T.İş Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 6,43
 • Değişim :2,88 %
 • Hacim TL :167.017.569
 • Hacim Adet :26.199.661
* SG: 23.02.2017 - 16:47 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.İş Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTM25,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISCTR | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 32.426.628
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.233.131
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 32.426.628
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.233.131
 • NAKİT DEĞERLER 32.426.628
 • NAKİT DEĞERLER 33.233.131
 • B. Menkul Kıymetler 2.584.967
 • B. Menkul Kıymetler 3.435.744
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.584.967
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.435.744
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.584.967
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.435.744
 • 1. Hisse Senetleri 46.141
 • 1. Hisse Senetleri 506.219
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 46.141
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 506.219
 • ALACAKLAR 46.141
 • ALACAKLAR 506.219
 • 2.2 Hisse Senetleri 141.396
 • 2.2 Hisse Senetleri 163.106
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 141.396
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 163.106
 • Reeskont Karşılığı (-) 141.396
 • Reeskont Karşılığı (-) 163.106
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.002
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 446.363
 • Acenteler 1.002
 • Acenteler 446.363
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.002
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 446.363
 • 1. Alıcılar 2.229.080
 • 1. Alıcılar 9.257.793
 • Acenteler 2.229.080
 • Acenteler 9.257.793
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.229.080
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 9.257.793
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 466.838
 • IV. PARA PİYASALARI 466.838
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 466.838
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 191.138
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 191.138
 • İkrazlar 191.138
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 261.286
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 261.286
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 261.286
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.414
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 14.414
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 14.414
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 45.326.910
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 51.770.372
 • Diğer Alacaklar 45.326.910
 • Diğer Alacaklar 51.770.372
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 45.326.910
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 51.770.372
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 125.276
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 175.304
 • 5.1 Hisse Senetleri 125.276
 • 5.1 Hisse Senetleri 175.304
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 125.276
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 175.304
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.197.954
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.377.604
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.197.954
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.377.604
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.197.954
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.377.604
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 204.257.243
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 225.295.662
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 204.257.243
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 225.295.662
 • VI. KREDİLER 204.257.243
 • VI. KREDİLER 225.295.662
 • 6.1 Kısa Vadeli 203.143.845
 • 6.1 Kısa Vadeli 224.036.283
 • E. Stoklar 203.143.845
 • E. Stoklar 224.036.283
 • İŞTİRAKLER 203.143.845
 • İŞTİRAKLER 224.036.283
 • 2. Yarı Mamüller 4.944.355
 • 2. Yarı Mamüller 5.273.481
 • 6.3 Takipteki Krediler 4.944.355
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.273.481
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 4.944.355
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.273.481
 • 3. Ara Mamüller -4.014.102
 • 3. Ara Mamüller -3.830.957
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.014.102
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.830.957
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.014.102
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.830.957
 • 4. Mamüller 2.985.557
 • SABİT DEĞERLER 2.985.557
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.985.557
 • 5. Emtia 5.357.340
 • 5. Emtia 6.757.758
 • Menkuller 5.357.340
 • Menkuller 6.757.758
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 5.357.340
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 6.757.758
 • 6. Diğer Stoklar 5.049.923
 • 6. Diğer Stoklar 6.448.990
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 5.049.923
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.448.990
 • Menkuller 5.049.923
 • Menkuller 6.448.990
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 307.417
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 308.768
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 307.417
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 308.768
 • II. DURAN VARLIKLAR 307.417
 • II. DURAN VARLIKLAR 308.768
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 128.246
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 176.074
 • Devam Eden Yatırımlar 128.246
 • Devam Eden Yatırımlar 176.074
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 128.246
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 176.074
 • 1. Alıcılar 124.575
 • 9.1 Mali İştirakler 124.575
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 124.575
 • 2. Alacak Senetleri 3.671
 • 2. Alacak Senetleri 4.149
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.671
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.149
 • A K T İ F T O P L A M I 3.671
 • A K T İ F T O P L A M I 4.149
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.831.815
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 10.314.151
 • BORÇLAR 5.831.815
 • BORÇLAR 10.314.151
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.831.815
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 10.314.151
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.604.678
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.604.678
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.604.678
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5.709.473
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 5.831.815
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.709.473
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.831.815
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 5.709.473
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 5.831.815
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 226
 • Borç Reeskontu (-) 226
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 226
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.802.242
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.802.242
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.802.242
