Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,57
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :214.106.825
 • Hacim Adet :16.925.602
* SG: 19.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 35.257.954
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 35.509.417
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 35.257.954
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 35.509.417
 • NAKİT DEĞERLER 35.257.954
 • NAKİT DEĞERLER 35.509.417
 • B. Menkul Kıymetler 415.792
 • B. Menkul Kıymetler 444.139
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 415.792
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 444.139
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 415.792
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 444.139
 • 1. Hisse Senetleri 34.111
 • 1. Hisse Senetleri 48.439
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 34.111
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 48.439
 • ALACAKLAR 34.111
 • ALACAKLAR 48.439
 • 2.2 Hisse Senetleri 3.224
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 3.224
 • Reeskont Karşılığı (-) 3.224
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.557
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 20.946
 • Acenteler 10.557
 • Acenteler 20.946
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.557
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 20.946
 • 1. Alıcılar 2.810.753
 • 1. Alıcılar 2.824.200
 • Acenteler 2.810.753
 • Acenteler 2.824.200
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.810.753
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.824.200
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.108.694
 • IV. PARA PİYASALARI 1.108.694
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.108.694
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.106.068
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.106.068
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.106.068
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.626
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.626
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.626
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.769.098
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.373.864
 • Diğer Alacaklar 16.769.098
 • Diğer Alacaklar 17.373.864
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.769.098
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.373.864
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 69.723
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 115.640
 • 5.1 Hisse Senetleri 69.723
 • 5.1 Hisse Senetleri 115.640
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 69.723
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 115.640
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 180.456.120
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 181.745.758
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 180.456.120
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 181.745.758
 • VI. KREDİLER 180.456.120
 • VI. KREDİLER 181.745.758
 • 6.1 Kısa Vadeli 179.100.478
 • 6.1 Kısa Vadeli 180.302.176
 • E. Stoklar 179.100.478
 • E. Stoklar 180.302.176
 • İŞTİRAKLER 179.100.478
 • İŞTİRAKLER 180.302.176
 • 2. Yarı Mamüller 5.736.359
 • 2. Yarı Mamüller 5.914.418
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.736.359
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.914.418
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.736.359
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.914.418
 • 3. Ara Mamüller -4.470.836
 • 3. Ara Mamüller -4.380.717
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.470.836
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.380.717
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.470.836
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.380.717
 • 4. Mamüller 1.117.660
 • SABİT DEĞERLER 1.117.660
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.117.660
 • 5. Emtia 20.127.473
 • 5. Emtia 20.365.685
 • Menkuller 20.127.473
 • Menkuller 20.365.685
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 20.127.473
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 20.365.685
 • 6. Diğer Stoklar 20.127.473
 • 6. Diğer Stoklar 20.319.079
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.127.473
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.319.079
 • Menkuller 20.127.473
 • Menkuller 20.319.079
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 46.606
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 46.606
 • II. DURAN VARLIKLAR 46.606
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 290.170
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 303.848
 • Devam Eden Yatırımlar 290.170
 • Devam Eden Yatırımlar 303.848
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 290.170
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 303.848
 • 1. Alıcılar 283.850
 • 9.1 Mali İştirakler 283.850
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 283.850
 • 2. Alacak Senetleri 6.320
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 6.320
 • A K T İ F T O P L A M I 6.320
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 41.243
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.988.719
 • BORÇLAR 41.243
 • BORÇLAR 2.988.719
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 41.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.988.719
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.947.476
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.947.476
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.947.476
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.243
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.478.038
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.478.038
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.478.038
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.962.576
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.962.576
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.962.576
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -484.538
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -484.538
 • Diğer Borçlar -484.538
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.335.652
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.358.830
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.335.652
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.358.830
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.335.652
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.358.830
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 81.879
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 107.850
 • Hayat Matematik Karşılığı 81.879
 • Hayat Matematik Karşılığı 107.850
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 81.879
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 107.850
 • 17.2 Diğer 81.879
 • 17.2 Diğer 107.850
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 81.879
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 107.850
 • Reasürörler Payı (-) 81.879
 • Reasürörler Payı (-) 107.850
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.911.466
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.924.525
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.911.466
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.924.525
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.911.466
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.924.525
 • AKTİF TOPLAMI 264.807.529
 • AKTİF TOPLAMI 271.678.509
 • D. Maddi Duran Varlıklar 264.807.529
 • D. Maddi Duran Varlıklar 271.678.509
 • Reasürörler Payı (-) 264.807.529
 • Reasürörler Payı (-) 271.678.509
 • 1. Arazi ve Arsalar 172.038.649
 • 1. Arazi ve Arsalar 172.286.808
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 172.038.649
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 172.286.808
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 172.038.649
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 172.286.808
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 9.980
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.480.881
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 9.980
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.480.881
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 9.980
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.480.881
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.927.072
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 26.381.505
 • DİĞER PASİFLER 24.927.072
 • DİĞER PASİFLER 26.381.505
 • II. PARA PİYASALARI 24.927.072
 • II. PARA PİYASALARI 26.381.505
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 22.907.717
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 22.907.717
