Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 13,45
 • Değişim :9 %
 • Hacim TL :43.344.531
 • Hacim Adet :3.282.235
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Nortel Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş.
 • XBLSM,XSIST,XU050,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM,XYUZO : NETAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.103.970.840
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.103.970.840
 • NAKİT DEĞERLER 1.103.970.840
 • 1.1 Kasa 77.871.444
 • A. Hazır Değerler 77.871.444
 • Kasa 77.871.444
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 636.062.853
 • Acenteler 636.062.853
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 636.062.853
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 513.637
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 513.637
 • İkrazlar 513.637
 • 6.1 Kısa Vadeli 134.728.922
 • E. Stoklar 134.728.922
 • İŞTİRAKLER 134.728.922
 • 6. Diğer Stoklar 71.320.111
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 71.320.111
 • Menkuller 71.320.111
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.103.970.840
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.103.970.840
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.103.970.840
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 258.366.695
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 258.366.695
 • II. DURAN VARLIKLAR 258.366.695
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 92.054.331
 • Devam Eden Yatırımlar 92.054.331
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 92.054.331
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.243.137
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.243.137
 • Reasürörler Payı (-) 2.243.137
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.270.786
 • 15.3 Diğer 5.270.786
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.270.786
 • AKTİF TOPLAMI 40.288.360
 • D. Maddi Duran Varlıklar 40.288.360
 • Reasürörler Payı (-) 40.288.360
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 107.014.067
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 107.014.067
 • Ödenmiş Sermaye 107.014.067
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 66.688.654
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 66.688.654
 • Nominal Sermaye 66.688.654
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.711.596
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.711.596
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.711.596
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 8.784.418
 • F. Diğer Duran Varlıklar 8.784.418
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 8.784.418
 • A K T İ F T O P L A M I 1.362.337.535
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.362.337.535
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.362.337.535
 • 4.1 Bonolar 759.643.196
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 759.643.196
 • Maliyet Artış Fonu 759.643.196
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 381.228.040
 • A. Finansal Borçlar 381.228.040
 • Özel Fonlar 381.228.040
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.013.534
 • Net Dönem Karı 2.013.534
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.013.534
 • B. Ticari Borçlar 204.443.112
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 204.443.112
 • P A S İ F T O P L A M I 204.443.112
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.885.338
 • 2. Borç Senetleri 6.885.338
 • Alınan Primler 6.885.338
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.760.686
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.760.686
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.760.686
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 149.467.442
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 149.467.442
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 149.467.442
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 759.643.196
 • 8. Borç Reeskontu (-) 759.643.196
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 759.643.196
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 32.957.137
 • Diğer Gelirler 32.957.137
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 32.957.137
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.708.751
 • B. Ticari Borçlar 1.708.751
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.708.751
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.349.151
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.349.151
 • GENEL GİDERLER (-) 20.349.151
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 10.899.235
 • PASİF TOPLAMI 10.899.235
 • Personel Giderleri (-) 10.899.235
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 569.737.202
 • Faiz Gelirleri 569.737.202
 • III. ÖZ SERMAYE 569.737.202
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 569.737.202
 • A. Sermaye 569.737.202
 • Kar Payı Gelirleri 569.737.202
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 64.864.800
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 64.864.800
 • Satış Karları 64.864.800
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 41.612.160
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 41.612.160
 • MALİ GİDERLER (-) 41.612.160
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -255.886.760
 • 5. Maliyet Artış Fonu -255.886.760
 • Diğer Giderler (-) -255.886.760
 • F. Net Dönem Karı 255.886.760
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 255.886.760
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 255.886.760
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 33.182.076
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 33.182.076
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.362.337.535
 • P A S İ F T O P L A M I 1.362.337.535
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 167.878.237
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 167.878.237
 • 1. Satıştan İadeler (-) -150.329.760
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -150.329.760
 • 2. Satış İskontoları (-) 17.548.477
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 17.548.477
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 17.548.477
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 17.548.477
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -13.098.055
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -13.098.055
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -6.998.659
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -6.998.659
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -20.096.714
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -20.096.714
 • 4.1.3 Diğer -2.548.237
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.548.237
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -7.023.467
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -7.023.467
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.801.346
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.801.346
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 777.879
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 777.879
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 777.879
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 777.879
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 777.879
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.