İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,46
 • Değişim :0,69 %
 • Hacim TL :2.706.371
 • Hacim Adet :1.849.378
* SG: 19.10.2017 - 15:31 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 33.619.000
 • A. Hazır Değerler 33.619.000
 • Kasa 33.619.000
 • 1. Kasa 1.863.000
 • 1.2 Efektif Deposu 1.863.000
 • Bankalar 1.863.000
 • 1.4 Diğer 31.756.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 31.756.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 31.756.000
 • B. Menkul Kıymetler 318.533.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 318.533.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 318.533.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 31.372.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 31.372.000
 • Sigortalılar 31.372.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 3.832.198.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 3.832.198.000
 • Sigortalılar 3.832.198.000
 • 2.1.3 Diğer 696.283.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 696.283.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 696.283.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 704.588.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 704.588.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 704.588.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 9.954.000
 • Acenteler 9.954.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 9.954.000
 • 1. Alıcılar -18.259.000
 • Acenteler -18.259.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -18.259.000
 • 2. Alacak Senetleri 3.135.915.000
 • 3.1 Bankalar 3.135.915.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 3.135.915.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 2.863.922.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.863.922.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 2.863.922.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 271.993.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 271.993.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 271.993.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.229.422.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.229.422.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.229.422.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.935.089.000
 • Diğer Alacaklar 3.935.089.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.935.089.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.502.358.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.502.358.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.502.358.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -567.274.000
 • E. Stoklar -567.274.000
 • İŞTİRAKLER -567.274.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 105.529.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 105.529.000
 • İştirakler 105.529.000
 • 2. Yarı Mamüller 188.804.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 188.804.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 188.804.000
 • 3. Ara Mamüller 89.799.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 89.799.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 89.799.000
 • 4. Mamüller 40.470.000
 • SABİT DEĞERLER 40.470.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 40.470.000
 • 6. Diğer Stoklar 207.128.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 207.128.000
 • Menkuller 207.128.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -157.799.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -157.799.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -157.799.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 17.363.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.363.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 17.363.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.087.000
 • Borç Reeskontu (-) 3.087.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 3.087.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.921.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.921.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.921.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 20.039.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 20.039.000
 • Diğer Borçlar 20.039.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.097.000
 • KARŞILIKLAR 1.097.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 1.097.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 1.097.000
 • A-Teknik Karşılıklar 1.097.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 1.097.000
 • 15.1 Kredilerin 3.377.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.377.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 3.377.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.608.488.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.608.488.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.608.488.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 16.353.000
 • 15.3 Diğer 16.353.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 16.353.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.761.164.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.761.164.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.761.164.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.730.939.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.730.939.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.730.939.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.516.721.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.516.721.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.516.721.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 214.218.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 214.218.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 214.218.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 54.288.000
 • 3. Binalar 54.288.000
 • Reasürörler Payı (-) 54.288.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 124.360.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 124.360.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 124.360.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.367.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.367.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.367.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 11.323.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.323.000
 • Nominal Sermaye 11.323.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.450.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.450.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.450.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 3.873.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 3.873.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 3.873.000
 • 1. Banka Kredileri 897.767.000
 • 4.3 Tahviller 897.767.000
 • Zarar (-) 897.767.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 650.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 650.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 650.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 146.144.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 146.144.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 146.144.000
 • 11.4 Diğer 38.674.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 38.674.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.674.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 107.470.000
 • 4. Ödenecek Giderler 107.470.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 107.470.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 57.744.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 57.744.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 57.744.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 57.744.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 57.744.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 57.744.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 33.431.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 33.431.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 33.431.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 8.608.488.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 8.608.488.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 8.608.488.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 311.133.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 311.133.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 311.133.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 139.958.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 139.958.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 139.958.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 131.992.000
 • Diğer Gelirler 131.992.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 131.992.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 29.744.000
 • A. Finansal Borçlar 29.744.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 29.744.000
 • 1. Banka Kredileri 102.248.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 102.248.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 102.248.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 7.966.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 7.966.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 7.966.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.459.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.459.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.459.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.507.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 6.507.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 6.507.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 171.175.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 171.175.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 171.175.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 171.034.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 171.034.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 171.034.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 141.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 141.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 141.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -32.250.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -32.250.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -32.250.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -19.784.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -19.784.000
 • GENEL GİDERLER (-) -19.784.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -625.000
 • PASİF TOPLAMI -625.000
 • Personel Giderleri (-) -625.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -11.816.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -11.816.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -11.816.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -25.000
 • Amortisman Giderleri (-) -25.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -25.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 346.046.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 346.046.000
 • Karşılıklar (-) 346.046.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.109.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.109.000
 • Diğer Giderler (-) 2.109.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 88.000
 • Faiz Gelirleri 88.000
 • III. ÖZ SERMAYE 88.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 88.000
 • A. Sermaye 88.000
 • Kar Payı Gelirleri 88.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.423.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.423.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.423.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 322.627.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 322.627.000
 • Diğer Gelirler 322.627.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 322.627.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 322.627.000
 • MALİ GİDERLER (-) 322.627.000
 • 1. Yasal Yedekler 8.651.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 8.651.000
 • Satış Zararları (-) 8.651.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.148.000
 • 2. Statü Yedekleri 10.148.000
 • Kambiyo Zararları (-) 10.148.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -9.617.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -9.617.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -269.302.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -269.302.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -267.515.000
 • C. Net Satışlar -267.515.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -1.787.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -1.787.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 78.584.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 78.584.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 78.584.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 78.584.000
 • 4.1.3 Diğer -16.011.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -16.011.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.857.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.857.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -12.154.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -12.154.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 62.573.000
 • 4.2.3 Diğer 62.573.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -4.829.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -4.829.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 62.573.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 62.573.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 11,56
  3. 19,54
  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 4,01
  3. 9,56
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,50
  3. 9,20
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,68
  3. 7,94
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 12,26
  3. -11,80
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,31
  3. -8,06
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,73
  3. -7,98
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,65
  3. -7,77

TL

  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,10
  3. -3,53
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,77
  3. 1,77
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,49
  3. 6,52
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,67
  3. 1,52
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,68
  3. 7,94

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,77
  3. 1,77
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 4,10
  3. -3,53
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,05
  3. 2,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,30
  3. 0,98
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,67
  3. 1,52

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.