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.332.500
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.332.500
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 4.332.500
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -538.136
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -538.136
 • Diğer Borçlar -538.136
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.384.352
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.861.299
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.384.352
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.861.299
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.384.352
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.861.299
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 374.192
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 579.483
 • Hayat Matematik Karşılığı 374.192
 • Hayat Matematik Karşılığı 579.483
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 374.192
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 579.483
 • 17.1 Şerefiye 35.974
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 35.974
 • Hayat Matematik Karşılığı 35.974
 • 17.2 Diğer 374.192
 • 17.2 Diğer 543.509
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 374.192
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 543.509
 • Reasürörler Payı (-) 374.192
 • Reasürörler Payı (-) 543.509
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.646.974
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 20.246.094
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.646.974
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 20.246.094
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.646.974
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 20.246.094
 • AKTİF TOPLAMI 311.625.913
 • AKTİF TOPLAMI 373.820.264
 • D. Maddi Duran Varlıklar 311.625.913
 • D. Maddi Duran Varlıklar 373.820.264
 • Reasürörler Payı (-) 311.625.913
 • Reasürörler Payı (-) 373.820.264
 • 1. Arazi ve Arsalar 177.359.976
 • 1. Arazi ve Arsalar 179.159.438
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 177.359.976
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 179.159.438
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 177.359.976
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 179.159.438
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.881.747
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 6.282.801
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.881.747
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 6.282.801
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.881.747
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 6.282.801
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 20.592.835
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.974.003
 • DİĞER PASİFLER 20.592.835
 • DİĞER PASİFLER 24.974.003
 • II. PARA PİYASALARI 20.592.835
 • II. PARA PİYASALARI 24.974.003
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 3.251.535
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 3.861.679
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 3.251.535
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 3.861.679
 • ÖZKAYNAKLAR 3.251.535
 • ÖZKAYNAKLAR 3.861.679
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.099.024
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.099.024
 • Ödenmiş Sermaye 3.099.024
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 17.341.300
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 18.013.300
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.341.300
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 18.013.300
 • Nominal Sermaye 17.341.300
 • Nominal Sermaye 18.013.300
 • 2. Haklar 30.884.697
 • 2. Haklar 52.166.079
 • III. ALINAN KREDİLER 30.884.697
 • III. ALINAN KREDİLER 52.166.079
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 30.884.697
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 52.166.079
 • A K T İ F T O P L A M I 22.465.201
 • A K T İ F T O P L A M I 28.660.681
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.465.201
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28.660.681
 • Yeniden Değerleme Fonu 22.465.201
 • Yeniden Değerleme Fonu 28.660.681
 • 4.1 Bonolar 4.556.635
 • 4.1 Bonolar 6.781.301
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.556.635
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 6.781.301
 • Maliyet Artış Fonu 4.556.635
 • Maliyet Artış Fonu 6.781.301
 • 1. Banka Kredileri 17.908.566
 • 1. Banka Kredileri 21.879.380
 • 4.3 Tahviller 17.908.566
 • 4.3 Tahviller 21.879.380
 • Zarar (-) 17.908.566
 • Zarar (-) 21.879.380
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 5.317
 • Dönem Zararı (-) 5.317
 • V. FONLAR 5.317
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 8.602.506
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 22.393.901
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 8.602.506
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 22.393.901
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 8.602.506
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 22.393.901
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.111.535
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.010.243
 • KAR 2.111.535
 • KAR 3.010.243
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.111.535
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.010.243
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.544.609
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 14.918.935
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.544.609
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 14.918.935
 • XII. KARŞILIKLAR 7.544.609
 • XII. KARŞILIKLAR 14.918.935
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.073.861
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.286.093
 • 4. Ödenecek Giderler 3.073.861
 • 4. Ödenecek Giderler 3.286.093
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.073.861
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.286.093
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 629.147
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 698.771
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 629.147
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 698.771
 • Diğer Teknik Karşılıklar 629.147
 • Diğer Teknik Karşılıklar 698.771
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 6.940.983
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 6.940.983
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 6.940.983
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.841.601
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.993.088
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.841.601
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.993.088
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.841.601
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.993.088
 • D. Alınan Sipariş Avansları 4.930.016
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 4.930.016
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 4.930.016
 • 1. Vergi Karşılıkları 35.960.981
 • 1. Vergi Karşılıkları 41.726.862
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 35.960.981
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 41.726.862
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 35.960.981
