Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 29,64
 • Değişim :-0,67 %
 • Hacim TL :71.474.650
 • Hacim Adet :2.395.820
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.
 • XHARZ,XSIST,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULAS,XULUS,XUTUM : PGSUS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.423.572.427
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.423.572.427
 • NAKİT DEĞERLER 2.423.572.427
 • 1.1 Kasa 1.200.234.131
 • A. Hazır Değerler 1.200.234.131
 • Kasa 1.200.234.131
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 1.045.107
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 1.045.107
 • Sigortalılar 1.045.107
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 619.353.484
 • Acenteler 619.353.484
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 619.353.484
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 30.575.158
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 30.575.158
 • İkrazlar 30.575.158
 • 6.1 Kısa Vadeli 27.468.853
 • E. Stoklar 27.468.853
 • İŞTİRAKLER 27.468.853
 • 6. Diğer Stoklar 544.895.694
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 544.895.694
 • Menkuller 544.895.694
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.423.572.427
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.423.572.427
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.423.572.427
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.002.057.675
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.002.057.675
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.002.057.675
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 16.798.878
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.798.878
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 16.798.878
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 26.792.707
 • 15.3 Diğer 26.792.707
 • Muallak Hasar Karşılığı 26.792.707
 • AKTİF TOPLAMI 3.746.781.537
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.746.781.537
 • Reasürörler Payı (-) 3.746.781.537
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 20.771.512
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.771.512
 • Ödenmiş Sermaye 20.771.512
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.173.737
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.173.737
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.173.737
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 188.739.304
 • F. Diğer Duran Varlıklar 188.739.304
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 188.739.304
 • A K T İ F T O P L A M I 6.425.630.102
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.425.630.102
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.425.630.102
 • 4.1 Bonolar 2.059.466.091
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.059.466.091
 • Maliyet Artış Fonu 2.059.466.091
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 842.238.107
 • A. Finansal Borçlar 842.238.107
 • Özel Fonlar 842.238.107
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 23.734.556
 • Net Dönem Karı 23.734.556
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 23.734.556
 • B. Ticari Borçlar 338.490.663
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 338.490.663
 • P A S İ F T O P L A M I 338.490.663
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 60.048.743
 • 2. Borç Senetleri 60.048.743
 • Alınan Primler 60.048.743
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 28.941.457
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 28.941.457
 • Diğer Teknik Karşılıklar 28.941.457
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 750.687.434
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 750.687.434
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 750.687.434
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.059.466.091
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.059.466.091
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.059.466.091
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.724.203.440
 • Diğer Gelirler 2.724.203.440
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.724.203.440
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.955.014.397
 • A. Finansal Borçlar 1.955.014.397
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.955.014.397
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.326.966
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.326.966
 • GENEL GİDERLER (-) 9.326.966
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 247.262.429
 • PASİF TOPLAMI 247.262.429
 • Personel Giderleri (-) 247.262.429
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.543.173
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.543.173
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.543.173
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.641.960.571
 • Faiz Gelirleri 1.641.960.571
 • III. ÖZ SERMAYE 1.641.960.571
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.664.265.235
 • A. Sermaye 1.664.265.235
 • Kar Payı Gelirleri 1.664.265.235
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 102.272.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 102.272.000
 • Satış Karları 102.272.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -779.114.491
 • 5. Maliyet Artış Fonu -779.114.491
 • Diğer Giderler (-) -779.114.491
 • F. Net Dönem Karı 779.114.491
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 779.114.491
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 779.114.491
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 5.016.306
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 5.016.306
 • 2. ........... Yılı Zararı -22.304.664
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -22.304.664
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.425.630.102
 • P A S İ F T O P L A M I 6.425.630.102
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.109.264.522
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.109.264.522
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.121.153.836
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.121.153.836
 • 2. Satış İskontoları (-) -11.889.314
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -11.889.314
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -11.889.314
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -11.889.314
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -84.975.684
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -84.975.684
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -83.706.120
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -83.706.120
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -168.681.804
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -168.681.804
 • 4.1.3 Diğer -180.571.118
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -180.571.118
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -41.993.189
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -41.993.189
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -4.316.288
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -4.316.288
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -46.309.477
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -46.309.477
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -46.309.477
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -46.309.477
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.738.595
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -42.570.882
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.