Güneş Sigorta A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,70
 • Değişim :3,66 %
 • Hacim TL :24.225.100
 • Hacim Adet :14.444.040
* SG: 23.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Güneş Sigorta A.Ş.
 • XSGRT,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GUSGR | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 820.826.786
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 820.826.786
 • NAKİT DEĞERLER 820.826.786
 • 1.1 Kasa 4.393
 • A. Hazır Değerler 4.393
 • Kasa 4.393
 • 1.3 T.C. Merkez Bankası 698.571.150
 • 2. Bankalar 698.571.150
 • MENKUL DEĞERLER CÜZDANI 698.571.150
 • B. Menkul Kıymetler 10.960
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 10.960
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 10.960
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 339.380.493
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 339.380.493
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 339.380.493
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 342.083.269
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 342.083.269
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 342.083.269
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -6.706.270
 • IV. PARA PİYASALARI -6.706.270
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar -6.706.270
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 155.067.325
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 155.067.325
 • VI. KREDİLER 155.067.325
 • 6.1 Kısa Vadeli -151.063.831
 • E. Stoklar -151.063.831
 • İŞTİRAKLER -151.063.831
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 3.990.324
 • Devam Eden Yatırımlar 3.990.324
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 3.990.324
 • 1. Alıcılar 111.358.017
 • 9.1 Mali İştirakler 111.358.017
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 111.358.017
 • 2. Alacak Senetleri 5.554.511
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 5.554.511
 • A K T İ F T O P L A M I 5.554.511
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.281.110.131
 • BORÇLAR 1.281.110.131
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 1.281.110.131
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 176.175
 • Borç Reeskontu (-) 176.175
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 176.175
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 377.089.830
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 377.089.830
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 377.089.830
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 394.806.786
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 394.806.786
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 394.806.786
 • 16.1 Defter Değeri -17.716.956
 • 3. İştirakler -17.716.956
 • Reasürörler Payı (-) -17.716.956
 • 16.2 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 196.612.194
 • 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 196.612.194
 • Deprem Hasar Karşılığı 196.612.194
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 14.951.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 14.951.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 14.951.000
 • 17.2 Diğer 176.095.000
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 176.095.000
 • Reasürörler Payı (-) 176.095.000
 • 17.3 Birikmiş Amortismanlar ( - ) 7.299.635
 • 8. Bağlı Ortak. Değ. Düş. Karş. (-) 7.299.635
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 7.299.635
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 6.243.157
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.243.157
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 6.243.157
 • AKTİF TOPLAMI 418.444
 • D. Maddi Duran Varlıklar 418.444
 • Reasürörler Payı (-) 418.444
 • 1. Arazi ve Arsalar 1.535.635
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.535.635
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 1.535.635
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 8.840.627
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 8.840.627
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 8.840.627
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı -18.771.304
 • 3. Binalar -18.771.304
 • Reasürörler Payı (-) -18.771.304
 • 1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatı 8.224.152
 • 5. Taşıt Araç ve Gereçleri 8.224.152
 • B-Serbest Karşılıklar 8.224.152
 • 1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatı 8.592.069
 • 6. Döşeme ve Demirbaşlar 8.592.069
 • Kıdem Tazminatı Karşılığı 8.592.069
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 16.507.653
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 16.507.653
 • ÖZKAYNAKLAR 16.507.653
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar -16.972.036
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar -16.972.036
 • Ödenmiş Sermaye -16.972.036
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 96.466
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 96.466
 • Nominal Sermaye 96.466
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 18.516.513
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 18.516.513
 • Kanuni Yedek Akçeler 18.516.513
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 600.618.864
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 600.618.864
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 600.618.864
 • 3.2.1 Yurtiçi Banka ve Kuruluşlardan 1.881.728.995
 • 5. Verilen Avanslar 1.881.728.995
 • İhtiyari Yedek Akçeler 1.881.728.995
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 634.570
 • F. Diğer Duran Varlıklar 634.570
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 634.570
 • A K T İ F T O P L A M I 277.652
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 277.652
 • Yeniden Değerleme Fonu 277.652
 • 4.1 Bonolar 363.308
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 363.308
 • Maliyet Artış Fonu 363.308
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler -6.390
 • A. Finansal Borçlar -6.390
