Şekerbank T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,54
 • Değişim :1,32 %
 • Hacim TL :7.622.454
 • Hacim Adet :4.984.675
* SG: 17.10.2017 - 14:13 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Şekerbank T.A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : SKBNK | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.473.475
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.528.414
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.473.475
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.528.414
 • NAKİT DEĞERLER 2.473.475
 • NAKİT DEĞERLER 2.528.414
 • B. Menkul Kıymetler 191.206
 • B. Menkul Kıymetler 213.966
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 191.206
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 213.966
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 191.206
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 213.966
 • 1. Hisse Senetleri 8.609
 • 1. Hisse Senetleri 21.385
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.609
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.385
 • ALACAKLAR 8.609
 • ALACAKLAR 21.385
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.307
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.978
 • Acenteler 2.307
 • Acenteler 17.978
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.307
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.978
 • 1. Alıcılar 65.312
 • 1. Alıcılar 99.293
 • Acenteler 65.312
 • Acenteler 99.293
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 65.312
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 99.293
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.523
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4.551
 • IV. PARA PİYASALARI 4.523
 • IV. PARA PİYASALARI 4.551
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.523
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 4.551
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.523
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.523
 • İkrazlar 4.523
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.551
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.551
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.551
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.236.877
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.238.113
 • Diğer Alacaklar 1.236.877
 • Diğer Alacaklar 1.238.113
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.236.877
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.238.113
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.239
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 7.399
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 7.239
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 7.399
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 7.239
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 7.399
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 16.753.464
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 16.965.763
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 16.753.464
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 16.965.763
 • VI. KREDİLER 16.753.464
 • VI. KREDİLER 16.965.763
 • 6.1 Kısa Vadeli 16.199.979
 • 6.1 Kısa Vadeli 16.399.479
 • E. Stoklar 16.199.979
 • E. Stoklar 16.399.479
 • İŞTİRAKLER 16.199.979
 • İŞTİRAKLER 16.399.479
 • 2. Yarı Mamüller 1.144.297
 • 2. Yarı Mamüller 1.175.347
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.144.297
 • 6.3 Takipteki Krediler 1.175.347
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.144.297
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.175.347
 • 3. Ara Mamüller -609.063
 • 3. Ara Mamüller -590.812
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -609.063
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -590.812
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -609.063
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -590.812
 • 4. Mamüller 332.202
 • SABİT DEĞERLER 332.202
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 332.202
 • 5. Emtia 1.090.361
 • 5. Emtia 1.094.389
 • Menkuller 1.090.361
 • Menkuller 1.094.389
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.090.361
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 1.094.389
 • 6. Diğer Stoklar 1.090.361
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.090.361
 • Menkuller 1.090.361
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.028
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.028
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.028
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 414
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.236
 • Devam Eden Yatırımlar 414
 • Devam Eden Yatırımlar 4.236
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 414
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 4.236
 • 2. Alacak Senetleri 414
 • 2. Alacak Senetleri 4.236
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 414
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.236
 • A K T İ F T O P L A M I 414
 • A K T İ F T O P L A M I 4.236
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 621
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 145.052
 • BORÇLAR 621
 • BORÇLAR 145.052
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 621
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 145.052
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 145.052
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 145.052
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 145.052
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 621
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 621
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 621
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 405.672
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 405.672
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 405.672
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 47.685
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 47.685
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 47.685
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -71.178
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -71.178
 • Diğer Borçlar -71.178
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 990.011
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.079.552
 • Muallak Hasar Karşılığı 990.011
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.079.552
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 990.011
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.079.552
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 89.693
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 91.282
 • Hayat Matematik Karşılığı 89.693
 • Hayat Matematik Karşılığı 91.282
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 89.693
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 91.282
 • 17.2 Diğer 89.693
 • 17.2 Diğer 91.282
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 89.693
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 91.282
 • Reasürörler Payı (-) 89.693
 • Reasürörler Payı (-) 91.282
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 542.615
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 550.322
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 542.615
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 550.322
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 542.615
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 550.322
 • AKTİF TOPLAMI 23.673.735
 • AKTİF TOPLAMI 25.026.048
 • D. Maddi Duran Varlıklar 23.673.735
 • D. Maddi Duran Varlıklar 25.026.048
 • Reasürörler Payı (-) 23.673.735
 • Reasürörler Payı (-) 25.026.048
 • 1. Arazi ve Arsalar 14.957.279
 • 1. Arazi ve Arsalar 15.003.938
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 14.957.279
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 15.003.938
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 14.957.279
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 15.003.938
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 140.857
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 403.259
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 140.857
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 403.259
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 140.857
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 403.259
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.486.928
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 1.555.076
 • DİĞER PASİFLER 1.486.928
 • DİĞER PASİFLER 1.555.076
 • II. PARA PİYASALARI 1.486.928
 • II. PARA PİYASALARI 1.555.076
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 121.031
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 159.031
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 121.031
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 159.031
