Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,19
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :2.214.493
 • Hacim Adet :1.860.268
* SG: 28.06.2017 - 12:45 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
 • XGIDA,XMESY,XSBUR,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : KARSN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 545.404.462
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 545.404.462
 • NAKİT DEĞERLER 545.404.462
 • 1.1 Kasa 44.500.699
 • A. Hazır Değerler 44.500.699
 • Kasa 44.500.699
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 278.148.305
 • Acenteler 278.148.305
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 278.148.305
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 6.261.302
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 6.261.302
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.261.302
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.105.746
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.105.746
 • İkrazlar 2.105.746
 • 6.1 Kısa Vadeli 132.427.633
 • E. Stoklar 132.427.633
 • İŞTİRAKLER 132.427.633
 • 6. Diğer Stoklar 81.960.777
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 81.960.777
 • Menkuller 81.960.777
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 545.404.462
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 545.404.462
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 545.404.462
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.118.299.761
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.118.299.761
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.118.299.761
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 166.984.527
 • Devam Eden Yatırımlar 166.984.527
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 166.984.527
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 143.771.625
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 143.771.625
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 143.771.625
 • 15.2 Menkul Değerlerin 6.674.110
 • C. Finansal Duran Varlıklar 6.674.110
 • Reasürörler Payı (-) 6.674.110
 • AKTİF TOPLAMI 454.897.244
 • D. Maddi Duran Varlıklar 454.897.244
 • Reasürörler Payı (-) 454.897.244
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 183.906.536
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 183.906.536
 • Ödenmiş Sermaye 183.906.536
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 82.845.552
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 82.845.552
 • Kanuni Yedek Akçeler 82.845.552
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 79.220.167
 • F. Diğer Duran Varlıklar 79.220.167
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 79.220.167
 • A K T İ F T O P L A M I 1.663.704.223
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.663.704.223
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.663.704.223
 • 4.1 Bonolar 786.022.573
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 786.022.573
 • Maliyet Artış Fonu 786.022.573
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 493.202.970
 • A. Finansal Borçlar 493.202.970
 • Özel Fonlar 493.202.970
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 60.882.619
 • KAR 60.882.619
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 60.882.619
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 3.200.950
 • Net Dönem Karı 3.200.950
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 3.200.950
 • B. Ticari Borçlar 150.200.242
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 150.200.242
 • P A S İ F T O P L A M I 150.200.242
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 833.662
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 833.662
 • Diğer Teknik Karşılıklar 833.662
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.794.971
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 12.794.971
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 12.794.971
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 786.022.573
 • 8. Borç Reeskontu (-) 786.022.573
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 786.022.573
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 576.248.120
 • Diğer Gelirler 576.248.120
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 576.248.120
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 533.444.461
 • A. Finansal Borçlar 533.444.461
 • TEKNİK GİDERLER (-) 533.444.461
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.406.869
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.406.869
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.406.869
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 14.952.376
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.952.376
 • GENEL GİDERLER (-) 14.952.376
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 301.433.530
 • Faiz Gelirleri 301.433.530
 • III. ÖZ SERMAYE 301.433.530
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 328.051.677
 • A. Sermaye 328.051.677
 • Kar Payı Gelirleri 328.051.677
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 600.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 600.000.000
 • Satış Karları 600.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.585.778
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.585.778
 • MALİ GİDERLER (-) 22.585.778
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -159.533
 • 5. Maliyet Artış Fonu -159.533
 • Diğer Giderler (-) -159.533
 • F. Net Dönem Karı 159.533
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 159.533
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 159.533
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.031.613
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.031.613
 • 2. ........... Yılı Zararı -26.618.147
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -26.618.147
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.663.704.223
 • P A S İ F T O P L A M I 1.663.704.223
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 76.075.593
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 76.075.593
 • 1. Satıştan İadeler (-) -83.047.917
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -83.047.917
 • 2. Satış İskontoları (-) -6.972.324
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -6.972.324
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 161.013.448
 • 3. Diğer İndirimler (-) 161.013.448
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.008.196
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.008.196
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.503.284
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.503.284
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.844.684
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.844.684
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -90.940
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -90.940
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -14.438.908
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -14.438.908
 • 4.1.3 Diğer -10.430.712
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -10.430.712
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -16.285.229
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -16.285.229
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.235.194
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.235.194
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -18.520.423
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -18.520.423
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -18.520.423
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -18.520.423
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.045.765
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -16.474.658
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71
  1. VERTU VERUSATURK GSYO A.S.
  2. 2,86
  3. 10,00
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,57
  3. 9,59
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,29
  3. 7,52
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 4,23
  3. 6,02

Azalan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 3,51
  3. -10,23
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
  2. 8,18
  3. -7,57
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,51
  3. -5,97
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. -2,86

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,40
  3. 1,45
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,78
  3. 0,72
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 6,70
  3. 3,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.