Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,39
 • Değişim :0,48 %
 • Hacim TL :30.135.953
 • Hacim Adet :2.895.750
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SAHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 145.555.985.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 145.555.985.000
 • NAKİT DEĞERLER 145.555.985.000
 • 1.1 Kasa 12.301.667.000
 • A. Hazır Değerler 12.301.667.000
 • Kasa 12.301.667.000
 • B. Menkul Kıymetler 3.829.416.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.829.416.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.829.416.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.438.126.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.438.126.000
 • Sigortalılar 4.438.126.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.295.649.000
 • Acenteler 1.295.649.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.295.649.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 85.766.512.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 85.766.512.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 85.766.512.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.348.012.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.348.012.000
 • İkrazlar 1.348.012.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.934.210.000
 • E. Stoklar 1.934.210.000
 • İŞTİRAKLER 1.934.210.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.594.152.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.594.152.000
 • Menkuller 1.594.152.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 145.467.367.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 145.467.367.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 145.467.367.000
 • 8.1.3 Diğer 88.618.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 88.618.000
 • Gayrimenkuller 88.618.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 145.010.886.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 145.010.886.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 145.010.886.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 148.951.000
 • Devam Eden Yatırımlar 148.951.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 148.951.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 84.596.372.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 84.596.372.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 84.596.372.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 738.058.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 738.058.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 738.058.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 46.104.694.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 46.104.694.000
 • Reasürörler Payı (-) 46.104.694.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 6.092.430.000
 • 15.3 Diğer 6.092.430.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 6.092.430.000
 • 16.1 Defter Değeri 150.845.000
 • 3. İştirakler 150.845.000
 • Reasürörler Payı (-) 150.845.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 269.784.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 269.784.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 269.784.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.585.481.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.585.481.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.585.481.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.535.299.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.535.299.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.535.299.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.014.815.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.014.815.000
 • Nominal Sermaye 1.014.815.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 652.480.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 652.480.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 652.480.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 136.492.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 136.492.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 136.492.000
 • A K T İ F T O P L A M I 290.566.871.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 290.566.871.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 290.566.871.000
 • 4.1 Bonolar 201.570.831.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 201.570.831.000
 • Maliyet Artış Fonu 201.570.831.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 19.623.791.000
 • A. Finansal Borçlar 19.623.791.000
 • Özel Fonlar 19.623.791.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.611.607.000
 • Net Dönem Karı 1.611.607.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.611.607.000
 • B. Ticari Borçlar 2.009.685.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.009.685.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.009.685.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.833.246.000
 • 2. Borç Senetleri 4.833.246.000
 • Alınan Primler 4.833.246.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 170.036.597.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 170.036.597.000
 • Alınan Komisyonlar 170.036.597.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 308.620.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 308.620.000
 • XII. KARŞILIKLAR 308.620.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 246.962.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 246.962.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 246.962.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.447.459.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.447.459.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.447.459.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 201.526.925.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 201.526.925.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 201.526.925.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 43.906.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 43.906.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 43.906.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 45.475.660.000
 • Diğer Gelirler 45.475.660.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 45.475.660.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 24.871.845.000
 • A. Finansal Borçlar 24.871.845.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 24.871.845.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 326.459.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 326.459.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 326.459.000
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 216.000
 • B. Ticari Borçlar 216.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 216.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 786.597.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 786.597.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 786.597.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 18.949.368.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 18.949.368.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 18.949.368.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 296.239.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 296.239.000
 • GENEL GİDERLER (-) 296.239.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 118.946.000
 • PASİF TOPLAMI 118.946.000
 • Personel Giderleri (-) 118.946.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 120.599.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 120.599.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 120.599.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 43.520.380.000
 • Faiz Gelirleri 43.520.380.000
 • III. ÖZ SERMAYE 43.520.380.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 22.529.108.000
 • A. Sermaye 22.529.108.000
 • Kar Payı Gelirleri 22.529.108.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.040.404.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.040.404.000
 • Satış Karları 2.040.404.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -190.470.000
 • C. Emisyon Primi -190.470.000
 • Kira Gelirleri -190.470.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.426.761.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.426.761.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.426.761.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -340.558.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -340.558.000
 • Diğer Giderler (-) -340.558.000
 • F. Net Dönem Karı 340.558.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 340.558.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 340.558.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 930.286.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 930.286.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 20.991.272.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 20.991.272.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 290.566.871.000
 • P A S İ F T O P L A M I 290.566.871.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 9.193.737.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 9.193.737.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -7.299.413.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -7.299.413.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.894.324.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.894.324.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 16.356.816.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 16.356.816.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 9.372.359.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 9.372.359.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.326.459.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.326.459.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.575.036.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.575.036.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -4.046.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -4.046.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.905.541.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.905.541.000
 • 4.1.3 Diğer 4.466.818.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.466.818.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.948.460.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.948.460.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -915.986.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -915.986.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.032.474.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.032.474.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 4.021.454.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 4.021.454.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 2.131.555.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.889.899.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,29
  3. 19,90
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,93
  3. 19,23
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,22
  3. 13,27
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 3,86
  3. 12,87
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57

Azalan

  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,36
  3. -10,00
  1. SANKO SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS
  2. 3,85
  3. -9,41
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,58
  3. -7,92
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 12,20
  3. -6,44
  1. IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS
  2. 2,13
  3. -5,33

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. -0,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. -1,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.