Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,46
 • Değişim :3,8 %
 • Hacim TL :7.536.026
 • Hacim Adet :3.081.793
* SG: 27.07.2017 - 15:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş
 • XMANA,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : KRDMB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 417.421.445
 • Acenteler 417.421.445
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 417.421.445
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 15.676.728
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 15.676.728
 • İkrazlar 15.676.728
 • 6.1 Kısa Vadeli 770.164.900
 • E. Stoklar 770.164.900
 • İŞTİRAKLER 770.164.900
 • 6. Diğer Stoklar 160.053.457
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 160.053.457
 • Menkuller 160.053.457
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.651.337.728
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.651.337.728
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.651.337.728
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.060.501.412
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.060.501.412
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.060.501.412
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 273.654
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 273.654
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 273.654
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.302.988
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.302.988
 • Reasürörler Payı (-) 8.302.988
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 15.294.984
 • 15.3 Diğer 15.294.984
 • Muallak Hasar Karşılığı 15.294.984
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 637.378
 • Hayat Matematik Karşılığı 637.378
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 637.378
 • AKTİF TOPLAMI 3.857.049.335
 • D. Maddi Duran Varlıklar 3.857.049.335
 • Reasürörler Payı (-) 3.857.049.335
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 32.359.926
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 32.359.926
 • Ödenmiş Sermaye 32.359.926
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 136.234.963
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 136.234.963
 • Kanuni Yedek Akçeler 136.234.963
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.348.184
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.348.184
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.348.184
 • A K T İ F T O P L A M I 5.711.839.140
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.711.839.140
 • Yeniden Değerleme Fonu 5.711.839.140
 • 4.1 Bonolar 1.776.551.946
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.776.551.946
 • Maliyet Artış Fonu 1.776.551.946
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 522.273.067
 • A. Finansal Borçlar 522.273.067
 • Özel Fonlar 522.273.067
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 8.184.491
 • Net Dönem Karı 8.184.491
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 8.184.491
 • B. Ticari Borçlar 893.045.527
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 893.045.527
 • P A S İ F T O P L A M I 893.045.527
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.681.281
 • 2. Borç Senetleri 1.681.281
 • Alınan Primler 1.681.281
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 192.161
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 192.161
 • XII. KARŞILIKLAR 192.161
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 334.422.515
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 334.422.515
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 334.422.515
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.776.551.946
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.776.551.946
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.776.551.946
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.704.206.756
 • Diğer Gelirler 1.704.206.756
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.704.206.756
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.515.671.356
 • A. Finansal Borçlar 1.515.671.356
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.515.671.356
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 33.573.719
 • B. Ticari Borçlar 33.573.719
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 33.573.719
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 148.186.393
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 148.186.393
 • GENEL GİDERLER (-) 148.186.393
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.775.288
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.775.288
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.775.288
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.231.080.438
 • Faiz Gelirleri 2.231.080.438
 • III. ÖZ SERMAYE 2.231.080.438
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.231.217.983
 • A. Sermaye 2.231.217.983
 • Kar Payı Gelirleri 2.231.217.983
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 1.140.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 1.140.000.000
 • Satış Karları 1.140.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -79.980.372
 • C. Emisyon Primi -79.980.372
 • Kira Gelirleri -79.980.372
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.613.596
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.613.596
 • MALİ GİDERLER (-) 4.613.596
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 34.304.148
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 34.304.148
 • 2. ........... Yılı Zararı -137.545
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -137.545
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 5.711.839.140
 • P A S İ F T O P L A M I 5.711.839.140
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 866.896.673
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 866.896.673
 • 1. Satıştan İadeler (-) -767.824.219
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -767.824.219
 • 2. Satış İskontoları (-) 99.072.454
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 99.072.454
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 99.072.454
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 99.072.454
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.032.387
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.032.387
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.248.754
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -9.248.754
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.281.141
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.281.141
 • 4.1.3 Diğer 80.791.313
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 80.791.313
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -20.694.860
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -20.694.860
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -15.087.347
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -15.087.347
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -5.607.513
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -5.607.513
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -5.607.513
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -5.607.513
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -22.483
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -5.585.030
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,79
  3. 19,70
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,99
  3. 13,35
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 1,30
  3. 7,44
  1. SNKRN SENKRON GUVENLIK VE ILETISI
  2. 2,07
  3. 7,25

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,84
  3. -20,00
  1. DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,93
  3. -8,10
  1. DAGI DAGI GIYIM SAN VE TIC AS
  2. 2,66
  3. -7,32
  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,83
  3. -6,74
  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,70
  3. -6,67

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,52
  3. -1,89
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,99
  3. 7,08
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,21
  3. 4,31
  1. ADNAC ADANA CIMENTO C GRUBU
  2. 0,89
  3. 4,71
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,09
  3. 1,95

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,77
  3. 0,92
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,99
  3. 7,08
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,64
  3. 1,82
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,38
  3. 1,41

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.