İttifak Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,05
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :3.122.007
 • Hacim Adet :1.530.740
* SG: 19.09.2017 - 12:28 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İttifak Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSKON,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ITTFH | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 741.073.109
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 741.073.109
 • NAKİT DEĞERLER 741.073.109
 • 1.1 Kasa 24.884.309
 • A. Hazır Değerler 24.884.309
 • Kasa 24.884.309
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 164.153.703
 • Acenteler 164.153.703
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 164.153.703
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 25.366.319
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 25.366.319
 • İkrazlar 25.366.319
 • 6.1 Kısa Vadeli 418.468.175
 • E. Stoklar 418.468.175
 • İŞTİRAKLER 418.468.175
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 6.749.023
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 6.749.023
 • İştirakler 6.749.023
 • 6. Diğer Stoklar 95.082.498
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 95.082.498
 • Menkuller 95.082.498
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 741.073.109
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 741.073.109
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 741.073.109
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 852.364.511
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 852.364.511
 • II. DURAN VARLIKLAR 852.364.511
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.950.399
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.950.399
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.950.399
 • 15.2 Menkul Değerlerin 397.388
 • C. Finansal Duran Varlıklar 397.388
 • Reasürörler Payı (-) 397.388
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 16.714
 • 15.3 Diğer 16.714
 • Muallak Hasar Karşılığı 16.714
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.848.615
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.848.615
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.848.615
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 391.638.457
 • Hayat Matematik Karşılığı 391.638.457
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 391.638.457
 • AKTİF TOPLAMI 384.235.875
 • D. Maddi Duran Varlıklar 384.235.875
 • Reasürörler Payı (-) 384.235.875
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 842.957
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 842.957
 • Ödenmiş Sermaye 842.957
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 31.891.737
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 31.891.737
 • Kanuni Yedek Akçeler 31.891.737
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 33.943.192
 • F. Diğer Duran Varlıklar 33.943.192
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 33.943.192
 • A K T İ F T O P L A M I 1.593.437.620
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.593.437.620
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.593.437.620
 • 4.1 Bonolar 686.207.136
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 686.207.136
 • Maliyet Artış Fonu 686.207.136
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 360.179.518
 • A. Finansal Borçlar 360.179.518
 • Özel Fonlar 360.179.518
 • B. Ticari Borçlar 230.856.249
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 230.856.249
 • P A S İ F T O P L A M I 230.856.249
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.980.369
 • 2. Borç Senetleri 3.980.369
 • Alınan Primler 3.980.369
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 800.232
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 800.232
 • XII. KARŞILIKLAR 800.232
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.926.997
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.926.997
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.926.997
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 78.140.222
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 78.140.222
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 78.140.222
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 686.207.136
 • 8. Borç Reeskontu (-) 686.207.136
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 686.207.136
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 411.773.277
 • Diğer Gelirler 411.773.277
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 411.773.277
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 210.864.949
 • A. Finansal Borçlar 210.864.949
 • TEKNİK GİDERLER (-) 210.864.949
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.424.183
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.424.183
 • GENEL GİDERLER (-) 10.424.183
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 112.260.455
 • PASİF TOPLAMI 112.260.455
 • Personel Giderleri (-) 112.260.455
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 78.223.690
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 78.223.690
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 78.223.690
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 495.457.207
 • Faiz Gelirleri 495.457.207
 • III. ÖZ SERMAYE 495.457.207
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 355.264.081
 • A. Sermaye 355.264.081
 • Kar Payı Gelirleri 355.264.081
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 60.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 60.000.000
 • Satış Karları 60.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -12.659.717
 • C. Emisyon Primi -12.659.717
 • Kira Gelirleri -12.659.717
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 2.844.094
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 2.844.094
 • MALİ GİDERLER (-) 2.844.094
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.558
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.558
 • Diğer Giderler (-) -5.558
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.514.943
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.514.943
 • 2. ........... Yılı Zararı 140.193.126
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 140.193.126
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.593.437.620
 • P A S İ F T O P L A M I 1.593.437.620
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 220.778.778
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 220.778.778
 • 1. Satıştan İadeler (-) -163.859.942
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -163.859.942
 • 2. Satış İskontoları (-) 56.918.836
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 56.918.836
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 56.918.836
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 56.918.836
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -32.255.502
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -32.255.502
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -9.571.888
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -9.571.888
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -189.472
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -189.472
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -42.016.862
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -42.016.862
 • 4.1.3 Diğer 14.901.974
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 14.901.974
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.150.956
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.150.956
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -886.402
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -886.402
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.037.358
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.037.358
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 4.037.358
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 4.037.358
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 620.026
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.417.332
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 2,40
  3. 20,00
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 3,59
  3. 5,28
  1. VERTU VERUSATURK GSYO A.S.
  2. 2,72
  3. 5,02
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME AS
  2. 1.720,20
  3. 4,89
  1. HEKTS HEKTAS
  2. 7,46
  3. 3,90

Azalan

  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,40
  3. -18,37
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,00
  3. -8,85
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,24
  3. -8,82
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. -8,33
  1. DITAS DITAS DOGAN YEDEK PARCA
  2. 6,10
  3. -5,86

TL

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,90
  3. -3,23
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,33
  3. 0,87
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,48
  3. 2,27
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,10
  3. -0,08
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,63
  3. -1,21

LOT

  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,10
  3. -0,08
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,48
  3. 2,27
  1. ASELS ASELSAN
  2. 26,38
  3. -1,93
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,33
  3. 0,87
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,94
  3. -2,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.