ICBC Turkey Bank A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,55
 • Değişim :-6,08 %
 • Hacim TL :11.866.669
 • Hacim Adet :3.213.240
* SG: 19.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • ICBC Turkey Bank A.Ş.
 • : ICBCT | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.348.064
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.348.064
 • NAKİT DEĞERLER 1.348.064
 • B. Menkul Kıymetler 577
 • B. Menkul Kıymetler 1.917
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 577
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.917
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 577
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.917
 • 2.2 Hisse Senetleri 13
 • 2.2 Hisse Senetleri 14
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 13
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 14
 • Reeskont Karşılığı (-) 13
 • Reeskont Karşılığı (-) 14
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.852
 • Acenteler 3.852
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.852
 • 1. Alıcılar 17.031
 • 1. Alıcılar 156.795
 • Acenteler 17.031
 • Acenteler 156.795
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 17.031
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 156.795
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 46.002
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 48.721
 • IV. PARA PİYASALARI 46.002
 • IV. PARA PİYASALARI 48.721
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 46.002
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 48.721
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 46.002
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 48.721
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 46.002
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 48.721
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 46.002
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 48.721
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.899.878
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 1.901.063
 • Diğer Alacaklar 1.899.878
 • Diğer Alacaklar 1.901.063
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.899.878
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 1.901.063
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 2.928
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.088
 • 5.1 Hisse Senetleri 2.928
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.088
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 2.928
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.088
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 676.686
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 676.686
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 676.686
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.656.886
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.684.301
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 5.656.886
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 5.684.301
 • VI. KREDİLER 5.656.886
 • VI. KREDİLER 5.684.301
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.624.693
 • 6.1 Kısa Vadeli 5.652.107
 • E. Stoklar 5.624.693
 • E. Stoklar 5.652.107
 • İŞTİRAKLER 5.624.693
 • İŞTİRAKLER 5.652.107
 • 2. Yarı Mamüller 106.995
 • 2. Yarı Mamüller 107.158
 • 6.3 Takipteki Krediler 106.995
 • 6.3 Takipteki Krediler 107.158
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 106.995
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 107.158
 • 3. Ara Mamüller -74.964
 • 3. Ara Mamüller -74.802
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -74.964
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -74.802
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -74.964
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -74.802
 • 5. Emtia 370.408
 • Menkuller 370.408
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 370.408
 • 6. Diğer Stoklar 184.478
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 184.478
 • Menkuller 184.478
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 18.593
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 18.593
 • II. DURAN VARLIKLAR 18.593
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 25
 • BORÇLAR 25
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 25
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 25
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 25
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 25
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 28.989
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 29.124
 • Muallak Hasar Karşılığı 28.989
 • Muallak Hasar Karşılığı 29.124
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 28.989
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 29.124
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.078
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 3.145
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.078
 • Hayat Matematik Karşılığı 3.145
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.078
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 3.145
 • 17.2 Diğer 3.078
 • 17.2 Diğer 3.145
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 3.078
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 3.145
 • Reasürörler Payı (-) 3.078
 • Reasürörler Payı (-) 3.145
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 581
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 44.753
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 581
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 44.753
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 581
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 44.753
 • AKTİF TOPLAMI 9.586.905
 • AKTİF TOPLAMI 9.624.141
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.586.905
 • D. Maddi Duran Varlıklar 9.624.141
 • Reasürörler Payı (-) 9.586.905
 • Reasürörler Payı (-) 9.624.141
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.034.387
 • 1. Arazi ve Arsalar 3.340.185
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.034.387
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.340.185
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.034.387
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 3.340.185
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 452.101
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 751.032
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 452.101
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 751.032
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 452.101
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 751.032
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 702.984
 • DİĞER PASİFLER 702.984
 • II. PARA PİYASALARI 702.984
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 52.015
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 52.015
 • ÖZKAYNAKLAR 52.015
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 650.969
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 650.969
 • Nominal Sermaye 650.969
 • 2. Haklar 4.762.893
 • 2. Haklar 5.011.601
 • III. ALINAN KREDİLER 4.762.893
 • III. ALINAN KREDİLER 5.011.601
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 4.762.893
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 5.011.601
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.368
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 77.817
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 5.368
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 77.817
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 5.368
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 77.817
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 36.413
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 40.839
 • KAR 36.413
 • KAR 40.839
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 36.413
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.839
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 75.971
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 77.955
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 75.971
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 77.955
 • XII. KARŞILIKLAR 75.971
 • XII. KARŞILIKLAR 77.955
 • 12.1 Genel Karşılıklar 43.725
 • 4. Ödenecek Giderler 43.725
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 43.725
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.207
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15.191
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.207
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 15.191
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.207
 • Diğer Teknik Karşılıklar 15.191
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 19.039
 • 8. Borç Reeskontu (-) 19.039
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 19.039
 • 1. Vergi Karşılıkları 640.946
 • 1. Vergi Karşılıkları 655.256
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 640.946
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 655.256
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 640.946
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 655.256
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 420
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 420
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 420
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.268
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.739
 • Diğer Gelirler 3.268
 • Diğer Gelirler 3.739
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.268
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.739
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri -814
 • A. Finansal Borçlar -814
 • TEKNİK GİDERLER (-) -814
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -6.372
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -6.352
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -6.372
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -6.352
 • Ödenen Komisyonlar (-) -6.372
 • Ödenen Komisyonlar (-) -6.352
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 10.143
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 10.143
 • Ödenen Tazminatlar (-) 10.143
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 311
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 762
 • B. Ticari Borçlar 311
 • B. Ticari Borçlar 762
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 311
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 762
 • 15.3 Kâr Yedekleri 188.755
 • 15.3 Kâr Yedekleri 201.682
 • 2. Borç Senetleri 188.755
 • 2. Borç Senetleri 201.682
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 188.755
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 201.682
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 10.635
