Türkiye İş Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 14.000,00
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :14.000
 • Hacim Adet :01
* SG: 17.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye İş Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTM25,XTMTU,XULUS,XUMAL,XUTUM : ISATR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 32.217.864
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.005.962
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 32.217.864
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.005.962
 • NAKİT DEĞERLER 32.217.864
 • NAKİT DEĞERLER 33.005.962
 • B. Menkul Kıymetler 2.505.944
 • B. Menkul Kıymetler 3.765.389
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.505.944
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.765.389
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.505.944
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.765.389
 • 1. Hisse Senetleri 31.406
 • 1. Hisse Senetleri 278.192
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.406
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 278.192
 • ALACAKLAR 31.406
 • ALACAKLAR 278.192
 • 2.2 Hisse Senetleri 164.537
 • 2.2 Hisse Senetleri 299.829
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 164.537
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 299.829
 • Reeskont Karşılığı (-) 164.537
 • Reeskont Karşılığı (-) 299.829
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.064
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 626.101
 • Acenteler 3.064
 • Acenteler 626.101
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.064
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 626.101
 • 1. Alıcılar 2.688.721
 • 1. Alıcılar 9.947.484
 • Acenteler 2.688.721
 • Acenteler 9.947.484
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.688.721
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 9.947.484
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 174
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 257.888
 • IV. PARA PİYASALARI 174
 • IV. PARA PİYASALARI 257.888
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 174
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 257.888
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 23.084
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 23.084
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 23.084
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 174
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 27.048
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 174
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 27.048
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 174
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 27.048
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 47.350.748
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 53.599.831
 • Diğer Alacaklar 47.350.748
 • Diğer Alacaklar 53.599.831
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 47.350.748
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 53.599.831
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 140.879
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 199.546
 • 5.1 Hisse Senetleri 140.879
 • 5.1 Hisse Senetleri 199.546
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 140.879
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 199.546
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.228.645
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.443.806
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.228.645
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 2.443.806
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.228.645
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 2.443.806
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 220.499.267
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 243.167.530
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 220.499.267
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 243.167.530
 • VI. KREDİLER 220.499.267
 • VI. KREDİLER 243.167.530
 • 6.1 Kısa Vadeli 219.430.122
 • 6.1 Kısa Vadeli 241.928.725
 • E. Stoklar 219.430.122
 • E. Stoklar 241.928.725
 • İŞTİRAKLER 219.430.122
 • İŞTİRAKLER 241.928.725
 • 2. Yarı Mamüller 5.295.479
 • 2. Yarı Mamüller 5.690.266
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.295.479
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.690.266
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.295.479
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.690.266
 • 3. Ara Mamüller -4.451.461
 • 3. Ara Mamüller -4.226.334
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.451.461
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.226.334
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.451.461
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.226.334
 • 4. Mamüller 3.057.778
 • SABİT DEĞERLER 3.057.778
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 3.057.778
 • 5. Emtia 7.134.615
 • 5. Emtia 8.543.821
 • Menkuller 7.134.615
 • Menkuller 8.543.821
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 7.134.615
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 8.543.821
 • 6. Diğer Stoklar 6.800.418
 • 6. Diğer Stoklar 8.208.079
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 6.800.418
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 8.208.079
 • Menkuller 6.800.418
 • Menkuller 8.208.079
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 334.197
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 335.742
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 334.197
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 335.742
 • II. DURAN VARLIKLAR 334.197
 • II. DURAN VARLIKLAR 335.742
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 128.246
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 198.091
 • Devam Eden Yatırımlar 128.246
 • Devam Eden Yatırımlar 198.091
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 128.246
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 198.091
 • 1. Alıcılar 124.575
 • 9.1 Mali İştirakler 124.575
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 124.575
 • 2. Alacak Senetleri 3.671
 • 2. Alacak Senetleri 4.149
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.671
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 4.149
 • A K T İ F T O P L A M I 3.671
 • A K T İ F T O P L A M I 4.149
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.280.474
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 10.677.995
 • BORÇLAR 6.280.474
 • BORÇLAR 10.677.995
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.280.474
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 10.677.995
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 4.520.233
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 4.520.233
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 4.520.233
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 6.157.762
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 6.280.474
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 6.157.762
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 6.280.474
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 6.157.762
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 6.280.474
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 226
 • Borç Reeskontu (-) 226
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 226
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.131.504
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.131.504
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.131.504
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 4.708.951
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 4.708.951
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 4.708.951
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -586.322
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -586.322
 • Diğer Borçlar -586.322
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 4.282.358
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 5.753.919
 • Muallak Hasar Karşılığı 4.282.358
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.753.919
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4.282.358
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 5.753.919
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 601.806
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 809.528
 • Hayat Matematik Karşılığı 601.806
 • Hayat Matematik Karşılığı 809.528
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 601.806
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 809.528
 • 17.1 Şerefiye 35.974
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 35.974
 • Hayat Matematik Karşılığı 35.974
 • 17.2 Diğer 601.806
 • 17.2 Diğer 773.554
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 601.806
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 773.554
 • Reasürörler Payı (-) 601.806
 • Reasürörler Payı (-) 773.554
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.808.976
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 22.639.581
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.808.976
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 22.639.581
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.808.976
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 22.639.581
 • AKTİF TOPLAMI 333.448.709
 • AKTİF TOPLAMI 399.306.576
 • D. Maddi Duran Varlıklar 333.448.709
 • D. Maddi Duran Varlıklar 399.306.576
 • Reasürörler Payı (-) 333.448.709
 • Reasürörler Payı (-) 399.306.576
