Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,15
 • Değişim :0,88 %
 • Hacim TL :4.193.093
 • Hacim Adet :3.624.889
* SG: 20.07.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş.
 • XSIST,XTUMY,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : RYSAS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 209.659.959
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 209.659.959
 • NAKİT DEĞERLER 209.659.959
 • 1.1 Kasa 46.293.632
 • A. Hazır Değerler 46.293.632
 • Kasa 46.293.632
 • B. Menkul Kıymetler 22.193
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 22.193
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 22.193
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 113.475.087
 • Acenteler 113.475.087
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 113.475.087
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.392.521
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.392.521
 • İkrazlar 15.392.521
 • 6.1 Kısa Vadeli 3.354.139
 • E. Stoklar 3.354.139
 • İŞTİRAKLER 3.354.139
 • 6. Diğer Stoklar 31.122.387
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.122.387
 • Menkuller 31.122.387
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 209.659.959
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 209.659.959
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 209.659.959
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 903.553.622
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 903.553.622
 • II. DURAN VARLIKLAR 903.553.622
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.052.652
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.052.652
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.052.652
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 24.401.948
 • 15.3 Diğer 24.401.948
 • Muallak Hasar Karşılığı 24.401.948
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 400.402.411
 • Hayat Matematik Karşılığı 400.402.411
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 400.402.411
 • AKTİF TOPLAMI 419.540.588
 • D. Maddi Duran Varlıklar 419.540.588
 • Reasürörler Payı (-) 419.540.588
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 12.071
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.071
 • Ödenmiş Sermaye 12.071
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.516.280
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.516.280
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.516.280
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 25.885.493
 • F. Diğer Duran Varlıklar 25.885.493
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 25.885.493
 • A K T İ F T O P L A M I 1.113.213.581
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.113.213.581
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.113.213.581
 • 4.1 Bonolar 327.529.325
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 327.529.325
 • Maliyet Artış Fonu 327.529.325
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 212.583.352
 • A. Finansal Borçlar 212.583.352
 • Özel Fonlar 212.583.352
 • B. Ticari Borçlar 87.788.187
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 87.788.187
 • P A S İ F T O P L A M I 87.788.187
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.443.024
 • 2. Borç Senetleri 16.443.024
 • Alınan Primler 16.443.024
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.487.342
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.487.342
 • XII. KARŞILIKLAR 1.487.342
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 465.033
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 465.033
 • Diğer Teknik Karşılıklar 465.033
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 8.762.387
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 8.762.387
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 8.762.387
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 327.529.325
 • 8. Borç Reeskontu (-) 327.529.325
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 327.529.325
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 602.737.901
 • Diğer Gelirler 602.737.901
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 602.737.901
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 567.457.813
 • A. Finansal Borçlar 567.457.813
 • TEKNİK GİDERLER (-) 567.457.813
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 22.255
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 22.255
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 22.255
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.491.896
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.491.896
 • GENEL GİDERLER (-) 3.491.896
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 23.092.831
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 23.092.831
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 23.092.831
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 182.946.355
 • Faiz Gelirleri 182.946.355
 • III. ÖZ SERMAYE 182.946.355
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 121.120.363
 • A. Sermaye 121.120.363
 • Kar Payı Gelirleri 121.120.363
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 119.350.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 119.350.000
 • Satış Karları 119.350.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 40.859
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 40.859
 • MALİ GİDERLER (-) 40.859
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.177.230
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.177.230
 • Diğer Giderler (-) -2.177.230
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 44.006.204
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 44.006.204
 • 2. ........... Yılı Zararı 61.825.992
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 61.825.992
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.113.213.581
 • P A S İ F T O P L A M I 1.113.213.581
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 106.094.762
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 106.094.762
 • 1. Satıştan İadeler (-) -76.972.524
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -76.972.524
 • 2. Satış İskontoları (-) 29.122.238
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 29.122.238
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 29.122.238
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 29.122.238
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -362.671
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -362.671
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.860.453
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.860.453
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -2.223.124
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -2.223.124
 • 4.1.3 Diğer 26.899.114
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 26.899.114
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.946.025
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -7.946.025
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.395.464
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.395.464
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -9.341.489
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -9.341.489
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -9.341.489
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -9.341.489
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.985.065
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -4.356.424
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,81
  3. 14,56
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,38
  3. -6,37
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,59
  3. -6,35
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,28
  3. -5,88

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,81
  3. 0,80
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,67
  3. -1,47
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,22
  3. 0,63
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,81
  3. 0,80
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,38
  3. 1,04
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,85
  3. -5,16
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,45
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.