Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,46
 • Değişim :1,24 %
 • Hacim TL :325.344.444
 • Hacim Adet :28.645.048
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XKURY,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUMAL,XUTUM : HALKB | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 29.999.160
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 30.211.966
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 29.999.160
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 30.211.966
 • NAKİT DEĞERLER 29.999.160
 • NAKİT DEĞERLER 30.211.966
 • B. Menkul Kıymetler 430.098
 • B. Menkul Kıymetler 448.926
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 430.098
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 448.926
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 430.098
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 448.926
 • 1. Hisse Senetleri 62.177
 • 1. Hisse Senetleri 65.538
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 62.177
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 65.538
 • ALACAKLAR 62.177
 • ALACAKLAR 65.538
 • 2.2 Hisse Senetleri 3.095
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 3.095
 • Reeskont Karşılığı (-) 3.095
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 811
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 20.482
 • Acenteler 811
 • Acenteler 20.482
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 811
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 20.482
 • 1. Alıcılar 1.661.030
 • 1. Alıcılar 1.964.850
 • Acenteler 1.661.030
 • Acenteler 1.964.850
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.661.030
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 1.964.850
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.072.397
 • IV. PARA PİYASALARI 1.072.397
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 1.072.397
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.067.712
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 1.067.712
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 1.067.712
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.685
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.685
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.685
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 14.989.927
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 15.481.219
 • Diğer Alacaklar 14.989.927
 • Diğer Alacaklar 15.481.219
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 14.989.927
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 15.481.219
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 59.831
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 100.594
 • 5.1 Hisse Senetleri 59.831
 • 5.1 Hisse Senetleri 100.594
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 59.831
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 100.594
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 194
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 194
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 194
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 158.354.333
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 159.323.159
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 158.354.333
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 159.323.159
 • VI. KREDİLER 158.354.333
 • VI. KREDİLER 159.323.159
 • 6.1 Kısa Vadeli 157.178.296
 • 6.1 Kısa Vadeli 158.058.035
 • E. Stoklar 157.178.296
 • E. Stoklar 158.058.035
 • İŞTİRAKLER 157.178.296
 • İŞTİRAKLER 158.058.035
 • 2. Yarı Mamüller 5.140.082
 • 2. Yarı Mamüller 5.320.512
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.140.082
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.320.512
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.140.082
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.320.512
 • 3. Ara Mamüller -4.055.388
 • 3. Ara Mamüller -3.964.045
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.055.388
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -3.964.045
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.055.388
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -3.964.045
 • 4. Mamüller 1.134.528
 • SABİT DEĞERLER 1.134.528
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1.134.528
 • 5. Emtia 18.156.182
 • 5. Emtia 18.344.626
 • Menkuller 18.156.182
 • Menkuller 18.344.626
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 18.156.182
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 18.344.626
 • 6. Diğer Stoklar 18.156.182
 • 6. Diğer Stoklar 18.311.223
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.156.182
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.311.223
 • Menkuller 18.156.182
 • Menkuller 18.311.223
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 33.403
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 33.403
 • II. DURAN VARLIKLAR 33.403
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 268.657
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 292.421
 • Devam Eden Yatırımlar 268.657
 • Devam Eden Yatırımlar 292.421
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 268.657
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 292.421
 • 1. Alıcılar 262.337
 • 9.1 Mali İştirakler 262.337
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 262.337
 • 2. Alacak Senetleri 632
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 632
 • A K T İ F T O P L A M I 632
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 41.243
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.877.824
 • BORÇLAR 41.243
 • BORÇLAR 2.877.824
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 41.243
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 2.877.824
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 2.836.581
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.836.581
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 2.836.581
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 41.243
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 41.243
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 41.243
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.311.330
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.311.330
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.311.330
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.718.227
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.718.227
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.718.227
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -406.897
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -406.897
 • Diğer Borçlar -406.897
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.314.007
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.266.984
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.314.007
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.266.984
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.314.007
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.266.984
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 88.593
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 115.229
 • Hayat Matematik Karşılığı 88.593
 • Hayat Matematik Karşılığı 115.229
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 88.593
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 115.229
 • 17.2 Diğer 88.593
 • 17.2 Diğer 115.229
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 88.593
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 115.229
 • Reasürörler Payı (-) 88.593
 • Reasürörler Payı (-) 115.229
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.936.946
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 2.752.211
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.936.946
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.752.211
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.936.946
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 2.752.211
 • AKTİF TOPLAMI 231.440.818
 • AKTİF TOPLAMI 237.726.267
 • D. Maddi Duran Varlıklar 231.440.818
 • D. Maddi Duran Varlıklar 237.726.267
 • Reasürörler Payı (-) 231.440.818
 • Reasürörler Payı (-) 237.726.267
 • 1. Arazi ve Arsalar 150.262.839
 • 1. Arazi ve Arsalar 150.398.877
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 150.262.839
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 150.398.877
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 150.262.839
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 150.398.877
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 8.771
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.733.533
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 8.771
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.733.533
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 8.771
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.733.533
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 17.847.063
