Soda Sanayii A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,14
 • Değişim :1,38 %
 • Hacim TL :16.557.408
 • Hacim Adet :3.230.236
* SG: 19.10.2017 - 17:01 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Soda Sanayii A.Ş.
 • XKMYA,XTUMY,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : SODA | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.665.954.726
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.665.954.726
 • NAKİT DEĞERLER 1.665.954.726
 • 1.1 Kasa 827.748.885
 • A. Hazır Değerler 827.748.885
 • Kasa 827.748.885
 • B. Menkul Kıymetler 20.223.849
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 20.223.849
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 20.223.849
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 458.564.960
 • Acenteler 458.564.960
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 458.564.960
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 19.626.671
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 19.626.671
 • İkrazlar 19.626.671
 • 6.1 Kısa Vadeli 211.613.984
 • E. Stoklar 211.613.984
 • İŞTİRAKLER 211.613.984
 • 6. Diğer Stoklar 128.176.377
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 128.176.377
 • Menkuller 128.176.377
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.665.954.726
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.665.954.726
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.665.954.726
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.804.411.852
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.804.411.852
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.804.411.852
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 318.368
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 318.368
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 318.368
 • 15.2 Menkul Değerlerin 241.955.831
 • C. Finansal Duran Varlıklar 241.955.831
 • Reasürörler Payı (-) 241.955.831
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 273.895.886
 • 15.3 Diğer 273.895.886
 • Muallak Hasar Karşılığı 273.895.886
 • AKTİF TOPLAMI 1.226.109.146
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.226.109.146
 • Reasürörler Payı (-) 1.226.109.146
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 16.572.326
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.572.326
 • Ödenmiş Sermaye 16.572.326
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.431.048
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.431.048
 • Nominal Sermaye 9.431.048
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 11.457.491
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 11.457.491
 • Kanuni Yedek Akçeler 11.457.491
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 34.102.804
 • F. Diğer Duran Varlıklar 34.102.804
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 34.102.804
 • A K T İ F T O P L A M I 3.470.366.578
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.470.366.578
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.470.366.578
 • 4.1 Bonolar 464.067.534
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 464.067.534
 • Maliyet Artış Fonu 464.067.534
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 39.492.331
 • A. Finansal Borçlar 39.492.331
 • Özel Fonlar 39.492.331
 • B. Ticari Borçlar 235.092.161
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 235.092.161
 • P A S İ F T O P L A M I 235.092.161
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 140.112.469
 • 2. Borç Senetleri 140.112.469
 • Alınan Primler 140.112.469
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 12.834.067
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 12.834.067
 • XII. KARŞILIKLAR 12.834.067
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 22.917.891
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 22.917.891
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 22.917.891
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 464.067.534
 • 8. Borç Reeskontu (-) 464.067.534
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 464.067.534
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 266.043.327
 • Diğer Gelirler 266.043.327
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 266.043.327
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 238.063.442
 • A. Finansal Borçlar 238.063.442
 • TEKNİK GİDERLER (-) 238.063.442
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.330.621
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.330.621
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.330.621
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 236.625
 • PASİF TOPLAMI 236.625
 • Personel Giderleri (-) 236.625
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.740.255.717
 • Faiz Gelirleri 2.740.255.717
 • III. ÖZ SERMAYE 2.740.255.717
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.735.567.205
 • A. Sermaye 2.735.567.205
 • Kar Payı Gelirleri 2.735.567.205
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 750.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 750.000.000
 • Satış Karları 750.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -281.244.927
 • 5. Maliyet Artış Fonu -281.244.927
 • Diğer Giderler (-) -281.244.927
 • F. Net Dönem Karı 281.244.927
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 281.244.927
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 281.244.927
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 164.598.354
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 164.598.354
 • 2. ........... Yılı Zararı 4.688.512
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 4.688.512
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.470.366.578
 • P A S İ F T O P L A M I 3.470.366.578
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.122.414.773
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.122.414.773
 • 1. Satıştan İadeler (-) -763.316.849
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -763.316.849
 • 2. Satış İskontoları (-) 359.097.924
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 359.097.924
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 359.097.924
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 359.097.924
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -73.984.406
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -73.984.406
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -41.775.401
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -41.775.401
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.344.053
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.344.053
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -117.103.860
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -117.103.860
 • 4.1.3 Diğer 241.994.064
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 241.994.064
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 330.198.908
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 330.198.908
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -46.189.899
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -46.189.899
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 284.009.009
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 284.009.009
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 284.009.009
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 284.009.009
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 449.850
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 283.559.159
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,60
  3. 19,96
  1. ARMDA ARMADA BILGISAYAR A.S.
  2. 6,10
  3. 12,96
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20
  1. KLNMA TURK KALKINMA BANKASI A.S.
  2. 6,70
  3. 8,06

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 11,12
  3. -20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,52
  3. -19,15
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,10
  3. -3,53
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,76
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 3,28

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. 3,33
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,10
  3. -3,53
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,99
  3. 1,70
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,30
  3. 0,98
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 0,76

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.