Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,92
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :17.015.391
 • Hacim Adet :18.464.865
* SG: 27.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.
 • XKAGT,XKURY,XSIST,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : HURGZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 291.144.898
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 291.144.898
 • NAKİT DEĞERLER 291.144.898
 • 1.1 Kasa 29.714.156
 • A. Hazır Değerler 29.714.156
 • Kasa 29.714.156
 • B. Menkul Kıymetler 86.737
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 86.737
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 86.737
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 235.902.395
 • Acenteler 235.902.395
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 235.902.395
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.199.410
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.199.410
 • İkrazlar 2.199.410
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.581.368
 • E. Stoklar 12.581.368
 • İŞTİRAKLER 12.581.368
 • 6. Diğer Stoklar 10.660.832
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.660.832
 • Menkuller 10.660.832
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 291.144.898
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 291.144.898
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 291.144.898
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 664.287.786
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 664.287.786
 • II. DURAN VARLIKLAR 664.287.786
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 3.244.364
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.244.364
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 3.244.364
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.343.821
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.343.821
 • Reasürörler Payı (-) 1.343.821
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 7.249.909
 • 15.3 Diğer 7.249.909
 • Muallak Hasar Karşılığı 7.249.909
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 221.044.653
 • Hayat Matematik Karşılığı 221.044.653
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 221.044.653
 • AKTİF TOPLAMI 126.688.257
 • D. Maddi Duran Varlıklar 126.688.257
 • Reasürörler Payı (-) 126.688.257
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 304.155.578
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 304.155.578
 • Ödenmiş Sermaye 304.155.578
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 403.409
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 403.409
 • Kanuni Yedek Akçeler 403.409
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 157.795
 • F. Diğer Duran Varlıklar 157.795
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 157.795
 • A K T İ F T O P L A M I 955.432.684
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 955.432.684
 • Yeniden Değerleme Fonu 955.432.684
 • 4.1 Bonolar 246.240.865
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 246.240.865
 • Maliyet Artış Fonu 246.240.865
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 112.956.687
 • A. Finansal Borçlar 112.956.687
 • Özel Fonlar 112.956.687
 • B. Ticari Borçlar 71.126.033
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 71.126.033
 • P A S İ F T O P L A M I 71.126.033
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.697.082
 • 2. Borç Senetleri 9.697.082
 • Alınan Primler 9.697.082
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 85.365
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 85.365
 • XII. KARŞILIKLAR 85.365
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 12.773.278
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 12.773.278
 • Diğer Teknik Karşılıklar 12.773.278
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 33.108.479
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 33.108.479
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 33.108.479
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 246.240.865
 • 8. Borç Reeskontu (-) 246.240.865
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 246.240.865
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 292.212.761
 • Diğer Gelirler 292.212.761
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 292.212.761
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 189.074.910
 • A. Finansal Borçlar 189.074.910
 • TEKNİK GİDERLER (-) 189.074.910
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 45.255.504
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 45.255.504
 • GENEL GİDERLER (-) 45.255.504
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 57.882.347
 • PASİF TOPLAMI 57.882.347
 • Personel Giderleri (-) 57.882.347
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 416.979.058
 • Faiz Gelirleri 416.979.058
 • III. ÖZ SERMAYE 416.979.058
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 411.684.759
 • A. Sermaye 411.684.759
 • Kar Payı Gelirleri 411.684.759
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 552.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 552.000.000
 • Satış Karları 552.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.198.813
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.198.813
 • MALİ GİDERLER (-) 77.198.813
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -77.262.930
 • 5. Maliyet Artış Fonu -77.262.930
 • Diğer Giderler (-) -77.262.930
 • F. Net Dönem Karı 77.262.930
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 77.262.930
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 77.262.930
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 191.213.205
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 191.213.205
 • 2. ........... Yılı Zararı 5.294.299
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 5.294.299
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 955.432.684
 • P A S İ F T O P L A M I 955.432.684
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 131.378.820
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 131.378.820
 • 1. Satıştan İadeler (-) -79.142.882
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -79.142.882
 • 2. Satış İskontoları (-) 52.235.938
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 52.235.938
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 52.235.938
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 52.235.938
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -32.522.158
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -32.522.158
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -25.082.211
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -25.082.211
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -57.604.369
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -57.604.369
 • 4.1.3 Diğer -5.368.431
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.368.431
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -17.339.700
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -17.339.700
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.761.771
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.761.771
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -20.101.471
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -20.101.471
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -20.101.471
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -20.101.471
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -596.595
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -19.504.876
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,79
  3. 19,70
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,07
  3. 15,95
  1. MARKA MARKA YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,52
  3. 8,62
  1. FRIGO FRIGO PAK GIDA MADDELERI
  2. 0,94
  3. 8,05
  1. KRDMB KARDEMIR B GRUBU
  2. 2,55
  3. 7,59

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,84
  3. -20,00
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 3,21
  3. -12,77
  1. DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,95
  3. -7,14
  1. ANELT ANEL TELEKOMINIKASYON
  2. 0,70
  3. -6,67
  1. IHEVA IHLAS EV ALETLERI
  2. 0,50
  3. -5,66

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,51
  3. -3,77
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,09
  3. 1,95
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,90
  3. 5,15
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,18
  3. 1,72
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,78
  3. 1,04

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,78
  3. 1,04
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,68
  3. 2,20
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,90
  3. 5,15
  1. ASELS ASELSAN
  2. 24,30
  3. 1,08
  1. AKBNK AKBANK
  2. 10,53
  3. 0,96

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.