Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,97
 • Değişim :-0,54 %
 • Hacim TL :109.533.478
 • Hacim Adet :8.406.999
* SG: 23.06.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.162.790
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.383.355
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.162.790
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.383.355
 • NAKİT DEĞERLER 33.162.790
 • NAKİT DEĞERLER 33.383.355
 • B. Menkul Kıymetler 398.315
 • B. Menkul Kıymetler 431.351
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 398.315
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 431.351
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 398.315
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 431.351
 • 1. Hisse Senetleri 1.921
 • 1. Hisse Senetleri 9.339
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.921
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 9.339
 • ALACAKLAR 1.921
 • ALACAKLAR 9.339
 • 2.2 Hisse Senetleri 3.965
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 3.965
 • Reeskont Karşılığı (-) 3.965
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8.117
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 29.468
 • Acenteler 8.117
 • Acenteler 29.468
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.117
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 29.468
 • 1. Alıcılar 1.816.015
 • 1. Alıcılar 2.062.595
 • Acenteler 1.816.015
 • Acenteler 2.062.595
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.816.015
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 2.062.595
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.148.575
 • IV. PARA PİYASALARI 1.148.575
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.148.575
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.147.200
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.147.200
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.147.200
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 1.375
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 1.375
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 1.375
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.307.866
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.897.010
 • Diğer Alacaklar 16.307.866
 • Diğer Alacaklar 16.897.010
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.307.866
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.897.010
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 10.908
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 67.668
 • 5.1 Hisse Senetleri 10.908
 • 5.1 Hisse Senetleri 67.668
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 10.908
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 67.668
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 507
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 507
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 507
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 168.446.709
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 169.460.641
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 168.446.709
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 169.460.641
 • VI. KREDİLER 168.446.709
 • VI. KREDİLER 169.460.641
 • 6.1 Kısa Vadeli 167.130.112
 • 6.1 Kısa Vadeli 168.054.007
 • E. Stoklar 167.130.112
 • E. Stoklar 168.054.007
 • İŞTİRAKLER 167.130.112
 • İŞTİRAKLER 168.054.007
 • 2. Yarı Mamüller 5.570.837
 • 2. Yarı Mamüller 5.759.268
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.570.837
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.759.268
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.570.837
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.759.268
 • 3. Ara Mamüller -4.352.634
 • 3. Ara Mamüller -4.254.240
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.352.634
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.254.240
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.352.634
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.254.240
 • 4. Mamüller 1.075.784
 • SABİT DEĞERLER 1.075.784
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.075.784
 • 5. Emtia 19.157.691
 • 5. Emtia 19.384.973
 • Menkuller 19.157.691
 • Menkuller 19.384.973
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 19.157.691
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 19.384.973
 • 6. Diğer Stoklar 19.157.691
 • 6. Diğer Stoklar 19.333.756
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.157.691
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.333.756
 • Menkuller 19.157.691
 • Menkuller 19.333.756
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 51.217
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 51.217
 • II. DURAN VARLIKLAR 51.217
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 280.794
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 306.139
 • Devam Eden Yatırımlar 280.794
 • Devam Eden Yatırımlar 306.139
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 280.794
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 306.139
 • 1. Alıcılar 274.474
 • 9.1 Mali İştirakler 274.474
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 274.474
 • 2. Alacak Senetleri 632
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 632
 • A K T İ F T O P L A M I 632
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 41.243
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.923.910
 • BORÇLAR 41.243
 • BORÇLAR 2.923.910
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 41.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.923.910
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.882.667
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.882.667
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.882.667
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.243
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.456.826
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.456.826
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.456.826
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.923.207
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.923.207
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.923.207
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -466.381
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -466.381
 • Diğer Borçlar -466.381
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.318.445
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.322.147
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.318.445
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.322.147
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.318.445
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.322.147
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 85.384
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 111.985
 • Hayat Matematik Karşılığı 85.384
 • Hayat Matematik Karşılığı 111.985
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 85.384
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 111.985
 • 17.2 Diğer 85.384
 • 17.2 Diğer 111.985
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 85.384
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 111.985
 • Reasürörler Payı (-) 85.384
 • Reasürörler Payı (-) 111.985
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.569.068
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.455.025
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.569.068
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.455.025
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.569.068
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.455.025
 • AKTİF TOPLAMI 247.830.244
 • AKTİF TOPLAMI 254.495.869
 • D. Maddi Duran Varlıklar 247.830.244
 • D. Maddi Duran Varlıklar 254.495.869
 • Reasürörler Payı (-) 247.830.244
 • Reasürörler Payı (-) 254.495.869
 • 1. Arazi ve Arsalar 157.825.075
 • 1. Arazi ve Arsalar 158.247.479
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 157.825.075
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 158.247.479
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 157.825.075
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 158.247.479
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 9.735
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.699.232
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 9.735
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.699.232
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 9.735
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.699.232
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 23.649.821
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 24.787.087
 • DİĞER PASİFLER 23.649.821
 • DİĞER PASİFLER 24.787.087
 • II. PARA PİYASALARI 23.649.821
 • II. PARA PİYASALARI 24.787.087
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 21.306.890
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 21.306.890
 • ÖZKAYNAKLAR 21.306.890
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.134.477
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.134.477
 • Ödenmiş Sermaye 1.134.477
