Güneş Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,44
 • Değişim :-0,69 %
 • Hacim TL :1.989.345
 • Hacim Adet :1.375.313
* SG: 28.07.2017 - 15:24 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GUSGR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 708.466.575
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 708.466.575
 • NAKİT DEĞERLER 708.466.575
 • 1.1 Kasa 1.283
 • A. Hazır Değerler 1.283
 • Kasa 1.283
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 567.507.215
 • 2. Bankalar 567.507.215
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 567.507.215
 • B. Menkul Kıymetler 9.407
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 9.407
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.407
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 371.176.183
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 371.176.183
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 371.176.183
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 373.450.081
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 373.450.081
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 373.450.081
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -6.338.850
 • IV. PARA PİYASALARI -6.338.850
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -6.338.850
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 152.880.236
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 152.880.236
 • VI. KREDİLER 152.880.236
 • 6.1 Kısa Vadeli -148.815.284
 • E. Stoklar -148.815.284
 • İŞTİRAKLER -148.815.284
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.996.343
 • Devam Eden Yatırımlar 3.996.343
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.996.343
 • 1. Alıcılar 105.549.711
 • 9.1 Mali İştirakler 105.549.711
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 105.549.711
 • 2. Alacak Senetleri 9.625.822
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 9.625.822
 • A K T İ F T O P L A M I 9.625.822
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.198.814.634
 • BORÇLAR 1.198.814.634
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.198.814.634
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 176.175
 • Borç Reeskontu (-) 176.175
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 176.175
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 371.068.239
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 371.068.239
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 371.068.239
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 388.785.195
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 388.785.195
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 388.785.195
 • 16.1 Defter Değeri -17.716.956
 • 3. İştirakler -17.716.956
 • Reasürörler Payı (-) -17.716.956
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 197.542.734
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 197.542.734
 • Deprem Hasar Karşılığı 197.542.734
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 15.223.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 15.223.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 15.223.000
 • 17.2 Diğer 176.095.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 176.095.000
 • Reasürörler Payı (-) 176.095.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 7.299.635
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 7.299.635
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.299.635
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 5.778.036
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.778.036
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 5.778.036
 • AKTİF TOPLAMI 418.444
 • D. Maddi Duran Varlıklar 418.444
 • Reasürörler Payı (-) 418.444
 • 1. Arazi ve Arsalar 1.535.635
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.535.635
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1.535.635
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 8.840.627
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 8.840.627
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 8.840.627
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -17.647.643
 • 3. Binalar -17.647.643
 • Reasürörler Payı (-) -17.647.643
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 8.952.079
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 8.952.079
 • B-Serbest Karşılıklar 8.952.079
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.561.441
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.561.441
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.561.441
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 16.507.653
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 16.507.653
 • ÖZKAYNAKLAR 16.507.653
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -16.213.481
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -16.213.481
 • Ödenmiş Sermaye -16.213.481
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 96.466
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 96.466
 • Nominal Sermaye 96.466
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.466.684
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.466.684
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.466.684
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 596.205.911
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 596.205.911
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 596.205.911
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.795.020.545
 • 5. Verilen Avanslar 1.795.020.545
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.795.020.545
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 1.239.046
 • F. Diğer Duran Varlıklar 1.239.046
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 1.239.046
 • A K T İ F T O P L A M I 280.662
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 280.662
 • Yeniden Değerleme Fonu 280.662
 • 4.1 Bonolar 990.875
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 990.875
 • Maliyet Artış Fonu 990.875
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -32.491
 • A. Finansal Borçlar -32.491
 • Özel Fonlar -32.491
 • B. Ticari Borçlar 170.048.742
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 170.048.742
 • P A S İ F T O P L A M I 170.048.742
 • 1. Satıcılar 170.048.742
 • TEKNİK GELİRLER 170.048.742
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 170.048.742
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.183
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 3.183
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 3.183
 • 12.3 Vergi Karşılığı 3.183
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 3.183
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 3.183
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 21.359.940
 • 8. Borç Reeskontu (-) 21.359.940
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 21.359.940
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.044.200.459
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.044.200.459
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.044.200.459
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 404.235.903
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 404.235.903
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 404.235.903
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.232.125
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.232.125
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.232.125
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 616.235.309
 • Diğer Gelirler 616.235.309
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 616.235.309
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 21.497.122
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 21.497.122
 • Ödenen Komisyonlar (-) 21.497.122
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 11.207.318
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 11.207.318
 • Ödenen Tazminatlar (-) 11.207.318
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 9.445.713
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 9.445.713
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 9.445.713
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.761.605
 • B. Ticari Borçlar 1.761.605
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.761.605
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3.628.242
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 3.628.242
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 3.628.242
 • 1. Ortaklara Borçlar 58.312.485
 • 15.4 Kâr veya Zarar 58.312.485
 • Diğer Giderler (-) 58.312.485
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.310.028.062
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.310.028.062
 • GENEL GİDERLER (-) 1.310.028.062
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 2.824.334
 • Amortisman Giderleri (-) 2.824.334
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.824.334
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 24.042.737
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 24.042.737
 • Karşılıklar (-) 24.042.737
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 24.042.737
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 24.042.737
 • Kambiyo Karları 24.042.737
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 10.374.385
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 10.374.385
 • Diğer Gelirler 10.374.385
 • 1. Yasal Yedekler 37.241.456
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 37.241.456
 • Satış Zararları (-) 37.241.456
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 270.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 270.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 270.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 270.000.000
 • 3. Özel Yedekler 270.000.000
 • Karşılıklar (-) 270.000.000
 • F. Net Dönem Karı 79.059.074
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 79.059.074
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 79.059.074
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 654.992
 • G. Dönem Zararı (-) 654.992
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 654.992
 • 2. ........... Yılı Zararı 78.404.082
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 78.404.082
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 447.304.786
 • P A S İ F T O P L A M I 447.304.786
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 4.949.441
 • A. Brüt Satışlar 4.949.441
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 299.619.007
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 299.619.007
 • 1. Satıştan İadeler (-) 142.736.338
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 142.736.338
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -349.497.835
 • 3. Diğer İndirimler (-) -349.497.835
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) 885.002
 • C. Net Satışlar 885.002
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 447.751.027
 • D. Satışların Maliyeti (-) 447.751.027
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.795.020.545
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.795.020.545
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 216.959.369
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 216.959.369
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 187.910.142
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 187.910.142
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 214.974.052
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 214.974.052
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -26.610.067
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -26.610.067
 • 4.1.3 Diğer -453.843
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -453.843
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 12.966.362
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 12.966.362
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 32.679
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 32.679
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -204.526.048
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -204.526.048
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -151.169.561
 • 4.2.3 Diğer -151.169.561
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -139.785.487
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -139.785.487
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -11.384.074
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -11.384.074
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.124.982
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.124.982
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -52.231.505
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -52.231.505
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 12.433.321
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 12.433.321
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 173,80
  3. 12,13
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,76
  3. 10,26
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,12
  3. 8,74
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,01
  3. 8,09

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,30
  3. -7,92
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. -1,91
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,68
  3. -1,14
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,22
  3. 0,69
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.