Tekfen Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,30
 • Değişim :1,68 %
 • Hacim TL :43.055.038
 • Hacim Adet :4.197.996
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tekfen Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TKFEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.349.050.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.349.050.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.349.050.000
 • 1.1 Kasa 3.101.271.000
 • A. Hazır Değerler 3.101.271.000
 • Kasa 3.101.271.000
 • B. Menkul Kıymetler 57.400.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 57.400.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 57.400.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 3.961.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 3.961.000
 • Sigortalılar 3.961.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.163.561.000
 • Acenteler 1.163.561.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.163.561.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 34.929.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 34.929.000
 • İkrazlar 34.929.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 964.722.000
 • E. Stoklar 964.722.000
 • İŞTİRAKLER 964.722.000
 • 6. Diğer Stoklar 477.226.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 477.226.000
 • Menkuller 477.226.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.323.715.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.323.715.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.323.715.000
 • 8.1.3 Diğer 25.335.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 25.335.000
 • Gayrimenkuller 25.335.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.212.489.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.212.489.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.212.489.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 191.496.000
 • Devam Eden Yatırımlar 191.496.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 191.496.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.004.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.004.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.004.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 182.633.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 182.633.000
 • Reasürörler Payı (-) 182.633.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 135.166.000
 • 15.3 Diğer 135.166.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 135.166.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 81.881.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 81.881.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 81.881.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.495.735.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.495.735.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.495.735.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.339.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.339.000
 • Ödenmiş Sermaye 19.339.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 46.546.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 46.546.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 46.546.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 55.689.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 55.689.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 55.689.000
 • A K T İ F T O P L A M I 8.561.539.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.561.539.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.561.539.000
 • 4.1 Bonolar 5.757.788.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.757.788.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.757.788.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.025.732.000
 • A. Finansal Borçlar 1.025.732.000
 • Özel Fonlar 1.025.732.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 12.549.000
 • Net Dönem Karı 12.549.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 12.549.000
 • B. Ticari Borçlar 1.610.589.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.610.589.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.610.589.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 109.127.000
 • 2. Borç Senetleri 109.127.000
 • Alınan Primler 109.127.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 60.842.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 60.842.000
 • XII. KARŞILIKLAR 60.842.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 68.074.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 68.074.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 68.074.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.189.239.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.189.239.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.189.239.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.757.788.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.757.788.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.757.788.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 387.205.000
 • Diğer Gelirler 387.205.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 387.205.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 219.930.000
 • A. Finansal Borçlar 219.930.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 219.930.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 49.781.000
 • B. Ticari Borçlar 49.781.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 49.781.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 37.453.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 37.453.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 37.453.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.190.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.190.000
 • Diğer Giderler (-) 1.190.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 43.052.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 43.052.000
 • GENEL GİDERLER (-) 43.052.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 35.727.000
 • PASİF TOPLAMI 35.727.000
 • Personel Giderleri (-) 35.727.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.416.546.000
 • Faiz Gelirleri 2.416.546.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.416.546.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.385.889.000
 • A. Sermaye 2.385.889.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.385.889.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.475.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.475.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.475.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -133.184.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -133.184.000
 • Diğer Giderler (-) -133.184.000
 • F. Net Dönem Karı 133.184.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 133.184.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 133.184.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 196.835.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 196.835.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 30.657.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 30.657.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 8.561.539.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.561.539.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.636.975.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.636.975.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.371.292.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.371.292.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 265.683.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 265.683.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 265.683.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 265.683.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -45.471.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -45.471.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -46.259.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -46.259.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -53.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -53.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -91.783.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -91.783.000
 • 4.1.3 Diğer 173.900.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 173.900.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 206.915.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 206.915.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -46.134.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -46.134.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 160.781.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 160.781.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 160.781.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 160.781.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -937.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 161.718.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.