Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 12,81
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :54.913.894
 • Hacim Adet :4.269.923
* SG: 24.05.2017 - 10:53 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 33.162.790
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 33.162.790
 • NAKİT DEĞERLER 33.162.790
 • B. Menkul Kıymetler 398.315
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 398.315
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 398.315
 • 1. Hisse Senetleri 1.921
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.921
 • ALACAKLAR 1.921
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 8.117
 • Acenteler 8.117
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 8.117
 • 1. Alıcılar 1.816.015
 • Acenteler 1.816.015
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.816.015
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 16.307.866
 • Diğer Alacaklar 16.307.866
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 16.307.866
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 10.908
 • 5.1 Hisse Senetleri 10.908
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 10.908
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 168.446.709
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 168.446.709
 • VI. KREDİLER 168.446.709
 • 6.1 Kısa Vadeli 167.130.112
 • E. Stoklar 167.130.112
 • İŞTİRAKLER 167.130.112
 • 2. Yarı Mamüller 5.570.837
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.570.837
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.570.837
 • 3. Ara Mamüller -4.254.240
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.254.240
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.254.240
 • 5. Emtia 19.157.691
 • Menkuller 19.157.691
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 19.157.691
 • 6. Diğer Stoklar 19.157.691
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.157.691
 • Menkuller 19.157.691
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 280.794
 • Devam Eden Yatırımlar 280.794
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 280.794
 • 1. Alıcılar 274.474
 • 9.1 Mali İştirakler 274.474
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 274.474
 • 2. Alacak Senetleri 632
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 632
 • A K T İ F T O P L A M I 632
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.923.910
 • BORÇLAR 2.923.910
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.923.910
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.882.667
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.882.667
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.882.667
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.243
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.318.445
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.318.445
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.318.445
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 85.384
 • Hayat Matematik Karşılığı 85.384
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 85.384
 • 17.2 Diğer 85.384
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 85.384
 • Reasürörler Payı (-) 85.384
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.569.068
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.569.068
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.569.068
 • AKTİF TOPLAMI 247.830.244
 • D. Maddi Duran Varlıklar 247.830.244
 • Reasürörler Payı (-) 247.830.244
 • 1. Arazi ve Arsalar 157.825.075
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 157.825.075
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 157.825.075
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.699.232
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.699.232
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.699.232
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 23.649.821
 • DİĞER PASİFLER 23.649.821
 • II. PARA PİYASALARI 23.649.821
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 21.306.890
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 21.306.890
 • ÖZKAYNAKLAR 21.306.890
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 2.342.931
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 2.342.931
 • Nominal Sermaye 2.342.931
 • 2. Haklar 18.782.684
 • III. ALINAN KREDİLER 18.782.684
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.782.684
 • A K T İ F T O P L A M I 13.099.435
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 13.099.435
 • Yeniden Değerleme Fonu 13.099.435
 • 4.1 Bonolar 2.129.592
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.129.592
 • Maliyet Artış Fonu 2.129.592
 • 1. Banka Kredileri 10.969.843
 • 4.3 Tahviller 10.969.843
 • Zarar (-) 10.969.843
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.287.662
 • Dönem Zararı (-) 2.287.662
 • V. FONLAR 2.287.662
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.751.451
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.751.451
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.751.451
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.228.308
 • KAR 2.228.308
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.228.308
 • 1. Satıcılar 55
 • TEKNİK GELİRLER 55
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 55
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 66
 • 2. Borç Senetleri 66
 • Alınan Primler 66
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -11
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -11
 • Alınan Komisyonlar -11
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.185.293
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.185.293
 • XII. KARŞILIKLAR 3.185.293
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.113.982
 • 4. Ödenecek Giderler 2.113.982
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.113.982
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 793.094
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 793.094
 • Diğer Teknik Karşılıklar 793.094
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 278.217
 • 8. Borç Reeskontu (-) 278.217
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 278.217
 • 1. Vergi Karşılıkları 22.799.851
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 22.799.851
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 22.799.851
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.138.749
 • Diğer Gelirler 3.138.749
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.138.749
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 694.135
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 694.135
 • Ödenen Komisyonlar (-) 694.135
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.284.064
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.284.064
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.284.064
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.151.839
 • B. Ticari Borçlar 1.151.839
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.151.839
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.633.669
 • 2. Borç Senetleri 14.633.669
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.633.669
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.482.358
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.482.358
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.482.358
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13.104.130
 • 5. Borç Reeskontu (-) 13.104.130
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 13.104.130
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.777.433
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.777.433
 • Diğer Giderler (-) 3.777.433
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 2.558.265
 • 2. İştiraklere Borçlar 2.558.265
 • TEKNİK KAR/ZARAR 2.558.265
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.219.168
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.219.168
 • GENEL GİDERLER (-) 1.219.168
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 247.830.244
 • PASİF TOPLAMI 247.830.244
 • Personel Giderleri (-) 247.830.244
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.171.405
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.171.405
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.171.405
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 4.063.578
 • 6. Borç Reeskontu (-) 4.063.578
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 4.063.578
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 21.845
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 21.845
 • Kambiyo Karları 21.845
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 39.034
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 39.034
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 39.034
 • 1. Yasal Yedekler 12.049
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.049
 • Satış Zararları (-) 12.049
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.027.095
 • 2. Statü Yedekleri 1.027.095
 • Kambiyo Zararları (-) 1.027.095
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 160
 • 3. Özel Yedekler 160
 • Karşılıklar (-) 160
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 401.948
 • 4. Olağanüstü Yedek 401.948
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 401.948
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 624.987
 • 5. Maliyet Artış Fonu 624.987
 • Diğer Giderler (-) 624.987
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 7.804
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 7.804
 • DÖNEM KAR/ZARARI 7.804
 • F. Net Dönem Karı -2.889.779
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.889.779
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.889.779
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -2.137.012
 • G. Dönem Zararı (-) -2.137.012
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -2.137.012
 • 2. Yurtdışı Satışlar -428.004
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -428.004
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -99.453
 • 3. Diğer Satışlar -99.453
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -18.764
 • C. Net Satışlar -18.764
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -3.767
 • D. Satışların Maliyeti (-) -3.767
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.281.626
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.281.626
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 537.423
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 537.423
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 637.545
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 637.545
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 9.153
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 9.153
 • 4.1.3 Diğer 546.015
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 546.015
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -100.122
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -100.122
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -9
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -9
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -100.113
 • 4.2.3 Diğer -100.113
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 52
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 52
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 69.777
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 69.777
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 8.752
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 8.752
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 200.201
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 200.201
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 14.932
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 14.932
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 3.038.198
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 3.038.198
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -470.687
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -470.687
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.021.017
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.021.017
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.546.494
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.546.494
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.546.494
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.546.494
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -327.326
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -327.326
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.219.168
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ETILR ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 17,88
  3. 20,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 1,92
  3. 10,98
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,69
  3. 9,35
  1. BMELK BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S.
  2. 1,34
  3. 8,94
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,89
  3. 7,04

Azalan

  1. AVTUR AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS
  2. 3,41
  3. -8,33
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 8,96
  3. -4,98
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,23
  3. -4,17
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,28
  3. -3,45
  1. DGKLB DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S.
  2. 2,87
  3. -3,37

TL

  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 2,76
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,14
  3. 0,85
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,94
  3. -1,05
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 1,92
  3. 10,98
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 4,57
  3. 0,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,14
  3. 0,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 2,98
  3. 2,76
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,67
  3. 1,68
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,75
  3. 0,62
  1. ASELS ASELSAN
  2. 21,64
  3. 1,41

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.