Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,78
 • Değişim :-0,55 %
 • Hacim TL :69.664.786
 • Hacim Adet :6.459.654
* SG: 28.07.2017 - 17:33 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : SAHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 155.098.515.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 155.098.515.000
 • NAKİT DEĞERLER 155.098.515.000
 • 1.1 Kasa 9.965.614.000
 • A. Hazır Değerler 9.965.614.000
 • Kasa 9.965.614.000
 • B. Menkul Kıymetler 7.606.024.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 7.606.024.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 7.606.024.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 7.594.877.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 7.594.877.000
 • Sigortalılar 7.594.877.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.516.382.000
 • Acenteler 1.516.382.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.516.382.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 91.195.598.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 91.195.598.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 91.195.598.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.757.094.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.757.094.000
 • İkrazlar 1.757.094.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.236.063.000
 • E. Stoklar 2.236.063.000
 • İŞTİRAKLER 2.236.063.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.673.612.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.673.612.000
 • Menkuller 1.673.612.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 155.060.691.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 155.060.691.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 155.060.691.000
 • 8.1.3 Diğer 37.824.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 37.824.000
 • Gayrimenkuller 37.824.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 162.286.979.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 162.286.979.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 162.286.979.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 123.299.000
 • Devam Eden Yatırımlar 123.299.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 123.299.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 97.228.223.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 97.228.223.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 97.228.223.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 893.900.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 893.900.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 893.900.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 49.445.759.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 49.445.759.000
 • Reasürörler Payı (-) 49.445.759.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.757.910.000
 • 15.3 Diğer 5.757.910.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.757.910.000
 • 16.1 Defter Değeri 945.881.000
 • 3. İştirakler 945.881.000
 • Reasürörler Payı (-) 945.881.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 278.807.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 278.807.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 278.807.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.076.637.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.076.637.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.076.637.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.682.647.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.682.647.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.682.647.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.014.815.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.014.815.000
 • Nominal Sermaye 1.014.815.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 638.421.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 638.421.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 638.421.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 215.495.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 215.495.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 215.495.000
 • A K T İ F T O P L A M I 317.385.494.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 317.385.494.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 317.385.494.000
 • 4.1 Bonolar 224.597.471.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 224.597.471.000
 • Maliyet Artış Fonu 224.597.471.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 26.864.386.000
 • A. Finansal Borçlar 26.864.386.000
 • Özel Fonlar 26.864.386.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 4.944.615.000
 • Net Dönem Karı 4.944.615.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 4.944.615.000
 • B. Ticari Borçlar 2.380.838.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.380.838.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.380.838.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 5.256.003.000
 • 2. Borç Senetleri 5.256.003.000
 • Alınan Primler 5.256.003.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 181.527.267.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 181.527.267.000
 • Alınan Komisyonlar 181.527.267.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 587.629.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 587.629.000
 • XII. KARŞILIKLAR 587.629.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 249.233.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 249.233.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 249.233.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.432.514.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.432.514.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.432.514.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 224.585.108.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 224.585.108.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 224.585.108.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 12.363.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 12.363.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 12.363.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 46.825.659.000
 • Diğer Gelirler 46.825.659.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 46.825.659.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 26.338.759.000
 • A. Finansal Borçlar 26.338.759.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 26.338.759.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 98.064.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 98.064.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 98.064.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 832.333.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 832.333.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 832.333.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 18.918.980.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 18.918.980.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 18.918.980.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 330.135.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 330.135.000
 • GENEL GİDERLER (-) 330.135.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 143.764.000
 • PASİF TOPLAMI 143.764.000
 • Personel Giderleri (-) 143.764.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 159.302.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 159.302.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 159.302.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 45.962.364.000
 • Faiz Gelirleri 45.962.364.000
 • III. ÖZ SERMAYE 45.962.364.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 23.633.826.000
 • A. Sermaye 23.633.826.000
 • Kar Payı Gelirleri 23.633.826.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.040.404.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.040.404.000
 • Satış Karları 2.040.404.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -190.470.000
 • C. Emisyon Primi -190.470.000
 • Kira Gelirleri -190.470.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.426.761.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.426.761.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.426.761.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -553.221.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -553.221.000
 • Diğer Giderler (-) -553.221.000
 • F. Net Dönem Karı 553.221.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 553.221.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 553.221.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.027.117.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.027.117.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 22.328.538.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 22.328.538.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 317.385.494.000
 • P A S İ F T O P L A M I 317.385.494.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.951.759.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.951.759.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.306.822.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.306.822.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 644.937.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 644.937.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 6.148.268.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 6.148.268.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.633.764.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.633.764.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -408.130.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -408.130.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.251.838.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.251.838.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.508.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.508.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.661.476.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.661.476.000
 • 4.1.3 Diğer 1.972.288.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.972.288.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.970.456.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.970.456.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -397.746.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -397.746.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.572.710.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.572.710.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.572.710.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.572.710.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 903.308.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 669.402.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 184,80
  3. 19,23
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,34
  3. 13,56
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,28
  3. -8,35
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,31
  3. 3,15
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,85
  3. -1,02
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,28
  3. 5,16

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,70
  3. -0,91
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,85
  3. -1,02
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,14
  3. 0,08
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,61
  3. -0,66
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,28
  3. 5,16

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.