Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,51
 • Değişim :2,72 %
 • Hacim TL :7.986.850
 • Hacim Adet :5.348.120
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Turizm Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XSIST,XTRZM,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM,XYUZO : NTTUR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 293.054.201
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 293.054.201
 • NAKİT DEĞERLER 293.054.201
 • 1.1 Kasa 114.442.488
 • A. Hazır Değerler 114.442.488
 • Kasa 114.442.488
 • B. Menkul Kıymetler 26.053.100
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 26.053.100
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 26.053.100
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 7.643.753
 • Acenteler 7.643.753
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7.643.753
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 132.657.246
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 132.657.246
 • İkrazlar 132.657.246
 • 6.1 Kısa Vadeli 2.835.504
 • E. Stoklar 2.835.504
 • İŞTİRAKLER 2.835.504
 • 6. Diğer Stoklar 9.422.110
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.422.110
 • Menkuller 9.422.110
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 293.054.201
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 293.054.201
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 293.054.201
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.334.996.889
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.334.996.889
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.334.996.889
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 160.775
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 160.775
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 160.775
 • 15.2 Menkul Değerlerin 194.011.643
 • C. Finansal Duran Varlıklar 194.011.643
 • Reasürörler Payı (-) 194.011.643
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 654.420.015
 • 15.3 Diğer 654.420.015
 • Muallak Hasar Karşılığı 654.420.015
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 172.776.992
 • Hayat Matematik Karşılığı 172.776.992
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 172.776.992
 • AKTİF TOPLAMI 305.718.733
 • D. Maddi Duran Varlıklar 305.718.733
 • Reasürörler Payı (-) 305.718.733
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 241.223
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 241.223
 • Ödenmiş Sermaye 241.223
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.842.249
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.842.249
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.842.249
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.825.259
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.825.259
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.825.259
 • A K T İ F T O P L A M I 1.628.051.090
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.628.051.090
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.628.051.090
 • 4.1 Bonolar 56.411.013
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 56.411.013
 • Maliyet Artış Fonu 56.411.013
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 33.901.953
 • A. Finansal Borçlar 33.901.953
 • Özel Fonlar 33.901.953
 • B. Ticari Borçlar 10.151.288
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 10.151.288
 • P A S İ F T O P L A M I 10.151.288
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.980.148
 • 2. Borç Senetleri 4.980.148
 • Alınan Primler 4.980.148
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.845.125
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.845.125
 • XII. KARŞILIKLAR 3.845.125
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 573.145
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 573.145
 • Diğer Teknik Karşılıklar 573.145
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2.575.503
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 2.575.503
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 2.575.503
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 56.411.013
 • 8. Borç Reeskontu (-) 56.411.013
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 56.411.013
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 43.927.552
 • Diğer Gelirler 43.927.552
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 43.927.552
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.340.715
 • A. Finansal Borçlar 11.340.715
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.340.715
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 57.380
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 57.380
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 57.380
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 469.985
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 469.985
 • GENEL GİDERLER (-) 469.985
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 32.032.576
 • PASİF TOPLAMI 32.032.576
 • Personel Giderleri (-) 32.032.576
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 26.896
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 26.896
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 26.896
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 1.527.712.525
 • Faiz Gelirleri 1.527.712.525
 • III. ÖZ SERMAYE 1.527.712.525
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.300.579.917
 • A. Sermaye 1.300.579.917
 • Kar Payı Gelirleri 1.300.579.917
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 350.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 350.000.000
 • Satış Karları 350.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -3.692.974
 • C. Emisyon Primi -3.692.974
 • Kira Gelirleri -3.692.974
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 60.330.497
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 60.330.497
 • MALİ GİDERLER (-) 60.330.497
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -261.001
 • 5. Maliyet Artış Fonu -261.001
 • Diğer Giderler (-) -261.001
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.945.467
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.945.467
 • 2. ........... Yılı Zararı 227.132.608
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 227.132.608
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.628.051.090
 • P A S İ F T O P L A M I 1.628.051.090
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 50.509.205
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 50.509.205
 • 1. Satıştan İadeler (-) -43.298.037
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -43.298.037
 • 2. Satış İskontoları (-) 7.211.168
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 7.211.168
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.211.168
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.211.168
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -3.161.812
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -3.161.812
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.941.788
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -16.941.788
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.103.600
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.103.600
 • 4.1.3 Diğer -12.892.432
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -12.892.432
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 12.485.446
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 12.485.446
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.958.072
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.958.072
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.527.374
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.527.374
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.527.374
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.527.374
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 343.814
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.183.560
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.