Ray Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,54
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :104.244
 • Hacim Adet :68.559
* SG: 21.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ray Sigorta A.Ş.
 • XIKIU,XSGRT,XTUMY,XUMAL,XUTUM : RAYSG | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 358.432.592
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 358.432.592
 • NAKİT DEĞERLER 358.432.592
 • 1.1 Kasa 30.628
 • A. Hazır Değerler 30.628
 • Kasa 30.628
 • 1. Kasa 12
 • 1.2 Efektif Deposu 12
 • Bankalar 12
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 288.656.730
 • 2. Bankalar 288.656.730
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 288.656.730
 • 1. Hisse Senetleri 29.714.138
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29.714.138
 • ALACAKLAR 29.714.138
 • 2.1.3 Diğer 29.714.138
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 29.714.138
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 29.714.138
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 167.202.197
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 167.202.197
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 167.202.197
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 167.010.380
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 167.010.380
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 167.010.380
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -75.776
 • IV. PARA PİYASALARI -75.776
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -75.776
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 9.213
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 9.213
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 9.213
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 61.387.064
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 61.387.064
 • VI. KREDİLER 61.387.064
 • 6.1 Kısa Vadeli -60.446.700
 • E. Stoklar -60.446.700
 • İŞTİRAKLER -60.446.700
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 12.482
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 12.482
 • İştirakler 12.482
 • 6. Diğer Stoklar 12.482
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12.482
 • Menkuller 12.482
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 13.645.250
 • Devam Eden Yatırımlar 13.645.250
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 13.645.250
 • 1. Alıcılar 52.827.370
 • 9.1 Mali İştirakler 52.827.370
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 52.827.370
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 621.834.029
 • BORÇLAR 621.834.029
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 621.834.029
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 235.125
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 235.125
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 235.125
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 235.125
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 235.125
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 235.125
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 41.527.997
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 41.527.997
 • Deprem Hasar Karşılığı 41.527.997
 • 17.2 Diğer 41.950.701
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 41.950.701
 • Reasürörler Payı (-) 41.950.701
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.490.786
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.490.786
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.490.786
 • AKTİF TOPLAMI 2.768.933
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.768.933
 • Reasürörler Payı (-) 2.768.933
 • 1. Arazi ve Arsalar 2.303.036
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.303.036
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 2.303.036
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 140.695
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 140.695
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 140.695
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -9.126.154
 • 3. Binalar -9.126.154
 • Reasürörler Payı (-) -9.126.154
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.498.750
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.498.750
 • B-Serbest Karşılıklar 3.498.750
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 9.791.018
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 9.791.018
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.791.018
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -6.292.268
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -6.292.268
 • Ödenmiş Sermaye -6.292.268
 • 2. Haklar 68.554
 • III. ALINAN KREDİLER 68.554
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 68.554
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 45.947.412
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 45.947.412
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 45.947.412
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 667.781.441
 • 5. Verilen Avanslar 667.781.441
 • İhtiyari Yedek Akçeler 667.781.441
 • B. Ticari Borçlar 139.870.858
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 139.870.858
 • P A S İ F T O P L A M I 139.870.858
 • 1. Satıcılar 78.280.667
 • TEKNİK GELİRLER 78.280.667
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 78.280.667
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 61.590.191
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 61.590.191
 • Alınan Komisyonlar 61.590.191
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 11.623.836
 • 8. Borç Reeskontu (-) 11.623.836
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 11.623.836
 • D. Alınan Sipariş Avansları 291.059.575
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 291.059.575
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 291.059.575
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 144.298.243
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 144.298.243
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 144.298.243
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.300.078
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.300.078
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.300.078
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 145.461.254
 • Diğer Gelirler 145.461.254
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 145.461.254
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 7.461.129
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 7.461.129
 • Ödenen Tazminatlar (-) 7.461.129
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.753.586
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.753.586
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.753.586
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 490.362
 • B. Ticari Borçlar 490.362
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 490.362
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 2.482.867
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.482.867
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 2.482.867
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -2.265.686
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -2.265.686
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -2.265.686
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 11.407.845
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 11.407.845
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 11.407.845
 • 1. Ortaklara Borçlar 43.144.004
 • 15.4 Kâr veya Zarar 43.144.004
 • Diğer Giderler (-) 43.144.004
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 504.567.247
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 504.567.247
 • GENEL GİDERLER (-) 504.567.247
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 27.618.710
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 27.618.710
 • Karşılıklar (-) 27.618.710
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 17.492.620
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 17.492.620
 • Diğer Giderler (-) 17.492.620
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.126.090
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.126.090
 • Kambiyo Karları 10.126.090
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 4.410.274
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 4.410.274
 • Diğer Gelirler 4.410.274
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 145.027
 • E. Yedekler 145.027
 • Faiz Giderleri (-) 145.027
 • 1. Yasal Yedekler 32.174.011
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.174.011
 • Satış Zararları (-) 32.174.011
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 163.069.856
 • 2. Statü Yedekleri 163.069.856
 • Kambiyo Zararları (-) 163.069.856
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 163.069.856
 • 3. Özel Yedekler 163.069.856
 • Karşılıklar (-) 163.069.856
 • F. Net Dönem Karı 2.070.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.070.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.070.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.070.152
 • G. Dönem Zararı (-) 2.070.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.070.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.543.546
 • P A S İ F T O P L A M I 28.543.546
 • 1. Satıştan İadeler (-) 28.543.546
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 28.543.546
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -67.918.241
 • 3. Diğer İndirimler (-) -67.918.241
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 5.274.870
 • C. Net Satışlar 5.274.870
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 131.040.183
 • D. Satışların Maliyeti (-) 131.040.183
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 667.781.441
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 667.781.441
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 70.195.099
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 70.195.099
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 64.437.534
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 64.437.534
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 73.403.322
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 73.403.322
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.735.378
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.735.378
 • 4.1.3 Diğer -1.230.410
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.230.410
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 6.331.147
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 6.331.147
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -1.793.823
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -1.793.823
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -61.946.936
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -61.946.936
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -48.102.144
 • 4.2.3 Diğer -48.102.144
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -40.680.188
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -40.680.188
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -7.421.956
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -7.421.956
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -559.362
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -559.362
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -13.285.430
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -13.285.430
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 8.248.163
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 8.248.163
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,48
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,30
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,58
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,48
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,30
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,53
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,58
  3. 0,00

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,24
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,89
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,69
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,24
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,14
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.