Halk Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,60
 • Değişim :-2,44 %
 • Hacim TL :28.384
 • Hacim Adet :17.740
* SG: 23.11.2017 - 13:55 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Halk Sigorta A.Ş.
 • : HALKS | Piyasa Oncesi islem Platformu
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.103.190.638
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.103.190.638
 • NAKİT DEĞERLER 1.103.190.638
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 913.128.997
 • 2. Bankalar 913.128.997
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 913.128.997
 • 1. Hisse Senetleri 152.933.926
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 152.933.926
 • ALACAKLAR 152.933.926
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.334
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.334
 • Sigortalılar 4.334
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 146.251.606
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 146.251.606
 • Sigortalılar 146.251.606
 • 2.1.3 Diğer 6.677.986
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 6.677.986
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 6.677.986
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 138.549.736
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 138.549.736
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 138.549.736
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 146.758.346
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 146.758.346
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 146.758.346
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -9.936.777
 • IV. PARA PİYASALARI -9.936.777
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -9.936.777
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 36.698.605
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 36.698.605
 • VI. KREDİLER 36.698.605
 • 6.1 Kısa Vadeli -34.970.438
 • E. Stoklar -34.970.438
 • İŞTİRAKLER -34.970.438
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 13.893
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 13.893
 • İştirakler 13.893
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.893
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.893
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.893
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -2.306.211
 • Devam Eden Yatırımlar -2.306.211
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) -2.306.211
 • 1. Alıcılar 113.775.377
 • 9.1 Mali İştirakler 113.775.377
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 113.775.377
 • 2. Alacak Senetleri 6.073.706
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 6.073.706
 • A K T İ F T O P L A M I 6.073.706
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.512.231.065
 • BORÇLAR 1.512.231.065
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.512.231.065
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 595.346
 • Borç Reeskontu (-) 595.346
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 595.346
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 360.636
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 360.636
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 360.636
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 360.636
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 360.636
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 360.636
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 1.748.109
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 1.748.109
 • Deprem Hasar Karşılığı 1.748.109
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 701.433
 • Hayat Matematik Karşılığı 701.433
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 701.433
 • 17.2 Diğer 235.637
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 235.637
 • Reasürörler Payı (-) 235.637
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 225.003
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 225.003
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 225.003
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.411.720
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.411.720
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.411.720
 • AKTİF TOPLAMI 11.550
 • D. Maddi Duran Varlıklar 11.550
 • Reasürörler Payı (-) 11.550
 • 1. Arazi ve Arsalar 872.989
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 872.989
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 872.989
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -6.710.223
 • 3. Binalar -6.710.223
 • Reasürörler Payı (-) -6.710.223
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.141.170
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.141.170
 • B-Serbest Karşılıklar 3.141.170
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 14.426.316
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 14.426.316
 • ÖZKAYNAKLAR 14.426.316
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -11.285.146
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -11.285.146
 • Ödenmiş Sermaye -11.285.146
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.811.400
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.811.400
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.811.400
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 14.656.661
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 14.656.661
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 14.656.661
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.526.887.726
 • 5. Verilen Avanslar 1.526.887.726
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.526.887.726
 • B. Ticari Borçlar 61.509.215
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 61.509.215
 • P A S İ F T O P L A M I 61.509.215
 • 1. Satıcılar 61.509.074
 • TEKNİK GELİRLER 61.509.074
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 61.509.074
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 141
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 141
 • Alınan Komisyonlar 141
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.621.737
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 1.621.737
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 1.621.737
 • 11.4 Diğer 1.536.221
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.536.221
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.536.221
 • 12.3 Vergi Karşılığı 85.516
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 85.516
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 85.516
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 45.367.912
 • 8. Borç Reeskontu (-) 45.367.912
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 45.367.912
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.146.702.282
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.146.702.282
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.146.702.282
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 589.753.610
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 589.753.610
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 589.753.610
 • 1. Vergi Karşılıkları 10.397.509
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 10.397.509
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 10.397.509
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 546.551.163
 • Diğer Gelirler 546.551.163
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 546.551.163
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 14.916.648
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 14.916.648
 • Ödenen Tazminatlar (-) 14.916.648
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 12.527.624
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 12.527.624
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 12.527.624
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 979.381
 • B. Ticari Borçlar 979.381
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 979.381
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.409.643
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.409.643
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.409.643
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.169.501
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.169.501
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.169.501
 • 1. Ortaklara Borçlar 27.341.177
 • 15.4 Kâr veya Zarar 27.341.177
 • Diğer Giderler (-) 27.341.177
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.298.628.472
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.298.628.472
 • GENEL GİDERLER (-) 1.298.628.472
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 11.879.460
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 11.879.460
 • Karşılıklar (-) 11.879.460
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 11.879.460
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.879.460
 • Kambiyo Karları 11.879.460
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.661.018
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.661.018
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.661.018
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 3.320.647
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 3.320.647
 • Diğer Gelirler 3.320.647
 • 1. Yasal Yedekler 18.861.125
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 18.861.125
 • Satış Zararları (-) 18.861.125
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 129.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 129.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 129.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 129.000.000
 • 3. Özel Yedekler 129.000.000
 • Karşılıklar (-) 129.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 95.152
 • G. Dönem Zararı (-) 95.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 95.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 17.340.479
 • P A S İ F T O P L A M I 17.340.479
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 10.612.987
 • A. Brüt Satışlar 10.612.987
 • 2. Yurtdışı Satışlar 267.113
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 267.113
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.405
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.405
 • 1. Satıştan İadeler (-) 6.457.974
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 6.457.974
 • 2. Satış İskontoları (-) 60.794.677
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 60.794.677
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 2.167.821
 • C. Net Satışlar 2.167.821
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 209.398.129
 • D. Satışların Maliyeti (-) 209.398.129
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.526.887.726
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.526.887.726
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 427.358.985
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 427.358.985
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 400.335.459
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 400.335.459
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 607.740.527
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 607.740.527
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -203.068.490
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -203.068.490
 • 4.1.3 Diğer -4.336.578
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.336.578
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 21.895.405
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 21.895.405
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 206.292
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 206.292
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -442.350.201
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -442.350.201
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -338.159.152
 • 4.2.3 Diğer -338.159.152
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -233.391.153
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -233.391.153
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -104.767.999
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -104.767.999
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.774.412
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.774.412
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -91.452.247
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -91.452.247
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -14.991.216
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -14.991.216
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 1,14
  3. 20,00
  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 8,03
  3. 16,38
  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 9,50
  3. 13,10
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 6,92
  3. 12,34
  1. ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN.
  2. 2,75
  3. 12,24

Azalan

  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,28
  3. -20,00
  1. DYOBY DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS
  2. 6,65
  3. -10,14
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,54
  3. -8,47
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,31
  3. -4,57
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,08
  3. -4,42

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,17
  3. 0,63
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,30
  3. 3,40
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,19
  3. 0,00
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 3,44
  3. 2,38

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,17
  3. 0,63
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,30
  3. 3,40
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,87
  3. 0,20
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,76
  3. 1,99
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 3,44
  3. 2,38

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.