İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,44
 • Değişim :0,83 %
 • Hacim TL :371.744
 • Hacim Adet :153.266
* SG: 13.12.2017 - 15:50 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.286.723.422
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.286.723.422
 • NAKİT DEĞERLER 7.286.723.422
 • 1.1 Kasa 4.268.199.973
 • A. Hazır Değerler 4.268.199.973
 • Kasa 4.268.199.973
 • B. Menkul Kıymetler 487.002.774
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 487.002.774
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 487.002.774
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 34.152.460
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 34.152.460
 • Sigortalılar 34.152.460
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 2.261.737.751
 • Acenteler 2.261.737.751
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 2.261.737.751
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 127.949.976
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 127.949.976
 • İkrazlar 127.949.976
 • 6.1 Kısa Vadeli 66.098.161
 • E. Stoklar 66.098.161
 • İŞTİRAKLER 66.098.161
 • 6. Diğer Stoklar 29.970.039
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 29.970.039
 • Menkuller 29.970.039
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.275.111.134
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.275.111.134
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.275.111.134
 • 8.1.3 Diğer 11.612.288
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.612.288
 • Gayrimenkuller 11.612.288
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 165.520.295
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 165.520.295
 • II. DURAN VARLIKLAR 165.520.295
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 450.346
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 450.346
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 450.346
 • 15.2 Menkul Değerlerin 36.084.118
 • C. Finansal Duran Varlıklar 36.084.118
 • Reasürörler Payı (-) 36.084.118
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 20.518.298
 • 15.3 Diğer 20.518.298
 • Muallak Hasar Karşılığı 20.518.298
 • AKTİF TOPLAMI 37.194.438
 • D. Maddi Duran Varlıklar 37.194.438
 • Reasürörler Payı (-) 37.194.438
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 57.285.011
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.285.011
 • Ödenmiş Sermaye 57.285.011
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 13.445.460
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 13.445.460
 • Kanuni Yedek Akçeler 13.445.460
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 542.624
 • F. Diğer Duran Varlıklar 542.624
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 542.624
 • A K T İ F T O P L A M I 7.452.243.717
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 7.452.243.717
 • Yeniden Değerleme Fonu 7.452.243.717
 • 4.1 Bonolar 6.385.946.587
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.385.946.587
 • Maliyet Artış Fonu 6.385.946.587
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.277.950.097
 • A. Finansal Borçlar 4.277.950.097
 • Özel Fonlar 4.277.950.097
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.863.590
 • KAR 2.863.590
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.863.590
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 50.560.517
 • Net Dönem Karı 50.560.517
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 50.560.517
 • B. Ticari Borçlar 1.993.538.487
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.993.538.487
 • P A S İ F T O P L A M I 1.993.538.487
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 10.191.597
 • 2. Borç Senetleri 10.191.597
 • Alınan Primler 10.191.597
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.405.009
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.405.009
 • XII. KARŞILIKLAR 1.405.009
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 21.161.491
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 21.161.491
 • Diğer Teknik Karşılıklar 21.161.491
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 27.097.407
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 27.097.407
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 27.097.407
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 6.385.946.587
 • 8. Borç Reeskontu (-) 6.385.946.587
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 6.385.946.587
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 125.694.124
 • Diğer Gelirler 125.694.124
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 125.694.124
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 111.809.251
 • A. Finansal Borçlar 111.809.251
 • TEKNİK GİDERLER (-) 111.809.251
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 1.875.852
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 1.875.852
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 1.875.852
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.109.415
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.109.415
 • GENEL GİDERLER (-) 6.109.415
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.982.563
 • PASİF TOPLAMI 1.982.563
 • Personel Giderleri (-) 1.982.563
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.917.043
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.917.043
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.917.043
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 940.603.006
 • Faiz Gelirleri 940.603.006
 • III. ÖZ SERMAYE 940.603.006
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 640.698.109
 • A. Sermaye 640.698.109
 • Kar Payı Gelirleri 640.698.109
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.317.492
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.317.492
 • Diğer Giderler (-) -5.317.492
 • F. Net Dönem Karı 5.317.492
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 5.317.492
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 5.317.492
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 62.346.550
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 62.346.550
 • 2. ........... Yılı Zararı 299.904.897
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 299.904.897
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 7.452.243.717
 • P A S İ F T O P L A M I 7.452.243.717
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 36.225.378.111
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 36.225.378.111
 • 1. Satıştan İadeler (-) -35.790.057.977
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -35.790.057.977
 • 2. Satış İskontoları (-) 435.320.134
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 435.320.134
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 435.320.134
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 435.320.134
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -76.939.435
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -76.939.435
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -179.718.594
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -179.718.594
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.845.997
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.845.997
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -259.504.026
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -259.504.026
 • 4.1.3 Diğer 175.816.108
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 175.816.108
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 147.537.453
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 147.537.453
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -31.270.120
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -31.270.120
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 116.267.333
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 116.267.333
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 116.267.333
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 116.267.333
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.549.539
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 112.717.794
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 13,75
  3. 19,98
  1. ATEKS AKIN TEKSTIL A.S.
  2. 11,82
  3. 16,45
  1. METUR METEMTUR OTELCILIK A.S.
  2. 1,50
  3. 11,11
  1. EMNIS EMINIS AMBALAJ
  2. 5,22
  3. 10,83
  1. UZERB UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS
  2. 0,98
  3. 8,89

Azalan

  1. GRNYO GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI
  2. 0,71
  3. -7,79
  1. BURVA BURCELIK VANA SAN TIC AS
  2. 1,75
  3. -6,42
  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,45
  3. -6,25
  1. UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL
  2. 3,11
  3. -5,47
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 5,05
  3. -3,81

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,52
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,79
  3. 5,92
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,52
  3. 0,00
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,31
  3. -2,27

LOT

  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,31
  3. -2,27
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 13,80
  3. -0,72
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,52
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,94
  3. -1,19
  1. ASELS ASELSAN
  2. 32,68
  3. -0,24

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.