Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 7,16
 • Değişim :1,27 %
 • Hacim TL :166.356
 • Hacim Adet :23.243
* SG: 18.01.2018 - 10:25 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet
 • XIKIU,XSANK,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : LKMNH | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 86.293.877
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 86.293.877
 • NAKİT DEĞERLER 86.293.877
 • 1.1 Kasa 1.268.867
 • A. Hazır Değerler 1.268.867
 • Kasa 1.268.867
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 46.735.981
 • Acenteler 46.735.981
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 46.735.981
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 7.570.296
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 7.570.296
 • İkrazlar 7.570.296
 • 6.1 Kısa Vadeli 9.202.630
 • E. Stoklar 9.202.630
 • İŞTİRAKLER 9.202.630
 • 6. Diğer Stoklar 21.516.103
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.516.103
 • Menkuller 21.516.103
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 86.293.877
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 86.293.877
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 86.293.877
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 135.847.891
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 135.847.891
 • II. DURAN VARLIKLAR 135.847.891
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 116.413
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 116.413
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 116.413
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 12.205.783
 • Muallak Hasar Karşılığı 12.205.783
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 12.205.783
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 6.400.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.400.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.400.000
 • AKTİF TOPLAMI 78.124.042
 • D. Maddi Duran Varlıklar 78.124.042
 • Reasürörler Payı (-) 78.124.042
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 29.714.261
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 29.714.261
 • Ödenmiş Sermaye 29.714.261
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.848.336
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.848.336
 • Nominal Sermaye 1.848.336
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.827.580
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.827.580
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.827.580
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 459.812
 • F. Diğer Duran Varlıklar 459.812
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 459.812
 • A K T İ F T O P L A M I 222.141.768
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 222.141.768
 • Yeniden Değerleme Fonu 222.141.768
 • 4.1 Bonolar 82.807.749
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 82.807.749
 • Maliyet Artış Fonu 82.807.749
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 32.750.956
 • A. Finansal Borçlar 32.750.956
 • Özel Fonlar 32.750.956
 • B. Ticari Borçlar 29.563.271
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 29.563.271
 • P A S İ F T O P L A M I 29.563.271
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 99.652
 • 2. Borç Senetleri 99.652
 • Alınan Primler 99.652
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 740.504
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 740.504
 • XII. KARŞILIKLAR 740.504
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 18.878.856
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 18.878.856
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 18.878.856
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 82.807.749
 • 8. Borç Reeskontu (-) 82.807.749
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 82.807.749
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 64.425.746
 • Diğer Gelirler 64.425.746
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 64.425.746
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 35.057.157
 • A. Finansal Borçlar 35.057.157
 • TEKNİK GİDERLER (-) 35.057.157
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.620.434
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.620.434
 • GENEL GİDERLER (-) 3.620.434
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 25.748.155
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 25.748.155
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 25.748.155
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 74.908.273
 • Faiz Gelirleri 74.908.273
 • III. ÖZ SERMAYE 74.908.273
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 59.643.921
 • A. Sermaye 59.643.921
 • Kar Payı Gelirleri 59.643.921
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.000.000
 • Satış Karları 24.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.866.964
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.866.964
 • Diğer Giderler (-) -3.866.964
 • F. Net Dönem Karı -413.799
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -413.799
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -413.799
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 6.698.117
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 6.698.117
 • 2. ........... Yılı Zararı 15.264.352
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 15.264.352
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 222.141.768
 • P A S İ F T O P L A M I 222.141.768
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 181.018.215
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 181.018.215
 • 1. Satıştan İadeler (-) -160.088.055
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -160.088.055
 • 2. Satış İskontoları (-) 20.930.160
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 20.930.160
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 20.930.160
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 20.930.160
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.372.578
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.372.578
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -5.541.306
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -5.541.306
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.913.884
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.913.884
 • 4.1.3 Diğer 13.016.276
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.016.276
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 5.633.102
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 5.633.102
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.213.148
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.213.148
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 7.846.250
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 7.846.250
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 7.846.250
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 7.846.250
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.488.804
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.357.446
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,27
  3. 15,14
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 9,91
  1. DERIM DERIMOD
  2. 11,33
  3. 8,01
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 18,98
  3. 6,87
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 17,98
  3. 5,70

Azalan

  1. UTPYA UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS
  2. 4,95
  3. -4,44
  1. INTEM INTEMA INSAAT VE TESISAT
  2. 44,00
  3. -4,31
  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,97
  3. -4,19
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,27
  3. -3,57
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,28
  3. -3,45

TL

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,86
  3. 0,54
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,33
  3. 0,30
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,00
  3. 2,56

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,51
  3. 0,39
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,33
  3. 0,30
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 4,10
  3. 1,23
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,78
  3. 1,03

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.