T.Kalkınma Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,47
 • Değişim :-0,15 %
 • Hacim TL :2.702.281
 • Hacim Adet :415.670
* SG: 20.10.2017 - 17:16 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Kalkınma Bankası A.Ş.
 • XBANK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KLNMA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.486
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.486
 • NAKİT DEĞERLER 1.486
 • B. Menkul Kıymetler 4
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 4
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 4
 • 1. Hisse Senetleri 4
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4
 • ALACAKLAR 4
 • 1. Alıcılar 1.067.728
 • Acenteler 1.067.728
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.067.728
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12.516
 • IV. PARA PİYASALARI 12.516
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.516
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 9.515
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 9.515
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 9.515
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.001
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.001
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.001
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 234.482
 • Diğer Alacaklar 234.482
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 234.482
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 8.037
 • 5.1 Hisse Senetleri 8.037
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 8.037
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 92.673
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 92.673
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 92.673
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.988.964
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 5.988.964
 • VI. KREDİLER 5.988.964
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.922.287
 • E. Stoklar 5.922.287
 • İŞTİRAKLER 5.922.287
 • 2. Yarı Mamüller 124.405
 • 6.3 Takipteki Krediler 124.405
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 124.405
 • 3. Ara Mamüller -57.728
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -57.728
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -57.728
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 28.764
 • Devam Eden Yatırımlar 28.764
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 28.764
 • 1. Alıcılar 18.497
 • 9.1 Mali İştirakler 18.497
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 18.497
 • 2. Alacak Senetleri 10.267
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 10.267
 • A K T İ F T O P L A M I 10.267
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 63
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 63
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 63
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 66.432
 • Muallak Hasar Karşılığı 66.432
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 66.432
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 1.335
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.335
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 1.335
 • 17.2 Diğer 1.335
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 1.335
 • Reasürörler Payı (-) 1.335
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 16.074
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 16.074
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 16.074
 • AKTİF TOPLAMI 7.539.860
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.539.860
 • Reasürörler Payı (-) 7.539.860
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 30.216
 • DİĞER PASİFLER 30.216
 • II. PARA PİYASALARI 30.216
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 20.005
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 20.005
 • ÖZKAYNAKLAR 20.005
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 10.211
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10.211
 • Nominal Sermaye 10.211
 • 2. Haklar 6.221.354
 • III. ALINAN KREDİLER 6.221.354
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 6.221.354
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 15.566
 • Dönem Zararı (-) 15.566
 • V. FONLAR 15.566
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 14.906
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 14.906
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 14.906
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 5.808
 • KAR 5.808
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 5.808
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 97.901
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 97.901
 • XII. KARŞILIKLAR 97.901
 • 12.1 Genel Karşılıklar 63.352
 • 4. Ödenecek Giderler 63.352
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 63.352
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 34.547
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 34.547
 • Diğer Teknik Karşılıklar 34.547
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2
 • 1. Vergi Karşılıkları 1.144.947
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 1.144.947
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 1.144.947
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 500
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 500
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 500
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 209.557
 • Diğer Gelirler 209.557
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 209.557
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.582
 • A. Finansal Borçlar 1.582
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.582
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 171
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 171
 • Ödenen Komisyonlar (-) 171
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 207.804
 • B. Ticari Borçlar 207.804
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 207.804
 • 15.3 Kâr Yedekleri 334.813
 • 2. Borç Senetleri 334.813
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 334.813
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.215
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.215
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.215
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 300.484
 • 5. Borç Reeskontu (-) 300.484
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 300.484
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 2.179
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 2.179
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 2.179
 • 1. Ortaklara Borçlar 100.577
 • 15.4 Kâr veya Zarar 100.577
 • Diğer Giderler (-) 100.577
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 7.112
 • 2. İştiraklere Borçlar 7.112
 • TEKNİK KAR/ZARAR 7.112
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 29.457
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 29.457
 • GENEL GİDERLER (-) 29.457
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 7.539.860
 • PASİF TOPLAMI 7.539.860
 • Personel Giderleri (-) 7.539.860
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 85.314
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 85.314
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 85.314
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 60.702
 • 6. Borç Reeskontu (-) 60.702
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 60.702
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 18.587
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.587
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 18.587
 • 1. Yasal Yedekler 2.131
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.131
 • Satış Zararları (-) 2.131
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.894
 • 2. Statü Yedekleri 3.894
 • Kambiyo Zararları (-) 3.894
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 3.879
 • 4. Olağanüstü Yedek 3.879
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 3.879
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 15
 • 5. Maliyet Artış Fonu 15
 • Diğer Giderler (-) 15
 • F. Net Dönem Karı -20.388
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -20.388
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -20.388
 • 2. Yurtdışı Satışlar -519
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -519
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -19.869
 • 3. Diğer Satışlar -19.869
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 64.926
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 64.926
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 5.106
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 5.106
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 532
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 532
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 722
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 722
 • 4.1.3 Diğer 4.598
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.598
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -214
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -214
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -214
 • 4.2.3 Diğer -214
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 609
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 609
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 609
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 609
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 4.246
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 4.246
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 74.887
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 74.887
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -15.422
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -15.422
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -21.571
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -21.571
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 37.894
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 37.894
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 37.894
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 37.894
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -8.437
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -8.437
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 29.457
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 12,93
  3. 11,47
  1. ANELE ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S.
  2. 3,13
  3. 9,44

Azalan

  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,30
  3. -7,04
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,47
  3. -6,96
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,09
  3. -4,39

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. -0,20
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,72
  3. 1,12
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,48
  3. -4,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,92
  3. -0,20
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,91
  3. -0,92
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. -0,86
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,72
  3. 1,12
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,62
  3. 2,42

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.