Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 36,20
 • Değişim :6,41 %
 • Hacim TL :435.082
 • Hacim Adet :12.074
* SG: 28.07.2017 - 15:22 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 • : POLTK | Gelisen isletmeler Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 18.886.436
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 18.886.436
 • NAKİT DEĞERLER 18.886.436
 • 1.1 Kasa 1.423.331
 • A. Hazır Değerler 1.423.331
 • Kasa 1.423.331
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 13.405.355
 • Acenteler 13.405.355
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 13.405.355
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 10.558
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 10.558
 • İkrazlar 10.558
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.111.854
 • E. Stoklar 2.111.854
 • İŞTİRAKLER 2.111.854
 • 6. Diğer Stoklar 1.935.338
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.935.338
 • Menkuller 1.935.338
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 18.886.436
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 18.886.436
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.886.436
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.664.577
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.664.577
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.664.577
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 387.112
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 387.112
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 387.112
 • AKTİF TOPLAMI 2.961.929
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.961.929
 • Reasürörler Payı (-) 2.961.929
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 102.178
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 102.178
 • Ödenmiş Sermaye 102.178
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 213.358
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 213.358
 • Kanuni Yedek Akçeler 213.358
 • A K T İ F T O P L A M I 22.551.013
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.551.013
 • Yeniden Değerleme Fonu 22.551.013
 • 4.1 Bonolar 6.437.831
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.437.831
 • Maliyet Artış Fonu 6.437.831
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 43.409
 • A. Finansal Borçlar 43.409
 • Özel Fonlar 43.409
 • B. Ticari Borçlar 3.163.454
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 3.163.454
 • P A S İ F T O P L A M I 3.163.454
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 88.516
 • 2. Borç Senetleri 88.516
 • Alınan Primler 88.516
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.578.047
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.578.047
 • XII. KARŞILIKLAR 1.578.047
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 151.543
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 151.543
 • Diğer Teknik Karşılıklar 151.543
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.412.862
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.412.862
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.412.862
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.437.831
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.437.831
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.437.831
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 601.167
 • Diğer Gelirler 601.167
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 601.167
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 510.722
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 510.722
 • GENEL GİDERLER (-) 510.722
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 90.445
 • PASİF TOPLAMI 90.445
 • Personel Giderleri (-) 90.445
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.512.015
 • Faiz Gelirleri 15.512.015
 • III. ÖZ SERMAYE 15.512.015
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.579.149
 • A. Sermaye 15.579.149
 • Kar Payı Gelirleri 15.579.149
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.750.000
 • Satış Karları 3.750.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 154.486
 • 5. Maliyet Artış Fonu 154.486
 • Diğer Giderler (-) 154.486
 • F. Net Dönem Karı -154.486
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -154.486
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -154.486
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.833.733
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.833.733
 • 2. ........... Yılı Zararı -67.134
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -67.134
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 22.551.013
 • P A S İ F T O P L A M I 22.551.013
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 30.986.881
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 30.986.881
 • 1. Satıştan İadeler (-) -18.806.951
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -18.806.951
 • 2. Satış İskontoları (-) 12.179.930
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 12.179.930
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 12.179.930
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 12.179.930
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.798.404
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.798.404
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.383.851
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.383.851
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -353.034
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -353.034
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -5.535.289
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -5.535.289
 • 4.1.3 Diğer 6.644.641
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.644.641
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.986.659
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.986.659
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.568.840
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.568.840
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.417.819
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.417.819
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.417.819
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.417.819
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -36.055
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.453.874
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 172,80
  3. 11,48
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,79
  3. 11,14
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,12
  3. 8,74
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,01
  3. 8,09

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,29
  3. -8,14
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,37
  3. 7,87
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,76
  3. -2,86
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,04
  3. -2,39
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,10
  3. 0,74

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,67
  3. -1,25
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,76
  3. -2,86
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,20
  3. 0,53
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,10
  3. 0,74
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,37
  3. 7,87

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.