İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,75
 • Değişim :1,9 %
 • Hacim TL :932.368
 • Hacim Adet :251.497
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
 • : ISDMR | Piyasa Oncesi islem Platformu
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 4.636.984.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 4.636.984.000
 • NAKİT DEĞERLER 4.636.984.000
 • 1.1 Kasa 14.069.000
 • A. Hazır Değerler 14.069.000
 • Kasa 14.069.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 31.885.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 31.885.000
 • Sigortalılar 31.885.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 602.240.000
 • Acenteler 602.240.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 602.240.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.052.335.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.052.335.000
 • İkrazlar 2.052.335.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.911.311.000
 • E. Stoklar 1.911.311.000
 • İŞTİRAKLER 1.911.311.000
 • 6. Diğer Stoklar 25.144.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 25.144.000
 • Menkuller 25.144.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 4.636.984.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 4.636.984.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.636.984.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 7.319.905.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.319.905.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 7.319.905.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 12.808.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.808.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 12.808.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 122.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 122.000
 • Reasürörler Payı (-) 122.000
 • AKTİF TOPLAMI 7.129.883.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 7.129.883.000
 • Reasürörler Payı (-) 7.129.883.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 165.111.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.111.000
 • Ödenmiş Sermaye 165.111.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 11.981.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 11.981.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 11.981.000
 • A K T İ F T O P L A M I 11.956.889.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.956.889.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.956.889.000
 • 4.1 Bonolar 1.966.469.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.966.469.000
 • Maliyet Artış Fonu 1.966.469.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1.031.869.000
 • A. Finansal Borçlar 1.031.869.000
 • Özel Fonlar 1.031.869.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 18.693.000
 • Net Dönem Karı 18.693.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 18.693.000
 • B. Ticari Borçlar 411.091.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 411.091.000
 • P A S İ F T O P L A M I 411.091.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.807.000
 • 2. Borç Senetleri 16.807.000
 • Alınan Primler 16.807.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 312.225.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 312.225.000
 • XII. KARŞILIKLAR 312.225.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 150.185.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 150.185.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 150.185.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.966.469.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.966.469.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.966.469.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.505.009.000
 • Diğer Gelirler 1.505.009.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.505.009.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 361.476.000
 • A. Finansal Borçlar 361.476.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 361.476.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 237.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 237.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 237.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 232.965.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 232.965.000
 • GENEL GİDERLER (-) 232.965.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 910.331.000
 • PASİF TOPLAMI 910.331.000
 • Personel Giderleri (-) 910.331.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 8.485.411.000
 • Faiz Gelirleri 8.485.411.000
 • III. ÖZ SERMAYE 8.485.411.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 8.485.411.000
 • A. Sermaye 8.485.411.000
 • Kar Payı Gelirleri 8.485.411.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 2.900.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 2.900.000.000
 • Satış Karları 2.900.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 164.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 164.000
 • MALİ GİDERLER (-) 164.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -3.550.212.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -3.550.212.000
 • Diğer Giderler (-) -3.550.212.000
 • F. Net Dönem Karı 3.550.212.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 3.550.212.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 3.550.212.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 240.817.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 240.817.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 11.956.889.000
 • P A S İ F T O P L A M I 11.956.889.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 6.470.668.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 6.470.668.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -5.019.949.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -5.019.949.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.450.719.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.450.719.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.450.719.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.450.719.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -69.470.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -69.470.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -110.774.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -110.774.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -689.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -689.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -180.933.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -180.933.000
 • 4.1.3 Diğer 1.269.786.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.269.786.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.386.861.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.386.861.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -444.012.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -444.012.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 942.849.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 942.849.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 942.849.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 942.849.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 942.849.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.