Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 52,50
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.151.447
 • Hacim Adet :21.959
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
 • XBLSM,XKURY,XSKOC,XTUMY,XU100,XULUS,XUTEK,XUTUM : LOGO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 144.683.740
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 144.683.740
 • NAKİT DEĞERLER 144.683.740
 • 1.1 Kasa 53.527.005
 • A. Hazır Değerler 53.527.005
 • Kasa 53.527.005
 • B. Menkul Kıymetler 2.779.854
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.779.854
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.779.854
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 81.297.735
 • Acenteler 81.297.735
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 81.297.735
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 693.348
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 693.348
 • İkrazlar 693.348
 • 6.1 Kısa Vadeli 492.471
 • E. Stoklar 492.471
 • İŞTİRAKLER 492.471
 • 6. Diğer Stoklar 5.893.327
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.893.327
 • Menkuller 5.893.327
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 144.683.740
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 144.683.740
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 144.683.740
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 196.172.284
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 196.172.284
 • II. DURAN VARLIKLAR 196.172.284
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.709.726
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.709.726
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.709.726
 • 15.2 Menkul Değerlerin 130.653
 • C. Finansal Duran Varlıklar 130.653
 • Reasürörler Payı (-) 130.653
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 571.531
 • 15.3 Diğer 571.531
 • Muallak Hasar Karşılığı 571.531
 • AKTİF TOPLAMI 19.460.771
 • D. Maddi Duran Varlıklar 19.460.771
 • Reasürörler Payı (-) 19.460.771
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 171.006.977
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 171.006.977
 • Ödenmiş Sermaye 171.006.977
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 80.478.826
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 80.478.826
 • Nominal Sermaye 80.478.826
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 81.460
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 81.460
 • Kanuni Yedek Akçeler 81.460
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.211.166
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.211.166
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.211.166
 • A K T İ F T O P L A M I 340.856.024
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 340.856.024
 • Yeniden Değerleme Fonu 340.856.024
 • 4.1 Bonolar 98.551.187
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 98.551.187
 • Maliyet Artış Fonu 98.551.187
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 27.698.011
 • A. Finansal Borçlar 27.698.011
 • Özel Fonlar 27.698.011
 • B. Ticari Borçlar 12.936.516
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 12.936.516
 • P A S İ F T O P L A M I 12.936.516
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.884.538
 • 2. Borç Senetleri 3.884.538
 • Alınan Primler 3.884.538
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.388.685
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.388.685
 • XII. KARŞILIKLAR 1.388.685
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.260.394
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.260.394
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.260.394
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 51.383.043
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 51.383.043
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 51.383.043
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 98.551.187
 • 8. Borç Reeskontu (-) 98.551.187
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 98.551.187
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 62.072.377
 • Diğer Gelirler 62.072.377
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 62.072.377
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 49.027.289
 • A. Finansal Borçlar 49.027.289
 • TEKNİK GİDERLER (-) 49.027.289
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.243.660
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.243.660
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.243.660
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 9.039.572
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.039.572
 • GENEL GİDERLER (-) 9.039.572
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.761.856
 • PASİF TOPLAMI 1.761.856
 • Personel Giderleri (-) 1.761.856
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 180.232.460
 • Faiz Gelirleri 180.232.460
 • III. ÖZ SERMAYE 180.232.460
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 179.776.177
 • A. Sermaye 179.776.177
 • Kar Payı Gelirleri 179.776.177
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.000.000
 • Satış Karları 25.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.991.336
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.991.336
 • MALİ GİDERLER (-) 2.991.336
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -15.626.628
 • 5. Maliyet Artış Fonu -15.626.628
 • Diğer Giderler (-) -15.626.628
 • F. Net Dönem Karı 10.994.065
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.994.065
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.994.065
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 7.196.456
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 7.196.456
 • 2. ........... Yılı Zararı 456.283
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 456.283
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 340.856.024
 • P A S İ F T O P L A M I 340.856.024
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 116.937.032
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 116.937.032
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.121.674
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.121.674
 • 2. Satış İskontoları (-) 110.815.358
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 110.815.358
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 110.815.358
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 110.815.358
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -19.928.515
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -19.928.515
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -12.313.202
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -12.313.202
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -49.707.204
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -49.707.204
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -81.948.921
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -81.948.921
 • 4.1.3 Diğer 28.866.437
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 28.866.437
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 25.485.518
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 25.485.518
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.346.285
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.346.285
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 23.139.233
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 23.139.233
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 23.139.233
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 23.139.233
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -426.155
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 23.565.388
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.