Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,20
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :7.313.843
 • Hacim Adet :3.339.795
* SG: 19.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XSIST,XTRZM,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : NTTUR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 217.072.436
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 217.072.436
 • NAKİT DEĞERLER 217.072.436
 • 1.1 Kasa 130.542.586
 • A. Hazır Değerler 130.542.586
 • Kasa 130.542.586
 • B. Menkul Kıymetler 32.973.231
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 32.973.231
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 32.973.231
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 11.384.908
 • Acenteler 11.384.908
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 11.384.908
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 30.822.720
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 30.822.720
 • İkrazlar 30.822.720
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.514.780
 • E. Stoklar 2.514.780
 • İŞTİRAKLER 2.514.780
 • 6. Diğer Stoklar 8.834.211
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.834.211
 • Menkuller 8.834.211
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 217.072.436
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 217.072.436
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 217.072.436
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.366.136.717
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.366.136.717
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.366.136.717
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 190.601
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 190.601
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 190.601
 • 15.2 Menkul Değerlerin 103.537.968
 • C. Finansal Duran Varlıklar 103.537.968
 • Reasürörler Payı (-) 103.537.968
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 780.992.884
 • 15.3 Diğer 780.992.884
 • Muallak Hasar Karşılığı 780.992.884
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 172.649.602
 • Hayat Matematik Karşılığı 172.649.602
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 172.649.602
 • AKTİF TOPLAMI 299.859.538
 • D. Maddi Duran Varlıklar 299.859.538
 • Reasürörler Payı (-) 299.859.538
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 194.135
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 194.135
 • Ödenmiş Sermaye 194.135
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.691.901
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.691.901
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.691.901
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.020.088
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.020.088
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.020.088
 • A K T İ F T O P L A M I 1.583.209.153
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.583.209.153
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.583.209.153
 • 4.1 Bonolar 95.372.951
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 95.372.951
 • Maliyet Artış Fonu 95.372.951
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 13.628.346
 • A. Finansal Borçlar 13.628.346
 • Özel Fonlar 13.628.346
 • B. Ticari Borçlar 8.836.607
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 8.836.607
 • P A S İ F T O P L A M I 8.836.607
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 68.413.712
 • 2. Borç Senetleri 68.413.712
 • Alınan Primler 68.413.712
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 926.405
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 926.405
 • XII. KARŞILIKLAR 926.405
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 531.332
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 531.332
 • Diğer Teknik Karşılıklar 531.332
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.639.685
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.639.685
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.639.685
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 95.372.951
 • 8. Borç Reeskontu (-) 95.372.951
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 95.372.951
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 37.258.937
 • Diğer Gelirler 37.258.937
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 37.258.937
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 4.657.431
 • A. Finansal Borçlar 4.657.431
 • TEKNİK GİDERLER (-) 4.657.431
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 656.377
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 656.377
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 656.377
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 668.780
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 668.780
 • GENEL GİDERLER (-) 668.780
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 31.253.700
 • PASİF TOPLAMI 31.253.700
 • Personel Giderleri (-) 31.253.700
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 22.649
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 22.649
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 22.649
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.450.577.265
 • Faiz Gelirleri 1.450.577.265
 • III. ÖZ SERMAYE 1.450.577.265
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.357.785.696
 • A. Sermaye 1.357.785.696
 • Kar Payı Gelirleri 1.357.785.696
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 350.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 350.000.000
 • Satış Karları 350.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.692.974
 • C. Emisyon Primi -3.692.974
 • Kira Gelirleri -3.692.974
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 60.330.497
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 60.330.497
 • MALİ GİDERLER (-) 60.330.497
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -261.001
 • 5. Maliyet Artış Fonu -261.001
 • Diğer Giderler (-) -261.001
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.945.467
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.945.467
 • 2. ........... Yılı Zararı 92.791.569
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 92.791.569
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.583.209.153
 • P A S İ F T O P L A M I 1.583.209.153
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 41.077.774
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 41.077.774
 • 1. Satıştan İadeler (-) -31.318.395
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -31.318.395
 • 2. Satış İskontoları (-) 9.759.379
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 9.759.379
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 9.759.379
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 9.759.379
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.095.405
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.095.405
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -13.022.335
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -13.022.335
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -15.117.740
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -15.117.740
 • 4.1.3 Diğer -5.358.361
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.358.361
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.618.449
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.618.449
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.559.270
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.559.270
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -59.179
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -59.179
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -59.179
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -59.179
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -82.320
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 23.141
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.