İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,86
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :374.934
 • Hacim Adet :201.806
* SG: 16.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.889.638.392
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.889.638.392
 • NAKİT DEĞERLER 6.889.638.392
 • 1.1 Kasa 4.043.853.879
 • A. Hazır Değerler 4.043.853.879
 • Kasa 4.043.853.879
 • B. Menkul Kıymetler 429.898.213
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 429.898.213
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 429.898.213
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 16.859.015
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 16.859.015
 • Sigortalılar 16.859.015
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.141.605.464
 • Acenteler 2.141.605.464
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.141.605.464
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 131.821.001
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 131.821.001
 • İkrazlar 131.821.001
 • 6.1 Kısa Vadeli 64.163.067
 • E. Stoklar 64.163.067
 • İŞTİRAKLER 64.163.067
 • 6. Diğer Stoklar 49.731.295
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 49.731.295
 • Menkuller 49.731.295
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.877.931.934
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.877.931.934
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.877.931.934
 • 8.1.3 Diğer 11.706.458
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.706.458
 • Gayrimenkuller 11.706.458
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 150.654.692
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 150.654.692
 • II. DURAN VARLIKLAR 150.654.692
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 454.692
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 454.692
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 454.692
 • 15.2 Menkul Değerlerin 35.649.311
 • C. Finansal Duran Varlıklar 35.649.311
 • Reasürörler Payı (-) 35.649.311
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 18.210.993
 • 15.3 Diğer 18.210.993
 • Muallak Hasar Karşılığı 18.210.993
 • AKTİF TOPLAMI 32.095.783
 • D. Maddi Duran Varlıklar 32.095.783
 • Reasürörler Payı (-) 32.095.783
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 56.106.287
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 56.106.287
 • Ödenmiş Sermaye 56.106.287
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.667.796
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.667.796
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.667.796
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 469.830
 • F. Diğer Duran Varlıklar 469.830
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 469.830
 • A K T İ F T O P L A M I 7.040.293.084
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.040.293.084
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.040.293.084
 • 4.1 Bonolar 6.018.880.922
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.018.880.922
 • Maliyet Artış Fonu 6.018.880.922
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.003.973.456
 • A. Finansal Borçlar 4.003.973.456
 • Özel Fonlar 4.003.973.456
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 10.687.966
 • KAR 10.687.966
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 10.687.966
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 17.127.620
 • Net Dönem Karı 17.127.620
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 17.127.620
 • B. Ticari Borçlar 1.924.102.221
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.924.102.221
 • P A S İ F T O P L A M I 1.924.102.221
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 11.410.291
 • 2. Borç Senetleri 11.410.291
 • Alınan Primler 11.410.291
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 9.512.694
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 9.512.694
 • XII. KARŞILIKLAR 9.512.694
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 16.587.241
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 16.587.241
 • Diğer Teknik Karşılıklar 16.587.241
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 24.411.665
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 24.411.665
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 24.411.665
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.018.880.922
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.018.880.922
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.018.880.922
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 135.268.000
 • Diğer Gelirler 135.268.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 135.268.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 120.452.645
 • A. Finansal Borçlar 120.452.645
 • TEKNİK GİDERLER (-) 120.452.645
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.092.878
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.092.878
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.092.878
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.881.159
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.881.159
 • GENEL GİDERLER (-) 5.881.159
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.623.223
 • PASİF TOPLAMI 2.623.223
 • Personel Giderleri (-) 2.623.223
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.218.095
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.218.095
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.218.095
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 886.144.162
 • Faiz Gelirleri 886.144.162
 • III. ÖZ SERMAYE 886.144.162
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 598.437.836
 • A. Sermaye 598.437.836
 • Kar Payı Gelirleri 598.437.836
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.028.349
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.028.349
 • Diğer Giderler (-) -5.028.349
 • F. Net Dönem Karı 5.028.349
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.028.349
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.028.349
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 62.346.550
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 62.346.550
 • 2. ........... Yılı Zararı 287.706.326
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 287.706.326
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.040.293.084
 • P A S İ F T O P L A M I 7.040.293.084
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 27.018.721.740
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 27.018.721.740
 • 1. Satıştan İadeler (-) -26.727.683.151
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -26.727.683.151
 • 2. Satış İskontoları (-) 291.038.589
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 291.038.589
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 291.038.589
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 291.038.589
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -53.711.311
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -53.711.311
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -123.657.571
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -123.657.571
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.956.708
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.956.708
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -179.325.590
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -179.325.590
 • 4.1.3 Diğer 111.712.999
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 111.712.999
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 87.831.183
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 87.831.183
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -21.160.739
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -21.160.739
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 66.670.444
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 66.670.444
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 66.670.444
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 66.670.444
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -3.928.704
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 70.599.148
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,46
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,55
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 28,30
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,63
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.