 • ÖZKAYNAKLAR 121.031
 • ÖZKAYNAKLAR 159.031
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.365.897
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.396.045
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.365.897
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.396.045
 • Nominal Sermaye 1.365.897
 • Nominal Sermaye 1.396.045
 • 2. Haklar 3.879.677
 • III. ALINAN KREDİLER 3.879.677
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 3.879.677
 • A K T İ F T O P L A M I 626.852
 • A K T İ F T O P L A M I 814.813
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 626.852
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 814.813
 • Yeniden Değerleme Fonu 626.852
 • Yeniden Değerleme Fonu 814.813
 • 4.1 Bonolar 124.437
 • 4.1 Bonolar 293.892
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 124.437
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 293.892
 • Maliyet Artış Fonu 124.437
 • Maliyet Artış Fonu 293.892
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 502.415
 • A. Finansal Borçlar 502.415
 • Özel Fonlar 502.415
 • 1. Banka Kredileri 18.506
 • 4.3 Tahviller 18.506
 • Zarar (-) 18.506
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 34.909
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 319.666
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 34.909
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 319.666
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 34.909
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 319.666
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 186.583
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 195.815
 • KAR 186.583
 • KAR 195.815
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 186.583
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 195.815
 • B. Ticari Borçlar 3.326
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.326
 • P A S İ F T O P L A M I 3.326
 • 1. Satıcılar 6.014
 • 1. Satıcılar 17.496
 • TEKNİK GELİRLER 6.014
 • TEKNİK GELİRLER 17.496
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 6.014
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 17.496
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.788
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 23.405
 • 2. Borç Senetleri 6.788
 • 2. Borç Senetleri 23.405
 • Alınan Primler 6.788
 • Alınan Primler 23.405
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -5.909
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -774
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -5.909
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -774
 • Alınan Komisyonlar -5.909
 • Alınan Komisyonlar -774
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 327.062
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 349.358
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 327.062
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 349.358
 • XII. KARŞILIKLAR 327.062
 • XII. KARŞILIKLAR 349.358
 • 12.1 Genel Karşılıklar 99.473
 • 12.1 Genel Karşılıklar 101.256
 • 4. Ödenecek Giderler 99.473
 • 4. Ödenecek Giderler 101.256
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 99.473
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 101.256
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 71.707
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 76.234
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 71.707
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 76.234
 • Diğer Teknik Karşılıklar 71.707
 • Diğer Teknik Karşılıklar 76.234
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 155.882
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 171.868
 • 8. Borç Reeskontu (-) 155.882
 • 8. Borç Reeskontu (-) 171.868
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 155.882
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 171.868
 • D. Alınan Sipariş Avansları 15.619
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 15.619
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 15.619
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.566.118
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.641.716
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.566.118
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.641.716
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.566.118
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.641.716
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.158.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.158.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.158.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 9.347
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 20.906
 • Diğer Gelirler 9.347
 • Diğer Gelirler 20.906
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 9.347
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 20.906
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 183
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.278
 • A. Finansal Borçlar 183
 • A. Finansal Borçlar 1.278
 • TEKNİK GİDERLER (-) 183
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.278
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -52.424
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -5.232
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -52.424
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -5.232
 • Ödenen Komisyonlar (-) -52.424
 • Ödenen Komisyonlar (-) -5.232
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 197.269
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 197.269
 • Ödenen Tazminatlar (-) 197.269
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -185.934
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri -174.823
 • B. Ticari Borçlar -185.934
 • B. Ticari Borçlar -174.823
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -185.934
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) -174.823
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.373.597
 • 15.3 Kâr Yedekleri 1.412.714
 • 2. Borç Senetleri 1.373.597
 • 2. Borç Senetleri 1.412.714
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.373.597
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 1.412.714
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 280.244
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 292.583
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 280.244
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 292.583
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 280.244
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 292.583
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.007.077
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 1.024.642
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.007.077
 • 5. Borç Reeskontu (-) 1.024.642
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.007.077
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 1.024.642
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 86.276
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 95.489
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 86.276
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 95.489
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 86.276
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 95.489
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.216
 • 1. Ortaklara Borçlar 25.174
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.216
 • 15.4 Kâr veya Zarar 25.174
 • Diğer Giderler (-) 4.216
 • Diğer Giderler (-) 25.174
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -16.028
 • 2. İştiraklere Borçlar -16.028
 • TEKNİK KAR/ZARAR -16.028
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 25.174
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 25.174
 • GENEL GİDERLER (-) 25.174
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 23.673.735
 • PASİF TOPLAMI 23.673.735
 • Personel Giderleri (-) 23.673.735
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 20.244
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 648.837
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 20.244
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 648.837
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 20.244
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 648.837
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 542.689
 • 6. Borç Reeskontu (-) 542.689
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 542.689
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 4.588
 • Amortisman Giderleri (-) 4.588
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.588
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 25.026.048
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 25.026.048
 • Karşılıklar (-) 25.026.048
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 683.815
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 683.815
 • Diğer Giderler (-) 683.815
