Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,44
 • Değişim :0,16 %
 • Hacim TL :98.688.003
 • Hacim Adet :15.399.700
* SG: 28.07.2017 - 17:31 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
 • XKMYA,XKURY,XSIZM,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : PETKM | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 3.579.762.730
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 3.579.762.730
 • NAKİT DEĞERLER 3.579.762.730
 • 1.1 Kasa 2.018.067.127
 • A. Hazır Değerler 2.018.067.127
 • Kasa 2.018.067.127
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 6.895.810
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 6.895.810
 • Sigortalılar 6.895.810
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 745.515.633
 • Acenteler 745.515.633
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 745.515.633
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 39.214.952
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 39.214.952
 • İkrazlar 39.214.952
 • 6.1 Kısa Vadeli 644.169.026
 • E. Stoklar 644.169.026
 • İŞTİRAKLER 644.169.026
 • 6. Diğer Stoklar 125.900.182
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 125.900.182
 • Menkuller 125.900.182
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 3.579.762.730
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 3.579.762.730
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.579.762.730
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.711.748.493
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.711.748.493
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.711.748.493
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 436.637.661
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 436.637.661
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 436.637.661
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.910.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.910.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.910.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 989.962.282
 • Hayat Matematik Karşılığı 989.962.282
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 989.962.282
 • AKTİF TOPLAMI 1.935.229.847
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.935.229.847
 • Reasürörler Payı (-) 1.935.229.847
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 24.163.391
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.163.391
 • Ödenmiş Sermaye 24.163.391
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 245.899.116
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 245.899.116
 • Kanuni Yedek Akçeler 245.899.116
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 70.946.196
 • F. Diğer Duran Varlıklar 70.946.196
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 70.946.196
 • A K T İ F T O P L A M I 7.291.511.223
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.291.511.223
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.291.511.223
 • 4.1 Bonolar 3.008.010.078
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.008.010.078
 • Maliyet Artış Fonu 3.008.010.078
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.763.315.843
 • A. Finansal Borçlar 1.763.315.843
 • Özel Fonlar 1.763.315.843
 • B. Ticari Borçlar 433.388.801
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 433.388.801
 • P A S İ F T O P L A M I 433.388.801
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 644.624.871
 • 2. Borç Senetleri 644.624.871
 • Alınan Primler 644.624.871
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 74.862.685
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 74.862.685
 • XII. KARŞILIKLAR 74.862.685
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 6.219.473
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 6.219.473
 • Diğer Teknik Karşılıklar 6.219.473
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 84.294.009
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 84.294.009
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 84.294.009
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.008.010.078
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.008.010.078
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.008.010.078
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.443.845.593
 • Diğer Gelirler 1.443.845.593
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.443.845.593
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.205.164.051
 • A. Finansal Borçlar 1.205.164.051
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.205.164.051
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 8.095.434
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 8.095.434
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 8.095.434
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 96.869.206
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 96.869.206
 • GENEL GİDERLER (-) 96.869.206
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 133.716.902
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 133.716.902
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 133.716.902
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.839.655.552
 • Faiz Gelirleri 2.839.655.552
 • III. ÖZ SERMAYE 2.839.655.552
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.773.956.070
 • A. Sermaye 2.773.956.070
 • Kar Payı Gelirleri 2.773.956.070
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.500.000.000
 • Satış Karları 1.500.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 238.988.496
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 238.988.496
 • MALİ GİDERLER (-) 238.988.496
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -8.077.359
 • 5. Maliyet Artış Fonu -8.077.359
 • Diğer Giderler (-) -8.077.359
 • F. Net Dönem Karı 8.077.359
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 8.077.359
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 8.077.359
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 192.598.686
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 192.598.686
 • 2. ........... Yılı Zararı 65.699.482
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 65.699.482
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.291.511.223
 • P A S İ F T O P L A M I 7.291.511.223
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.766.233.046
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.766.233.046
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.297.964.181
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.297.964.181
 • 2. Satış İskontoları (-) 468.268.865
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 468.268.865
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 468.268.865
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 468.268.865
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.195.190
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.195.190
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -52.498.365
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -52.498.365
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.087.983
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.087.983
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -68.781.538
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -68.781.538
 • 4.1.3 Diğer 399.487.327
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 399.487.327
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 442.358.068
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 442.358.068
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -83.227.457
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -83.227.457
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 359.130.611
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 359.130.611
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 359.130.611
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 359.130.611
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -6.793.560
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 365.924.171
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,45
  3. 19,95
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 182,30
  3. 17,61
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,34
  3. 13,56
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,29
  3. -8,14
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,31
  3. 3,15
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,84
  3. -1,22
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,54
  3. 5,88
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,03
  3. -2,87

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,70
  3. -0,91
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,84
  3. -1,22
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,15
  3. 0,15
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,62
  3. -0,56
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,26
  3. 4,67

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.