Halk Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,71
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :4.325
 • Hacim Adet :1.596
* SG: 23.06.2017 - 12:33 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Halk Sigorta A.Ş.
 • : HALKS | Piyasa Oncesi islem Platformu
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 824.724.705
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 824.724.705
 • NAKİT DEĞERLER 824.724.705
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 711.469.890
 • 2. Bankalar 711.469.890
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 711.469.890
 • 1. Hisse Senetleri 111.298.992
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 111.298.992
 • ALACAKLAR 111.298.992
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 4.395
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 4.395
 • Sigortalılar 4.395
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 105.321.610
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 105.321.610
 • Sigortalılar 105.321.610
 • 2.1.3 Diğer 5.972.987
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 5.972.987
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 5.972.987
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 154.516.607
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 154.516.607
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 154.516.607
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 161.332.980
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 161.332.980
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 161.332.980
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -8.554.316
 • IV. PARA PİYASALARI -8.554.316
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -8.554.316
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 29.783.725
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 29.783.725
 • VI. KREDİLER 29.783.725
 • 6.1 Kısa Vadeli -28.045.782
 • E. Stoklar -28.045.782
 • İŞTİRAKLER -28.045.782
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 13.893
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 13.893
 • İştirakler 13.893
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 13.893
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 13.893
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 13.893
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar -5.161.857
 • Devam Eden Yatırımlar -5.161.857
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) -5.161.857
 • 1. Alıcılar 79.919.908
 • 9.1 Mali İştirakler 79.919.908
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 79.919.908
 • 2. Alacak Senetleri 31.796
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 31.796
 • A K T İ F T O P L A M I 31.796
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.165.344.044
 • BORÇLAR 1.165.344.044
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.165.344.044
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 793.847
 • Borç Reeskontu (-) 793.847
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 793.847
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 220.125
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 220.125
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 220.125
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 220.125
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 220.125
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 220.125
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 1.944.060
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 1.944.060
 • Deprem Hasar Karşılığı 1.944.060
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 93.707
 • Hayat Matematik Karşılığı 93.707
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 93.707
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 225.004
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 225.004
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 225.004
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.241.057
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.241.057
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.241.057
 • AKTİF TOPLAMI 1.155
 • D. Maddi Duran Varlıklar 1.155
 • Reasürörler Payı (-) 1.155
 • 1. Arazi ve Arsalar 872.989
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 872.989
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 872.989
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -6.343.610
 • 3. Binalar -6.343.610
 • Reasürörler Payı (-) -6.343.610
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 3.163.042
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 3.163.042
 • B-Serbest Karşılıklar 3.163.042
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 13.352.016
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 13.352.016
 • ÖZKAYNAKLAR 13.352.016
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -10.188.974
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -10.188.974
 • Ödenmiş Sermaye -10.188.974
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 8.110.634
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 8.110.634
 • Kanuni Yedek Akçeler 8.110.634
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 14.231.708
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 14.231.708
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 14.231.708
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.179.575.752
 • 5. Verilen Avanslar 1.179.575.752
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.179.575.752
 • B. Ticari Borçlar 41.594.118
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 41.594.118
 • P A S İ F T O P L A M I 41.594.118
 • 1. Satıcılar 41.593.977
 • TEKNİK GELİRLER 41.593.977
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 41.593.977
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 141
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 141
 • Alınan Komisyonlar 141
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.601.411
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 1.601.411
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 1.601.411
 • 11.4 Diğer 1.562.084
 • 2. İştiraklere Borçlar 1.562.084
 • Hayat Matematik Karşılığı 1.562.084
 • 12.3 Vergi Karşılığı 39.327
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 39.327
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 39.327
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 46.868.794
 • 8. Borç Reeskontu (-) 46.868.794
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 46.868.794
 • D. Alınan Sipariş Avansları 834.529.214
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 834.529.214
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 834.529.214
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 386.685.120
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 386.685.120
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 386.685.120
 • 1. Vergi Karşılıkları 6.060.931
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 6.060.931
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 6.060.931
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 441.783.163
 • Diğer Gelirler 441.783.163
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 441.783.163
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 12.458.492
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 12.458.492
 • Ödenen Tazminatlar (-) 12.458.492
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.406.536
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.406.536
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.406.536
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 8.476
 • B. Ticari Borçlar 8.476
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 8.476
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 18.982.461
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 18.982.461
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 18.982.461
 • 15.3.2 Statü Yedekleri -18.778.105
 • 4. Diğer Ticari Borçlar -18.778.105
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) -18.778.105
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 953.447
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 953.447
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 953.447
 • 1. Ortaklara Borçlar 17.494.508
 • 15.4 Kâr veya Zarar 17.494.508
 • Diğer Giderler (-) 17.494.508
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 955.499.984
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 955.499.984
 • GENEL GİDERLER (-) 955.499.984
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 10.105.049
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 10.105.049
 • Karşılıklar (-) 10.105.049
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 10.105.049
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 10.105.049
 • Kambiyo Karları 10.105.049
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 3.706.529
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.706.529
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 3.706.529
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 3.086.938
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 3.086.938
 • Diğer Gelirler 3.086.938
 • 1. Yasal Yedekler 16.898.516
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 16.898.516
 • Satış Zararları (-) 16.898.516
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 129.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 129.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 129.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 129.000.000
 • 3. Özel Yedekler 129.000.000
 • Karşılıklar (-) 129.000.000
 • F. Net Dönem Karı 95.152
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 95.152
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 95.152
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 95.152
 • G. Dönem Zararı (-) 95.152
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 95.152
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 17.287.423
 • P A S İ F T O P L A M I 17.287.423
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 10.612.987
 • A. Brüt Satışlar 10.612.987
 • 2. Yurtdışı Satışlar 267.113
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) 267.113
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.466
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.466
 • 1. Satıştan İadeler (-) 6.404.857
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 6.404.857
 • 2. Satış İskontoları (-) 38.792.887
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 38.792.887
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 22.001.790
 • C. Net Satışlar 22.001.790
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 207.177.252
 • D. Satışların Maliyeti (-) 207.177.252
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.179.575.752
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.179.575.752
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 766.520.737
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 766.520.737
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 720.254.217
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 720.254.217
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 807.996.711
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 807.996.711
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -81.681.563
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -81.681.563
 • 4.1.3 Diğer -6.060.931
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -6.060.931
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 31.012.633
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 31.012.633
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 953.289
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 953.289
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -778.928.271
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -778.928.271
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -588.333.529
 • 4.2.3 Diğer -588.333.529
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -369.044.371
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -369.044.371
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -219.289.158
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -219.289.158
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.415.503
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.415.503
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -170.786.673
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -170.786.673
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -12.407.534
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -12.407.534
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71
  1. VERTU VERUSATURK GSYO A.S.
  2. 2,86
  3. 10,00
  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,57
  3. 9,59
  1. LUKSK LUKS KADIFE
  2. 5,29
  3. 7,52
  1. SNPAM SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS
  2. 4,23
  3. 6,02

Azalan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 3,51
  3. -10,23
  1. SEKUR SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS
  2. 8,18
  3. -7,57
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,51
  3. -5,97
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,34
  3. -2,86

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,40
  3. 1,45
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,29
  3. 11,71

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,90
  3. 1,67
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,78
  3. 0,72
  1. EREGL EREGLI DEMIR CELIK
  2. 6,70
  3. 3,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,85
  3. 2,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,67
  3. 2,45

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.