İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,36
 • Değişim :1,49 %
 • Hacim TL :17.570
 • Hacim Adet :13.044
* SG: 27.02.2017 - 11:50 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 • XARKU,XKURY,XTMTU,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISMEN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 6.327.636.632
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 6.327.636.632
 • NAKİT DEĞERLER 6.327.636.632
 • 1.1 Kasa 3.938.348.540
 • A. Hazır Değerler 3.938.348.540
 • Kasa 3.938.348.540
 • B. Menkul Kıymetler 400.939.020
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 400.939.020
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 400.939.020
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 24.892.330
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 24.892.330
 • Sigortalılar 24.892.330
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.737.538.702
 • Acenteler 1.737.538.702
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.737.538.702
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 108.799.343
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 108.799.343
 • İkrazlar 108.799.343
 • 6.1 Kısa Vadeli 68.476.571
 • E. Stoklar 68.476.571
 • İŞTİRAKLER 68.476.571
 • 6. Diğer Stoklar 36.634.177
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 36.634.177
 • Menkuller 36.634.177
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 6.315.628.683
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 6.315.628.683
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 6.315.628.683
 • 8.1.3 Diğer 12.007.949
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 12.007.949
 • Gayrimenkuller 12.007.949
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 190.264.046
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 190.264.046
 • II. DURAN VARLIKLAR 190.264.046
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 707.340
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 707.340
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 707.340
 • 15.2 Menkul Değerlerin 34.782.888
 • C. Finansal Duran Varlıklar 34.782.888
 • Reasürörler Payı (-) 34.782.888
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 21.883.553
 • 15.3 Diğer 21.883.553
 • Muallak Hasar Karşılığı 21.883.553
 • AKTİF TOPLAMI 34.190.948
 • D. Maddi Duran Varlıklar 34.190.948
 • Reasürörler Payı (-) 34.190.948
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 57.095.144
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 57.095.144
 • Ödenmiş Sermaye 57.095.144
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 38.593.847
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 38.593.847
 • Nominal Sermaye 38.593.847
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 40.579.060
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 40.579.060
 • Kanuni Yedek Akçeler 40.579.060
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.025.113
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.025.113
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.025.113
 • A K T İ F T O P L A M I 6.517.900.678
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 6.517.900.678
 • Yeniden Değerleme Fonu 6.517.900.678
 • 4.1 Bonolar 5.427.759.238
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.427.759.238
 • Maliyet Artış Fonu 5.427.759.238
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 3.843.102.549
 • A. Finansal Borçlar 3.843.102.549
 • Özel Fonlar 3.843.102.549
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 11.964.131
 • KAR 11.964.131
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 11.964.131
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 101.465.640
 • Net Dönem Karı 101.465.640
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 101.465.640
 • B. Ticari Borçlar 1.421.438.977
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.421.438.977
 • P A S İ F T O P L A M I 1.421.438.977
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 14.622.855
 • 2. Borç Senetleri 14.622.855
 • Alınan Primler 14.622.855
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.378.346
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.378.346
 • XII. KARŞILIKLAR 1.378.346
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.287.744
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 15.287.744
 • Diğer Teknik Karşılıklar 15.287.744
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 17.472.658
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 17.472.658
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 17.472.658
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 5.427.759.238
 • 8. Borç Reeskontu (-) 5.427.759.238
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 5.427.759.238
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 209.815.334
 • Diğer Gelirler 209.815.334
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 209.815.334
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 171.035.585
 • A. Finansal Borçlar 171.035.585
 • TEKNİK GİDERLER (-) 171.035.585
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 235.518
 • B. Ticari Borçlar 235.518
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 235.518
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 2.404.044
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 2.404.044
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 2.404.044
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 6.071.462
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.071.462
 • GENEL GİDERLER (-) 6.071.462
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 25.047.127
 • PASİF TOPLAMI 25.047.127
 • Personel Giderleri (-) 25.047.127
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.021.598
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.021.598
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.021.598
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 880.326.106
 • Faiz Gelirleri 880.326.106
 • III. ÖZ SERMAYE 880.326.106
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 572.605.055
 • A. Sermaye 572.605.055
 • Kar Payı Gelirleri 572.605.055
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 355.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 355.000.000
 • Satış Karları 355.000.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -4.528.724
 • 5. Maliyet Artış Fonu -4.528.724
 • Diğer Giderler (-) -4.528.724
 • F. Net Dönem Karı 4.528.724
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.528.724
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.528.724
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 53.180.123
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 53.180.123
 • 2. ........... Yılı Zararı 307.721.051
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 307.721.051
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 6.517.900.678
 • P A S İ F T O P L A M I 6.517.900.678
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 47.791.765.467
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 47.791.765.467
 • 1. Satıştan İadeler (-) -47.352.818.757
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -47.352.818.757
 • 2. Satış İskontoları (-) 438.946.710
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 438.946.710
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 438.946.710
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 438.946.710
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -116.979.125
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -116.979.125
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -235.517.462
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -235.517.462
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.327.481
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.327.481
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -355.824.068
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -355.824.068
 • 4.1.3 Diğer 83.122.642
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 83.122.642
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 54.489.009
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 54.489.009
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -20.764.959
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -20.764.959
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 33.724.050
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 33.724.050
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 33.724.050
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 33.724.050
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -20.167.778
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 53.891.828
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YAZIC YAZICILAR HOLDING AS
  2. 17,11
  3. 17,27
  1. ASUZU ANADOLU ISUZU OTOMOTIV
  2. 20,24
  3. 10,48
  1. KRONT KRON TELEKOM HIZ A.S.
  2. 7,83
  3. 7,41
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 5,00
  3. 6,38
  1. BRSAN BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI
  2. 10,42
  3. 6,33

Azalan

  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,37
  3. -7,53
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,86
  3. -6,53
  1. DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC
  2. 2,04
  3. -5,99
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,04
  3. -5,93
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,17
  3. -5,56

TL

  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,79
  3. -2,47
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,71
  3. 0,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. -0,18
  1. ISFIN IS FINANSAL KIRALAMA A.S.
  2. 1,07
  3. 0,00
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 0,80
  3. -2,44

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,71
  3. 0,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,64
  3. -0,18
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,73
  3. -1,88
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,39
  3. 0,63
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,34
  3. -0,09

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.