Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,31
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :49.749.047
 • Hacim Adet :11.561.474
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIZM,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : PETKM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.972.468.948
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.972.468.948
 • NAKİT DEĞERLER 1.972.468.948
 • 1.1 Kasa 807.437.424
 • A. Hazır Değerler 807.437.424
 • Kasa 807.437.424
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 8.549.840
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 8.549.840
 • Sigortalılar 8.549.840
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 532.647.862
 • Acenteler 532.647.862
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 532.647.862
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 22.046.813
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 22.046.813
 • İkrazlar 22.046.813
 • 6.1 Kısa Vadeli 503.741.032
 • E. Stoklar 503.741.032
 • İŞTİRAKLER 503.741.032
 • 6. Diğer Stoklar 98.045.977
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 98.045.977
 • Menkuller 98.045.977
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.972.468.948
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.972.468.948
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.972.468.948
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.319.759.496
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.319.759.496
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.319.759.496
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 368.872.154
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 368.872.154
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 368.872.154
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.910.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.910.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.910.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.469.935
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.469.935
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.469.935
 • AKTİF TOPLAMI 2.560.275.862
 • D. Maddi Duran Varlıklar 2.560.275.862
 • Reasürörler Payı (-) 2.560.275.862
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 20.290.713
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.290.713
 • Ödenmiş Sermaye 20.290.713
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 170.603.485
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 170.603.485
 • Kanuni Yedek Akçeler 170.603.485
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 189.337.347
 • F. Diğer Duran Varlıklar 189.337.347
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 189.337.347
 • A K T İ F T O P L A M I 5.292.228.444
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.292.228.444
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.292.228.444
 • 4.1 Bonolar 1.355.969.361
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.355.969.361
 • Maliyet Artış Fonu 1.355.969.361
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 422.007.759
 • A. Finansal Borçlar 422.007.759
 • Özel Fonlar 422.007.759
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 24.798
 • Net Dönem Karı 24.798
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 24.798
 • B. Ticari Borçlar 798.724.090
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 798.724.090
 • P A S İ F T O P L A M I 798.724.090
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 13.916.021
 • 2. Borç Senetleri 13.916.021
 • Alınan Primler 13.916.021
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 30.869.224
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 30.869.224
 • XII. KARŞILIKLAR 30.869.224
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 7.829.101
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 7.829.101
 • Diğer Teknik Karşılıklar 7.829.101
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 81.510.228
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 81.510.228
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 81.510.228
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.355.969.361
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.355.969.361
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.355.969.361
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.095.160.826
 • Diğer Gelirler 1.095.160.826
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.095.160.826
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 916.471.691
 • A. Finansal Borçlar 916.471.691
 • TEKNİK GİDERLER (-) 916.471.691
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 27.858.576
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 27.858.576
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 27.858.576
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 87.966.985
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 87.966.985
 • GENEL GİDERLER (-) 87.966.985
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 62.863.574
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 62.863.574
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 62.863.574
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.841.098.257
 • Faiz Gelirleri 2.841.098.257
 • III. ÖZ SERMAYE 2.841.098.257
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.778.488.857
 • A. Sermaye 2.778.488.857
 • Kar Payı Gelirleri 2.778.488.857
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.500.000.000
 • Satış Karları 1.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 238.988.496
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 238.988.496
 • MALİ GİDERLER (-) 238.988.496
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 104.957.638
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 104.957.638
 • 2. ........... Yılı Zararı 62.609.400
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 62.609.400
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.292.228.444
 • P A S İ F T O P L A M I 5.292.228.444
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 3.253.455.041
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 3.253.455.041
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.585.062.405
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.585.062.405
 • 2. Satış İskontoları (-) 668.392.636
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 668.392.636
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 668.392.636
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 668.392.636
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -31.246.051
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -31.246.051
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -103.091.540
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -103.091.540
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -9.744.393
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -9.744.393
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -144.081.984
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -144.081.984
 • 4.1.3 Diğer 524.310.652
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 524.310.652
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 592.458.283
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 592.458.283
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -77.053.227
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -77.053.227
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 515.405.056
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 515.405.056
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 515.405.056
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 515.405.056
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.300.075
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 510.104.981
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.