İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,17
 • Değişim :0,86 %
 • Hacim TL :100.903
 • Hacim Adet :86.561
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 16.105.000
 • A. Hazır Değerler 16.105.000
 • Kasa 16.105.000
 • 1. Kasa 142.000
 • 1.2 Efektif Deposu 142.000
 • Bankalar 142.000
 • 1.4 Diğer 14.685.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 14.685.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 14.685.000
 • B. Menkul Kıymetler 123.389.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 123.389.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 123.389.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 25.667.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 25.667.000
 • Sigortalılar 25.667.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 3.056.117.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 3.056.117.000
 • Sigortalılar 3.056.117.000
 • 2.1.3 Diğer 499.341.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 499.341.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 499.341.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 512.142.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 512.142.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 512.142.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 824.000
 • Acenteler 824.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 824.000
 • 1. Alıcılar -13.625.000
 • Acenteler -13.625.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -13.625.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.556.776.000
 • 3.1 Bankalar 2.556.776.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.556.776.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 2.166.839.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.166.839.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 2.166.839.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 389.937.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 389.937.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 389.937.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.282.946.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.282.946.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.282.946.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.021.779.000
 • Diğer Alacaklar 4.021.779.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4.021.779.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.605.741.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.605.741.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.605.741.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.000
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.000
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -583.967.000
 • E. Stoklar -583.967.000
 • İŞTİRAKLER -583.967.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 103.783.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 103.783.000
 • İştirakler 103.783.000
 • 2. Yarı Mamüller 157.384.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 157.384.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 157.384.000
 • 3. Ara Mamüller 95.297.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 95.297.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 95.297.000
 • 4. Mamüller 40.214.000
 • SABİT DEĞERLER 40.214.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 40.214.000
 • 6. Diğer Stoklar 208.702.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 208.702.000
 • Menkuller 208.702.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -153.619.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -153.619.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -153.619.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 17.294.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.294.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 17.294.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.827.000
 • Borç Reeskontu (-) 2.827.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.827.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.661.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.661.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.661.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 27.078.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 27.078.000
 • Diğer Borçlar 27.078.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.116.000
 • KARŞILIKLAR 1.116.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 1.116.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 1.116.000
 • A-Teknik Karşılıklar 1.116.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 1.116.000
 • 15.1 Kredilerin 242.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 242.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 242.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 7.683.228.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 7.683.228.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.683.228.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 27.979.000
 • 15.3 Diğer 27.979.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 27.979.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.171.971.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.171.971.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.171.971.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.443.881.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.443.881.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.443.881.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.229.655.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.229.655.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.229.655.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 214.226.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 214.226.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 214.226.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 54.918.000
 • 3. Binalar 54.918.000
 • Reasürörler Payı (-) 54.918.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 82.453.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 82.453.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 82.453.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 25.837.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 25.837.000
 • Ödenmiş Sermaye 25.837.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 9.806.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 9.806.000
 • Nominal Sermaye 9.806.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 613.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 613.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 613.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 3.676.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 3.676.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 3.676.000
 • 1. Banka Kredileri 861.922.000
 • 4.3 Tahviller 861.922.000
 • Zarar (-) 861.922.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 600.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 600.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 600.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 196.144.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 196.144.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 196.144.000
 • 11.4 Diğer 38.674.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 38.674.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.674.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 10.747.000
 • 4. Ödenecek Giderler 10.747.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 10.747.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 50.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 50.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 50.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 29.227.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 29.227.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 29.227.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 29.227.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 29.227.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 29.227.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 30.993.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 30.993.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 30.993.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 7.683.228.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 7.683.228.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 7.683.228.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 146.982.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 146.982.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 146.982.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 63.789.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 63.789.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 63.789.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 59.452.000
 • Diğer Gelirler 59.452.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 59.452.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 13.403.000
 • A. Finansal Borçlar 13.403.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 13.403.000
 • 1. Banka Kredileri 46.049.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 46.049.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 46.049.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.337.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 4.337.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 4.337.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 680.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 680.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 680.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.657.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 3.657.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 3.657.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 83.193.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 83.193.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 83.193.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 83.127.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 83.127.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 83.127.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 66.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 66.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 66.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -16.212.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -16.212.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -16.212.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -9.791.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -9.791.000
 • GENEL GİDERLER (-) -9.791.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -312.000
 • PASİF TOPLAMI -312.000
 • Personel Giderleri (-) -312.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -6.084.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -6.084.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -6.084.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -25.000
 • Amortisman Giderleri (-) -25.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -25.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 23.017.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 23.017.000
 • Karşılıklar (-) 23.017.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 987.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 987.000
 • Diğer Giderler (-) 987.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 48.000
 • Faiz Gelirleri 48.000
 • III. ÖZ SERMAYE 48.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 48.000
 • A. Sermaye 48.000
 • Kar Payı Gelirleri 48.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.219.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.219.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.219.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 175.999.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 175.999.000
 • Diğer Gelirler 175.999.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 175.999.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 175.999.000
 • MALİ GİDERLER (-) 175.999.000
 • 1. Yasal Yedekler 46.696.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 46.696.000
 • Satış Zararları (-) 46.696.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 4.221.000
 • 2. Statü Yedekleri 4.221.000
 • Kambiyo Zararları (-) 4.221.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -4.519.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -4.519.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -193.078.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -193.078.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -192.072.000
 • C. Net Satışlar -192.072.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -1.006.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -1.006.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 41.733.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 41.733.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 41.733.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 41.733.000
 • 4.1.3 Diğer -9.505.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -9.505.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -439.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -439.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -5.115.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -5.115.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 32.228.000
 • 4.2.3 Diğer 32.228.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.227.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.227.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,05
  3. 19,88
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,00
  3. 8,70
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 2,14
  3. 8,08
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 20,18
  3. 7,91
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,29
  3. 7,41

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,17
  3. -11,09
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. NTHOL NET HOLDING
  2. 2,83
  3. -4,07

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 4,65

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. -0,92
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,22

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.