Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,57
 • Değişim :0,74 %
 • Hacim TL :265.423.620
 • Hacim Adet :27.950.375
* SG: 22.11.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.558.501
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 34.828.451
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.558.501
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 34.828.451
 • NAKİT DEĞERLER 34.558.501
 • NAKİT DEĞERLER 34.828.451
 • B. Menkul Kıymetler 401.957
 • B. Menkul Kıymetler 422.030
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 401.957
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 422.030
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 401.957
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 422.030
 • 1. Hisse Senetleri 2.394
 • 1. Hisse Senetleri 14.792
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.394
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 14.792
 • ALACAKLAR 2.394
 • ALACAKLAR 14.792
 • 2.2 Hisse Senetleri 1.643
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 1.643
 • Reeskont Karşılığı (-) 1.643
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 10.561
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 16.569
 • Acenteler 10.561
 • Acenteler 16.569
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 10.561
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 16.569
 • 1. Alıcılar 3.984.942
 • 1. Alıcılar 4.066.044
 • Acenteler 3.984.942
 • Acenteler 4.066.044
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 3.984.942
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 4.066.044
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.087.988
 • IV. PARA PİYASALARI 1.087.988
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.087.988
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.073.061
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.073.061
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.073.061
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.927
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 14.927
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 14.927
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.192.585
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 17.763.826
 • Diğer Alacaklar 17.192.585
 • Diğer Alacaklar 17.763.826
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.192.585
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 17.763.826
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 71.087
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 118.213
 • 5.1 Hisse Senetleri 71.087
 • 5.1 Hisse Senetleri 118.213
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 71.087
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 118.213
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 194.172.550
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 195.770.422
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 194.172.550
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 195.770.422
 • VI. KREDİLER 194.172.550
 • VI. KREDİLER 195.770.422
 • 6.1 Kısa Vadeli 192.753.197
 • 6.1 Kısa Vadeli 194.264.527
 • E. Stoklar 192.753.197
 • E. Stoklar 194.264.527
 • İŞTİRAKLER 192.753.197
 • İŞTİRAKLER 194.264.527
 • 2. Yarı Mamüller 5.943.543
 • 2. Yarı Mamüller 6.121.431
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.943.543
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.121.431
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.943.543
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.121.431
 • 3. Ara Mamüller -4.615.536
 • 3. Ara Mamüller -4.524.190
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.615.536
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.524.190
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.615.536
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.524.190
 • 4. Mamüller 1.004.418
 • SABİT DEĞERLER 1.004.418
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.004.418
 • 5. Emtia 20.989.204
 • 5. Emtia 21.200.932
 • Menkuller 20.989.204
 • Menkuller 21.200.932
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 20.989.204
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 21.200.932
 • 6. Diğer Stoklar 20.989.204
 • 6. Diğer Stoklar 21.157.191
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.989.204
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 21.157.191
 • Menkuller 20.989.204
 • Menkuller 21.157.191
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 43.741
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 43.741
 • II. DURAN VARLIKLAR 43.741
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 299.687
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 319.709
 • Devam Eden Yatırımlar 299.687
 • Devam Eden Yatırımlar 319.709
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 299.687
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 319.709
 • 1. Alıcılar 293.367
 • 9.1 Mali İştirakler 293.367
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 293.367
 • 2. Alacak Senetleri 6.320
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 6.320
 • A K T İ F T O P L A M I 6.320
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 41.243
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.996.178
 • BORÇLAR 41.243
 • BORÇLAR 2.996.178
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 41.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.996.178
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.954.935
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.954.935
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.954.935
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.243
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.605.437
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.605.437
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.605.437
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 3.108.650
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 3.108.650
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 3.108.650
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -503.213
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -503.213
 • Diğer Borçlar -503.213
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.333.937
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.380.594
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.333.937
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.380.594
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.333.937
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.380.594
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 96.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 124.443
 • Hayat Matematik Karşılığı 96.958
 • Hayat Matematik Karşılığı 124.443
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 96.958
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 124.443
 • 17.2 Diğer 96.958
 • 17.2 Diğer 124.443
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 96.958
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 124.443
 • Reasürörler Payı (-) 96.958
 • Reasürörler Payı (-) 124.443
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.338.338
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.276.766
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.338.338
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.276.766
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.338.338
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.276.766
 • AKTİF TOPLAMI 279.726.486
 • AKTİF TOPLAMI 286.887.991
 • D. Maddi Duran Varlıklar 279.726.486
 • D. Maddi Duran Varlıklar 286.887.991
 • Reasürörler Payı (-) 279.726.486
 • Reasürörler Payı (-) 286.887.991
 • 1. Arazi ve Arsalar 185.627.138
 • 1. Arazi ve Arsalar 185.954.346
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 185.627.138
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 185.954.346
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 185.627.138
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 185.954.346
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 5.047
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.733.528
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 5.047
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.733.528
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 5.047
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.733.528
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 31.396.711
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 32.756.686
 • DİĞER PASİFLER 31.396.711
 • DİĞER PASİFLER 32.756.686
 • II. PARA PİYASALARI 31.396.711
 • II. PARA PİYASALARI 32.756.686
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 26.918.157
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 26.918.157
 • ÖZKAYNAKLAR 26.918.157
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.351.724
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.351.724
 • Ödenmiş Sermaye 1.351.724
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.478.554
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 4.486.805
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.478.554
