İhlas Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,69
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :49.207.793
 • Hacim Adet :69.891.879
* SG: 22.08.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • İhlas Holding A.Ş.
 • XHOLD,XKURY,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : IHLAS | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.877.685.340
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.877.685.340
 • NAKİT DEĞERLER 1.877.685.340
 • 1.1 Kasa 20.743.619
 • A. Hazır Değerler 20.743.619
 • Kasa 20.743.619
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 835.382.055
 • Acenteler 835.382.055
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 835.382.055
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.897.161
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.897.161
 • İkrazlar 2.897.161
 • 6.1 Kısa Vadeli 774.222.917
 • E. Stoklar 774.222.917
 • İŞTİRAKLER 774.222.917
 • 6. Diğer Stoklar 244.439.588
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 244.439.588
 • Menkuller 244.439.588
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.877.685.340
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.877.685.340
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.877.685.340
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 617.935.951
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 617.935.951
 • II. DURAN VARLIKLAR 617.935.951
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 65.707.402
 • Devam Eden Yatırımlar 65.707.402
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 65.707.402
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 1.760.954
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.760.954
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 1.760.954
 • 15.2 Menkul Değerlerin 914.306
 • C. Finansal Duran Varlıklar 914.306
 • Reasürörler Payı (-) 914.306
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.050.721
 • 15.3 Diğer 14.050.721
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.050.721
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 211.824.813
 • Hayat Matematik Karşılığı 211.824.813
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 211.824.813
 • AKTİF TOPLAMI 247.091.231
 • D. Maddi Duran Varlıklar 247.091.231
 • Reasürörler Payı (-) 247.091.231
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 19.601.740
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.601.740
 • Ödenmiş Sermaye 19.601.740
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 14.442.639
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 14.442.639
 • Nominal Sermaye 14.442.639
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 55.683.882
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 55.683.882
 • Kanuni Yedek Akçeler 55.683.882
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.300.902
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.300.902
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.300.902
 • A K T İ F T O P L A M I 2.495.621.291
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.495.621.291
 • Yeniden Değerleme Fonu 2.495.621.291
 • 4.1 Bonolar 1.239.937.116
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.239.937.116
 • Maliyet Artış Fonu 1.239.937.116
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 155.456.623
 • A. Finansal Borçlar 155.456.623
 • Özel Fonlar 155.456.623
 • B. Ticari Borçlar 186.293.776
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 186.293.776
 • P A S İ F T O P L A M I 186.293.776
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.231.373
 • 2. Borç Senetleri 8.231.373
 • Alınan Primler 8.231.373
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 205.416
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 205.416
 • XII. KARŞILIKLAR 205.416
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 877.956.357
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 877.956.357
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 877.956.357
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.239.937.116
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.239.937.116
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.239.937.116
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 463.334.505
 • Diğer Gelirler 463.334.505
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 463.334.505
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 120.212.501
 • A. Finansal Borçlar 120.212.501
 • TEKNİK GİDERLER (-) 120.212.501
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 30.594
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 30.594
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 30.594
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 44.467.416
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 44.467.416
 • GENEL GİDERLER (-) 44.467.416
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 29.669.900
 • PASİF TOPLAMI 29.669.900
 • Personel Giderleri (-) 29.669.900
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 267.695.011
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 267.695.011
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 267.695.011
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 792.349.670
 • Faiz Gelirleri 792.349.670
 • III. ÖZ SERMAYE 792.349.670
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 504.244.069
 • A. Sermaye 504.244.069
 • Kar Payı Gelirleri 504.244.069
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 790.400.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 790.400.000
 • Satış Karları 790.400.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -39.136.614
 • 5. Maliyet Artış Fonu -39.136.614
 • Diğer Giderler (-) -39.136.614
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 20.067.133
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 20.067.133
 • 2. ........... Yılı Zararı 288.105.601
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 288.105.601
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 2.495.621.291
 • P A S İ F T O P L A M I 2.495.621.291
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 155.103.761
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 155.103.761
 • 1. Satıştan İadeler (-) -123.171.649
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -123.171.649
 • 2. Satış İskontoları (-) 31.932.112
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 31.932.112
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 31.932.112
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 31.932.112
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -9.486.065
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -9.486.065
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.401.940
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -25.401.940
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -180.559
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -180.559
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -35.068.564
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -35.068.564
 • 4.1.3 Diğer -3.136.452
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.136.452
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.188.473
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9.188.473
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -3.382.250
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -3.382.250
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.806.223
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.806.223
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.806.223
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.806.223
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.314.097
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 2.492.126
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,51
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,02
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,58
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,48
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,51
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,02
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,58
  3. 0,00
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,48
  3. 0,00

TL

  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,91
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,56
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,61
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,70
  3. 0,00
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 1,01
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,56
  3. 0,00
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,70
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,91
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,72
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 3,61
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.