Tekfen Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,68
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :37.095.010
 • Hacim Adet :4.821.017
* SG: 17.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tekfen Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TKFEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.830.342.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.830.342.000
 • NAKİT DEĞERLER 3.830.342.000
 • 1.1 Kasa 1.181.906.000
 • A. Hazır Değerler 1.181.906.000
 • Kasa 1.181.906.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 769.124.000
 • Acenteler 769.124.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 769.124.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 127.069.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 127.069.000
 • İkrazlar 127.069.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 846.879.000
 • E. Stoklar 846.879.000
 • İŞTİRAKLER 846.879.000
 • 6. Diğer Stoklar 391.293.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 391.293.000
 • Menkuller 391.293.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.808.479.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.808.479.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.808.479.000
 • 8.1.3 Diğer 21.863.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 21.863.000
 • Gayrimenkuller 21.863.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.939.239.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.939.239.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.939.239.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 146.092.000
 • Devam Eden Yatırımlar 146.092.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 146.092.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.754.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.754.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.754.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 74.236.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 74.236.000
 • Reasürörler Payı (-) 74.236.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 96.972.000
 • 15.3 Diğer 96.972.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 96.972.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 124.291.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 124.291.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 124.291.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.399.513.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.399.513.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.399.513.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 14.719.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 14.719.000
 • Ödenmiş Sermaye 14.719.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 41.692.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 41.692.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 41.692.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 37.970.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 37.970.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 37.970.000
 • A K T İ F T O P L A M I 5.769.581.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.769.581.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.769.581.000
 • 4.1 Bonolar 3.183.518.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.183.518.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.183.518.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 840.181.000
 • A. Finansal Borçlar 840.181.000
 • Özel Fonlar 840.181.000
 • B. Ticari Borçlar 1.183.715.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.183.715.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.183.715.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 28.881.000
 • 2. Borç Senetleri 28.881.000
 • Alınan Primler 28.881.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 25.288.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 25.288.000
 • XII. KARŞILIKLAR 25.288.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 29.760.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 29.760.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 29.760.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 710.492.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 710.492.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 710.492.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.183.518.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.183.518.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.183.518.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 367.750.000
 • Diğer Gelirler 367.750.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 367.750.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 227.740.000
 • A. Finansal Borçlar 227.740.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 227.740.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 5.824.000
 • B. Ticari Borçlar 5.824.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 5.824.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 32.795.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 32.795.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 32.795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.194.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.194.000
 • Diğer Giderler (-) 1.194.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 79.913.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 79.913.000
 • GENEL GİDERLER (-) 79.913.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 20.205.000
 • PASİF TOPLAMI 20.205.000
 • Personel Giderleri (-) 20.205.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.218.313.000
 • Faiz Gelirleri 2.218.313.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.218.313.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.192.167.000
 • A. Sermaye 2.192.167.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.192.167.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.475.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.475.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.475.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -107.111.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -107.111.000
 • Diğer Giderler (-) -107.111.000
 • F. Net Dönem Karı 107.111.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 107.111.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 107.111.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 194.145.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 194.145.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 26.146.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 26.146.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.769.581.000
 • P A S İ F T O P L A M I 5.769.581.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.413.893.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.413.893.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.968.533.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.968.533.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 445.360.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 445.360.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 445.360.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 445.360.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -90.421.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -90.421.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -127.932.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -127.932.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.227.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.227.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -219.580.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -219.580.000
 • 4.1.3 Diğer 225.780.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 225.780.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 291.231.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 291.231.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -76.943.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -76.943.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 214.288.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 214.288.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 214.288.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 214.288.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.316.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 209.972.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.