 • 1. Arazi ve Arsalar 191.450.789
 • 1. Arazi ve Arsalar 193.954.534
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 191.450.789
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 193.954.534
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 191.450.789
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 193.954.534
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 3.986.693
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 6.466.398
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 3.986.693
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 6.466.398
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.986.693
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 6.466.398
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 20.896.683
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.908.657
 • DİĞER PASİFLER 20.896.683
 • DİĞER PASİFLER 24.908.657
 • II. PARA PİYASALARI 20.896.683
 • II. PARA PİYASALARI 24.908.657
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.901.253
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.982.253
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.901.253
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.982.253
 • ÖZKAYNAKLAR 2.901.253
 • ÖZKAYNAKLAR 2.982.253
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 50.816
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 3.268.398
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 50.816
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.268.398
 • Ödenmiş Sermaye 50.816
 • Ödenmiş Sermaye 3.268.398
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 17.944.614
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 18.658.006
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 17.944.614
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 18.658.006
 • Nominal Sermaye 17.944.614
 • Nominal Sermaye 18.658.006
 • 2. Haklar 32.840.581
 • 2. Haklar 53.950.075
 • III. ALINAN KREDİLER 32.840.581
 • III. ALINAN KREDİLER 53.950.075
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 32.840.581
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 53.950.075
 • A K T İ F T O P L A M I 22.959.313
 • A K T İ F T O P L A M I 29.994.261
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.959.313
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 29.994.261
 • Yeniden Değerleme Fonu 22.959.313
 • Yeniden Değerleme Fonu 29.994.261
 • 4.1 Bonolar 4.325.339
 • 4.1 Bonolar 7.145.308
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 4.325.339
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.145.308
 • Maliyet Artış Fonu 4.325.339
 • Maliyet Artış Fonu 7.145.308
 • 1. Banka Kredileri 18.633.974
 • 1. Banka Kredileri 22.848.953
 • 4.3 Tahviller 18.633.974
 • 4.3 Tahviller 22.848.953
 • Zarar (-) 18.633.974
 • Zarar (-) 22.848.953
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 18.469
 • Dönem Zararı (-) 18.469
 • V. FONLAR 18.469
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.478.741
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 25.462.506
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.478.741
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 25.462.506
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.478.741
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 25.462.506
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.755.649
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.720.238
 • KAR 2.755.649
 • KAR 3.720.238
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.755.649
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.720.238
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.785.087
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 15.395.295
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.785.087
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 15.395.295
 • XII. KARŞILIKLAR 7.785.087
 • XII. KARŞILIKLAR 15.395.295
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.286.975
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.497.087
 • 4. Ödenecek Giderler 3.286.975
 • 4. Ödenecek Giderler 3.497.087
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.286.975
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.497.087
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 664.187
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 738.477
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 664.187
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 738.477
 • Diğer Teknik Karşılıklar 664.187
 • Diğer Teknik Karşılıklar 738.477
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 7.212.700
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 7.212.700
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 7.212.700
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.833.925
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.947.031
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.833.925
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.947.031
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.833.925
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.947.031
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.160.519
 • D. Alınan Sipariş Avansları 6.257.988
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 5.160.519
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 6.257.988
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 5.160.519
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 6.257.988
 • 1. Vergi Karşılıkları 37.393.365
 • 1. Vergi Karşılıkları 43.306.196
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 37.393.365
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 43.306.196
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 37.393.365
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 43.306.196
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.500.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.500.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.500.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 6.918.012
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 8.013.631
 • Diğer Gelirler 6.918.012
 • Diğer Gelirler 8.013.631
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 6.918.012
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 8.013.631
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 3.694
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 33.941
 • A. Finansal Borçlar 3.694
 • A. Finansal Borçlar 33.941
 • TEKNİK GİDERLER (-) 3.694
 • TEKNİK GİDERLER (-) 33.941
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 2.612.074
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 4.139.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 2.612.074
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 4.139.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 2.612.074
 • Ödenen Komisyonlar (-) 4.139.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.254.187
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.687.301
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.254.187
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.687.301
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.254.187
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.687.301
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.585.875
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.590.058
 • B. Ticari Borçlar 1.585.875
 • B. Ticari Borçlar 1.590.058
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.585.875
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.590.058
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.237.187
 • 15.3 Kâr Yedekleri 25.050.273
 • 2. Borç Senetleri 23.237.187
 • 2. Borç Senetleri 25.050.273
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.237.187
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 25.050.273
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.076.046
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 3.454.539
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.076.046
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 3.454.539
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.076.046
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 3.454.539
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 94.223
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 94.223
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 94.223
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 20.176.527
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.229.893
 • 5. Borç Reeskontu (-) 20.176.527
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.229.893
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 20.176.527
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.229.893
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri -15.386
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 271.618
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar -15.386
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 271.618
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) -15.386
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 271.618
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.642.547
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.734.156
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.642.547
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.734.156
 • Diğer Giderler (-) 1.642.547
 • Diğer Giderler (-) 1.734.156
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 15.203
 • 2. İştiraklere Borçlar 15.203
 • TEKNİK KAR/ZARAR 15.203
