Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,41
 • Değişim :-3,42 %
 • Hacim TL :57.787.957
 • Hacim Adet :39.912.751
* SG: 17.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Hurriyet Gazetecilik Ve Matbaacılık A.Ş.
 • XKAGT,XKURY,XSIST,XULUS,XUSIN,XUTUM,XYUZO : HURGZ | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • 6.1 Kısa Vadeli 12.879.204
 • E. Stoklar 12.879.204
 • İŞTİRAKLER 12.879.204
 • 6. Diğer Stoklar 9.131.644
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.131.644
 • Menkuller 9.131.644
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 287.306.858
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 287.306.858
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 287.306.858
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 587.147.658
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 587.147.658
 • II. DURAN VARLIKLAR 587.147.658
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.955.697
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.955.697
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.955.697
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.343.821
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.343.821
 • Reasürörler Payı (-) 1.343.821
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 9.982.016
 • 15.3 Diğer 9.982.016
 • Muallak Hasar Karşılığı 9.982.016
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 220.359.144
 • Hayat Matematik Karşılığı 220.359.144
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 220.359.144
 • AKTİF TOPLAMI 124.111.514
 • D. Maddi Duran Varlıklar 124.111.514
 • Reasürörler Payı (-) 124.111.514
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 226.883.446
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 226.883.446
 • Ödenmiş Sermaye 226.883.446
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.040.296
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.040.296
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.040.296
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 471.724
 • F. Diğer Duran Varlıklar 471.724
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 471.724
 • A K T İ F T O P L A M I 874.454.516
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 874.454.516
 • Yeniden Değerleme Fonu 874.454.516
 • 4.1 Bonolar 259.088.225
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 259.088.225
 • Maliyet Artış Fonu 259.088.225
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 136.606.865
 • A. Finansal Borçlar 136.606.865
 • Özel Fonlar 136.606.865
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 972.092
 • Net Dönem Karı 972.092
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 972.092
 • B. Ticari Borçlar 60.765.190
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 60.765.190
 • P A S İ F T O P L A M I 60.765.190
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.800.634
 • 2. Borç Senetleri 7.800.634
 • Alınan Primler 7.800.634
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 217.154
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 217.154
 • XII. KARŞILIKLAR 217.154
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 13.040.167
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 13.040.167
 • Diğer Teknik Karşılıklar 13.040.167
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 34.260.367
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 34.260.367
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 34.260.367
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 259.088.225
 • 8. Borç Reeskontu (-) 259.088.225
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 259.088.225
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 259.922.685
 • Diğer Gelirler 259.922.685
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 259.922.685
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 175.159.650
 • A. Finansal Borçlar 175.159.650
 • TEKNİK GİDERLER (-) 175.159.650
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 43.636.374
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 43.636.374
 • GENEL GİDERLER (-) 43.636.374
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 38.870.202
 • PASİF TOPLAMI 38.870.202
 • Personel Giderleri (-) 38.870.202
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.256.459
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.256.459
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.256.459
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 355.443.606
 • Faiz Gelirleri 355.443.606
 • III. ÖZ SERMAYE 355.443.606
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 351.949.012
 • A. Sermaye 351.949.012
 • Kar Payı Gelirleri 351.949.012
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 552.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 552.000.000
 • Satış Karları 552.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 77.198.813
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 77.198.813
 • MALİ GİDERLER (-) 77.198.813
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -66.358.996
 • 5. Maliyet Artış Fonu -66.358.996
 • Diğer Giderler (-) -66.358.996
 • F. Net Dönem Karı 66.358.996
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 66.358.996
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 66.358.996
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 191.532.907
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 191.532.907
 • 2. ........... Yılı Zararı 3.494.594
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 3.494.594
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 874.454.516
 • P A S İ F T O P L A M I 874.454.516
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 274.398.298
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 274.398.298
 • 1. Satıştan İadeler (-) -160.378.796
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -160.378.796
 • 2. Satış İskontoları (-) 114.019.502
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 114.019.502
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 114.019.502
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 114.019.502
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -65.762.030
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -65.762.030
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -49.575.939
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -49.575.939
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -115.337.969
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -115.337.969
 • 4.1.3 Diğer -1.318.467
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.318.467
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -82.443.011
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -82.443.011
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -12.894.044
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -12.894.044
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -69.548.967
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -69.548.967
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -69.548.967
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -69.548.967
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -1.989.952
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -67.559.015
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,57
  3. 19,92
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 19,59
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,59
  3. 19,55
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,85
  3. 17,02

Azalan

  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 7,25
  3. -17,14
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 0,98
  3. -12,50
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,99
  3. -10,76
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,49
  3. -5,32
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,26
  3. -4,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,99
  3. 16,47
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,92
  3. -1,08
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,41
  3. -3,42

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,27
  3. 0,39
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,11
  3. 3,83
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,40
  3. 13,15

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.