Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 148,60
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :25.554.590
 • Hacim Adet :172.898
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
 • XKURY,XMESY,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : OTKAR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.451.686.649
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.451.686.649
 • NAKİT DEĞERLER 1.451.686.649
 • 1.1 Kasa 19.807.311
 • A. Hazır Değerler 19.807.311
 • Kasa 19.807.311
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 135.400
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 135.400
 • Sigortalılar 135.400
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 381.559.548
 • Acenteler 381.559.548
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 381.559.548
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 492.352
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 492.352
 • İkrazlar 492.352
 • 6.1 Kısa Vadeli 523.038.942
 • E. Stoklar 523.038.942
 • İŞTİRAKLER 523.038.942
 • 6. Diğer Stoklar 288.671.246
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 288.671.246
 • Menkuller 288.671.246
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.451.686.649
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.451.686.649
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.451.686.649
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 360.939.175
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 360.939.175
 • II. DURAN VARLIKLAR 360.939.175
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 57.790.722
 • Devam Eden Yatırımlar 57.790.722
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 57.790.722
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 205.725
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 205.725
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 205.725
 • 15.2 Menkul Değerlerin 41.398
 • C. Finansal Duran Varlıklar 41.398
 • Reasürörler Payı (-) 41.398
 • AKTİF TOPLAMI 102.656.333
 • D. Maddi Duran Varlıklar 102.656.333
 • Reasürörler Payı (-) 102.656.333
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 170.439.594
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 170.439.594
 • Ödenmiş Sermaye 170.439.594
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 29.805.403
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 29.805.403
 • Kanuni Yedek Akçeler 29.805.403
 • A K T İ F T O P L A M I 1.812.625.824
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.812.625.824
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.812.625.824
 • 4.1 Bonolar 999.781.064
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 999.781.064
 • Maliyet Artış Fonu 999.781.064
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 286.320.214
 • A. Finansal Borçlar 286.320.214
 • Özel Fonlar 286.320.214
 • B. Ticari Borçlar 111.949.055
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 111.949.055
 • P A S İ F T O P L A M I 111.949.055
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 43.396.680
 • 2. Borç Senetleri 43.396.680
 • Alınan Primler 43.396.680
 • 11.4 Diğer 2.050.199
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.050.199
 • Hayat Matematik Karşılığı 2.050.199
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.107.271
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 8.107.271
 • Diğer Teknik Karşılıklar 8.107.271
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 193.980.453
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 193.980.453
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 193.980.453
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 999.781.064
 • 8. Borç Reeskontu (-) 999.781.064
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 999.781.064
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 606.416.533
 • Diğer Gelirler 606.416.533
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 606.416.533
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 554.554.750
 • A. Finansal Borçlar 554.554.750
 • TEKNİK GİDERLER (-) 554.554.750
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.072.784
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.072.784
 • Diğer Giderler (-) 4.072.784
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 26.061.231
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 26.061.231
 • GENEL GİDERLER (-) 26.061.231
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 12.628.206
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 12.628.206
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 12.628.206
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 206.428.227
 • Faiz Gelirleri 206.428.227
 • III. ÖZ SERMAYE 206.428.227
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 206.428.227
 • A. Sermaye 206.428.227
 • Kar Payı Gelirleri 206.428.227
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.000.000
 • Satış Karları 24.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 52.743.030
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 52.743.030
 • MALİ GİDERLER (-) 52.743.030
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -276.017
 • 5. Maliyet Artış Fonu -276.017
 • Diğer Giderler (-) -276.017
 • F. Net Dönem Karı 276.017
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 276.017
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 276.017
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 54.014.610
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 54.014.610
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.812.625.824
 • P A S İ F T O P L A M I 1.812.625.824
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.118.838.256
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.118.838.256
 • 1. Satıştan İadeler (-) -842.310.863
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -842.310.863
 • 2. Satış İskontoları (-) 276.527.393
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 276.527.393
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 276.527.393
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 276.527.393
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -127.027.993
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -127.027.993
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -44.294.013
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -44.294.013
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -25.885.830
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -25.885.830
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -197.207.836
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -197.207.836
 • 4.1.3 Diğer 79.319.557
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 79.319.557
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 38.294.222
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 38.294.222
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.210.614
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.210.614
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 33.083.608
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 33.083.608
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 33.083.608
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 33.083.608
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 33.083.608
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,13
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,84
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,13
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,84
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.