İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,11
 • Değişim :0,91 %
 • Hacim TL :326.704
 • Hacim Adet :296.427
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 7.175.000
 • A. Hazır Değerler 7.175.000
 • Kasa 7.175.000
 • 1. Kasa 6.664.000
 • 1.2 Efektif Deposu 6.664.000
 • Bankalar 6.664.000
 • 1.4 Diğer 511.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 511.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 511.000
 • B. Menkul Kıymetler 376.487.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 376.487.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 376.487.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 25.176.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 25.176.000
 • Sigortalılar 25.176.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.984.715.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.984.715.000
 • Sigortalılar 2.984.715.000
 • 2.1.3 Diğer 615.175.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 615.175.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 615.175.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 626.403.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 626.403.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 626.403.000
 • 1. Alıcılar -11.228.000
 • Acenteler -11.228.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -11.228.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.369.540.000
 • 3.1 Bankalar 2.369.540.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.369.540.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.927.564.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.927.564.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.927.564.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 441.976.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 441.976.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 441.976.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.921.153.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.921.153.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.921.153.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.722.482.000
 • Diğer Alacaklar 3.722.482.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.722.482.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.260.865.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.260.865.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.260.865.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -538.388.000
 • E. Stoklar -538.388.000
 • İŞTİRAKLER -538.388.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 96.439.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 96.439.000
 • İştirakler 96.439.000
 • 2. Yarı Mamüller 102.232.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 102.232.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 102.232.000
 • 3. Ara Mamüller 80.593.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 80.593.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 80.593.000
 • 4. Mamüller 39.388.000
 • SABİT DEĞERLER 39.388.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 39.388.000
 • 6. Diğer Stoklar 191.436.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 191.436.000
 • Menkuller 191.436.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -150.231.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -150.231.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -150.231.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 17.429.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.429.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 17.429.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 259.000
 • Borç Reeskontu (-) 259.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 259.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.424.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.424.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.424.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 32.193.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 32.193.000
 • Diğer Borçlar 32.193.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 899.000
 • KARŞILIKLAR 899.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 899.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 899.000
 • A-Teknik Karşılıklar 899.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 899.000
 • 15.1 Kredilerin 2.241.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.241.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 2.241.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.479.986.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.479.986.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.479.986.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 63.777.000
 • 15.3 Diğer 63.777.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 63.777.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.161.686.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.161.686.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.161.686.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.232.536.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.232.536.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.232.536.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.110.391.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.110.391.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.110.391.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 122.145.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 122.145.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 122.145.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 80.725.000
 • 3. Binalar 80.725.000
 • Reasürörler Payı (-) 80.725.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 65.286.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 65.286.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 65.286.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.546.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.546.000
 • Ödenmiş Sermaye 6.546.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 108.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 108.000
 • Nominal Sermaye 108.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.415.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.415.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.415.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 3.385.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 3.385.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 3.385.000
 • 1. Banka Kredileri 830.203.000
 • 4.3 Tahviller 830.203.000
 • Zarar (-) 830.203.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 600.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 600.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 600.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 92.487.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 92.487.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 92.487.000
 • 11.4 Diğer 33.296.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 33.296.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 33.296.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 59.191.000
 • 4. Ödenecek Giderler 59.191.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 59.191.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 103.657.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 103.657.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 103.657.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 103.657.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 103.657.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 103.657.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 28.037.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 28.037.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 28.037.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 7.479.986.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 7.479.986.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 7.479.986.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 459.186.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 459.186.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 459.186.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 17.342.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 17.342.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 17.342.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 160.625.000
 • Diğer Gelirler 160.625.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 160.625.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.953.000
 • A. Finansal Borçlar 39.953.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.953.000
 • 1. Banka Kredileri 120.672.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 120.672.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 120.672.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.795.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.795.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.795.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.783.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.783.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.783.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.012.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 10.012.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 10.012.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 285.766.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 285.766.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 285.766.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 285.688.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 285.688.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 285.688.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 78.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 78.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 78.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -553.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -553.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -553.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -32.945.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -32.945.000
 • GENEL GİDERLER (-) -32.945.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -729.000
 • PASİF TOPLAMI -729.000
 • Personel Giderleri (-) -729.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -19.767.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -19.767.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -19.767.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -1.859.000
 • Amortisman Giderleri (-) -1.859.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -1.859.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 409.225.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 409.225.000
 • Karşılıklar (-) 409.225.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7.122.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.122.000
 • Diğer Giderler (-) 7.122.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 144.000
 • Faiz Gelirleri 144.000
 • III. ÖZ SERMAYE 144.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 144.000
 • A. Sermaye 144.000
 • Kar Payı Gelirleri 144.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.611.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.611.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.611.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 228.197.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 228.197.000
 • Diğer Gelirler 228.197.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 228.197.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 228.197.000
 • MALİ GİDERLER (-) 228.197.000
 • 1. Yasal Yedekler 152.799.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 152.799.000
 • Satış Zararları (-) 152.799.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.352.000
 • 2. Statü Yedekleri 18.352.000
 • Kambiyo Zararları (-) 18.352.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -22.651.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -22.651.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -323.914.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -323.914.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -400.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -400.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına -400.000
 • P A S İ F T O P L A M I -400.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -318.029.000
 • C. Net Satışlar -318.029.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -5.485.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -5.485.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 145.957.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 145.957.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 145.957.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 145.957.000
 • 4.1.3 Diğer -3.513.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.513.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -33.854.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -33.854.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -1.276.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -1.276.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 110.827.000
 • 4.2.3 Diğer 110.827.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 110.827.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 110.827.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -717.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 103.657.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,38
  3. 8,57
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,93
  3. 6,55
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,92
  3. 5,75

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 0,91
  3. -9,00
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,08
  3. -8,37
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,92
  3. -6,12
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,86
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 2,45
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 1,23
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,53
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,34
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 2,40

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.