Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,14
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :49.000.866
 • Hacim Adet :4.815.437
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SAHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • AKTİF TOPLAMI 5.105.963.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.105.963.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.105.963.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.673.463.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.673.463.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.673.463.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.014.815.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.014.815.000
 • Nominal Sermaye 1.014.815.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 482.629.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 482.629.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 482.629.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 227.437.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 227.437.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 227.437.000
 • A K T İ F T O P L A M I 326.581.948.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 326.581.948.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 326.581.948.000
 • 4.1 Bonolar 232.217.780.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 232.217.780.000
 • Maliyet Artış Fonu 232.217.780.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 28.718.522.000
 • A. Finansal Borçlar 28.718.522.000
 • Özel Fonlar 28.718.522.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 4.005.408.000
 • Net Dönem Karı 4.005.408.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 4.005.408.000
 • B. Ticari Borçlar 2.333.599.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.333.599.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.333.599.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.209.523.000
 • 2. Borç Senetleri 5.209.523.000
 • Alınan Primler 5.209.523.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 188.278.203.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 188.278.203.000
 • Alınan Komisyonlar 188.278.203.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 390.293.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 390.293.000
 • XII. KARŞILIKLAR 390.293.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 278.440.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 278.440.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 278.440.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.684.053.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.684.053.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.684.053.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 232.205.805.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 232.205.805.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 232.205.805.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 11.975.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 11.975.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 11.975.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 46.422.642.000
 • Diğer Gelirler 46.422.642.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 46.422.642.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.367.085.000
 • A. Finansal Borçlar 23.367.085.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.367.085.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 142.477.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 142.477.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 142.477.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 887.257.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 887.257.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 887.257.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.354.541.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.354.541.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.354.541.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 338.421.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 338.421.000
 • GENEL GİDERLER (-) 338.421.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 128.708.000
 • PASİF TOPLAMI 128.708.000
 • Personel Giderleri (-) 128.708.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 199.784.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 199.784.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 199.784.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 47.941.526.000
 • Faiz Gelirleri 47.941.526.000
 • III. ÖZ SERMAYE 47.941.526.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 24.564.345.000
 • A. Sermaye 24.564.345.000
 • Kar Payı Gelirleri 24.564.345.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.040.404.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.040.404.000
 • Satış Karları 2.040.404.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.426.761.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.426.761.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.426.761.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -757.665.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -757.665.000
 • Diğer Giderler (-) -757.665.000
 • F. Net Dönem Karı 567.195.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 567.195.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 567.195.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.031.890.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.031.890.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 23.377.181.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 23.377.181.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 326.581.948.000
 • P A S İ F T O P L A M I 326.581.948.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.361.439.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.361.439.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.015.492.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.015.492.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.345.947.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.345.947.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 12.811.552.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 12.811.552.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.464.042.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.464.042.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -821.531.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -821.531.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.535.497.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.535.497.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.596.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.596.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -3.361.624.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -3.361.624.000
 • 4.1.3 Diğer 4.102.418.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.102.418.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.158.660.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.158.660.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -818.398.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -818.398.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.340.262.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.340.262.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 3.336.509.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 3.336.509.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.876.939.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.459.570.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,95
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,17
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,95
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,17
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. 0,00
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.