T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,46
 • Değişim :0,92 %
 • Hacim TL :738.362
 • Hacim Adet :135.173
* SG: 14.12.2017 - 17:57 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KLNMA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 744
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 744
 • NAKİT DEĞERLER 744
 • 1. Alıcılar 810.560
 • Acenteler 810.560
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 810.560
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 392.144
 • IV. PARA PİYASALARI 392.144
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 392.144
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 374.526
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 374.526
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 374.526
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 17.618
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 17.618
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 17.618
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 220.689
 • Diğer Alacaklar 220.689
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 220.689
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8.037
 • 5.1 Hisse Senetleri 8.037
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8.037
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 85.876
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 85.876
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 85.876
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.380.647
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 6.380.647
 • VI. KREDİLER 6.380.647
 • 6.1 Kısa Vadeli 6.318.154
 • E. Stoklar 6.318.154
 • İŞTİRAKLER 6.318.154
 • 2. Yarı Mamüller 121.472
 • 6.3 Takipteki Krediler 121.472
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 121.472
 • 3. Ara Mamüller -58.979
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -58.979
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -58.979
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 43.854
 • Devam Eden Yatırımlar 43.854
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 43.854
 • 1. Alıcılar 33.103
 • 9.1 Mali İştirakler 33.103
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.103
 • 2. Alacak Senetleri 10.751
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 10.751
 • A K T İ F T O P L A M I 10.751
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 251
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 251
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 251
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 63.650
 • Muallak Hasar Karşılığı 63.650
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 63.650
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.228
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.228
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.228
 • 17.2 Diğer 1.228
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.228
 • Reasürörler Payı (-) 1.228
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 16.472
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 16.472
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 16.472
 • AKTİF TOPLAMI 7.936.253
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.936.253
 • Reasürörler Payı (-) 7.936.253
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 23.541
 • DİĞER PASİFLER 23.541
 • II. PARA PİYASALARI 23.541
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 22.011
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 22.011
 • ÖZKAYNAKLAR 22.011
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.530
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.530
 • Nominal Sermaye 1.530
 • 2. Haklar 6.523.920
 • III. ALINAN KREDİLER 6.523.920
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.523.920
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 15.883
 • Dönem Zararı (-) 15.883
 • V. FONLAR 15.883
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 22.453
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 22.453
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 22.453
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5.812
 • KAR 5.812
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.812
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 101.454
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 101.454
 • XII. KARŞILIKLAR 101.454
 • 12.1 Genel Karşılıklar 66.776
 • 4. Ödenecek Giderler 66.776
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 66.776
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 34.676
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 34.676
 • Diğer Teknik Karşılıklar 34.676
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.232.362
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.232.362
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.232.362
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 221.876
 • Diğer Gelirler 221.876
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 221.876
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.582
 • A. Finansal Borçlar 1.582
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.582
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.164
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.164
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.164
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 208.130
 • B. Ticari Borçlar 208.130
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 208.130
 • 15.3 Kâr Yedekleri 405.933
 • 2. Borç Senetleri 405.933
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 405.933
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 32.150
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 32.150
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 32.150
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 370.897
 • 5. Borç Reeskontu (-) 370.897
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 370.897
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.886
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.886
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.886
 • 1. Ortaklara Borçlar 104.553
 • 15.4 Kâr veya Zarar 104.553
 • Diğer Giderler (-) 104.553
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 104.553
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 104.553
 • GENEL GİDERLER (-) 104.553
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 7.936.253
 • PASİF TOPLAMI 7.936.253
 • Personel Giderleri (-) 7.936.253
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 271.034
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 271.034
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 271.034
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 187.626
 • 6. Borç Reeskontu (-) 187.626
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 187.626
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 50.882
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 50.882
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 50.882
 • 1. Yasal Yedekler 20.919
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 20.919
 • Satış Zararları (-) 20.919
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.607
 • 2. Statü Yedekleri 11.607
 • Kambiyo Zararları (-) 11.607
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 11.592
 • 4. Olağanüstü Yedek 11.592
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 11.592
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 15
 • 5. Maliyet Artış Fonu 15
 • Diğer Giderler (-) 15
 • F. Net Dönem Karı -67.410
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -67.410
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -67.410
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.507
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.507
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -65.903
 • 3. Diğer Satışlar -65.903
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 203.624
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 203.624
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.860
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.860
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 9.344
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 9.344
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.017
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.017
 • 4.1.3 Diğer 8.327
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.327
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -484
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -484
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -484
 • 4.2.3 Diğer -484
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 296
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 296
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -198
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -198
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -8
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -8
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -190
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -190
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.882
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 5.882
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 218.464
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 218.464
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -20.815
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -20.815
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -64.659
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -64.659
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 132.990
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 132.990
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 132.990
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 132.990
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -28.437
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -28.437
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 104.553
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,05
  3. 19,98
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,69
  3. 18,97
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 56,30
  3. 18,93
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 15,62
  3. 13,60
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,30
  3. 10,00

Azalan

  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,62
  3. -19,88
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,25
  3. -17,91
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 5,73
  3. -17,20
  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 5,58
  3. -8,52
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,10
  3. -6,78

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,74
  3. 7,78
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,47
  3. 6,01
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 3,09
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,18
  3. 2,83

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,47
  3. 6,01
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,18
  3. 2,83
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,42
  3. 1,46
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,80
  3. -2,20

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.