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 565.768
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 565.768
 • MALİ GELİRLER 565.768
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 721
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 721
 • Kambiyo Karları 721
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.202
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.202
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.202
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 7.276
 • E. Yedekler 7.276
 • Faiz Giderleri (-) 7.276
 • 1. Yasal Yedekler 1.219
 • 1. Yasal Yedekler 3.543
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.219
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.543
 • Satış Zararları (-) 1.219
 • Satış Zararları (-) 3.543
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 93.017
 • 2. Statü Yedekleri 93.017
 • Kambiyo Zararları (-) 93.017
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 206
 • 3. Özel Yedekler 206
 • Karşılıklar (-) 206
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 56.338
 • 4. Olağanüstü Yedek 56.338
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 56.338
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.223
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 36.473
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.223
 • 5. Maliyet Artış Fonu 36.473
 • Diğer Giderler (-) 1.223
 • Diğer Giderler (-) 36.473
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 15
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 93.399
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 15
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 93.399
 • DÖNEM KAR/ZARARI 15
 • DÖNEM KAR/ZARARI 93.399
 • F. Net Dönem Karı -339.221
 • F. Net Dönem Karı 513
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -339.221
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 513
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -339.221
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 513
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -240.014
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 56.338
 • G. Dönem Zararı (-) -240.014
 • G. Dönem Zararı (-) 56.338
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -240.014
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 56.338
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 36.548
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 36.548
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 403
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 403
 • 1. ........... Yılı Zararı -360.509
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -360.509
 • 2. ........... Yılı Zararı -239.952
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -239.952
 • 2. Yurtdışı Satışlar -31.501
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -31.501
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -21.318
 • 3. Diğer Satışlar -21.318
 • 2. Satış İskontoları (-) -32.625
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -32.625
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -33.929
 • 3. Diğer İndirimler (-) -33.929
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -27.986
 • C. Net Satışlar -27.986
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -18.402
 • D. Satışların Maliyeti (-) -18.402
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 309.616
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 309.616
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 72.246
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 72.246
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -34.484
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 89.112
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -34.484
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 89.112
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -19.519
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -19.519
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 15.686
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 323.306
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 15.686
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 323.306
 • 4.1.3 Diğer 73.426
 • 4.1.3 Diğer 74.555
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 73.426
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 74.555
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -16.866
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 93.944
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -16.866
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 93.944
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 15.718
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 15.718
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -16.866
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 78.226
 • 4.2.3 Diğer -16.866
 • 4.2.3 Diğer 78.226
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -19.389
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -19.389
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -222
 • H. Finansman Giderleri (-) -222
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -30.481
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -19.167
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -30.481
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -19.167
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -137
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -137
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -38.655
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -38.655
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -36.001
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 49.061
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -36.001
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 49.061
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 315
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 400.442
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 315
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 400.442
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -54.288
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -12.806
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -54.288
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -12.806
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -232.668
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -232.668
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 5.452
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 39.714
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 5.452
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 39.714
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 41.638
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 41.638
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -131.803
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -131.803
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -250.273
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 39.714
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -250.273
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 39.714
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.454
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 34.304
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.454
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 34.304
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 34.304
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -12.923
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 25.174
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,12
  3. 15,46
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,42
  3. 13,46
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. 12,94
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,00
  3. 12,78

Azalan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,97
  3. -11,66
  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 8,00
  3. -8,57
  1. MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,04
  3. -7,27
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 1,04
  3. -7,14
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 24,86
  3. -3,12

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,72
  3. -0,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,53
  3. 1,93
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,15
  3. 3,86
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,45
  3. -0,68

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,53
  3. 1,93
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,72
  3. -0,73
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,42
  3. 13,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,32
  3. 0,88
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,15
  3. 4,12

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.