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 41.726.862
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.703.692
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 6.900.854
 • Diğer Gelirler 5.703.692
 • Diğer Gelirler 6.900.854
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.703.692
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 6.900.854
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.941
 • A. Finansal Borçlar 3.694
 • A. Finansal Borçlar 33.941
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.694
 • TEKNİK GİDERLER (-) 33.941
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.415.547
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 3.026.223
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.415.547
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 3.026.223
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.415.547
 • Ödenen Komisyonlar (-) 3.026.223
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.254.187
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.669.508
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.254.187
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.669.508
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.254.187
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.669.508
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.585.875
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.590.058
 • B. Ticari Borçlar 1.585.875
 • B. Ticari Borçlar 1.590.058
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.585.875
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.590.058
 • 15.3 Kâr Yedekleri 19.825.929
 • 15.3 Kâr Yedekleri 21.380.383
 • 2. Borç Senetleri 19.825.929
 • 2. Borç Senetleri 21.380.383
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 19.825.929
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 21.380.383
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 2.714.077
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.043.282
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 2.714.077
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.043.282
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 2.714.077
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.043.282
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 81.638
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 81.638
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 81.638
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 17.057.785
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 17.965.162
 • 5. Borç Reeskontu (-) 17.057.785
 • 5. Borç Reeskontu (-) 17.965.162
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 17.057.785
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 17.965.162
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 54.067
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 290.301
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 54.067
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 290.301
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 54.067
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 290.301
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.734.198
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.092.395
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.734.198
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.092.395
 • Diğer Giderler (-) 4.734.198
 • Diğer Giderler (-) 5.092.395
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 32.992
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 93.439
 • 2. İştiraklere Borçlar 32.992
 • 2. İştiraklere Borçlar 93.439
 • TEKNİK KAR/ZARAR 32.992
 • TEKNİK KAR/ZARAR 93.439
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.701.206
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.701.206
 • GENEL GİDERLER (-) 4.701.206
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 311.625.913
 • PASİF TOPLAMI 311.625.913
 • Personel Giderleri (-) 311.625.913
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.998.956
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 22.327.585
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.998.956
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 22.327.585
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.998.956
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 22.327.585
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 18.120.295
 • 6. Borç Reeskontu (-) 18.120.295
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 18.120.295
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5.050.392
 • Amortisman Giderleri (-) 5.050.392
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.050.392
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 373.820.264
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 373.820.264
 • Karşılıklar (-) 373.820.264
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 25.061.299
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 25.061.299
 • Diğer Giderler (-) 25.061.299
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 19.086.934
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 19.086.934
 • MALİ GELİRLER 19.086.934
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 219.345
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 219.345
 • Kambiyo Karları 219.345
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 29.622
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 29.622
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 29.622
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 222.716
 • E. Yedekler 222.716
 • Faiz Giderleri (-) 222.716
 • 1. Yasal Yedekler 83
 • 1. Yasal Yedekler 52.226
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 83
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 52.226
 • Satış Zararları (-) 83
 • Satış Zararları (-) 52.226
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.940.171
 • 2. Statü Yedekleri 3.940.171
 • Kambiyo Zararları (-) 3.940.171
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 36.205
 • 3. Özel Yedekler 36.205
 • Karşılıklar (-) 36.205
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 3.541.291
 • 4. Olağanüstü Yedek 3.541.291
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 3.541.291
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 164.069
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 362.675
 • 5. Maliyet Artış Fonu 164.069
 • 5. Maliyet Artış Fonu 362.675
 • Diğer Giderler (-) 164.069
 • Diğer Giderler (-) 362.675
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 18.069
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 4.588.942
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 18.069
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 4.588.942
 • DÖNEM KAR/ZARARI 18.069
 • DÖNEM KAR/ZARARI 4.588.942
 • F. Net Dönem Karı -11.490.304
 • F. Net Dönem Karı 95.993
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -11.490.304
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.993
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -11.490.304
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.993
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -7.572.608
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 4.039.556
 • G. Dönem Zararı (-) -7.572.608
 • G. Dönem Zararı (-) 4.039.556
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -7.572.608
