Türk Hava Yolları A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,77
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :383.020.581
 • Hacim Adet :49.699.745
* SG: 23.06.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Hava Yolları A.O.
 • XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : THYAO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 12.814.000.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 12.814.000.000
 • NAKİT DEĞERLER 12.814.000.000
 • 1.1 Kasa 5.584.000.000
 • A. Hazır Değerler 5.584.000.000
 • Kasa 5.584.000.000
 • B. Menkul Kıymetler 841.000.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 841.000.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 841.000.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 461.000.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 461.000.000
 • Sigortalılar 461.000.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.942.000.000
 • Acenteler 1.942.000.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.942.000.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.473.000.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.473.000.000
 • İkrazlar 2.473.000.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 814.000.000
 • E. Stoklar 814.000.000
 • İŞTİRAKLER 814.000.000
 • 6. Diğer Stoklar 699.000.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 699.000.000
 • Menkuller 699.000.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 12.814.000.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 12.814.000.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.814.000.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 54.389.000.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 54.389.000.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 54.389.000.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.972.000.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.972.000.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.972.000.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 171.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 171.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 171.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 885.000.000
 • 15.3 Diğer 885.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 885.000.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.000.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.000.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.000.000
 • AKTİF TOPLAMI 49.294.000.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 49.294.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 49.294.000.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 296.000.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 296.000.000
 • Ödenmiş Sermaye 296.000.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 45.000.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 45.000.000
 • Nominal Sermaye 45.000.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.769.000.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.769.000.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.769.000.000
 • A K T İ F T O P L A M I 67.203.000.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 67.203.000.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 67.203.000.000
 • 4.1 Bonolar 17.886.000.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 17.886.000.000
 • Maliyet Artış Fonu 17.886.000.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 9.085.000.000
 • A. Finansal Borçlar 9.085.000.000
 • Özel Fonlar 9.085.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 71.000.000
 • KAR 71.000.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 71.000.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 506.000.000
 • Net Dönem Karı 506.000.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 506.000.000
 • B. Ticari Borçlar 2.350.000.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.350.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.350.000.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 321.000.000
 • 2. Borç Senetleri 321.000.000
 • Alınan Primler 321.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 40.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 40.000.000
 • XII. KARŞILIKLAR 40.000.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 164.000.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 164.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 164.000.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.283.000.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.283.000.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.283.000.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 17.886.000.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 17.886.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 17.886.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 32.332.000.000
 • Diğer Gelirler 32.332.000.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 32.332.000.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 28.786.000.000
 • A. Finansal Borçlar 28.786.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 28.786.000.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 50.000.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 50.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 50.000.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 390.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 390.000.000
 • GENEL GİDERLER (-) 390.000.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 3.092.000.000
 • PASİF TOPLAMI 3.092.000.000
 • Personel Giderleri (-) 3.092.000.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 14.000.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 14.000.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 14.000.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.985.000.000
 • Faiz Gelirleri 16.985.000.000
 • III. ÖZ SERMAYE 16.985.000.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.985.000.000
 • A. Sermaye 16.985.000.000
 • Kar Payı Gelirleri 16.985.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.380.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.380.000.000
 • Satış Karları 1.380.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.124.000.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.124.000.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.124.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -8.355.000.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -8.355.000.000
 • Diğer Giderler (-) -8.355.000.000
 • F. Net Dönem Karı 8.355.000.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 8.355.000.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 8.355.000.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 59.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 59.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 67.203.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 67.203.000.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.310.000.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.310.000.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.907.000.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.907.000.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 403.000.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 403.000.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 403.000.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 403.000.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -948.000.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -948.000.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -256.000.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -256.000.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.204.000.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.204.000.000
 • 4.1.3 Diğer -801.000.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -801.000.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.716.000.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.716.000.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -295.000.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -295.000.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.421.000.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.421.000.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.421.000.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.421.000.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -1.421.000.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. CEMTS CEMTAS
  2. 4,26
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,40
  3. 0,00
  1. CIMSA CIMSA CIMENTO
  2. 15,42
  3. 0,00
  1. CLEBI CELEBI HAVA SERVISI A.S.
  2. 27,74
  3. 0,00
  1. CMBTN CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK
  2. 36,12
  3. 0,00

Azalan

  1. CEMTS CEMTAS
  2. 4,26
  3. 0,00
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,40
  3. 0,00
  1. CIMSA CIMSA CIMENTO
  2. 15,42
  3. 0,00
  1. CLEBI CELEBI HAVA SERVISI A.S.
  2. 27,74
  3. 0,00
  1. CMBTN CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK
  2. 36,12
  3. 0,00

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.