Tekfen Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 16,24
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :33.243.774
 • Hacim Adet :2.038.103
* SG: 15.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tekfen Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TKFEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.265.732.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.265.732.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.265.732.000
 • 1.1 Kasa 2.830.646.000
 • A. Hazır Değerler 2.830.646.000
 • Kasa 2.830.646.000
 • B. Menkul Kıymetler 14.213.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 14.213.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 14.213.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.303.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.303.000
 • Sigortalılar 2.303.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.709.933.000
 • Acenteler 1.709.933.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.709.933.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 41.323.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 41.323.000
 • İkrazlar 41.323.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 879.965.000
 • E. Stoklar 879.965.000
 • İŞTİRAKLER 879.965.000
 • 6. Diğer Stoklar 528.507.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 528.507.000
 • Menkuller 528.507.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.239.265.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.239.265.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.239.265.000
 • 8.1.3 Diğer 26.467.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 26.467.000
 • Gayrimenkuller 26.467.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.102.935.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.102.935.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.102.935.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 24.391.000
 • Devam Eden Yatırımlar 24.391.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 24.391.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.137.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.137.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.137.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 171.615.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 171.615.000
 • Reasürörler Payı (-) 171.615.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 138.929.000
 • 15.3 Diğer 138.929.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 138.929.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 81.481.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 81.481.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 81.481.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.506.574.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.506.574.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.506.574.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.242.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.242.000
 • Ödenmiş Sermaye 19.242.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 56.191.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 56.191.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 56.191.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 101.375.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 101.375.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 101.375.000
 • A K T İ F T O P L A M I 8.368.667.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.368.667.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.368.667.000
 • 4.1 Bonolar 5.163.517.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.163.517.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.163.517.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 865.368.000
 • A. Finansal Borçlar 865.368.000
 • Özel Fonlar 865.368.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 37.281.000
 • Net Dönem Karı 37.281.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 37.281.000
 • B. Ticari Borçlar 1.644.998.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.644.998.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.644.998.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 87.550.000
 • 2. Borç Senetleri 87.550.000
 • Alınan Primler 87.550.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 38.608.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 38.608.000
 • XII. KARŞILIKLAR 38.608.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 61.214.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 61.214.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 61.214.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.772.918.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.772.918.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.772.918.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.163.517.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.163.517.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.163.517.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 481.731.000
 • Diğer Gelirler 481.731.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 481.731.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 249.286.000
 • A. Finansal Borçlar 249.286.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 249.286.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 81.051.000
 • B. Ticari Borçlar 81.051.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 81.051.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 49.372.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 49.372.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 49.372.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.134.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.134.000
 • Diğer Giderler (-) 1.134.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 48.894.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 48.894.000
 • GENEL GİDERLER (-) 48.894.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 51.926.000
 • PASİF TOPLAMI 51.926.000
 • Personel Giderleri (-) 51.926.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.723.419.000
 • Faiz Gelirleri 2.723.419.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.723.419.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.692.447.000
 • A. Sermaye 2.692.447.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.692.447.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.475.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.475.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.475.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -128.792.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -128.792.000
 • Diğer Giderler (-) -128.792.000
 • F. Net Dönem Karı 128.792.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 128.792.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 128.792.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 197.002.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 197.002.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 30.972.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 30.972.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 8.368.667.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.368.667.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 5.070.407.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 5.070.407.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -4.337.904.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -4.337.904.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 732.503.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 732.503.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 732.503.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 732.503.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -115.000.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -115.000.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -147.492.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -147.492.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.407.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.407.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -263.899.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -263.899.000
 • 4.1.3 Diğer 468.604.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 468.604.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 626.792.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 626.792.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -110.688.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -110.688.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 516.104.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 516.104.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 516.104.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 516.104.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -292.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 516.396.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,72
  3. 0,00
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 40,90
  3. 0,00
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 1,74
  3. 0,00
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 3,39
  3. 0,00
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,39
  3. 0,00

Azalan

  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,72
  3. 0,00
  1. PKENT PETROKENT TURIZM AS
  2. 40,90
  3. 0,00
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 1,74
  3. 0,00
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 3,39
  3. 0,00
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,39
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
  2. 1,31
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 0,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,02
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.