Ticari Borçlar 3.567.208.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.567.208.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.567.208.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 350.000.000
 • 2. Borç Senetleri 350.000.000
 • Alınan Primler 350.000.000
 • 11.4 Diğer 8.374.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 8.374.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 8.374.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 293.679.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 293.679.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 293.679.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.145.658.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.145.658.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.145.658.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.362.574.000
 • Diğer Gelirler 3.362.574.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.362.574.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.164.948.000
 • A. Finansal Borçlar 3.164.948.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.164.948.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 28.204.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 28.204.000
 • Diğer Giderler (-) 28.204.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 169.422.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 169.422.000
 • GENEL GİDERLER (-) 169.422.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.805.274.000
 • Faiz Gelirleri 2.805.274.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.805.274.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.805.274.000
 • A. Sermaye 2.805.274.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.805.274.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 500.000.000
 • Satış Karları 500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 348.382.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 348.382.000
 • MALİ GİDERLER (-) 348.382.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 309.863.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 309.863.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 12.313.506.000
 • P A S İ F T O P L A M I 12.313.506.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.098.261.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.098.261.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.704.980.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.704.980.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 393.281.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 393.281.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 96.624.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 96.624.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 420.212.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 420.212.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -72.433.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -72.433.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -64.079.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -64.079.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -10.860.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -10.860.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -147.372.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -147.372.000
 • 4.1.3 Diğer 272.840.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 272.840.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 230.568.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 230.568.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -31.840.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -31.840.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 262.408.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 262.408.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 262.408.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 262.408.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.