Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,85
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :26.341.092
 • Hacim Adet :31.120.417
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Menderes Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XSDNZ,XTEKS,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : MNDRS | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 450.522.158
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 450.522.158
 • NAKİT DEĞERLER 450.522.158
 • 1.1 Kasa 8.636.610
 • A. Hazır Değerler 8.636.610
 • Kasa 8.636.610
 • B. Menkul Kıymetler 2.205.127
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.205.127
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.205.127
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 469.848
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 469.848
 • Sigortalılar 469.848
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 52.932.099
 • Acenteler 52.932.099
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 52.932.099
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 99.508.600
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 99.508.600
 • İkrazlar 99.508.600
 • 6.1 Kısa Vadeli 241.986.359
 • E. Stoklar 241.986.359
 • İŞTİRAKLER 241.986.359
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 4.283.659
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 4.283.659
 • İştirakler 4.283.659
 • 6. Diğer Stoklar 40.499.856
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 40.499.856
 • Menkuller 40.499.856
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 450.522.158
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 450.522.158
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 450.522.158
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 462.294.641
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 462.294.641
 • II. DURAN VARLIKLAR 462.294.641
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 163.220
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 163.220
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 163.220
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.650.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.650.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.650.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 157.913.883
 • 15.3 Diğer 157.913.883
 • Muallak Hasar Karşılığı 157.913.883
 • AKTİF TOPLAMI 271.101.909
 • D. Maddi Duran Varlıklar 271.101.909
 • Reasürörler Payı (-) 271.101.909
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 149.999
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 149.999
 • Ödenmiş Sermaye 149.999
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 15.979.177
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 15.979.177
 • Kanuni Yedek Akçeler 15.979.177
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 7.336.453
 • F. Diğer Duran Varlıklar 7.336.453
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 7.336.453
 • A K T İ F T O P L A M I 912.816.799
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 912.816.799
 • Yeniden Değerleme Fonu 912.816.799
 • 4.1 Bonolar 478.447.087
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 478.447.087
 • Maliyet Artış Fonu 478.447.087
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 328.844.193
 • A. Finansal Borçlar 328.844.193
 • Özel Fonlar 328.844.193
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 27.516
 • Net Dönem Karı 27.516
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 27.516
 • B. Ticari Borçlar 121.771.503
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 121.771.503
 • P A S İ F T O P L A M I 121.771.503
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 6.580.398
 • 2. Borç Senetleri 6.580.398
 • Alınan Primler 6.580.398
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.935.514
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.935.514
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.935.514
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.085.450
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.085.450
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.085.450
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 478.447.087
 • 8. Borç Reeskontu (-) 478.447.087
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 478.447.087
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 151.674.493
 • Diğer Gelirler 151.674.493
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 151.674.493
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 101.980.456
 • A. Finansal Borçlar 101.980.456
 • TEKNİK GİDERLER (-) 101.980.456
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 20.685.850
 • B. Ticari Borçlar 20.685.850
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 20.685.850
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 28.236.658
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 28.236.658
 • GENEL GİDERLER (-) 28.236.658
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 329.696
 • PASİF TOPLAMI 329.696
 • Personel Giderleri (-) 329.696
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 441.833
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 441.833
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 441.833
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 282.695.219
 • Faiz Gelirleri 282.695.219
 • III. ÖZ SERMAYE 282.695.219
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 281.155.172
 • A. Sermaye 281.155.172
 • Kar Payı Gelirleri 281.155.172
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.000.000
 • Satış Karları 250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 485.133
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 485.133
 • MALİ GİDERLER (-) 485.133
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.209.777
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.209.777
 • Diğer Giderler (-) 10.209.777
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 10.209.777
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 10.209.777
 • 2. ........... Yılı Zararı 1.540.047
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 1.540.047
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 912.816.799
 • P A S İ F T O P L A M I 912.816.799
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 136.884.730
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 136.884.730
 • 1. Satıştan İadeler (-) -109.665.854
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -109.665.854
 • 2. Satış İskontoları (-) 27.218.876
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 27.218.876
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 27.218.876
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 27.218.876
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -4.203.430
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -4.203.430
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -3.721.104
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -3.721.104
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.924.534
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.924.534
 • 4.1.3 Diğer 19.294.342
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.294.342
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 4.446.536
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 4.446.536
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.837.464
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.837.464
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2.609.072
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 2.609.072
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.609.072
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 2.609.072
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.195.455
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.804.527
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.