Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,29
 • Değişim :1,57 %
 • Hacim TL :7.568.892
 • Hacim Adet :5.887.148
* SG: 23.02.2017 - 16:41 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.
 • XGIDA,XMESY,XSBUR,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : KARSN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 663.387.671
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 663.387.671
 • NAKİT DEĞERLER 663.387.671
 • 1.1 Kasa 50.900.424
 • A. Hazır Değerler 50.900.424
 • Kasa 50.900.424
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 244.530.025
 • Acenteler 244.530.025
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 244.530.025
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 10.025.105
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 10.025.105
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 10.025.105
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.256.696
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.256.696
 • İkrazlar 2.256.696
 • 6.1 Kısa Vadeli 215.260.712
 • E. Stoklar 215.260.712
 • İŞTİRAKLER 215.260.712
 • 6. Diğer Stoklar 120.793.165
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 120.793.165
 • Menkuller 120.793.165
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 643.766.127
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 643.766.127
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 643.766.127
 • 8.1.3 Diğer 19.621.544
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 19.621.544
 • Gayrimenkuller 19.621.544
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 1.141.543.250
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.141.543.250
 • II. DURAN VARLIKLAR 1.141.543.250
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 197.131.067
 • Devam Eden Yatırımlar 197.131.067
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 197.131.067
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 123.631.164
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 123.631.164
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 123.631.164
 • 15.2 Menkul Değerlerin 651.710
 • C. Finansal Duran Varlıklar 651.710
 • Reasürörler Payı (-) 651.710
 • AKTİF TOPLAMI 462.796.932
 • D. Maddi Duran Varlıklar 462.796.932
 • Reasürörler Payı (-) 462.796.932
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 183.772.448
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 183.772.448
 • Ödenmiş Sermaye 183.772.448
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 79.016.066
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 79.016.066
 • Kanuni Yedek Akçeler 79.016.066
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 94.543.863
 • F. Diğer Duran Varlıklar 94.543.863
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 94.543.863
 • A K T İ F T O P L A M I 1.804.930.921
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.804.930.921
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.804.930.921
 • 4.1 Bonolar 952.028.981
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 952.028.981
 • Maliyet Artış Fonu 952.028.981
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 667.758.837
 • A. Finansal Borçlar 667.758.837
 • Özel Fonlar 667.758.837
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.038.319
 • Net Dönem Karı 1.038.319
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.038.319
 • B. Ticari Borçlar 212.966.010
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 212.966.010
 • P A S İ F T O P L A M I 212.966.010
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 362.405
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 362.405
 • XII. KARŞILIKLAR 362.405
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.806.408
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.806.408
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.806.408
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 17.899.141
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 17.899.141
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 17.899.141
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 952.028.981
 • 8. Borç Reeskontu (-) 952.028.981
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 952.028.981
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 580.541.959
 • Diğer Gelirler 580.541.959
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 580.541.959
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 526.265.145
 • A. Finansal Borçlar 526.265.145
 • TEKNİK GİDERLER (-) 526.265.145
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 7.907.269
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 7.907.269
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 7.907.269
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 20.042.288
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 20.042.288
 • GENEL GİDERLER (-) 20.042.288
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 272.359.981
 • Faiz Gelirleri 272.359.981
 • III. ÖZ SERMAYE 272.359.981
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 285.487.950
 • A. Sermaye 285.487.950
 • Kar Payı Gelirleri 285.487.950
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 460.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 460.000.000
 • Satış Karları 460.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 22.585.778
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 22.585.778
 • MALİ GİDERLER (-) 22.585.778
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -93.972
 • 5. Maliyet Artış Fonu -93.972
 • Diğer Giderler (-) -93.972
 • F. Net Dönem Karı 93.972
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 93.972
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 93.972
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.031.613
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.031.613
 • 2. ........... Yılı Zararı -13.127.969
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -13.127.969
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.804.930.921
 • P A S İ F T O P L A M I 1.804.930.921
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 477.024.648
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 477.024.648
 • 1. Satıştan İadeler (-) -466.958.101
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -466.958.101
 • 2. Satış İskontoları (-) 10.066.547
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 10.066.547
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 13.468.204
 • 3. Diğer İndirimler (-) 13.468.204
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 23.534.751
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 23.534.751
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -39.331.359
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -39.331.359
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.674.120
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -32.674.120
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.224.811
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.224.811
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -74.230.290
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -74.230.290
 • 4.1.3 Diğer -50.695.539
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -50.695.539
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -130.348.471
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -130.348.471
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -16.586.606
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -16.586.606
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -113.761.865
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -113.761.865
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -113.761.865
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -113.761.865
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -22.641.519
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -91.120.346
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,96
  3. 7,64
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,41
  3. 7,11
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. DENCM DENIZLI CAM
  2. 12,10
  3. 5,95

Azalan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,00
  3. -11,89
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,10
  3. -5,17
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76
  1. SRVGY SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 4,23
  3. -4,30
  1. CIMSA CIMSA CIMENTO
  2. 17,37
  3. -3,98

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,86
  3. 0,80
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,75
  3. 0,70
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,18
  3. 1,72
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,43
  3. 2,26
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 0,76

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,86
  3. 0,80
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,53
  3. 1,50
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,75
  3. 0,70
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,87
  3. 0,91
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,43
  3. 2,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.