 • ÖZKAYNAKLAR 22.907.717
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.447.845
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.447.845
 • Ödenmiş Sermaye 1.447.845
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.019.355
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.025.943
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.019.355
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.025.943
 • Nominal Sermaye 2.019.355
 • Nominal Sermaye 2.025.943
 • 2. Haklar 17.585.278
 • 2. Haklar 20.143.379
 • III. ALINAN KREDİLER 17.585.278
 • III. ALINAN KREDİLER 20.143.379
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 17.585.278
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 20.143.379
 • A K T İ F T O P L A M I 13.407.753
 • A K T İ F T O P L A M I 13.766.784
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.407.753
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.766.784
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.407.753
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.766.784
 • 4.1 Bonolar 2.687.964
 • 4.1 Bonolar 3.046.995
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.687.964
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.046.995
 • Maliyet Artış Fonu 2.687.964
 • Maliyet Artış Fonu 3.046.995
 • 1. Banka Kredileri 10.719.789
 • 4.3 Tahviller 10.719.789
 • Zarar (-) 10.719.789
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.365.406
 • Dönem Zararı (-) 2.365.406
 • V. FONLAR 2.365.406
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.919.033
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 3.172.211
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.919.033
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 3.172.211
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.919.033
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 3.172.211
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.097.156
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.401.398
 • KAR 3.097.156
 • KAR 3.401.398
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.097.156
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.401.398
 • B. Ticari Borçlar 1.251
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.251
 • P A S İ F T O P L A M I 1.251
 • 1. Satıcılar 39
 • TEKNİK GELİRLER 39
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 39
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 46
 • 2. Borç Senetleri 46
 • Alınan Primler 46
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -7
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -7
 • Alınan Komisyonlar -7
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.134.461
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.012.214
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.134.461
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.012.214
 • XII. KARŞILIKLAR 3.134.461
 • XII. KARŞILIKLAR 5.012.214
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.154.859
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.179.725
 • 4. Ödenecek Giderler 2.154.859
 • 4. Ödenecek Giderler 2.179.725
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.154.859
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.179.725
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 697.242
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 715.693
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 697.242
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 715.693
 • Diğer Teknik Karşılıklar 697.242
 • Diğer Teknik Karşılıklar 715.693
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.754.461
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.754.461
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.754.461
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 282.360
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 362.335
 • 8. Borç Reeskontu (-) 282.360
 • 8. Borç Reeskontu (-) 362.335
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 282.360
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 362.335
 • 1. Vergi Karşılıkları 23.821.400
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.081.567
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 23.821.400
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.081.567
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 23.821.400
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.081.567
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.995.402
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.407.354
 • Diğer Gelirler 2.995.402
 • Diğer Gelirler 3.407.354
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.995.402
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.407.354
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737
 • A. Finansal Borçlar 39.737
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.737
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -378.725
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 913.112
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -378.725
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 913.112
 • Ödenen Komisyonlar (-) -378.725
 • Ödenen Komisyonlar (-) 913.112
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.283.879
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.127.966
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.283.879
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.127.966
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.283.879
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.127.966
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.201.652
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.201.701
 • B. Ticari Borçlar 1.201.652
 • B. Ticari Borçlar 1.201.701
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.201.652
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.201.701
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.936.107
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.014.031
 • 2. Borç Senetleri 16.936.107
 • 2. Borç Senetleri 17.014.031
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.936.107
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.014.031
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.645.649
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.731.144
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.645.649
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.731.144
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.645.649
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.731.144
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.123.491
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.243.277
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.123.491
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.243.277
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.123.491
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.243.277
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 159.396
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 159.396
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 159.396
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.227.939
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.600.424
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.227.939
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.600.424
 • Diğer Giderler (-) 2.227.939
 • Diğer Giderler (-) 2.600.424
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 140.525
 • 2. İştiraklere Borçlar 140.525
 • TEKNİK KAR/ZARAR 140.525
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.227.939
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.227.939
 • GENEL GİDERLER (-) 2.227.939
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 264.807.529
 • PASİF TOPLAMI 264.807.529
 • Personel Giderleri (-) 264.807.529
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.459.899
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 10.573.035
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.459.899
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 10.573.035
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.459.899
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 10.573.035
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 8.438.624
 • 6. Borç Reeskontu (-) 8.438.624
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 8.438.624
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 221.710
 • Amortisman Giderleri (-) 221.710
 • D. Alınan Sipariş Avansları 221.710
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 271.678.509
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 271.678.509
 • Karşılıklar (-) 271.678.509
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10.847.572
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 10.847.572