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.642.547
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.642.547
 • GENEL GİDERLER (-) 1.642.547
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 333.448.709
 • PASİF TOPLAMI 333.448.709
 • Personel Giderleri (-) 333.448.709
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.582.126
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.255.463
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.582.126
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.255.463
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.582.126
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.255.463
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 5.038.535
 • 6. Borç Reeskontu (-) 5.038.535
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 5.038.535
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 5.103.755
 • Amortisman Giderleri (-) 5.103.755
 • D. Alınan Sipariş Avansları 5.103.755
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 399.306.576
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 399.306.576
 • Karşılıklar (-) 399.306.576
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 7.016.536
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 7.016.536
 • Diğer Giderler (-) 7.016.536
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 5.365.230
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 5.365.230
 • MALİ GELİRLER 5.365.230
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.804
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 6.804
 • Kambiyo Karları 6.804
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 6.953
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.953
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 6.953
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 68.973
 • E. Yedekler 68.973
 • Faiz Giderleri (-) 68.973
 • 1. Yasal Yedekler 10
 • 1. Yasal Yedekler 108.322
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 10
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 108.322
 • Satış Zararları (-) 10
 • Satış Zararları (-) 108.322
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.133.893
 • 2. Statü Yedekleri 1.133.893
 • Kambiyo Zararları (-) 1.133.893
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 11.507
 • 3. Özel Yedekler 11.507
 • Karşılıklar (-) 11.507
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 998.295
 • 4. Olağanüstü Yedek 998.295
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 998.295
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 14.038
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 124.091
 • 5. Maliyet Artış Fonu 14.038
 • 5. Maliyet Artış Fonu 124.091
 • Diğer Giderler (-) 14.038
 • Diğer Giderler (-) 124.091
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 8.032
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.307.473
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 8.032
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.307.473
 • DÖNEM KAR/ZARARI 8.032
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.307.473
 • F. Net Dönem Karı -3.027.392
 • F. Net Dönem Karı 28.973
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.027.392
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 28.973
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.027.392
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 28.973
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.957.958
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.118.830
 • G. Dönem Zararı (-) -1.957.958
 • G. Dönem Zararı (-) 1.118.830
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.957.958
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.118.830
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 15.967
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 15.967
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 69.595
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 69.595
 • 1. ........... Yılı Zararı -3.403.932
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -3.403.932
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.926.064
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.926.064
 • 2. Yurtdışı Satışlar -428.548
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -428.548
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -208.314
 • 3. Diğer Satışlar -208.314
 • 2. Satış İskontoları (-) -559.783
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -559.783
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -355.295
 • 3. Diğer İndirimler (-) -355.295
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -416.346
 • C. Net Satışlar -416.346
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -16.226
 • D. Satışların Maliyeti (-) -16.226
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.228.071
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.228.071
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 800.589
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 800.589
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -545.008
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 941.145
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -545.008
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 941.145
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -17.782
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -17.782
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 135.747
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.612.604
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 135.747
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.612.604
 • 4.1.3 Diğer 622.537
 • 4.1.3 Diğer 805.398
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 622.537
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 805.398
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -140.556
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 967.049
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -140.556
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 967.049
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -46
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 13.985
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -46
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 13.985
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -14.051
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 827.199
 • 4.2.3 Diğer -14.051
 • 4.2.3 Diğer 827.199
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -344.512
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 39.924
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -344.512
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 39.924
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -4.452
 • H. Finansman Giderleri (-) -4.452
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -261.318
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -34.006
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -261.318
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -34.006
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 14.225
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 181.958
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 14.225
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 181.958
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.149
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.149
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -73.821
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 358.775
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -73.821
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 358.775
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 53.144
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.525.357
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 53.144
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.525.357
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -870.429
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 53.405
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -870.429
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 53.405
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.641.746
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.641.746
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.815.048
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.013.182
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.815.048
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.013.182
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 6.158.326
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 6.158.326
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -96.464
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -96.464
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.989.149
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.013.182
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.989.149
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.013.182
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -370.635
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 2.204.537
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -370.635
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 2.204.537
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 4.224
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 4.224
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.208.761
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -459.202
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.642.547
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.