Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,49
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :84.454
 • Hacim Adet :173.033
* SG: 25.05.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
 • XHOLD,XIKIU,XSIST,XTUMY,XUMAL,XUTUM : KERVN | Yakin izleme Pazari
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 250.293.135
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 250.293.135
 • NAKİT DEĞERLER 250.293.135
 • 1.1 Kasa 4.387.781
 • A. Hazır Değerler 4.387.781
 • Kasa 4.387.781
 • B. Menkul Kıymetler 143
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 143
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 143
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 18.643.171
 • Acenteler 18.643.171
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 18.643.171
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 174.615.472
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 174.615.472
 • İkrazlar 174.615.472
 • 6.1 Kısa Vadeli 36.579.542
 • E. Stoklar 36.579.542
 • İŞTİRAKLER 36.579.542
 • 6. Diğer Stoklar 16.067.026
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 16.067.026
 • Menkuller 16.067.026
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 250.293.135
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 250.293.135
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 250.293.135
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 604.600.080
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 604.600.080
 • II. DURAN VARLIKLAR 604.600.080
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.055.631
 • Devam Eden Yatırımlar 1.055.631
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 1.055.631
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.278.087
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.278.087
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.278.087
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 67.430.969
 • Hayat Matematik Karşılığı 67.430.969
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 67.430.969
 • AKTİF TOPLAMI 440.476.284
 • D. Maddi Duran Varlıklar 440.476.284
 • Reasürörler Payı (-) 440.476.284
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 54.951
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 54.951
 • Ödenmiş Sermaye 54.951
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 41.543.676
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 41.543.676
 • Kanuni Yedek Akçeler 41.543.676
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.702.947
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.702.947
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.702.947
 • A K T İ F T O P L A M I 854.893.215
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 854.893.215
 • Yeniden Değerleme Fonu 854.893.215
 • 4.1 Bonolar 591.547.367
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 591.547.367
 • Maliyet Artış Fonu 591.547.367
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 413.843.653
 • A. Finansal Borçlar 413.843.653
 • Özel Fonlar 413.843.653
 • B. Ticari Borçlar 25.660.812
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 25.660.812
 • P A S İ F T O P L A M I 25.660.812
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 117.465.932
 • 2. Borç Senetleri 117.465.932
 • Alınan Primler 117.465.932
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 296.107
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 296.107
 • XII. KARŞILIKLAR 296.107
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 30.130.116
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 30.130.116
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 30.130.116
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 591.547.367
 • 8. Borç Reeskontu (-) 591.547.367
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 591.547.367
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 47.599.412
 • Diğer Gelirler 47.599.412
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 47.599.412
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 25.795.758
 • A. Finansal Borçlar 25.795.758
 • TEKNİK GİDERLER (-) 25.795.758
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.506.754
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.506.754
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.506.754
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.252.381
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.252.381
 • GENEL GİDERLER (-) 1.252.381
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 18.038.131
 • PASİF TOPLAMI 18.038.131
 • Personel Giderleri (-) 18.038.131
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.388
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.388
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.388
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 215.746.436
 • Faiz Gelirleri 215.746.436
 • III. ÖZ SERMAYE 215.746.436
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 258.905.827
 • A. Sermaye 258.905.827
 • Kar Payı Gelirleri 258.905.827
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 588.505.080
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 588.505.080
 • Satış Karları 588.505.080
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -43.873.237
 • C. Emisyon Primi -43.873.237
 • Kira Gelirleri -43.873.237
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.882.450
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.882.450
 • MALİ GİDERLER (-) 77.882.450
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -167.247
 • 5. Maliyet Artış Fonu -167.247
 • Diğer Giderler (-) -167.247
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 4.105.657
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 4.105.657
 • 2. ........... Yılı Zararı -43.159.391
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -43.159.391
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 854.893.215
 • P A S İ F T O P L A M I 854.893.215
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 68.314.408
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 68.314.408
 • 1. Satıştan İadeler (-) -52.720.392
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -52.720.392
 • 2. Satış İskontoları (-) 15.594.016
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 15.594.016
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 15.594.016
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 15.594.016
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.469.765
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.469.765
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -16.503.508
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -16.503.508
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.973.273
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.973.273
 • 4.1.3 Diğer -3.379.257
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.379.257
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -47.461.661
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -47.461.661
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -7.694.984
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -7.694.984
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -39.766.677
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -39.766.677
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -43.896.562
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -43.896.562
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.483.675
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -41.412.887
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,18
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,70
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,01
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,36
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,49
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 6,18
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,70
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,01
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,36
  3. 0,00

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,29
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 1,00
  3. 0,00
  1. KCHOL KOC HOLDING
  2. 15,91
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,60
  3. 0,00
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,22
  3. 0,00

LOT

  1. KCHOL KOC HOLDING
  2. 15,91
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,29
  3. 0,00
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,72
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 11,81
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.