Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 54,75
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :4.888.512
 • Hacim Adet :89.022
* SG: 24.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XBLSM,XKURY,XSKOC,XTUMY,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : LOGO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 139.077.165
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 139.077.165
 • NAKİT DEĞERLER 139.077.165
 • 1.1 Kasa 51.913.091
 • A. Hazır Değerler 51.913.091
 • Kasa 51.913.091
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 80.053.035
 • Acenteler 80.053.035
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 80.053.035
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 380.579
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 380.579
 • İkrazlar 380.579
 • 6.1 Kısa Vadeli 633.214
 • E. Stoklar 633.214
 • İŞTİRAKLER 633.214
 • 6. Diğer Stoklar 6.097.246
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.097.246
 • Menkuller 6.097.246
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 139.077.165
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 139.077.165
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 139.077.165
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 194.196.564
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 194.196.564
 • II. DURAN VARLIKLAR 194.196.564
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.709.726
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.709.726
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.709.726
 • 15.2 Menkul Değerlerin 130.653
 • C. Finansal Duran Varlıklar 130.653
 • Reasürörler Payı (-) 130.653
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 875.858
 • 15.3 Diğer 875.858
 • Muallak Hasar Karşılığı 875.858
 • AKTİF TOPLAMI 19.573.759
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.573.759
 • Reasürörler Payı (-) 19.573.759
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 167.602.013
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 167.602.013
 • Ödenmiş Sermaye 167.602.013
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 78.877.795
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 78.877.795
 • Nominal Sermaye 78.877.795
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.774.687
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.774.687
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.774.687
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.529.868
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.529.868
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.529.868
 • A K T İ F T O P L A M I 333.273.729
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 333.273.729
 • Yeniden Değerleme Fonu 333.273.729
 • 4.1 Bonolar 103.476.298
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 103.476.298
 • Maliyet Artış Fonu 103.476.298
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 29.710.317
 • A. Finansal Borçlar 29.710.317
 • Özel Fonlar 29.710.317
 • B. Ticari Borçlar 11.474.152
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 11.474.152
 • P A S İ F T O P L A M I 11.474.152
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.163.477
 • 2. Borç Senetleri 3.163.477
 • Alınan Primler 3.163.477
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 731.052
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 731.052
 • XII. KARŞILIKLAR 731.052
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.694.492
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 4.694.492
 • Diğer Teknik Karşılıklar 4.694.492
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 53.702.808
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 53.702.808
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 53.702.808
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 103.476.298
 • 8. Borç Reeskontu (-) 103.476.298
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 103.476.298
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 63.330.103
 • Diğer Gelirler 63.330.103
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 63.330.103
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 49.748.150
 • A. Finansal Borçlar 49.748.150
 • TEKNİK GİDERLER (-) 49.748.150
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.243.660
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.243.660
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.243.660
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 8.456.730
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 8.456.730
 • GENEL GİDERLER (-) 8.456.730
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.881.563
 • PASİF TOPLAMI 2.881.563
 • Personel Giderleri (-) 2.881.563
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 166.467.328
 • Faiz Gelirleri 166.467.328
 • III. ÖZ SERMAYE 166.467.328
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 165.651.182
 • A. Sermaye 165.651.182
 • Kar Payı Gelirleri 165.651.182
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.000.000
 • Satış Karları 25.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.991.336
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.991.336
 • MALİ GİDERLER (-) 2.991.336
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -14.362.706
 • 5. Maliyet Artış Fonu -14.362.706
 • Diğer Giderler (-) -14.362.706
 • F. Net Dönem Karı 9.730.143
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 9.730.143
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 9.730.143
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.196.458
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.196.458
 • 2. ........... Yılı Zararı 816.146
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 816.146
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 333.273.729
 • P A S İ F T O P L A M I 333.273.729
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 53.616.690
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 53.616.690
 • 1. Satıştan İadeler (-) -2.806.911
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -2.806.911
 • 2. Satış İskontoları (-) 50.809.779
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 50.809.779
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 50.809.779
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 50.809.779
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -8.540.733
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -8.540.733
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.990.340
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.990.340
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -24.116.892
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -24.116.892
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -38.647.965
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -38.647.965
 • 4.1.3 Diğer 12.161.814
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 12.161.814
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.233.355
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.233.355
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -912.798
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -912.798
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 10.320.557
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 10.320.557
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 10.320.557
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 10.320.557
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -105.464
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 10.426.021
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. SNGYO SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,77
  3. 0,00
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,65
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,44
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,86
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.