Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,85
 • Değişim :-0,51 %
 • Hacim TL :5.773.542
 • Hacim Adet :983.073
* SG: 20.10.2017 - 15:34 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Odaş Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
 • XELKT,XHARZ,XIKIU,XTUMY,XU100,XUHIZ,XUTUM : ODAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 502.285.975
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 502.285.975
 • NAKİT DEĞERLER 502.285.975
 • 1.1 Kasa 288.975.921
 • A. Hazır Değerler 288.975.921
 • Kasa 288.975.921
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 54.448.216
 • Acenteler 54.448.216
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 54.448.216
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 11.249.609
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 11.249.609
 • İkrazlar 11.249.609
 • 6.1 Kısa Vadeli 15.151.492
 • E. Stoklar 15.151.492
 • İŞTİRAKLER 15.151.492
 • 6. Diğer Stoklar 131.754.519
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 131.754.519
 • Menkuller 131.754.519
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 501.579.757
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 501.579.757
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 501.579.757
 • 8.1.3 Diğer 706.218
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 706.218
 • Gayrimenkuller 706.218
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 953.741.540
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 953.741.540
 • II. DURAN VARLIKLAR 953.741.540
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 406.371
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 406.371
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 406.371
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 200.000
 • 15.3 Diğer 200.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 200.000
 • AKTİF TOPLAMI 806.369.775
 • D. Maddi Duran Varlıklar 806.369.775
 • Reasürörler Payı (-) 806.369.775
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 23.937.229
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.937.229
 • Ödenmiş Sermaye 23.937.229
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.248.449
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.248.449
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.248.449
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 117.579.716
 • F. Diğer Duran Varlıklar 117.579.716
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 117.579.716
 • A K T İ F T O P L A M I 1.456.027.515
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.456.027.515
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.456.027.515
 • 4.1 Bonolar 593.776.743
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 593.776.743
 • Maliyet Artış Fonu 593.776.743
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 281.198.329
 • A. Finansal Borçlar 281.198.329
 • Özel Fonlar 281.198.329
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 7.348.054
 • KAR 7.348.054
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 7.348.054
 • B. Ticari Borçlar 258.942.072
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 258.942.072
 • P A S İ F T O P L A M I 258.942.072
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.790.354
 • 2. Borç Senetleri 7.790.354
 • Alınan Primler 7.790.354
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 226.283
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 226.283
 • XII. KARŞILIKLAR 226.283
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 38.271.651
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 38.271.651
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 38.271.651
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 593.776.743
 • 8. Borç Reeskontu (-) 593.776.743
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 593.776.743
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 710.734.578
 • Diğer Gelirler 710.734.578
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 710.734.578
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 651.117.916
 • A. Finansal Borçlar 651.117.916
 • TEKNİK GİDERLER (-) 651.117.916
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 43.404.545
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 43.404.545
 • Ödenen Tazminatlar (-) 43.404.545
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 500
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 500
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 500
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 755.415
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 755.415
 • GENEL GİDERLER (-) 755.415
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 15.287.634
 • PASİF TOPLAMI 15.287.634
 • Personel Giderleri (-) 15.287.634
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 151.516.194
 • Faiz Gelirleri 151.516.194
 • III. ÖZ SERMAYE 151.516.194
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 150.426.580
 • A. Sermaye 150.426.580
 • Kar Payı Gelirleri 150.426.580
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 135.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 135.750.000
 • Satış Karları 135.750.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 639.252
 • 5. Maliyet Artış Fonu 639.252
 • Diğer Giderler (-) 639.252
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 639.252
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 639.252
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.089.614
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.089.614
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.456.027.515
 • P A S İ F T O P L A M I 1.456.027.515
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 288.723.383
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 288.723.383
 • 1. Satıştan İadeler (-) -261.558.043
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -261.558.043
 • 2. Satış İskontoları (-) 27.165.340
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 27.165.340
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 27.165.340
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 27.165.340
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.110.554
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.110.554
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.215.031
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.215.031
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.325.585
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.325.585
 • 4.1.3 Diğer 20.839.755
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 20.839.755
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -4.651.329
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -4.651.329
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.722.568
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.722.568
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -6.373.897
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -6.373.897
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -6.332.212
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -6.332.212
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -849.080
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -5.483.132
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,31
  3. 19,69
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 4,91
  3. 16,90
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 13,26
  3. 14,31
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,41
  3. 10,16

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,45
  3. -8,23
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,37
  3. -5,07
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,09
  3. -4,39

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 10,07
  3. 1,31
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,76
  3. 2,60
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,94
  3. 2,17
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,60
  3. 1,27

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 10,07
  3. 1,31
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,20
  3. 1,50
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,76
  3. 2,60
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,82
  3. 3,11
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,43
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.