Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,32
 • Değişim :-0,16 %
 • Hacim TL :135.086.179
 • Hacim Adet :21.240.842
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIZM,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : PETKM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.607.829.260
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.607.829.260
 • NAKİT DEĞERLER 2.607.829.260
 • 1.1 Kasa 1.022.119.902
 • A. Hazır Değerler 1.022.119.902
 • Kasa 1.022.119.902
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 476.697
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 476.697
 • Sigortalılar 476.697
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 778.586.145
 • Acenteler 778.586.145
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 778.586.145
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 42.381.879
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 42.381.879
 • İkrazlar 42.381.879
 • 6.1 Kısa Vadeli 654.045.208
 • E. Stoklar 654.045.208
 • İŞTİRAKLER 654.045.208
 • 6. Diğer Stoklar 110.219.429
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 110.219.429
 • Menkuller 110.219.429
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.607.829.260
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.607.829.260
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.607.829.260
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.706.454.470
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.706.454.470
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.706.454.470
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 424.095.083
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 424.095.083
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 424.095.083
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.910.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.910.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.910.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.469.935
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.469.935
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.469.935
 • AKTİF TOPLAMI 2.945.131.023
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.945.131.023
 • Reasürörler Payı (-) 2.945.131.023
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 22.406.682
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.406.682
 • Ödenmiş Sermaye 22.406.682
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 237.166.179
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 237.166.179
 • Kanuni Yedek Akçeler 237.166.179
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 67.275.568
 • F. Diğer Duran Varlıklar 67.275.568
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 67.275.568
 • A K T İ F T O P L A M I 6.314.283.730
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.314.283.730
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.314.283.730
 • 4.1 Bonolar 1.859.152.174
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.859.152.174
 • Maliyet Artış Fonu 1.859.152.174
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.240.300.795
 • A. Finansal Borçlar 1.240.300.795
 • Özel Fonlar 1.240.300.795
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 5.469.201
 • Net Dönem Karı 5.469.201
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 5.469.201
 • B. Ticari Borçlar 440.447.039
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 440.447.039
 • P A S İ F T O P L A M I 440.447.039
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.917.540
 • 2. Borç Senetleri 14.917.540
 • Alınan Primler 14.917.540
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 46.821.918
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 46.821.918
 • XII. KARŞILIKLAR 46.821.918
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.891.973
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 8.891.973
 • Diğer Teknik Karşılıklar 8.891.973
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 101.225.574
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 101.225.574
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 101.225.574
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.859.152.174
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.859.152.174
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.859.152.174
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.341.777.778
 • Diğer Gelirler 1.341.777.778
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.341.777.778
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.103.813.615
 • A. Finansal Borçlar 1.103.813.615
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.103.813.615
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.246.747
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.246.747
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.246.747
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 98.707.012
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 98.707.012
 • GENEL GİDERLER (-) 98.707.012
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 128.010.404
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 128.010.404
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 128.010.404
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.113.353.778
 • Faiz Gelirleri 3.113.353.778
 • III. ÖZ SERMAYE 3.113.353.778
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.053.754.354
 • A. Sermaye 3.053.754.354
 • Kar Payı Gelirleri 3.053.754.354
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.500.000.000
 • Satış Karları 1.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 238.988.496
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 238.988.496
 • MALİ GİDERLER (-) 238.988.496
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -378.148
 • 5. Maliyet Artış Fonu -378.148
 • Diğer Giderler (-) -378.148
 • F. Net Dönem Karı 378.148
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 378.148
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 378.148
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 192.598.686
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 192.598.686
 • 2. ........... Yılı Zararı 59.599.424
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 59.599.424
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.314.283.730
 • P A S İ F T O P L A M I 6.314.283.730
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.626.419.855
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.626.419.855
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.687.721.598
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.687.721.598
 • 2. Satış İskontoları (-) 938.698.257
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 938.698.257
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 938.698.257
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 938.698.257
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -28.646.704
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -28.646.704
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -101.990.277
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -101.990.277
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -7.642.854
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -7.642.854
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -138.279.835
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -138.279.835
 • 4.1.3 Diğer 800.418.422
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 800.418.422
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 790.991.815
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 790.991.815
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -135.928.393
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -135.928.393
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 655.063.422
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 655.063.422
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 655.063.422
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 655.063.422
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.639.482
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 662.702.904
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.