Net Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,88
 • Değişim :0,35 %
 • Hacim TL :585.191
 • Hacim Adet :202.842
* SG: 20.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Net Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : NTHOL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 638.307.966
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 638.307.966
 • NAKİT DEĞERLER 638.307.966
 • 1.1 Kasa 303.752.272
 • A. Hazır Değerler 303.752.272
 • Kasa 303.752.272
 • B. Menkul Kıymetler 94.549.822
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 94.549.822
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 94.549.822
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 143.092.295
 • Acenteler 143.092.295
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 143.092.295
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 8.564.729
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 8.564.729
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 8.564.729
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 14.371.445
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 14.371.445
 • İkrazlar 14.371.445
 • 6.1 Kısa Vadeli 27.944.520
 • E. Stoklar 27.944.520
 • İŞTİRAKLER 27.944.520
 • 6. Diğer Stoklar 46.032.883
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 46.032.883
 • Menkuller 46.032.883
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 638.307.966
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 638.307.966
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 638.307.966
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.302.291.645
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.302.291.645
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.302.291.645
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.685.345
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.685.345
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.685.345
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.172.986
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.172.986
 • Reasürörler Payı (-) 3.172.986
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 78.702.830
 • 15.3 Diğer 78.702.830
 • Muallak Hasar Karşılığı 78.702.830
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 526.574.530
 • Hayat Matematik Karşılığı 526.574.530
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 526.574.530
 • AKTİF TOPLAMI 1.647.329.226
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.647.329.226
 • Reasürörler Payı (-) 1.647.329.226
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.281.852
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.281.852
 • Ödenmiş Sermaye 3.281.852
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 21.613.530
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 21.613.530
 • Kanuni Yedek Akçeler 21.613.530
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 16.931.346
 • F. Diğer Duran Varlıklar 16.931.346
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 16.931.346
 • A K T İ F T O P L A M I 2.940.599.611
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.940.599.611
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.940.599.611
 • 4.1 Bonolar 251.211.164
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 251.211.164
 • Maliyet Artış Fonu 251.211.164
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 151.829.214
 • A. Finansal Borçlar 151.829.214
 • Özel Fonlar 151.829.214
 • B. Ticari Borçlar 55.398.878
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 55.398.878
 • P A S İ F T O P L A M I 55.398.878
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 17.055.861
 • 2. Borç Senetleri 17.055.861
 • Alınan Primler 17.055.861
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 6.935.102
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 6.935.102
 • Alınan Komisyonlar 6.935.102
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 878.915
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 878.915
 • XII. KARŞILIKLAR 878.915
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.764.209
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.764.209
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.764.209
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.530.371
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.530.371
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.530.371
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 251.211.164
 • 8. Borç Reeskontu (-) 251.211.164
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 251.211.164
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 608.663.856
 • Diğer Gelirler 608.663.856
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 608.663.856
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 342.076.464
 • A. Finansal Borçlar 342.076.464
 • TEKNİK GİDERLER (-) 342.076.464
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.670.826
 • B. Ticari Borçlar 1.670.826
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.670.826
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 997.372
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 997.372
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 997.372
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 3.620
 • 5. Borç Reeskontu (-) 3.620
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 3.620
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.225.401
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.225.401
 • GENEL GİDERLER (-) 2.225.401
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 261.690.173
 • PASİF TOPLAMI 261.690.173
 • Personel Giderleri (-) 261.690.173
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.080.724.591
 • Faiz Gelirleri 2.080.724.591
 • III. ÖZ SERMAYE 2.080.724.591
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.016.407.622
 • A. Sermaye 1.016.407.622
 • Kar Payı Gelirleri 1.016.407.622
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 365.750.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 365.750.000
 • Satış Karları 365.750.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -39.098.438
 • C. Emisyon Primi -39.098.438
 • Kira Gelirleri -39.098.438
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 56.808.615
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 56.808.615
 • MALİ GİDERLER (-) 56.808.615
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -263.329.040
 • 5. Maliyet Artış Fonu -263.329.040
 • Diğer Giderler (-) -263.329.040
 • F. Net Dönem Karı 58.424.763
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 58.424.763
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 58.424.763
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 315.648.556
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 315.648.556
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.064.316.969
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.064.316.969
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.940.599.611
 • P A S İ F T O P L A M I 2.940.599.611
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 90.420.275
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 90.420.275
 • 1. Satıştan İadeler (-) -85.927.033
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -85.927.033
 • 2. Satış İskontoları (-) 4.493.242
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 4.493.242
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 4.861.530
 • 3. Diğer İndirimler (-) 4.861.530
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.858.195
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.858.195
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.000.653
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.000.653
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -28.391.578
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -28.391.578
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -33.392.231
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -33.392.231
 • 4.1.3 Diğer -25.534.036
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -25.534.036
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -42.210.095
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -42.210.095
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.233.430
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.233.430
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -36.976.665
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -36.976.665
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -36.976.665
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -36.976.665
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -7.437.976
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -29.538.689
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,44
  3. 18,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,57
  3. 18,75
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 1,71
  3. 13,25
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 6,19
  3. 13,16
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,36
  3. 12,40

Azalan

  1. CMENT CIMENTAS
  2. 14,05
  3. -12,79
  1. BURCE BURCELIK
  2. 4,15
  3. -9,78
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,83
  3. -7,21
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,16
  3. -5,88
  1. BRMEN BIRLIK MENSUCAT A.S.
  2. 1,53
  3. -5,56

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,74
  3. -2,46
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,92
  3. -1,54
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,20
  3. 0,63
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,25
  3. 6,78
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,68
  3. -1,45

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,74
  3. -2,46
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,45
  3. -1,04
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,14
  3. -3,50
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,25
  3. 6,78
  1. PETKM PETKIM AS
  2. 6,32
  3. -1,71

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.