Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14,50
 • Değişim :-0,28 %
 • Hacim TL :3.454.075
 • Hacim Adet :237.728
* SG: 20.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.
 • XIKIU,XMESY,XSIZM,XTUMY,XUSIN,XUTUM : KATMR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 328.258.780
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 328.258.780
 • NAKİT DEĞERLER 328.258.780
 • 1.1 Kasa 19.193.610
 • A. Hazır Değerler 19.193.610
 • Kasa 19.193.610
 • B. Menkul Kıymetler 2.730.722
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.730.722
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.730.722
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 122.884.286
 • Acenteler 122.884.286
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 122.884.286
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 899.470
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 899.470
 • İkrazlar 899.470
 • 6.1 Kısa Vadeli 145.866.460
 • E. Stoklar 145.866.460
 • İŞTİRAKLER 145.866.460
 • 6. Diğer Stoklar 36.684.232
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 36.684.232
 • Menkuller 36.684.232
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 328.258.780
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 328.258.780
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 328.258.780
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 77.092.246
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 77.092.246
 • II. DURAN VARLIKLAR 77.092.246
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 21.898
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 21.898
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 21.898
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 199.192
 • 15.3 Diğer 199.192
 • Muallak Hasar Karşılığı 199.192
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.200.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.200.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.200.000
 • AKTİF TOPLAMI 45.898.584
 • D. Maddi Duran Varlıklar 45.898.584
 • Reasürörler Payı (-) 45.898.584
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 13.004.864
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.004.864
 • Ödenmiş Sermaye 13.004.864
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.163.241
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.163.241
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.163.241
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.604.467
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.604.467
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.604.467
 • A K T İ F T O P L A M I 405.351.026
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 405.351.026
 • Yeniden Değerleme Fonu 405.351.026
 • 4.1 Bonolar 208.504.543
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 208.504.543
 • Maliyet Artış Fonu 208.504.543
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 150.204.138
 • A. Finansal Borçlar 150.204.138
 • Özel Fonlar 150.204.138
 • B. Ticari Borçlar 39.255.255
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 39.255.255
 • P A S İ F T O P L A M I 39.255.255
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 2.125.207
 • 2. Borç Senetleri 2.125.207
 • Alınan Primler 2.125.207
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 848.002
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 848.002
 • Diğer Teknik Karşılıklar 848.002
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.690.269
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.690.269
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.690.269
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 208.504.543
 • 8. Borç Reeskontu (-) 208.504.543
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 208.504.543
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 119.145.738
 • Diğer Gelirler 119.145.738
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 119.145.738
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 108.100.447
 • A. Finansal Borçlar 108.100.447
 • TEKNİK GİDERLER (-) 108.100.447
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.168.998
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.168.998
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.168.998
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.767.476
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.767.476
 • GENEL GİDERLER (-) 3.767.476
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 6.108.817
 • PASİF TOPLAMI 6.108.817
 • Personel Giderleri (-) 6.108.817
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 77.700.745
 • Faiz Gelirleri 77.700.745
 • III. ÖZ SERMAYE 77.700.745
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 77.673.320
 • A. Sermaye 77.673.320
 • Kar Payı Gelirleri 77.673.320
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 25.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 25.000.000
 • Satış Karları 25.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -1.895.196
 • 5. Maliyet Artış Fonu -1.895.196
 • Diğer Giderler (-) -1.895.196
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 3.150.869
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 3.150.869
 • 2. ........... Yılı Zararı 27.425
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 27.425
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 405.351.026
 • P A S İ F T O P L A M I 405.351.026
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 72.719.536
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 72.719.536
 • 1. Satıştan İadeler (-) -31.978.722
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -31.978.722
 • 2. Satış İskontoları (-) 40.740.814
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 40.740.814
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 40.740.814
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 40.740.814
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.376.219
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.376.219
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.595.094
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.595.094
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -128.276
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -128.276
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -18.099.589
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -18.099.589
 • 4.1.3 Diğer 22.641.225
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.641.225
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.708.885
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.708.885
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -697.385
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -697.385
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 6.011.500
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 6.011.500
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.011.500
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 6.011.500
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 4.851
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.006.649
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 5,04
  3. 20,00
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,34
  3. 19,96
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,74
  3. 19,35
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,54
  3. 12,50
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,32
  3. 10,34

Azalan

  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 1,87
  3. -6,03
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. -5,71
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,49
  3. -5,70
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,51
  3. -5,50
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,06
  3. -5,36

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,60
  3. -1,52
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. -2,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,44
  3. 0,70

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. -0,60
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,95
  3. -0,58
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,38
  3. -0,38
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,73
  3. 1,49
  1. ASELS ASELSAN
  2. 29,76
  3. 2,90

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.