İş Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,41
 • Değişim :1,44 %
 • Hacim TL :1.416.492
 • Hacim Adet :1.011.549
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İş Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISFIN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 36.497.000
 • A. Hazır Değerler 36.497.000
 • Kasa 36.497.000
 • 1. Kasa 19.022.000
 • 1.2 Efektif Deposu 19.022.000
 • Bankalar 19.022.000
 • 1.4 Diğer 17.475.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 17.475.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 17.475.000
 • B. Menkul Kıymetler 253.227.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 253.227.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 253.227.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 37.039.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 37.039.000
 • Sigortalılar 37.039.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 3.499.396.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 3.499.396.000
 • Sigortalılar 3.499.396.000
 • 2.1.3 Diğer 655.459.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 655.459.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 655.459.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 652.826.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 652.826.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 652.826.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 23.929.000
 • Acenteler 23.929.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 23.929.000
 • 1. Alıcılar -21.296.000
 • Acenteler -21.296.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -21.296.000
 • 2. Alacak Senetleri 2.843.937.000
 • 3.1 Bankalar 2.843.937.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 2.843.937.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 2.611.272.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 2.611.272.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 2.611.272.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 232.665.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 232.665.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 232.665.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.399.294.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.399.294.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.399.294.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.079.956.000
 • Diğer Alacaklar 4.079.956.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4.079.956.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.679.854.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.679.854.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.679.854.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -599.898.000
 • E. Stoklar -599.898.000
 • İŞTİRAKLER -599.898.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 102.518.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 102.518.000
 • İştirakler 102.518.000
 • 2. Yarı Mamüller 216.820.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 216.820.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 216.820.000
 • 3. Ara Mamüller 84.578.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 84.578.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 84.578.000
 • 4. Mamüller 40.242.000
 • SABİT DEĞERLER 40.242.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 40.242.000
 • 6. Diğer Stoklar 209.330.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 209.330.000
 • Menkuller 209.330.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -164.994.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -164.994.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -164.994.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 17.766.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 17.766.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 17.766.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.143.000
 • Borç Reeskontu (-) 3.143.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 3.143.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 166.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 166.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 166.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.977.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.977.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.977.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 21.637.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 21.637.000
 • Diğer Borçlar 21.637.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 880.000
 • KARŞILIKLAR 880.000
 • XIII. ZORUNLU KARŞILIKLAR 880.000
 • 4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 880.000
 • A-Teknik Karşılıklar 880.000
 • XIV. MUHTELİF ALACAKLAR 880.000
 • 15.1 Kredilerin 3.334.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 3.334.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 3.334.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 8.385.611.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 8.385.611.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.385.611.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.320.000
 • 15.3 Diğer 9.320.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.320.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.631.144.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.631.144.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.631.144.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.589.924.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.589.924.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.589.924.000
 • AKTİF TOPLAMI 1.375.627.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.375.627.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.375.627.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 214.297.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 214.297.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 214.297.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 40.230.000
 • 3. Binalar 40.230.000
 • Reasürörler Payı (-) 40.230.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 145.859.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 145.859.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 145.859.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 8.821.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.821.000
 • Ödenmiş Sermaye 8.821.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 12.359.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.359.000
 • Nominal Sermaye 12.359.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.127.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.127.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.127.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 4.232.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 4.232.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 4.232.000
 • 1. Banka Kredileri 933.851.000
 • 4.3 Tahviller 933.851.000
 • Zarar (-) 933.851.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 650.303.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 650.303.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 650.303.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.938.000
 • KAR 1.938.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.938.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 1.938.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 1.938.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.938.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 146.144.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 146.144.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 146.144.000
 • 11.4 Diğer 38.674.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 38.674.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 38.674.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 107.470.000
 • 4. Ödenecek Giderler 107.470.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 107.470.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 85.933.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 85.933.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 85.933.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 85.933.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 85.933.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 85.933.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 36.372.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 36.372.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 36.372.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 8.385.611.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 8.385.611.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 8.385.611.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 492.290.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 492.290.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 492.290.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 228.880.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 228.880.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 228.880.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 215.252.000
 • Diğer Gelirler 215.252.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 215.252.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 51.516.000
 • A. Finansal Borçlar 51.516.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 51.516.000
 • 1. Banka Kredileri 163.736.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 163.736.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 163.736.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 13.628.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 13.628.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 13.628.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.574.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.574.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.574.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.054.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.054.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.054.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 263.410.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 263.410.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 263.410.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 263.186.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 263.186.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 263.186.000
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 224.000
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 224.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 224.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -47.684.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -47.684.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -47.684.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -29.641.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -29.641.000
 • GENEL GİDERLER (-) -29.641.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -801.000
 • PASİF TOPLAMI -801.000
 • Personel Giderleri (-) -801.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -17.217.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -17.217.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -17.217.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -25.000
 • Amortisman Giderleri (-) -25.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -25.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 477.994.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 477.994.000
 • Karşılıklar (-) 477.994.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 3.455.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.455.000
 • Diğer Giderler (-) 3.455.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 160.000
 • Faiz Gelirleri 160.000
 • III. ÖZ SERMAYE 160.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 160.000
 • A. Sermaye 160.000
 • Kar Payı Gelirleri 160.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 2.423.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.423.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 2.423.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 418.570.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 418.570.000
 • Diğer Gelirler 418.570.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 418.570.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 418.570.000
 • MALİ GİDERLER (-) 418.570.000
 • 1. Yasal Yedekler 38.442.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 38.442.000
 • Satış Zararları (-) 38.442.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 14.944.000
 • 2. Statü Yedekleri 14.944.000
 • Kambiyo Zararları (-) 14.944.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -17.236.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -17.236.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -353.686.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -353.686.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -351.104.000
 • C. Net Satışlar -351.104.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -2.582.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -2.582.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 117.583.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 117.583.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 117.583.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 117.583.000
 • 4.1.3 Diğer -24.478.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -24.478.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -13.922.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -13.922.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -10.556.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -10.556.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 93.105.000
 • 4.2.3 Diğer 93.105.000
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -7.172.000
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -7.172.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 85.933.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 85.933.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,05
  3. 19,98
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 56,05
  3. 18,40
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,68
  3. 17,24
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 15,61
  3. 13,53
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,30
  3. 10,00

Azalan

  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,62
  3. -19,88
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,25
  3. -17,91
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 5,77
  3. -16,62
  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 5,60
  3. -8,20
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,10
  3. -6,78

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 9,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 3,09
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 1,27
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. -2,36

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.