Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,17
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.403.871
 • Hacim Adet :1.109.290
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XSIST,XTRZM,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : NTTUR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 406.001.344
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 406.001.344
 • NAKİT DEĞERLER 406.001.344
 • 1.1 Kasa 78.879.894
 • A. Hazır Değerler 78.879.894
 • Kasa 78.879.894
 • B. Menkul Kıymetler 33.072.800
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 33.072.800
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 33.072.800
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.894.101
 • Acenteler 9.894.101
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.894.101
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 272.976.086
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 272.976.086
 • İkrazlar 272.976.086
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.538.603
 • E. Stoklar 2.538.603
 • İŞTİRAKLER 2.538.603
 • 6. Diğer Stoklar 8.639.860
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.639.860
 • Menkuller 8.639.860
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 406.001.344
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 406.001.344
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 406.001.344
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.333.499.730
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.333.499.730
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.333.499.730
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 189.697
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 189.697
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 189.697
 • 15.2 Menkul Değerlerin 85.190.229
 • C. Finansal Duran Varlıklar 85.190.229
 • Reasürörler Payı (-) 85.190.229
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 763.771.093
 • 15.3 Diğer 763.771.093
 • Muallak Hasar Karşılığı 763.771.093
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 173.998.394
 • Hayat Matematik Karşılığı 173.998.394
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 173.998.394
 • AKTİF TOPLAMI 301.133.084
 • D. Maddi Duran Varlıklar 301.133.084
 • Reasürörler Payı (-) 301.133.084
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 209.789
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 209.789
 • Ödenmiş Sermaye 209.789
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.914.660
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.914.660
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.914.660
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.092.784
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.092.784
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.092.784
 • A K T İ F T O P L A M I 1.739.501.074
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.739.501.074
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.739.501.074
 • 4.1 Bonolar 277.553.647
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 277.553.647
 • Maliyet Artış Fonu 277.553.647
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 22.999.315
 • A. Finansal Borçlar 22.999.315
 • Özel Fonlar 22.999.315
 • B. Ticari Borçlar 7.868.722
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 7.868.722
 • P A S İ F T O P L A M I 7.868.722
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 241.837.292
 • 2. Borç Senetleri 241.837.292
 • Alınan Primler 241.837.292
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 838.345
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 838.345
 • XII. KARŞILIKLAR 838.345
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 897.456
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 897.456
 • Diğer Teknik Karşılıklar 897.456
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.734.153
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.734.153
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.734.153
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 277.553.647
 • 8. Borç Reeskontu (-) 277.553.647
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 277.553.647
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 38.075.057
 • Diğer Gelirler 38.075.057
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 38.075.057
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.332.783
 • A. Finansal Borçlar 5.332.783
 • TEKNİK GİDERLER (-) 5.332.783
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 731.644
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 731.644
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 731.644
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 518.153
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 518.153
 • GENEL GİDERLER (-) 518.153
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 31.492.477
 • PASİF TOPLAMI 31.492.477
 • Personel Giderleri (-) 31.492.477
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.423.872.370
 • Faiz Gelirleri 1.423.872.370
 • III. ÖZ SERMAYE 1.423.872.370
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.331.234.640
 • A. Sermaye 1.331.234.640
 • Kar Payı Gelirleri 1.331.234.640
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 350.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 350.000.000
 • Satış Karları 350.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.692.974
 • C. Emisyon Primi -3.692.974
 • Kira Gelirleri -3.692.974
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 60.330.497
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 60.330.497
 • MALİ GİDERLER (-) 60.330.497
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -261.001
 • 5. Maliyet Artış Fonu -261.001
 • Diğer Giderler (-) -261.001
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.945.467
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.945.467
 • 2. ........... Yılı Zararı 92.637.730
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 92.637.730
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.739.501.074
 • P A S İ F T O P L A M I 1.739.501.074
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 19.981.238
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 19.981.238
 • 1. Satıştan İadeler (-) -15.135.670
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -15.135.670
 • 2. Satış İskontoları (-) 4.845.568
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 4.845.568
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.845.568
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.845.568
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.052.344
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.052.344
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.363.983
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.363.983
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.416.327
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.416.327
 • 4.1.3 Diğer -2.570.759
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.570.759
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -27.395.915
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -27.395.915
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -631.417
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -631.417
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -26.764.498
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -26.764.498
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -26.764.498
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -26.764.498
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -257.160
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -26.507.338
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.