Migros T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 20,02
 • Değişim :-0,6 %
 • Hacim TL :4.333.743
 • Hacim Adet :216.008
* SG: 27.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Migros T.A.Ş.
 • XTCRT,XU050,XU100,XUHIZ,XUTUM : MGROS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.417.980.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.417.980.000
 • NAKİT DEĞERLER 2.417.980.000
 • 1.1 Kasa 1.044.156.000
 • A. Hazır Değerler 1.044.156.000
 • Kasa 1.044.156.000
 • B. Menkul Kıymetler 647.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 647.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 647.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 319.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 319.000
 • Sigortalılar 319.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 65.463.000
 • Acenteler 65.463.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 65.463.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.700.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.700.000
 • İkrazlar 8.700.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.266.302.000
 • E. Stoklar 1.266.302.000
 • İŞTİRAKLER 1.266.302.000
 • 6. Diğer Stoklar 32.393.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 32.393.000
 • Menkuller 32.393.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.417.980.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.417.980.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.417.980.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.746.817.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.746.817.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.746.817.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.214.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.214.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.214.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.165.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.165.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.165.000
 • 16.1 Defter Değeri 54.000
 • 3. İştirakler 54.000
 • Reasürörler Payı (-) 54.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 144.222.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 144.222.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 144.222.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.232.386.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.232.386.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.232.386.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.343.809.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.343.809.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.343.809.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.251.427.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.251.427.000
 • Nominal Sermaye 2.251.427.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 22.967.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 22.967.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 22.967.000
 • A K T İ F T O P L A M I 6.164.797.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.164.797.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.164.797.000
 • 4.1 Bonolar 3.069.694.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.069.694.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.069.694.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 208.849.000
 • A. Finansal Borçlar 208.849.000
 • Özel Fonlar 208.849.000
 • B. Ticari Borçlar 2.563.581.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 2.563.581.000
 • P A S İ F T O P L A M I 2.563.581.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 54.095.000
 • 2. Borç Senetleri 54.095.000
 • Alınan Primler 54.095.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 22.050.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.050.000
 • XII. KARŞILIKLAR 22.050.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 91.459.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 91.459.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 91.459.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 84.575.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 84.575.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 84.575.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.069.694.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.069.694.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.069.694.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.630.937.000
 • Diğer Gelirler 2.630.937.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.630.937.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 2.487.569.000
 • A. Finansal Borçlar 2.487.569.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 2.487.569.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 3.254.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 3.254.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 3.254.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 76.643.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 76.643.000
 • GENEL GİDERLER (-) 76.643.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 59.062.000
 • PASİF TOPLAMI 59.062.000
 • Personel Giderleri (-) 59.062.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.409.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.409.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.409.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 464.166.000
 • Faiz Gelirleri 464.166.000
 • III. ÖZ SERMAYE 464.166.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 463.436.000
 • A. Sermaye 463.436.000
 • Kar Payı Gelirleri 463.436.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 178.030.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 178.030.000
 • Satış Karları 178.030.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.219.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.219.000
 • Diğer Giderler (-) -10.219.000
 • F. Net Dönem Karı 10.219.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.219.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.219.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 504.766.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 504.766.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 730.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 730.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.164.797.000
 • P A S İ F T O P L A M I 6.164.797.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.158.504.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.158.504.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.953.760.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.953.760.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.204.744.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.204.744.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.204.744.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.204.744.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.624.091.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.624.091.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -250.965.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -250.965.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -1.875.056.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -1.875.056.000
 • 4.1.3 Diğer 329.688.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 329.688.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -21.833.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -21.833.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -35.062.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -35.062.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -56.895.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -56.895.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -56.895.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -56.895.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 38.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -56.933.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRONT KRON TELEKOM HIZ A.S.
  2. 8,74
  3. 19,89
  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,04
  3. 11,36
  1. SANFM SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS
  2. 1,63
  3. 10,88
  1. YAZIC YAZICILAR HOLDING AS
  2. 15,97
  3. 9,46
  1. SEYKM SEYITLER KIMYA SANAYI A.S.
  2. 2,86
  3. 7,92

Azalan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,16
  3. -11,11
  1. GLBMD GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
  2. 0,41
  3. -8,89
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,28
  3. -8,66
  1. DGZTE DOGAN GAZETECILIK AS
  2. 2,93
  3. -7,57
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,02
  3. -6,14

TL

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,77
  3. -4,94
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,64
  3. -0,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,54
  3. -1,95
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,25
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 1,71

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,64
  3. -0,58
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,54
  3. -1,95
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,21
  3. -1,23
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,35
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,74
  3. -0,34

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.