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 4.486.805
 • Nominal Sermaye 4.478.554
 • Nominal Sermaye 4.486.805
 • 2. Haklar 15.373.895
 • 2. Haklar 18.062.854
 • III. ALINAN KREDİLER 15.373.895
 • III. ALINAN KREDİLER 18.062.854
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 15.373.895
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.062.854
 • A K T İ F T O P L A M I 10.977.133
 • A K T İ F T O P L A M I 11.443.746
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 10.977.133
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 11.443.746
 • Yeniden Değerleme Fonu 10.977.133
 • Yeniden Değerleme Fonu 11.443.746
 • 4.1 Bonolar 3.001.202
 • 4.1 Bonolar 3.467.815
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.001.202
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.467.815
 • Maliyet Artış Fonu 3.001.202
 • Maliyet Artış Fonu 3.467.815
 • 1. Banka Kredileri 7.975.931
 • 4.3 Tahviller 7.975.931
 • Zarar (-) 7.975.931
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.464.406
 • Dönem Zararı (-) 2.464.406
 • V. FONLAR 2.464.406
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 3.211.619
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 3.510.095
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 3.211.619
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 3.510.095
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 3.211.619
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 3.510.095
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.522.598
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.844.564
 • KAR 1.522.598
 • KAR 1.844.564
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.522.598
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.844.564
 • B. Ticari Borçlar 4.737
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 4.737
 • P A S İ F T O P L A M I 4.737
 • 1. Satıcılar 21
 • TEKNİK GELİRLER 21
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 21
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 25
 • 2. Borç Senetleri 25
 • Alınan Primler 25
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -4
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -4
 • Alınan Komisyonlar -4
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.306.289
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.214.231
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.306.289
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.214.231
 • XII. KARŞILIKLAR 3.306.289
 • XII. KARŞILIKLAR 5.214.231
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.222.538
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.250.242
 • 4. Ödenecek Giderler 2.222.538
 • 4. Ödenecek Giderler 2.250.242
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.222.538
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.250.242
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 769.333
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 791.294
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 769.333
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 791.294
 • Diğer Teknik Karşılıklar 769.333
 • Diğer Teknik Karşılıklar 791.294
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.781.593
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.781.593
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.781.593
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 314.418
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 391.102
 • 8. Borç Reeskontu (-) 314.418
 • 8. Borç Reeskontu (-) 391.102
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 314.418
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 391.102
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.282.538
 • 1. Vergi Karşılıkları 24.669.596
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.282.538
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 24.669.596
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.282.538
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 24.669.596
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.902.354
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.086.328
 • Diğer Gelirler 2.902.354
 • Diğer Gelirler 3.086.328
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.902.354
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.086.328
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737
 • A. Finansal Borçlar 39.737
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.737
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -446.730
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 616.467
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -446.730
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 616.467
 • Ödenen Komisyonlar (-) -446.730
 • Ödenen Komisyonlar (-) 616.467
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.260.261
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.104.348
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.260.261
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.104.348
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.260.261
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.104.348
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.200.276
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.200.889
 • B. Ticari Borçlar 1.200.276
 • B. Ticari Borçlar 1.200.889
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.200.276
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.200.889
 • 15.3 Kâr Yedekleri 16.936.107
 • 15.3 Kâr Yedekleri 17.064.824
 • 2. Borç Senetleri 16.936.107
 • 2. Borç Senetleri 17.064.824
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 16.936.107
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 17.064.824
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.645.649
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.758.937
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.645.649
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.758.937
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.645.649
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.758.937
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.137.542
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 15.243.277
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.137.542
 • 5. Borç Reeskontu (-) 15.243.277
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.137.542
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 15.243.277
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 168.345
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 168.345
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 168.345
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.010.103
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.227.870
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.010.103
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.227.870
 • Diğer Giderler (-) 3.010.103
 • Diğer Giderler (-) 3.227.870
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 90.688
 • 2. İştiraklere Borçlar 90.688
 • TEKNİK KAR/ZARAR 90.688
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.010.103
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.010.103
 • GENEL GİDERLER (-) 3.010.103
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 279.726.486
 • PASİF TOPLAMI 279.726.486
 • Personel Giderleri (-) 279.726.486
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.137.182
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 16.349.805
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.137.182
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 16.349.805
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.137.182
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 16.349.805
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 13.422.794
 • 6. Borç Reeskontu (-) 13.422.794
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 13.422.794
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 224.548
 • Amortisman Giderleri (-) 224.548
 • D. Alınan Sipariş Avansları 224.548
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 286.887.991
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 286.887.991
 • Karşılıklar (-) 286.887.991
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 16.766.864
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.766.864
 • Diğer Giderler (-) 16.766.864
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 13.495.215
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 13.495.215
 • MALİ GELİRLER 13.495.215
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 91.064
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 91.064
 • Kambiyo Karları 91.064
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 149.849
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 149.849
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 149.849
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 91.700
 • E. Yedekler 91.700
 • Faiz Giderleri (-) 91.700
 • 1. Yasal Yedekler 23.079
 • 1. Yasal Yedekler 180.593
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 23.079
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 180.593