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 11.937
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 10.635
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 11.937
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 10.635
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 11.937
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 120.754
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 132.379
 • 5. Borç Reeskontu (-) 120.754
 • 5. Borç Reeskontu (-) 132.379
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 120.754
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 132.379
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 57.366
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 57.366
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 57.366
 • 1. Ortaklara Borçlar 28.923
 • 1. Ortaklara Borçlar 29.835
 • 15.4 Kâr veya Zarar 28.923
 • 15.4 Kâr veya Zarar 29.835
 • Diğer Giderler (-) 28.923
 • Diğer Giderler (-) 29.835
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -4.187
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -3.316
 • 2. İştiraklere Borçlar -4.187
 • 2. İştiraklere Borçlar -3.316
 • TEKNİK KAR/ZARAR -4.187
 • TEKNİK KAR/ZARAR -3.316
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 32.239
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 32.239
 • GENEL GİDERLER (-) 32.239
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 9.586.905
 • PASİF TOPLAMI 9.586.905
 • Personel Giderleri (-) 9.586.905
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 34.022
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 165.743
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 34.022
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 165.743
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 34.022
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 165.743
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 102.499
 • 6. Borç Reeskontu (-) 102.499
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 102.499
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 9.624.141
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 9.624.141
 • Karşılıklar (-) 9.624.141
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 167.098
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 167.098
 • Diğer Giderler (-) 167.098
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 103.728
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 103.728
 • MALİ GELİRLER 103.728
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.214
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 3.214
 • Kambiyo Karları 3.214
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 324
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 324
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 324
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 3.214
 • E. Yedekler 3.214
 • Faiz Giderleri (-) 3.214
 • 1. Yasal Yedekler 324
 • 1. Yasal Yedekler 1.426
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 324
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.426
 • Satış Zararları (-) 324
 • Satış Zararları (-) 1.426
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 58.259
 • 2. Statü Yedekleri 58.259
 • Kambiyo Zararları (-) 58.259
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 48.671
 • 4. Olağanüstü Yedek 48.671
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 48.671
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.441
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 9.588
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.441
 • 5. Maliyet Artış Fonu 9.588
 • Diğer Giderler (-) 1.441
 • Diğer Giderler (-) 9.588
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 21
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 58.229
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 21
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 58.229
 • DÖNEM KAR/ZARARI 21
 • DÖNEM KAR/ZARARI 58.229
 • F. Net Dönem Karı -80.443
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -80.443
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -80.443
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -51.126
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 48.641
 • G. Dönem Zararı (-) -51.126
 • G. Dönem Zararı (-) 48.641
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -51.126
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 48.641
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 9.588
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 9.588
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 162
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 162
 • 1. ........... Yılı Zararı -78.597
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -78.597
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.928
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.928
 • 2. Yurtdışı Satışlar -7.941
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -7.941
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -21.345
 • 3. Diğer Satışlar -21.345
 • 2. Satış İskontoları (-) -7.941
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -7.941
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -21.345
 • 3. Diğer İndirimler (-) -21.345
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -31
 • D. Satışların Maliyeti (-) -31
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 853
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 853
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 18.146
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 18.146
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 18.912
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 18.912
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -31
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -31
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.656
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 88.501
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1.656
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 88.501
 • 4.1.3 Diğer 17.256
 • 4.1.3 Diğer 20.886
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 17.256
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 20.886
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -766
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 22.157
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -766
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 22.157
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -38
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 1.656
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -38
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1.656
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -728
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 20.501
 • 4.2.3 Diğer -728
 • 4.2.3 Diğer 20.501
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.271
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.271
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -38
 • H. Finansman Giderleri (-) -38
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.136
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.233
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.136
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.233
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 33.877
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 33.877
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -12
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6.146
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -12
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 6.146
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.837
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 107.456
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.837
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 107.456
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.441
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 3.409
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.441
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 3.409
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -48.562
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -48.562
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 584
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 44.484
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 584
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 44.484
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 115.215
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 115.215
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.441
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.441
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -53.453
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 44.484
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -53.453
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 44.484
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -12.245
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 47.352
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -12.245
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 47.352
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 47.352
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.333
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 32.239
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 2,30
  3. 15,00
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,20
  3. 8,11
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME AS
  2. 1.720,20
  3. 4,89
  1. HEKTS HEKTAS
  2. 7,50
  3. 4,46
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,73
  3. 4,29

Azalan

  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,40
  3. -18,37
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 3,41
  3. -17,23
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,23
  3. -9,56
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,95
  3. -9,51
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. -8,33

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. -2,60
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. -0,65
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -4,30
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. -3,64
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,66

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. -0,65
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,66
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. -2,60
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. -2,27
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,24

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.