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.342.931
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.345.720
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.342.931
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.345.720
 • Nominal Sermaye 2.342.931
 • Nominal Sermaye 2.345.720
 • 2. Haklar 18.782.684
 • 2. Haklar 21.330.523
 • III. ALINAN KREDİLER 18.782.684
 • III. ALINAN KREDİLER 21.330.523
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.782.684
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 21.330.523
 • A K T İ F T O P L A M I 13.099.435
 • A K T İ F T O P L A M I 13.360.986
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.099.435
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.360.986
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.099.435
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.360.986
 • 4.1 Bonolar 2.129.592
 • 4.1 Bonolar 2.391.143
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.129.592
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.391.143
 • Maliyet Artış Fonu 2.129.592
 • Maliyet Artış Fonu 2.391.143
 • 1. Banka Kredileri 10.969.843
 • 4.3 Tahviller 10.969.843
 • Zarar (-) 10.969.843
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.287.662
 • Dönem Zararı (-) 2.287.662
 • V. FONLAR 2.287.662
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.751.451
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.890.661
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.751.451
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.890.661
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.751.451
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.890.661
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.228.308
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.510.515
 • KAR 2.228.308
 • KAR 2.510.515
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.228.308
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.510.515
 • B. Ticari Borçlar 1.022
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.022
 • P A S İ F T O P L A M I 1.022
 • 1. Satıcılar 55
 • TEKNİK GELİRLER 55
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 55
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 66
 • 2. Borç Senetleri 66
 • Alınan Primler 66
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -11
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -11
 • Alınan Komisyonlar -11
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.185.293
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.799.298
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.185.293
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.799.298
 • XII. KARŞILIKLAR 3.185.293
 • XII. KARŞILIKLAR 4.799.298
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.113.982
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.135.565
 • 4. Ödenecek Giderler 2.113.982
 • 4. Ödenecek Giderler 2.135.565
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.113.982
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.135.565
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 793.094
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 811.953
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 793.094
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 811.953
 • Diğer Teknik Karşılıklar 793.094
 • Diğer Teknik Karşılıklar 811.953
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.491.240
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.491.240
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.491.240
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 36.054
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 278.217
 • 8. Borç Reeskontu (-) 36.054
 • 8. Borç Reeskontu (-) 278.217
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 36.054
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 278.217
 • 1. Vergi Karşılıkları 22.799.851
 • 1. Vergi Karşılıkları 23.008.227
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 22.799.851
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 23.008.227
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 22.799.851
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 23.008.227
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.786.983
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.138.749
 • Diğer Gelirler 2.786.983
 • Diğer Gelirler 3.138.749
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.786.983
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.138.749
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737
 • A. Finansal Borçlar 39.737
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.737
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -537.666
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 694.135
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -537.666
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 694.135
 • Ödenen Komisyonlar (-) -537.666
 • Ödenen Komisyonlar (-) 694.135
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.284.064
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.128.151
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.284.064
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.128.151
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.284.064
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.128.151
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.151.839
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.152.038
 • B. Ticari Borçlar 1.151.839
 • B. Ticari Borçlar 1.152.038
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.151.839
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.152.038
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.633.669
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.674.868
 • 2. Borç Senetleri 14.633.669
 • 2. Borç Senetleri 14.674.868
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.633.669
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.674.868
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.482.358
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.563.093
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.482.358
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.563.093
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.482.358
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.563.093
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.956.539
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13.104.130
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.956.539
 • 5. Borç Reeskontu (-) 13.104.130
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.956.539
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 13.104.130
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 155.236
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 155.236
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 155.236
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.777.433
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.077.574
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.777.433
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.077.574
 • Diğer Giderler (-) 3.777.433
 • Diğer Giderler (-) 4.077.574
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.558.265
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.724.899
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.558.265
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.724.899
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.558.265
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.724.899
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.219.168
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.219.168
 • GENEL GİDERLER (-) 1.219.168
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 247.830.244
 • PASİF TOPLAMI 247.830.244
 • Personel Giderleri (-) 247.830.244
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.352.675
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.171.405
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.352.675
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.171.405
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.352.675
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.171.405
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 4.063.578
 • 6. Borç Reeskontu (-) 4.063.578
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 4.063.578
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 218.802
 • Amortisman Giderleri (-) 218.802
 • D. Alınan Sipariş Avansları 218.802
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 254.495.869
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 254.495.869
 • Karşılıklar (-) 254.495.869
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 5.306.440
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 5.306.440
 • Diğer Giderler (-) 5.306.440
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 4.090.831
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.090.831
 • MALİ GELİRLER 4.090.831
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 21.845
