Tekfen Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,80
 • Değişim :-0,23 %
 • Hacim TL :4.948.803
 • Hacim Adet :386.712
* SG: 17.10.2017 - 14:12 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Tekfen Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : TKFEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.365.885.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.365.885.000
 • NAKİT DEĞERLER 6.365.885.000
 • 1.1 Kasa 2.950.726.000
 • A. Hazır Değerler 2.950.726.000
 • Kasa 2.950.726.000
 • B. Menkul Kıymetler 109.677.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 109.677.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 109.677.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.764.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.764.000
 • Sigortalılar 1.764.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.156.554.000
 • Acenteler 1.156.554.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.156.554.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 39.163.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 39.163.000
 • İkrazlar 39.163.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 971.076.000
 • E. Stoklar 971.076.000
 • İŞTİRAKLER 971.076.000
 • 6. Diğer Stoklar 503.077.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 503.077.000
 • Menkuller 503.077.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.340.380.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.340.380.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.340.380.000
 • 8.1.3 Diğer 25.505.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 25.505.000
 • Gayrimenkuller 25.505.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.134.657.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.134.657.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.134.657.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 12.026.000
 • Devam Eden Yatırımlar 12.026.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 12.026.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.486.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.486.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.486.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 176.236.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 176.236.000
 • Reasürörler Payı (-) 176.236.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 220.342.000
 • 15.3 Diğer 220.342.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 220.342.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 79.280.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 79.280.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 79.280.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.511.653.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.511.653.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.511.653.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 18.687.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.687.000
 • Ödenmiş Sermaye 18.687.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 51.185.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 51.185.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 51.185.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 61.762.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 61.762.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 61.762.000
 • A K T İ F T O P L A M I 8.500.542.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 8.500.542.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 8.500.542.000
 • 4.1 Bonolar 5.439.485.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.439.485.000
 • Maliyet Artış Fonu 5.439.485.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.056.413.000
 • A. Finansal Borçlar 1.056.413.000
 • Özel Fonlar 1.056.413.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 39.265.000
 • Net Dönem Karı 39.265.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 39.265.000
 • B. Ticari Borçlar 1.659.180.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.659.180.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.659.180.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 81.627.000
 • 2. Borç Senetleri 81.627.000
 • Alınan Primler 81.627.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 27.783.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 27.783.000
 • XII. KARŞILIKLAR 27.783.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 66.060.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 66.060.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 66.060.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.910.518.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.910.518.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.910.518.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.439.485.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.439.485.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.439.485.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 459.801.000
 • Diğer Gelirler 459.801.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 459.801.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 237.582.000
 • A. Finansal Borçlar 237.582.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 237.582.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 82.804.000
 • B. Ticari Borçlar 82.804.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 82.804.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 37.530.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 37.530.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 37.530.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.190.000
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.190.000
 • Diğer Giderler (-) 1.190.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 50.686.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 50.686.000
 • GENEL GİDERLER (-) 50.686.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 49.932.000
 • PASİF TOPLAMI 49.932.000
 • Personel Giderleri (-) 49.932.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.601.256.000
 • Faiz Gelirleri 2.601.256.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.601.256.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.570.849.000
 • A. Sermaye 2.570.849.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.570.849.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 370.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 370.000.000
 • Satış Karları 370.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.475.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.475.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.475.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -124.468.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -124.468.000
 • Diğer Giderler (-) -124.468.000
 • F. Net Dönem Karı 124.468.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 124.468.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 124.468.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 197.002.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 197.002.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 30.407.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 30.407.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 8.500.542.000
 • P A S İ F T O P L A M I 8.500.542.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.344.297.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.344.297.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.845.461.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.845.461.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 498.836.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 498.836.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 498.836.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 498.836.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -82.721.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -82.721.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -96.655.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -96.655.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -87.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -87.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -179.463.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -179.463.000
 • 4.1.3 Diğer 319.373.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 319.373.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 470.860.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 470.860.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -85.724.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -85.724.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 385.136.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 385.136.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 385.136.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 385.136.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -446.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 385.582.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,12
  3. 15,46
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,42
  3. 13,46
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. 12,94
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,00
  3. 12,78

Azalan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,97
  3. -11,66
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 8,00
  3. -8,57
  1. MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,04
  3. -7,27
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 1,04
  3. -7,14
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 24,86
  3. -3,12

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,72
  3. -0,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,53
  3. 1,93
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,15
  3. 3,86
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,45
  3. -0,68

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,53
  3. 1,93
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,72
  3. -0,73
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,42
  3. 13,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,32
  3. 0,88
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,15
  3. 4,12

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.