Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,04
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.448.573
 • Hacim Adet :488.366
* SG: 17.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmet
 • XIKIU,XSANK,XTUMY,XUHIZ,XUTUM : LKMNH | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 61.224.353
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 61.224.353
 • NAKİT DEĞERLER 61.224.353
 • 1.1 Kasa 882.924
 • A. Hazır Değerler 882.924
 • Kasa 882.924
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 33.776.153
 • Acenteler 33.776.153
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 33.776.153
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.836.549
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 4.836.549
 • İkrazlar 4.836.549
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.194.557
 • E. Stoklar 5.194.557
 • İŞTİRAKLER 5.194.557
 • 6. Diğer Stoklar 16.534.170
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.534.170
 • Menkuller 16.534.170
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 61.224.353
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 61.224.353
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 61.224.353
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 123.700.693
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 123.700.693
 • II. DURAN VARLIKLAR 123.700.693
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 66.897
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 66.897
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 66.897
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 9.527.696
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.527.696
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 9.527.696
 • AKTİF TOPLAMI 81.847.104
 • D. Maddi Duran Varlıklar 81.847.104
 • Reasürörler Payı (-) 81.847.104
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 28.285.120
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 28.285.120
 • Ödenmiş Sermaye 28.285.120
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.969.390
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.969.390
 • Nominal Sermaye 1.969.390
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 3.946.437
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 3.946.437
 • Kanuni Yedek Akçeler 3.946.437
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 27.439
 • F. Diğer Duran Varlıklar 27.439
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 27.439
 • A K T İ F T O P L A M I 184.925.046
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 184.925.046
 • Yeniden Değerleme Fonu 184.925.046
 • 4.1 Bonolar 70.263.821
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 70.263.821
 • Maliyet Artış Fonu 70.263.821
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 21.494.694
 • A. Finansal Borçlar 21.494.694
 • Özel Fonlar 21.494.694
 • B. Ticari Borçlar 30.895.161
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 30.895.161
 • P A S İ F T O P L A M I 30.895.161
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 99.641
 • 2. Borç Senetleri 99.641
 • Alınan Primler 99.641
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 853.322
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 853.322
 • XII. KARŞILIKLAR 853.322
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 16.258.637
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 16.258.637
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 16.258.637
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 70.263.821
 • 8. Borç Reeskontu (-) 70.263.821
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 70.263.821
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 40.681.794
 • Diğer Gelirler 40.681.794
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 40.681.794
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 21.378.863
 • A. Finansal Borçlar 21.378.863
 • TEKNİK GİDERLER (-) 21.378.863
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.452.546
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.452.546
 • GENEL GİDERLER (-) 1.452.546
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 17.850.385
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 17.850.385
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 17.850.385
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 73.979.431
 • Faiz Gelirleri 73.979.431
 • III. ÖZ SERMAYE 73.979.431
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 64.053.543
 • A. Sermaye 64.053.543
 • Kar Payı Gelirleri 64.053.543
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 24.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 24.000.000
 • Satış Karları 24.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -2.774.053
 • 5. Maliyet Artış Fonu -2.774.053
 • Diğer Giderler (-) -2.774.053
 • F. Net Dönem Karı -69.549
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -69.549
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -69.549
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.318.488
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.318.488
 • 2. ........... Yılı Zararı 9.925.888
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 9.925.888
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 184.925.046
 • P A S İ F T O P L A M I 184.925.046
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 134.293.895
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 134.293.895
 • 1. Satıştan İadeler (-) -113.607.732
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -113.607.732
 • 2. Satış İskontoları (-) 20.686.163
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 20.686.163
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 20.686.163
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 20.686.163
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -1.759.553
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -1.759.553
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -4.993.494
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -4.993.494
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -6.753.047
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -6.753.047
 • 4.1.3 Diğer 13.933.116
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 13.933.116
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 11.814.697
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 11.814.697
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -370.661
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -370.661
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 12.185.358
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 12.185.358
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 12.185.358
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 12.185.358
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.595.921
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.589.437
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.