İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,51
 • Değişim :0,67 %
 • Hacim TL :67.468
 • Hacim Adet :45.086
* SG: 26.05.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.341.351.151
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.341.351.151
 • NAKİT DEĞERLER 6.341.351.151
 • 1.1 Kasa 3.761.829.715
 • A. Hazır Değerler 3.761.829.715
 • Kasa 3.761.829.715
 • B. Menkul Kıymetler 611.340.481
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 611.340.481
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 611.340.481
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 84.144.866
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 84.144.866
 • Sigortalılar 84.144.866
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.687.376.372
 • Acenteler 1.687.376.372
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.687.376.372
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 79.918.762
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 79.918.762
 • İkrazlar 79.918.762
 • 6.1 Kısa Vadeli 66.095.304
 • E. Stoklar 66.095.304
 • İŞTİRAKLER 66.095.304
 • 6. Diğer Stoklar 39.081.993
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 39.081.993
 • Menkuller 39.081.993
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.329.787.493
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.329.787.493
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.329.787.493
 • 8.1.3 Diğer 11.563.658
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.563.658
 • Gayrimenkuller 11.563.658
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 152.727.062
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 152.727.062
 • II. DURAN VARLIKLAR 152.727.062
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 450.153
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 450.153
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 450.153
 • 15.2 Menkul Değerlerin 33.966.949
 • C. Finansal Duran Varlıklar 33.966.949
 • Reasürörler Payı (-) 33.966.949
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 20.553.393
 • 15.3 Diğer 20.553.393
 • Muallak Hasar Karşılığı 20.553.393
 • AKTİF TOPLAMI 31.453.485
 • D. Maddi Duran Varlıklar 31.453.485
 • Reasürörler Payı (-) 31.453.485
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 58.050.448
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 58.050.448
 • Ödenmiş Sermaye 58.050.448
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.870.847
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.870.847
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.870.847
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 381.787
 • F. Diğer Duran Varlıklar 381.787
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 381.787
 • A K T İ F T O P L A M I 6.494.078.213
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.494.078.213
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.494.078.213
 • 4.1 Bonolar 5.483.511.304
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.483.511.304
 • Maliyet Artış Fonu 5.483.511.304
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.908.457.838
 • A. Finansal Borçlar 3.908.457.838
 • Özel Fonlar 3.908.457.838
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 11.485.883
 • KAR 11.485.883
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 11.485.883
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 22.757.602
 • Net Dönem Karı 22.757.602
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 22.757.602
 • B. Ticari Borçlar 1.493.777.749
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.493.777.749
 • P A S İ F T O P L A M I 1.493.777.749
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 17.309.911
 • 2. Borç Senetleri 17.309.911
 • Alınan Primler 17.309.911
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.025.259
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.025.259
 • XII. KARŞILIKLAR 1.025.259
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 11.827.016
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 11.827.016
 • Diğer Teknik Karşılıklar 11.827.016
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 15.031.544
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 15.031.544
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 15.031.544
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.483.511.304
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.483.511.304
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.483.511.304
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 169.579.803
 • Diğer Gelirler 169.579.803
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 169.579.803
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 154.085.728
 • A. Finansal Borçlar 154.085.728
 • TEKNİK GİDERLER (-) 154.085.728
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.442.450
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.442.450
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.442.450
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.036.864
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.036.864
 • GENEL GİDERLER (-) 6.036.864
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.274.684
 • PASİF TOPLAMI 2.274.684
 • Personel Giderleri (-) 2.274.684
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.740.077
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.740.077
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.740.077
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 840.987.106
 • Faiz Gelirleri 840.987.106
 • III. ÖZ SERMAYE 840.987.106
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 554.213.305
 • A. Sermaye 554.213.305
 • Kar Payı Gelirleri 554.213.305
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.858.507
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.858.507
 • Diğer Giderler (-) -4.858.507
 • F. Net Dönem Karı 4.858.507
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.858.507
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.858.507
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 62.323.602
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 62.323.602
 • 2. ........... Yılı Zararı 286.773.801
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 286.773.801
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.494.078.213
 • P A S İ F T O P L A M I 6.494.078.213
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 13.366.043.882
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 13.366.043.882
 • 1. Satıştan İadeler (-) -13.222.815.736
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -13.222.815.736
 • 2. Satış İskontoları (-) 143.228.146
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 143.228.146
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 143.228.146
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 143.228.146
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -30.927.569
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -30.927.569
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -64.051.637
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -64.051.637
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.006.781
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.006.781
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -95.985.987
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -95.985.987
 • 4.1.3 Diğer 47.242.159
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 47.242.159
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 34.812.896
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 34.812.896
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -11.879.205
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -11.879.205
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 22.933.691
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 22.933.691
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 22.933.691
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 22.933.691
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -4.224.306
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 27.157.997
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 5,55
  3. 16,11
  1. FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
  2. 5,02
  3. 15,14
  1. SANFM SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS
  2. 2,14
  3. 12,04
  1. DERIM DERIMOD
  2. 8,79
  3. 9,74
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 2,70
  3. 8,87

Azalan

  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 3,00
  3. -8,54
  1. OZGYO OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 1,67
  3. -7,22
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
  2. 1,62
  3. -5,81
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 3,42
  3. -5,79
  1. DOGUB DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET
  2. 1,45
  3. -5,23

TL

  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 8,39
  3. 8,26
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,56
  3. -2,50
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,28
  3. -0,14
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,62
  3. -0,93
  1. MNDRS MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S.
  2. 0,85
  3. 1,19

LOT

  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 8,39
  3. 8,26
  1. KCHOL KOC HOLDING
  2. 16,05
  3. 0,88
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,62
  3. -0,93
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,28
  3. -0,14
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 11,94
  3. 1,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.