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 4.039.556
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 453.393
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 453.393
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 192.803
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 192.803
 • 1. ........... Yılı Zararı -12.639.534
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -12.639.534
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.398.882
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.398.882
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.639.215
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.639.215
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -787.204
 • 3. Diğer Satışlar -787.204
 • 2. Satış İskontoları (-) -2.098.326
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -2.098.326
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.250.190
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.250.190
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.469.170
 • C. Net Satışlar -1.469.170
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -22.107
 • D. Satışların Maliyeti (-) -22.107
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.837.281
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.837.281
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.840.357
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.840.357
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.860.738
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.343.808
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.860.738
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.343.808
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -31.398
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -31.398
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 448.419
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 12.421.765
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 448.419
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 12.421.765
 • 4.1.3 Diğer 2.148.533
 • 4.1.3 Diğer 2.895.389
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.148.533
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.895.389
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -503.451
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.460.257
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -503.451
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.460.257
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -199
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 46.063
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -199
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 46.063
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -503.252
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.999.627
 • 4.2.3 Diğer -503.252
 • 4.2.3 Diğer 2.999.627
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.311.724
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 682.673
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.311.724
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 682.673
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -10.832
 • H. Finansman Giderleri (-) -10.832
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.300.892
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -816.736
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.300.892
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -816.736
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 195.238
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 318.223
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 195.238
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 318.223
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -756.749
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -756.749
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -417.002
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.313.972
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -417.002
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.313.972
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 266.715
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.857.547
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 266.715
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14.857.547
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.597.641
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -496.511
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.597.641
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -496.511
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -6.506.124
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.506.124
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 5.753.782
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 6.713.708
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 5.753.782
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 6.713.708
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 21.185.227
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 21.185.227
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.835.495
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.835.495
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -11.330.291
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 5.753.782
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -11.330.291
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 5.753.782
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.052.576
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 7.019.441
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.052.576
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 7.019.441
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 12.871
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 12.871
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 7.032.312
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.349.454
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 4.701.206
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,20
  3. 17,65
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,96
  3. 7,64
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,41
  3. 7,11
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,17
  3. 6,25
  1. DENCM DENIZLI CAM
  2. 12,10
  3. 5,95

Azalan

  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 2,00
  3. -11,89
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 1,10
  3. -5,17
  1. KERVN KERVANSARAY YAT. HOL.
  2. 0,20
  3. -4,76
  1. SRVGY SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 4,23
  3. -4,30
  1. CIMSA CIMSA CIMENTO
  2. 17,37
  3. -3,98

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,86
  3. 0,80
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,75
  3. 0,70
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,18
  3. 1,72
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,43
  3. 2,26
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,97
  3. 0,76

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,86
  3. 0,80
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,53
  3. 1,50
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,75
  3. 0,70
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,87
  3. 0,91
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,43
  3. 2,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.