 • Diğer Giderler (-) 10.847.572
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 8.481.881
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 8.481.881
 • MALİ GELİRLER 8.481.881
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 51.730
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 51.730
 • Kambiyo Karları 51.730
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 90.588
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 90.588
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 90.588
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 52.130
 • E. Yedekler 52.130
 • Faiz Giderleri (-) 52.130
 • 1. Yasal Yedekler 23.079
 • 1. Yasal Yedekler 115.111
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 23.079
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 115.111
 • Satış Zararları (-) 23.079
 • Satış Zararları (-) 115.111
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.957.095
 • 2. Statü Yedekleri 1.957.095
 • Kambiyo Zararları (-) 1.957.095
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 352
 • 3. Özel Yedekler 352
 • Karşılıklar (-) 352
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 784.959
 • 4. Olağanüstü Yedek 784.959
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 784.959
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 23.549
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.171.784
 • 5. Maliyet Artış Fonu 23.549
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.171.784
 • Diğer Giderler (-) 23.549
 • Diğer Giderler (-) 1.171.784
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 11.919
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.988.376
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 11.919
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.988.376
 • DÖNEM KAR/ZARARI 11.919
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.988.376
 • F. Net Dönem Karı -6.363.484
 • F. Net Dönem Karı 1.483
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -6.363.484
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 1.483
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -6.363.484
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 1.483
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -4.701.358
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 807.883
 • G. Dönem Zararı (-) -4.701.358
 • G. Dönem Zararı (-) 807.883
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -4.701.358
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 807.883
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.179.010
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.179.010
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 95.795
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 95.795
 • 1. ........... Yılı Zararı -6.385.857
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -6.385.857
 • 2. ........... Yılı Zararı -4.611.837
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -4.611.837
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.037.049
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.037.049
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -187.761
 • 3. Diğer Satışlar -187.761
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.056.489
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.056.489
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -260.868
 • 3. Diğer İndirimler (-) -260.868
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -372.713
 • C. Net Satışlar -372.713
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -64.603
 • D. Satışların Maliyeti (-) -64.603
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 4.209.551
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 4.209.551
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.046.252
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.046.252
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -391.703
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.252.323
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -391.703
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.252.323
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -64.960
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -64.960
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 185.750
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 4.461.715
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 185.750
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 4.461.715
 • 4.1.3 Diğer 965.679
 • 4.1.3 Diğer 1.066.573
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 965.679
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.066.573
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -206.071
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.246.407
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -206.071
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.246.407
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -28
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 187.471
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -28
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 187.471
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -206.043
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.058.936
 • 4.2.3 Diğer -206.043
 • 4.2.3 Diğer 1.058.936
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -280.728
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 22.165
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -280.728
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 22.165
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.973
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.973
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -278.755
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 102.842
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -278.755
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 102.842
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.467
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 18.264
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 3.467
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 18.264
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 273.582
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 273.582
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 122.262
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 294.194
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 122.262
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 294.194
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 19.503
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.675.004
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 19.503
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.675.004
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -730.284
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 292.646
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -730.284
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 292.646
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -2.133.681
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.133.681
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 996.165
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.811.039
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 996.165
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.811.039
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 6.549.288
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 6.549.288
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -741.492
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -741.492
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -2.718.469
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 2.811.039
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -2.718.469
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 2.811.039
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -583.100
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.089.327
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -583.100
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.089.327
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 9.934
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 9.934
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.099.261
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -632.651
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.227.939
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,91
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 11,32
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,99
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,96
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,37
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.