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 21.845
 • Kambiyo Karları 21.845
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 39.034
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 39.034
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 39.034
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 22.036
 • E. Yedekler 22.036
 • Faiz Giderleri (-) 22.036
 • 1. Yasal Yedekler 12.049
 • 1. Yasal Yedekler 46.225
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.049
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 46.225
 • Satış Zararları (-) 12.049
 • Satış Zararları (-) 46.225
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.027.095
 • 2. Statü Yedekleri 1.027.095
 • Kambiyo Zararları (-) 1.027.095
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 160
 • 3. Özel Yedekler 160
 • Karşılıklar (-) 160
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 401.948
 • 4. Olağanüstü Yedek 401.948
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 401.948
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 12.362
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 624.987
 • 5. Maliyet Artış Fonu 12.362
 • 5. Maliyet Artış Fonu 624.987
 • Diğer Giderler (-) 12.362
 • Diğer Giderler (-) 624.987
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 7.804
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.040.717
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 7.804
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.040.717
 • DÖNEM KAR/ZARARI 7.804
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.040.717
 • F. Net Dönem Karı -2.889.779
 • F. Net Dönem Karı 481
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.889.779
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 481
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.889.779
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 481
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -2.137.012
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 413.769
 • G. Dönem Zararı (-) -2.137.012
 • G. Dönem Zararı (-) 413.769
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -2.137.012
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 413.769
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 626.467
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 626.467
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 50.092
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 50.092
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.904.784
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.904.784
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.097.023
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.097.023
 • 2. Yurtdışı Satışlar -428.004
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -428.004
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -99.453
 • 3. Diğer Satışlar -99.453
 • 2. Satış İskontoları (-) -434.593
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -434.593
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -138.664
 • 3. Diğer İndirimler (-) -138.664
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -18.764
 • C. Net Satışlar -18.764
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -3.767
 • D. Satışların Maliyeti (-) -3.767
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.281.626
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.281.626
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 537.423
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 537.423
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -196.162
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 637.545
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -196.162
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 637.545
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -38.342
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -38.342
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.153
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.401.656
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 9.153
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 2.401.656
 • 4.1.3 Diğer 505.156
 • 4.1.3 Diğer 546.015
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 505.156
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 546.015
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -100.122
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 6.369
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -100.122
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 6.369
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -9
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 91.352
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -9
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 91.352
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -100.113
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 545.548
 • 4.2.3 Diğer -100.113
 • 4.2.3 Diğer 545.548
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -131.744
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 52
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -131.744
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 52
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -675
 • H. Finansman Giderleri (-) -675
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -131.069
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 69.777
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -131.069
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 69.777
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 204
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8.752
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 204
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8.752
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 200.201
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 200.201
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.932
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 75.423
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.932
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 75.423
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.248
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.038.198
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.248
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.038.198
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -470.687
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 209.726
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -470.687
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 209.726
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.021.017
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.021.017
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 475.531
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.546.494
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 475.531
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.546.494
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3.457.970
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 3.457.970
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -479.129
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -479.129
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.270.539
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.546.494
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.270.539
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.546.494
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -327.326
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.708.302
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -327.326
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.708.302
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.048
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.048
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.713.350
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -356.705
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.219.168
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 2,05
  3. 19,88
  1. DARDL DARDANEL ONENTAS GIDA A.S.
  2. 2,00
  3. 8,70
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 2,14
  3. 8,08
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 20,18
  3. 7,91
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,29
  3. 7,41

Azalan

  1. TCHOL TACIRLER YATIRIM HOLDING
  2. 4,17
  3. -11,09
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,15
  3. -6,25
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. NTHOL NET HOLDING
  2. 2,83
  3. -4,07

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,38
  3. 0,00
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 2,25
  3. 4,65

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,77
  3. 2,24
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,71
  3. -0,92
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 1,71
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 2,77
  3. 5,73
  1. AFYON AFYON CIMENTO
  2. 9,03
  3. 0,22

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.