Şekerbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,23
 • Değişim :-1,6 %
 • Hacim TL :2.753.289
 • Hacim Adet :2.210.946
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : SKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.483.373
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.483.373
 • NAKİT DEĞERLER 1.483.373
 • B. Menkul Kıymetler 20.487
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 20.487
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 20.487
 • 1. Hisse Senetleri 9.728
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.728
 • ALACAKLAR 9.728
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.278
 • Acenteler 2.278
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.278
 • 1. Alıcılar 75.747
 • Acenteler 75.747
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 75.747
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.412.165
 • Diğer Alacaklar 1.412.165
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.412.165
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 9.639
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 9.639
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 9.639
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 17.605.982
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 17.605.982
 • VI. KREDİLER 17.605.982
 • 6.1 Kısa Vadeli 17.022.283
 • E. Stoklar 17.022.283
 • İŞTİRAKLER 17.022.283
 • 2. Yarı Mamüller 1.079.118
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.079.118
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.079.118
 • 3. Ara Mamüller -495.419
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -495.419
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -495.419
 • 5. Emtia 1.061.618
 • Menkuller 1.061.618
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.061.618
 • 6. Diğer Stoklar 1.061.618
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.061.618
 • Menkuller 1.061.618
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 414
 • Devam Eden Yatırımlar 414
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
 • 2. Alacak Senetleri 414
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 414
 • A K T İ F T O P L A M I 414
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 145.052
 • BORÇLAR 145.052
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 145.052
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 145.052
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 145.052
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 145.052
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 992.933
 • Muallak Hasar Karşılığı 992.933
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 992.933
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 93.634
 • Hayat Matematik Karşılığı 93.634
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 93.634
 • 17.2 Diğer 93.634
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 93.634
 • Reasürörler Payı (-) 93.634
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 665.266
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 665.266
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 665.266
 • AKTİF TOPLAMI 23.818.856
 • D. Maddi Duran Varlıklar 23.818.856
 • Reasürörler Payı (-) 23.818.856
 • 1. Arazi ve Arsalar 16.136.281
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 16.136.281
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 16.136.281
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 304.269
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 304.269
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 304.269
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 531.388
 • DİĞER PASİFLER 531.388
 • II. PARA PİYASALARI 531.388
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 531.388
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 531.388
 • Nominal Sermaye 531.388
 • 2. Haklar 2.433.904
 • III. ALINAN KREDİLER 2.433.904
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 2.433.904
 • A K T İ F T O P L A M I 990.647
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 990.647
 • Yeniden Değerleme Fonu 990.647
 • 4.1 Bonolar 122.787
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 122.787
 • Maliyet Artış Fonu 122.787
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 86.786
 • A. Finansal Borçlar 86.786
 • Özel Fonlar 86.786
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 372.372
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 372.372
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 372.372
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 164.742
 • KAR 164.742
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 164.742
 • 1. Satıcılar 7.016
 • TEKNİK GELİRLER 7.016
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 7.016
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.069
 • 2. Borç Senetleri 8.069
 • Alınan Primler 8.069
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.053
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.053
 • Alınan Komisyonlar -1.053
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 343.424
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 343.424
 • XII. KARŞILIKLAR 343.424
 • 12.1 Genel Karşılıklar 103.773
 • 4. Ödenecek Giderler 103.773
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 103.773
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 66.714
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 66.714
 • Diğer Teknik Karşılıklar 66.714
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 172.937
 • 8. Borç Reeskontu (-) 172.937
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 172.937
 • D. Alınan Sipariş Avansları 14.841
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 14.841
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 14.841
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.532.793
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.532.793
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.532.793
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.196
 • Diğer Gelirler 1.196
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.196
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278
 • A. Finansal Borçlar 1.278
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.278
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -60.471
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -60.471
 • Ödenen Komisyonlar (-) -60.471
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 197.269
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 197.269
 • Ödenen Tazminatlar (-) 197.269
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -185.934
 • B. Ticari Borçlar -185.934
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -185.934
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.197.572
 • 2. Borç Senetleri 1.197.572
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.197.572
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 273.984
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 273.984
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 273.984
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 890.402
 • 5. Borç Reeskontu (-) 890.402
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 890.402
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 33.186
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 33.186
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 33.186
 • 1. Ortaklara Borçlar 176.025
 • 15.4 Kâr veya Zarar 176.025
 • Diğer Giderler (-) 176.025
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 50.831
 • 2. İştiraklere Borçlar 50.831
 • TEKNİK KAR/ZARAR 50.831
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 125.194
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 125.194
 • GENEL GİDERLER (-) 125.194
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 23.818.856
 • PASİF TOPLAMI 23.818.856
 • Personel Giderleri (-) 23.818.856
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.504.986
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.504.986
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.504.986
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 2.221.040
 • 6. Borç Reeskontu (-) 2.221.040
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 2.221.040
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 25.833
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 25.833
 • Kambiyo Karları 25.833
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 269
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 269
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 269
 • 1. Yasal Yedekler 41
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 41
 • Satış Zararları (-) 41
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 245.365
 • 2. Statü Yedekleri 245.365
 • Kambiyo Zararları (-) 245.365
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 603
 • 3. Özel Yedekler 603
 • Karşılıklar (-) 603
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 133.023
 • 4. Olağanüstü Yedek 133.023
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 133.023
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 111.739
 • 5. Maliyet Artış Fonu 111.739
 • Diğer Giderler (-) 111.739
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 10.017
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 10.017
 • DÖNEM KAR/ZARARI 10.017
 • F. Net Dönem Karı -1.419.990
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.419.990
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.419.990
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.041.414
 • G. Dönem Zararı (-) -1.041.414
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.041.414
 • 2. Yurtdışı Satışlar -148.874
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -148.874
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -87.141
 • 3. Diğer Satışlar -87.141
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -110.866
 • C. Net Satışlar -110.866
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -31.695
 • D. Satışların Maliyeti (-) -31.695
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.084.996
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.084.996
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 287.212
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 287.212
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 354.609
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 354.609
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 62.641
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 62.641
 • 4.1.3 Diğer 291.968
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 291.968
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -67.397
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -67.397
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -67.397
 • 4.2.3 Diğer -67.397
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 5.001
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 5.001
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -109.521
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -109.521
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 27.911
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 27.911
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -92.626
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -92.626
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 28.767
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 28.767
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.555.358
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.555.358
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -52.874
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -52.874
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -887.003
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -887.003
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 139.615
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 139.615
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 139.615
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 139.615
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -14.421
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -14.421
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 125.194
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.