Ray Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,95
 • Değişim :-2,06 %
 • Hacim TL :189.095
 • Hacim Adet :199.612
* SG: 24.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ray Sigorta A.Ş.
 • XIKIU,XSGRT,XTUMY,XUMAL,XUTUM : RAYSG | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 309.381.987
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 309.381.987
 • NAKİT DEĞERLER 309.381.987
 • 1.1 Kasa 51.595
 • A. Hazır Değerler 51.595
 • Kasa 51.595
 • 1. Kasa 12
 • 1.2 Efektif Deposu 12
 • Bankalar 12
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 258.460.922
 • 2. Bankalar 258.460.922
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 258.460.922
 • 1. Hisse Senetleri 31.646.793
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.646.793
 • ALACAKLAR 31.646.793
 • 2.1.3 Diğer 31.646.793
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 31.646.793
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 31.646.793
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 120.608.996
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 120.608.996
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 120.608.996
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 121.754.901
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 121.754.901
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 121.754.901
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -2.112.982
 • IV. PARA PİYASALARI -2.112.982
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -2.112.982
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 9.213
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 9.213
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 9.213
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 56.664.095
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 56.664.095
 • VI. KREDİLER 56.664.095
 • 6.1 Kısa Vadeli -55.706.231
 • E. Stoklar -55.706.231
 • İŞTİRAKLER -55.706.231
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 19.259
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 19.259
 • İştirakler 19.259
 • 6. Diğer Stoklar 19.259
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.259
 • Menkuller 19.259
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.491.409
 • Devam Eden Yatırımlar 2.491.409
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 2.491.409
 • 1. Alıcılar 44.965.115
 • 9.1 Mali İştirakler 44.965.115
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 44.965.115
 • 2. Alacak Senetleri 665.038
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 665.038
 • A K T İ F T O P L A M I 665.038
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 509.778.597
 • BORÇLAR 509.778.597
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 509.778.597
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 235.125
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 235.125
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 235.125
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 235.125
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 235.125
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 235.125
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 41.309.124
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 41.309.124
 • Deprem Hasar Karşılığı 41.309.124
 • 17.2 Diğer 41.950.701
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 41.950.701
 • Reasürörler Payı (-) 41.950.701
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.955.743
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.955.743
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.955.743
 • AKTİF TOPLAMI 2.316.042
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.316.042
 • Reasürörler Payı (-) 2.316.042
 • 1. Arazi ve Arsalar 2.299.924
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.299.924
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 2.299.924
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 536.916
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 536.916
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 536.916
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -9.750.202
 • 3. Binalar -9.750.202
 • Reasürörler Payı (-) -9.750.202
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.061.988
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.061.988
 • B-Serbest Karşılıklar 3.061.988
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 9.017.287
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 9.017.287
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 9.017.287
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -5.955.299
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -5.955.299
 • Ödenmiş Sermaye -5.955.299
 • 2. Haklar 1.917
 • III. ALINAN KREDİLER 1.917
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 1.917
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 44.608.154
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 44.608.154
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 44.608.154
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 554.386.751
 • 5. Verilen Avanslar 554.386.751
 • İhtiyari Yedek Akçeler 554.386.751
 • B. Ticari Borçlar 97.845.923
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 97.845.923
 • P A S İ F T O P L A M I 97.845.923
 • 1. Satıcılar 47.452.832
 • TEKNİK GELİRLER 47.452.832
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 47.452.832
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 50.393.091
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 50.393.091
 • Alınan Komisyonlar 50.393.091
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.936.945
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.936.945
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.936.945
 • D. Alınan Sipariş Avansları 253.246.986
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 253.246.986
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 253.246.986
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 123.202.129
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 123.202.129
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 123.202.129
 • 1. Vergi Karşılıkları 591.981
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 591.981
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 591.981
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 129.452.876
 • Diğer Gelirler 129.452.876
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 129.452.876
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 6.157.516
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6.157.516
 • Ödenen Tazminatlar (-) 6.157.516
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 4.486.138
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 4.486.138
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 4.486.138
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 416.785
 • B. Ticari Borçlar 416.785
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 416.785
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.254.593
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.254.593
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.254.593
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 6.381.294
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 6.381.294
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 6.381.294
 • 1. Ortaklara Borçlar 34.488.581
 • 15.4 Kâr veya Zarar 34.488.581
 • Diğer Giderler (-) 34.488.581
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 406.057.245
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 406.057.245
 • GENEL GİDERLER (-) 406.057.245
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 26.649.707
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 26.649.707
 • Karşılıklar (-) 26.649.707
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 17.749.885
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 17.749.885
 • Diğer Giderler (-) 17.749.885
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.899.822
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.899.822
 • Kambiyo Karları 8.899.822
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 3.696.075
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 3.696.075
 • Diğer Gelirler 3.696.075
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 1.886.414
 • E. Yedekler 1.886.414
 • Faiz Giderleri (-) 1.886.414
 • 1. Yasal Yedekler 32.232.196
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 32.232.196
 • Satış Zararları (-) 32.232.196
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 163.069.856
 • 2. Statü Yedekleri 163.069.856
 • Kambiyo Zararları (-) 163.069.856
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 163.069.856
 • 3. Özel Yedekler 163.069.856
 • Karşılıklar (-) 163.069.856
 • F. Net Dönem Karı 2.070.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.070.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.070.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.070.152
 • G. Dönem Zararı (-) 2.070.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.070.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 29.432.433
 • P A S İ F T O P L A M I 29.432.433
 • 1. Satıştan İadeler (-) 29.432.433
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 29.432.433
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -101.142.984
 • 3. Diğer İndirimler (-) -101.142.984
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.667.853
 • C. Net Satışlar 22.667.853
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 116.097.310
 • D. Satışların Maliyeti (-) 116.097.310
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 554.386.751
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 554.386.751
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 188.952.330
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 188.952.330
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 178.277.268
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 178.277.268
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 184.823.942
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 184.823.942
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.846.496
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.846.496
 • 4.1.3 Diğer 8.299.822
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.299.822
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 15.780.684
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 15.780.684
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -6.222.664
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -6.222.664
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -152.825.851
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -152.825.851
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -117.811.209
 • 4.2.3 Diğer -117.811.209
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -103.673.408
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -103.673.408
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -14.137.801
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -14.137.801
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.628.856
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.628.856
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -33.385.786
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -33.385.786
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 36.126.479
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 36.126.479
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 0,54
  3. 20,00
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,61
  3. 11,87
  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 7,07
  3. 7,94
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,68
  3. 6,57
  1. PRZMA PRIZMA PRES MATBAACILIK AS
  2. 2,87
  3. 6,30

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,54
  3. -13,31
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,18
  3. -10,00
  1. YONGA YONGA MOBILYA SAN TIC AS
  2. 305,00
  3. -8,41
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,37
  3. -7,50
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,53
  3. -7,02

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,91
  3. -1,26
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,69
  3. -1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,65
  3. -1,57
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,35
  3. -1,30
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. -0,78
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,77
  3. -0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.