Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,60
 • Değişim :-1,52 %
 • Hacim TL :170.749.203
 • Hacim Adet :65.027.799
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XTUMY,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : KRDMD | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 2.081.998.158
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 2.081.998.158
 • NAKİT DEĞERLER 2.081.998.158
 • 1.1 Kasa 425.126.090
 • A. Hazır Değerler 425.126.090
 • Kasa 425.126.090
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 663.685.324
 • Acenteler 663.685.324
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 663.685.324
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.949.132
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.949.132
 • İkrazlar 15.949.132
 • 6.1 Kısa Vadeli 791.498.178
 • E. Stoklar 791.498.178
 • İŞTİRAKLER 791.498.178
 • 6. Diğer Stoklar 185.739.434
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 185.739.434
 • Menkuller 185.739.434
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 2.081.998.158
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 2.081.998.158
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.081.998.158
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.085.066.847
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.085.066.847
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.085.066.847
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 275.015
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 275.015
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 275.015
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.302.988
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.302.988
 • Reasürörler Payı (-) 8.302.988
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.994.650
 • 15.3 Diğer 14.994.650
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.994.650
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 633.962
 • Hayat Matematik Karşılığı 633.962
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 633.962
 • AKTİF TOPLAMI 3.885.885.841
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.885.885.841
 • Reasürörler Payı (-) 3.885.885.841
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 34.850.557
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.850.557
 • Ödenmiş Sermaye 34.850.557
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 133.327.489
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 133.327.489
 • Kanuni Yedek Akçeler 133.327.489
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 6.796.345
 • F. Diğer Duran Varlıklar 6.796.345
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 6.796.345
 • A K T İ F T O P L A M I 6.167.065.005
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.167.065.005
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.167.065.005
 • 4.1 Bonolar 2.191.327.877
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.191.327.877
 • Maliyet Artış Fonu 2.191.327.877
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 552.152.809
 • A. Finansal Borçlar 552.152.809
 • Özel Fonlar 552.152.809
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.550.030
 • Net Dönem Karı 3.550.030
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.550.030
 • B. Ticari Borçlar 1.059.219.335
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.059.219.335
 • P A S İ F T O P L A M I 1.059.219.335
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.711.042
 • 2. Borç Senetleri 1.711.042
 • Alınan Primler 1.711.042
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 70.820
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 70.820
 • XII. KARŞILIKLAR 70.820
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 564.469.425
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 564.469.425
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 564.469.425
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.191.327.877
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.191.327.877
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.191.327.877
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.642.676.165
 • Diğer Gelirler 1.642.676.165
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.642.676.165
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.439.286.597
 • A. Finansal Borçlar 1.439.286.597
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.439.286.597
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 34.387.227
 • B. Ticari Borçlar 34.387.227
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 34.387.227
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 162.189.084
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 162.189.084
 • GENEL GİDERLER (-) 162.189.084
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.813.257
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.813.257
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.813.257
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.333.060.963
 • Faiz Gelirleri 2.333.060.963
 • III. ÖZ SERMAYE 2.333.060.963
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.333.161.295
 • A. Sermaye 2.333.161.295
 • Kar Payı Gelirleri 2.333.161.295
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.140.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.140.000.000
 • Satış Karları 1.140.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -79.980.372
 • C. Emisyon Primi -79.980.372
 • Kira Gelirleri -79.980.372
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.613.596
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.613.596
 • MALİ GİDERLER (-) 4.613.596
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.304.148
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.304.148
 • 2. ........... Yılı Zararı -100.332
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -100.332
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.167.065.005
 • P A S İ F T O P L A M I 6.167.065.005
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.864.639.033
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.864.639.033
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.629.199.964
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.629.199.964
 • 2. Satış İskontoları (-) 235.439.069
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 235.439.069
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 235.439.069
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 235.439.069
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -18.984.927
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -18.984.927
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -20.474.758
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -20.474.758
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -39.459.685
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -39.459.685
 • 4.1.3 Diğer 195.979.384
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 195.979.384
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 93.004.417
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 93.004.417
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -11.475.767
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -11.475.767
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 104.480.184
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 104.480.184
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 104.480.184
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 104.480.184
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 14.730
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 104.465.454
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.