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 19.022.136
 • DİĞER PASİFLER 17.847.063
 • DİĞER PASİFLER 19.022.136
 • II. PARA PİYASALARI 17.847.063
 • II. PARA PİYASALARI 19.022.136
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 7.003.306
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 7.003.306
 • ÖZKAYNAKLAR 7.003.306
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.174.218
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.174.218
 • Ödenmiş Sermaye 1.174.218
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 10.843.757
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 10.844.612
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10.843.757
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 10.844.612
 • Nominal Sermaye 10.843.757
 • Nominal Sermaye 10.844.612
 • 2. Haklar 18.968.104
 • 2. Haklar 21.589.111
 • III. ALINAN KREDİLER 18.968.104
 • III. ALINAN KREDİLER 21.589.111
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 18.968.104
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 21.589.111
 • A K T İ F T O P L A M I 12.433.742
 • A K T İ F T O P L A M I 12.752.411
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.433.742
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 12.752.411
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.433.742
 • Yeniden Değerleme Fonu 12.752.411
 • 4.1 Bonolar 1.749.034
 • 4.1 Bonolar 2.067.703
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.749.034
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.067.703
 • Maliyet Artış Fonu 1.749.034
 • Maliyet Artış Fonu 2.067.703
 • 1. Banka Kredileri 10.684.708
 • 4.3 Tahviller 10.684.708
 • Zarar (-) 10.684.708
 • 2. Uzun Vad. Krd.AnaparaTak.veFaiz. 2.339.808
 • Dönem Zararı (-) 2.339.808
 • V. FONLAR 2.339.808
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.700.676
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 2.866.622
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.700.676
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 2.866.622
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.700.676
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 2.866.622
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.691.860
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 1.943.553
 • KAR 1.691.860
 • KAR 1.943.553
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.691.860
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 1.943.553
 • B. Ticari Borçlar 588
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 588
 • P A S İ F T O P L A M I 588
 • 1. Satıcılar 99
 • TEKNİK GELİRLER 99
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 99
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 123
 • 2. Borç Senetleri 123
 • Alınan Primler 123
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -24
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -24
 • Alınan Komisyonlar -24
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.051.522
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.573.099
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.051.522
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.573.099
 • XII. KARŞILIKLAR 3.051.522
 • XII. KARŞILIKLAR 4.573.099
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.027.964
 • 12.1 Genel Karşılıklar 2.049.136
 • 4. Ödenecek Giderler 2.027.964
 • 4. Ödenecek Giderler 2.049.136
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.027.964
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.049.136
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 713.732
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 731.459
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 713.732
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 731.459
 • Diğer Teknik Karşılıklar 713.732
 • Diğer Teknik Karşılıklar 731.459
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.400.148
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.400.148
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.400.148
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 309.826
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 392.356
 • 8. Borç Reeskontu (-) 309.826
 • 8. Borç Reeskontu (-) 392.356
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 309.826
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 392.356
 • 1. Vergi Karşılıkları 21.316.946
 • 1. Vergi Karşılıkları 21.369.520
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 21.316.946
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 21.369.520
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 21.316.946
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 21.369.520
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 1.250.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 1.250.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 1.250.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.532.244
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.875.012
 • Diğer Gelirler 2.532.244
 • Diğer Gelirler 2.875.012
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.532.244
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.875.012
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 39.737
 • A. Finansal Borçlar 39.737
 • TEKNİK GİDERLER (-) 39.737
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -718.928
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 482.753
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -718.928
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 482.753
 • Ödenen Komisyonlar (-) -718.928
 • Ödenen Komisyonlar (-) 482.753
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.284.522
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 2.107.278
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.284.522
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 2.107.278
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.284.522
 • Ödenen Tazminatlar (-) 2.107.278
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.099.026
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.099.434
 • B. Ticari Borçlar 1.099.026
 • B. Ticari Borçlar 1.099.434
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.099.026
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.099.434
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.633.669
 • 15.3 Kâr Yedekleri 14.673.562
 • 2. Borç Senetleri 14.633.669
 • 2. Borç Senetleri 14.673.562
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.633.669
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 14.673.562
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.482.358
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.562.172
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.482.358
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.562.172
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.482.358
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.562.172
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 12.956.536
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 13.104.130
 • 5. Borç Reeskontu (-) 12.956.536
 • 5. Borç Reeskontu (-) 13.104.130
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 12.956.536
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 13.104.130
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 47.181
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 154.854
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 47.181
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 154.854
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 47.181
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 154.854
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.558.265
 • 1. Ortaklara Borçlar 2.700.556
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.558.265
 • 15.4 Kâr veya Zarar 2.700.556
 • Diğer Giderler (-) 2.558.265
 • Diğer Giderler (-) 2.700.556
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları 166.949
 • 2. İştiraklere Borçlar 166.949
 • TEKNİK KAR/ZARAR 166.949
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.558.265
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.558.265
 • GENEL GİDERLER (-) 2.558.265
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 231.440.818
 • PASİF TOPLAMI 231.440.818
 • Personel Giderleri (-) 231.440.818
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 2.533.607
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 16.953.999
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 2.533.607
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 16.953.999
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 2.533.607
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 16.953.999
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 213.158
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 14.256.133
 • 6. Borç Reeskontu (-) 213.158
 • 6. Borç Reeskontu (-) 14.256.133
