Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,95
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :641.490
 • Hacim Adet :220.355
* SG: 18.08.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XSKOC,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : SARKY | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 946.648.578
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 946.648.578
 • NAKİT DEĞERLER 946.648.578
 • 1.1 Kasa 74.041.767
 • A. Hazır Değerler 74.041.767
 • Kasa 74.041.767
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 850.947
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 850.947
 • Sigortalılar 850.947
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 495.779.936
 • Acenteler 495.779.936
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 495.779.936
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 65.000.225
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 65.000.225
 • İkrazlar 65.000.225
 • 6.1 Kısa Vadeli 285.216.933
 • E. Stoklar 285.216.933
 • İŞTİRAKLER 285.216.933
 • 6. Diğer Stoklar 25.758.770
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 25.758.770
 • Menkuller 25.758.770
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 946.648.578
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 946.648.578
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 946.648.578
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 316.703.330
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 316.703.330
 • II. DURAN VARLIKLAR 316.703.330
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 348.072
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 348.072
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 348.072
 • 15.2 Menkul Değerlerin 24.558
 • C. Finansal Duran Varlıklar 24.558
 • Reasürörler Payı (-) 24.558
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 24.287.207
 • 15.3 Diğer 24.287.207
 • Muallak Hasar Karşılığı 24.287.207
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 58.627.755
 • Hayat Matematik Karşılığı 58.627.755
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 58.627.755
 • AKTİF TOPLAMI 211.558.332
 • D. Maddi Duran Varlıklar 211.558.332
 • Reasürörler Payı (-) 211.558.332
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.989.650
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.989.650
 • Ödenmiş Sermaye 10.989.650
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.378.299
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.378.299
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.378.299
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.489.457
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.489.457
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.489.457
 • A K T İ F T O P L A M I 1.263.351.908
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.263.351.908
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.263.351.908
 • 4.1 Bonolar 746.347.066
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 746.347.066
 • Maliyet Artış Fonu 746.347.066
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 657.384.347
 • A. Finansal Borçlar 657.384.347
 • Özel Fonlar 657.384.347
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 4.535.653
 • Net Dönem Karı 4.535.653
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 4.535.653
 • B. Ticari Borçlar 63.019.877
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 63.019.877
 • P A S İ F T O P L A M I 63.019.877
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.822.553
 • 2. Borç Senetleri 4.822.553
 • Alınan Primler 4.822.553
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.508.530
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.508.530
 • XII. KARŞILIKLAR 5.508.530
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.727.621
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.727.621
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.727.621
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.414.624
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.414.624
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.414.624
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 746.347.066
 • 8. Borç Reeskontu (-) 746.347.066
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 746.347.066
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 122.502.547
 • Diğer Gelirler 122.502.547
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 122.502.547
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 91.469.645
 • A. Finansal Borçlar 91.469.645
 • TEKNİK GİDERLER (-) 91.469.645
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.663.502
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.663.502
 • GENEL GİDERLER (-) 29.663.502
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.369.400
 • PASİF TOPLAMI 1.369.400
 • Personel Giderleri (-) 1.369.400
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 394.502.295
 • Faiz Gelirleri 394.502.295
 • III. ÖZ SERMAYE 394.502.295
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 394.254.428
 • A. Sermaye 394.254.428
 • Kar Payı Gelirleri 394.254.428
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 125.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 125.000.000
 • Satış Karları 125.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 51.466.039
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 51.466.039
 • MALİ GİDERLER (-) 51.466.039
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 30.857.181
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 30.857.181
 • 2. ........... Yılı Zararı 247.867
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 247.867
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.263.351.908
 • P A S İ F T O P L A M I 1.263.351.908
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.014.476.125
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.014.476.125
 • 1. Satıştan İadeler (-) -973.618.275
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -973.618.275
 • 2. Satış İskontoları (-) 40.857.850
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 40.857.850
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 40.857.850
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 40.857.850
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.241.093
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.241.093
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -10.931.972
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -10.931.972
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -463.560
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -463.560
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -16.636.625
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -16.636.625
 • 4.1.3 Diğer 24.221.225
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 24.221.225
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.427.232
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.427.232
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.368.665
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.368.665
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.058.567
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14.058.567
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 14.058.567
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 14.058.567
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 18.218
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 14.040.349
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,11
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,14
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 1,08
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,15
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 12,77
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,11
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,14
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 1,08
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,15
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 12,77
  3. 0,00

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,62
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,70
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,30
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,26
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,36
  3. 0,00

LOT

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,62
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,26
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,55
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,30
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,58
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.