Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,72
 • Değişim :1,49 %
 • Hacim TL :346.574
 • Hacim Adet :128.890
* SG: 26.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SARKY | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 941.124.784
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 941.124.784
 • NAKİT DEĞERLER 941.124.784
 • 1.1 Kasa 114.196.737
 • A. Hazır Değerler 114.196.737
 • Kasa 114.196.737
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 59.669
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 59.669
 • Sigortalılar 59.669
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 501.299.064
 • Acenteler 501.299.064
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 501.299.064
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 61.083.647
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 61.083.647
 • İkrazlar 61.083.647
 • 6.1 Kısa Vadeli 243.689.109
 • E. Stoklar 243.689.109
 • İŞTİRAKLER 243.689.109
 • 6. Diğer Stoklar 20.796.558
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.796.558
 • Menkuller 20.796.558
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 941.124.784
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 941.124.784
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 941.124.784
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 319.905.552
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 319.905.552
 • II. DURAN VARLIKLAR 319.905.552
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 426.605
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 426.605
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 426.605
 • 15.2 Menkul Değerlerin 24.558
 • C. Finansal Duran Varlıklar 24.558
 • Reasürörler Payı (-) 24.558
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 24.573.025
 • 15.3 Diğer 24.573.025
 • Muallak Hasar Karşılığı 24.573.025
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 58.627.755
 • Hayat Matematik Karşılığı 58.627.755
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 58.627.755
 • AKTİF TOPLAMI 217.795.697
 • D. Maddi Duran Varlıklar 217.795.697
 • Reasürörler Payı (-) 217.795.697
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.465.386
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.465.386
 • Ödenmiş Sermaye 10.465.386
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.688.332
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.688.332
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.688.332
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 304.194
 • F. Diğer Duran Varlıklar 304.194
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 304.194
 • A K T İ F T O P L A M I 1.261.030.336
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.261.030.336
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.261.030.336
 • 4.1 Bonolar 739.474.967
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 739.474.967
 • Maliyet Artış Fonu 739.474.967
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 657.706.380
 • A. Finansal Borçlar 657.706.380
 • Özel Fonlar 657.706.380
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.436.227
 • Net Dönem Karı 5.436.227
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.436.227
 • B. Ticari Borçlar 58.381.584
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 58.381.584
 • P A S İ F T O P L A M I 58.381.584
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.808.643
 • 2. Borç Senetleri 3.808.643
 • Alınan Primler 3.808.643
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.169.156
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.169.156
 • XII. KARŞILIKLAR 3.169.156
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.141.348
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.141.348
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.141.348
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.193.667
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.193.667
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.193.667
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 739.474.967
 • 8. Borç Reeskontu (-) 739.474.967
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 739.474.967
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 134.095.317
 • Diğer Gelirler 134.095.317
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 134.095.317
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 101.723.984
 • A. Finansal Borçlar 101.723.984
 • TEKNİK GİDERLER (-) 101.723.984
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 30.958.025
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 30.958.025
 • GENEL GİDERLER (-) 30.958.025
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.413.308
 • PASİF TOPLAMI 1.413.308
 • Personel Giderleri (-) 1.413.308
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 387.460.052
 • Faiz Gelirleri 387.460.052
 • III. ÖZ SERMAYE 387.460.052
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 387.192.516
 • A. Sermaye 387.192.516
 • Kar Payı Gelirleri 387.192.516
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 200.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 200.000.000
 • Satış Karları 200.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.020.551
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.020.551
 • MALİ GİDERLER (-) 1.020.551
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.043.620
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.043.620
 • 2. ........... Yılı Zararı 267.536
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 267.536
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.261.030.336
 • P A S İ F T O P L A M I 1.261.030.336
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.074.779.592
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.074.779.592
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.985.243.865
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.985.243.865
 • 2. Satış İskontoları (-) 89.535.727
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 89.535.727
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 89.535.727
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 89.535.727
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -10.432.458
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -10.432.458
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.759.599
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.759.599
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.112.210
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.112.210
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -33.304.267
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -33.304.267
 • 4.1.3 Diğer 56.231.460
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 56.231.460
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 37.181.745
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 37.181.745
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -10.201.149
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -10.201.149
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 26.980.596
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 26.980.596
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 26.980.596
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 26.980.596
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 51.760
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 26.928.836
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,65
  3. 19,91
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,11
  3. 19,83
  1. KERVT KEREVITAS GIDA
  2. 73,80
  3. 15,67
  1. IHGZT IHLAS GAZETECELIK
  2. 1,13
  3. 13,00
  1. YUNSA YUNSA
  2. 4,47
  3. 11,47

Azalan

  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,33
  3. -5,71
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,55
  3. -5,17
  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,51
  3. -4,43
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,46
  3. -3,67
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,32
  3. -3,03

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,31
  3. 7,94
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,00
  3. 2,62
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,72
  3. 3,82
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,60
  3. 3,45
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,39
  3. -1,42

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,00
  3. 2,62
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,21
  3. 2,20
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,31
  3. 7,94
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,38
  3. 2,48
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 1,12

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.