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 213.158
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 14.256.133
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 237.726.267
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 237.726.267
 • Karşılıklar (-) 237.726.267
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 17.363.213
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 17.363.213
 • Diğer Giderler (-) 17.363.213
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 14.307.866
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 14.307.866
 • MALİ GELİRLER 14.307.866
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 56.437
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 56.437
 • Kambiyo Karları 56.437
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 9.263
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.263
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 9.263
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 57.062
 • E. Yedekler 57.062
 • Faiz Giderleri (-) 57.062
 • 1. Yasal Yedekler 404
 • 1. Yasal Yedekler 114.682
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 404
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 114.682
 • Satış Zararları (-) 404
 • Satış Zararları (-) 114.682
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.538.510
 • 2. Statü Yedekleri 2.538.510
 • Kambiyo Zararları (-) 2.538.510
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 523
 • 3. Özel Yedekler 523
 • Karşılıklar (-) 523
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.055.987
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.055.987
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.055.987
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 703
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.477.293
 • 5. Maliyet Artış Fonu 703
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.477.293
 • Diğer Giderler (-) 703
 • Diğer Giderler (-) 1.477.293
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 9.885
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 2.571.404
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 9.885
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 2.571.404
 • DÖNEM KAR/ZARARI 9.885
 • DÖNEM KAR/ZARARI 2.571.404
 • F. Net Dönem Karı -9.997.281
 • F. Net Dönem Karı 7.601
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -9.997.281
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 7.601
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -9.997.281
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 7.601
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -8.180.926
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.082.042
 • G. Dönem Zararı (-) -8.180.926
 • G. Dönem Zararı (-) 1.082.042
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -8.180.926
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.082.042
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.481.761
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.481.761
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 153.062
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 153.062
 • 1. ........... Yılı Zararı -10.014.672
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -10.014.672
 • 2. ........... Yılı Zararı -8.051.618
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -8.051.618
 • 2. Yurtdışı Satışlar -776.209
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -776.209
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -369.852
 • 3. Diğer Satışlar -369.852
 • 2. Satış İskontoları (-) -794.106
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -794.106
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -489.642
 • 3. Diğer İndirimler (-) -489.642
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -582.467
 • C. Net Satışlar -582.467
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -87.827
 • D. Satışların Maliyeti (-) -87.827
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 6.956.718
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 6.956.718
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.375.348
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.375.348
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -590.748
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.762.862
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -590.748
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.762.862
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -88.558
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -88.558
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 295.898
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 7.348.541
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 295.898
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 7.348.541
 • 4.1.3 Diğer 1.238.103
 • 4.1.3 Diğer 1.466.964
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.238.103
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.466.964
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -387.514
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.740.141
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -387.514
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.740.141
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -40
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 295.134
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -40
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 295.134
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -387.474
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.445.007
 • 4.2.3 Diğer -387.474
 • 4.2.3 Diğer 1.445.007
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -502.038
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 267.273
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -502.038
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 267.273
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -2.574
 • H. Finansman Giderleri (-) -2.574
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -499.464
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 149.746
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -499.464
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 149.746
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 19.237
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 39.986
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 19.237
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 39.986
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 113.885
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 113.885
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 182.966
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 573.117
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 182.966
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 573.117
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 20.281
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.322.202
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 20.281
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.322.202
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.106.323
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 151.527
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.106.323
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 151.527
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.864.329
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.864.329
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.825.904
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 3.351.550
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.825.904
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 3.351.550
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 10.635.500
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 10.635.500
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.205.909
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.205.909
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.097.462
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 3.351.550
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.097.462
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 3.351.550
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -793.285
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 3.332.129
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -793.285
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 3.332.129
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 17.309
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 17.309
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 3.349.438
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -809.982
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 2.558.265
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.