Türk Hava Yolları A.O.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,06
 • Değişim :-3,41 %
 • Hacim TL :616.163.980
 • Hacim Adet :67.740.386
* SG: 25.09.2017 - 14:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türk Hava Yolları A.O.
 • XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : THYAO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 14.217.000.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 14.217.000.000
 • NAKİT DEĞERLER 14.217.000.000
 • 1.1 Kasa 4.307.000.000
 • A. Hazır Değerler 4.307.000.000
 • Kasa 4.307.000.000
 • B. Menkul Kıymetler 4.838.000.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4.838.000.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.838.000.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 201.000.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 201.000.000
 • Sigortalılar 201.000.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.040.000.000
 • Acenteler 2.040.000.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.040.000.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.388.000.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.388.000.000
 • İkrazlar 1.388.000.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 790.000.000
 • E. Stoklar 790.000.000
 • İŞTİRAKLER 790.000.000
 • 6. Diğer Stoklar 653.000.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 653.000.000
 • Menkuller 653.000.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 14.217.000.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 14.217.000.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 14.217.000.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 50.256.000.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 50.256.000.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 50.256.000.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.177.000.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.177.000.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.177.000.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 124.000.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 124.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 124.000.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 861.000.000
 • 15.3 Diğer 861.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 861.000.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 2.000.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.000.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 2.000.000
 • AKTİF TOPLAMI 45.160.000.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 45.160.000.000
 • Reasürörler Payı (-) 45.160.000.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 284.000.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 284.000.000
 • Ödenmiş Sermaye 284.000.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 44.000.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 44.000.000
 • Nominal Sermaye 44.000.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.648.000.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.648.000.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.648.000.000
 • A K T İ F T O P L A M I 64.473.000.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 64.473.000.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 64.473.000.000
 • 4.1 Bonolar 19.008.000.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 19.008.000.000
 • Maliyet Artış Fonu 19.008.000.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 8.806.000.000
 • A. Finansal Borçlar 8.806.000.000
 • Özel Fonlar 8.806.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 74.000.000
 • KAR 74.000.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 74.000.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 425.000.000
 • Net Dönem Karı 425.000.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 425.000.000
 • B. Ticari Borçlar 2.502.000.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.502.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.502.000.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 372.000.000
 • 2. Borç Senetleri 372.000.000
 • Alınan Primler 372.000.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 43.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 43.000.000
 • XII. KARŞILIKLAR 43.000.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 174.000.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 174.000.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 174.000.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.542.000.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.542.000.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.542.000.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 19.008.000.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 19.008.000.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 19.008.000.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 29.330.000.000
 • Diğer Gelirler 29.330.000.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 29.330.000.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25.887.000.000
 • A. Finansal Borçlar 25.887.000.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 25.887.000.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 49.000.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 49.000.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 49.000.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.813.000.000
 • PASİF TOPLAMI 2.813.000.000
 • Personel Giderleri (-) 2.813.000.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 161.000.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 161.000.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 161.000.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.135.000.000
 • Faiz Gelirleri 16.135.000.000
 • III. ÖZ SERMAYE 16.135.000.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.135.000.000
 • A. Sermaye 16.135.000.000
 • Kar Payı Gelirleri 16.135.000.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.380.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.380.000.000
 • Satış Karları 1.380.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.124.000.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.124.000.000
 • MALİ GİDERLER (-) 1.124.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -7.727.000.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -7.727.000.000
 • Diğer Giderler (-) -7.727.000.000
 • F. Net Dönem Karı 7.727.000.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.727.000.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.727.000.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 59.000.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 59.000.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 64.473.000.000
 • P A S İ F T O P L A M I 64.473.000.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 16.674.000.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 16.674.000.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -14.423.000.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -14.423.000.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.251.000.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.251.000.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.251.000.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.251.000.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.015.000.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.015.000.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -506.000.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -506.000.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.521.000.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.521.000.000
 • 4.1.3 Diğer -270.000.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -270.000.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.004.000.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -2.004.000.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -389.000.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -389.000.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -1.615.000.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -1.615.000.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -1.615.000.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -1.615.000.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -1.615.000.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KERVT KEREVITAS GIDA
  2. 63,80
  3. 19,92
  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,58
  3. 19,70
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,58
  3. 18,37
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,43
  3. 13,58
  1. FRIGO FRIGO PAK GIDA MADDELERI
  2. 0,96
  3. 5,49

Azalan

  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 5,25
  3. -18,60
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 4,40
  3. -9,84
  1. KLGYO KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S.
  2. 4,20
  3. -7,69
  1. TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS
  2. 2,05
  3. -7,24
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,45
  3. -7,05

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,86
  3. -3,37
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,06
  3. -3,41
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,51
  3. -5,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,06
  3. -3,41
  1. ASELS ASELSAN
  2. 25,18
  3. -3,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,14
  3. -4,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,08
  3. -1,47
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,88
  3. 1,78

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.