 • Satış Zararları (-) 23.079
 • Satış Zararları (-) 180.593
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.648.517
 • 2. Statü Yedekleri 2.648.517
 • Kambiyo Zararları (-) 2.648.517
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 573
 • 3. Özel Yedekler 573
 • Karşılıklar (-) 573
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.109.572
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.109.572
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.109.572
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 23.722
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.538.372
 • 5. Maliyet Artış Fonu 23.722
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.538.372
 • Diğer Giderler (-) 23.722
 • Diğer Giderler (-) 1.538.372
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 14.502
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.692.405
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 14.502
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.692.405
 • DÖNEM KAR/ZARARI 14.502
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.692.405
 • F. Net Dönem Karı -10.586.846
 • F. Net Dönem Karı 2.191
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -10.586.846
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.191
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -10.586.846
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.191
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -7.840.734
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.139.110
 • G. Dönem Zararı (-) -7.840.734
 • G. Dönem Zararı (-) 1.139.110
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -7.840.734
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.139.110
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.551.104
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.551.104
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 142.543
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 142.543
 • 1. ........... Yılı Zararı -10.605.687
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -10.605.687
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.672.335
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.672.335
 • 2. Yurtdışı Satışlar -1.826.593
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.826.593
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -269.090
 • 3. Diğer Satışlar -269.090
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.865.205
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.865.205
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -381.723
 • 3. Diğer İndirimler (-) -381.723
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -561.403
 • C. Net Satışlar -561.403
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -89.026
 • D. Satışların Maliyeti (-) -89.026
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.762.959
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 5.762.959
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.559.448
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.559.448
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -596.752
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.882.420
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -596.752
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.882.420
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -89.672
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -89.672
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 288.112
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.161.177
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 288.112
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 6.161.177
 • 4.1.3 Diğer 1.462.605
 • 4.1.3 Diğer 1.594.308
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.462.605
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.594.308
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -322.972
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.880.646
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -322.972
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.880.646
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -33
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 291.151
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -33
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 291.151
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -322.939
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.589.495
 • 4.2.3 Diğer -322.939
 • 4.2.3 Diğer 1.589.495
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -418.041
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 261.896
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -418.041
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 261.896
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.966
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.966
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -415.075
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 87.364
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -415.075
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 87.364
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 6.302
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 28.581
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 6.302
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 28.581
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 398.528
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 398.528
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 113.284
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 410.307
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 113.284
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 410.307
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 30.359
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 8.081.974
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 30.359
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 8.081.974
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.050.111
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 427.888
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.050.111
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 427.888
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.286.003
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.286.003
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.522.666
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.745.860
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.522.666
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.745.860
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 9.266.034
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 9.266.034
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.067.702
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.067.702
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -4.257.393
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.745.860
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -4.257.393
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.745.860
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -735.757
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.940.939
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -735.757
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.940.939
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 15.559
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 15.559
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.956.498
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -810.031
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.010.103
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MSGYO MISTRAL GMYO
  2. 6,90
  3. 20,00
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,06
  3. 19,86
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 6,16
  3. 19,84
  1. VANGD VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC
  2. 2,13
  3. 19,66
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,66
  3. 12,81

Azalan

  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 1,17
  3. -12,03
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,01
  3. -10,62
  1. MGROS MIGROS TICARET A.S.
  2. 24,88
  3. -8,53
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S.
  2. 2,75
  3. -8,03
  1. IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS
  2. 5,61
  3. -6,19

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,10
  3. 2,78
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,19
  3. 0,92
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,85
  3. 1,97
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 1,45
  3. 2,11
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,51
  3. -0,79

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 11,10
  3. 2,78
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,85
  3. 1,97
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,06
  3. 19,86
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 9,57
  3. 0,74
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,19
  3. 0,92

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.