 • Özel Fonlar -6.390
 • B. Ticari Borçlar 122.716.711
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 122.716.711
 • P A S İ F T O P L A M I 122.716.711
 • 1. Satıcılar 122.716.711
 • TEKNİK GELİRLER 122.716.711
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 122.716.711
 • 1. Ortaklara Borçlar 23.573
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 23.573
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 23.573
 • 12.3 Vergi Karşılığı 23.573
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 23.573
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 23.573
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 27.724.735
 • 8. Borç Reeskontu (-) 27.724.735
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 27.724.735
 • D. Alınan Sipariş Avansları 1.170.713.699
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 1.170.713.699
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 1.170.713.699
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 483.969.502
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 483.969.502
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 483.969.502
 • 1. Vergi Karşılıkları 2.353.418
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 2.353.418
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 2.353.418
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 661.136.119
 • Diğer Gelirler 661.136.119
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 661.136.119
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 23.254.660
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 23.254.660
 • Ödenen Komisyonlar (-) 23.254.660
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 13.426.684
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 13.426.684
 • Ödenen Tazminatlar (-) 13.426.684
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 11.654.781
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 11.654.781
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 11.654.781
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 1.771.903
 • B. Ticari Borçlar 1.771.903
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 1.771.903
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 3.741.117
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 3.741.117
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 3.741.117
 • 1. Ortaklara Borçlar 58.121.063
 • 15.4 Kâr veya Zarar 58.121.063
 • Diğer Giderler (-) 58.121.063
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.397.102.152
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.397.102.152
 • GENEL GİDERLER (-) 1.397.102.152
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 2.880.246
 • Amortisman Giderleri (-) 2.880.246
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.880.246
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 25.292.676
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 25.292.676
 • Karşılıklar (-) 25.292.676
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 25.292.676
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 25.292.676
 • Kambiyo Karları 25.292.676
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 10.613.982
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 10.613.982
 • Diğer Gelirler 10.613.982
 • 1. Yasal Yedekler 38.786.904
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 38.786.904
 • Satış Zararları (-) 38.786.904
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 270.000.000
 • 2. Statü Yedekleri 270.000.000
 • Kambiyo Zararları (-) 270.000.000
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 270.000.000
 • 3. Özel Yedekler 270.000.000
 • Karşılıklar (-) 270.000.000
 • F. Net Dönem Karı 79.059.074
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 79.059.074
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 79.059.074
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 654.992
 • G. Dönem Zararı (-) 654.992
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 654.992
 • 2. ........... Yılı Zararı 78.404.082
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 78.404.082
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 453.085.005
 • P A S İ F T O P L A M I 453.085.005
 • 2.1.6 Döviz Tevdiat Hesaplarına 4.949.441
 • A. Brüt Satışlar 4.949.441
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 305.346.545
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 305.346.545
 • 1. Satıştan İadeler (-) 142.789.019
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara 142.789.019
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -349.339.869
 • 3. Diğer İndirimler (-) -349.339.869
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -6.964.271
 • C. Net Satışlar -6.964.271
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) 445.839.939
 • D. Satışların Maliyeti (-) 445.839.939
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.881.728.995
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.881.728.995
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 445.628.231
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 445.628.231
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 395.451.204
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 395.451.204
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) 502.370.006
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden 502.370.006
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -106.343.666
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -106.343.666
 • 4.1.3 Diğer -575.136
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -575.136
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 31.042.124
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 31.042.124
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 279.549
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen 279.549
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -432.834.433
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -432.834.433
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -322.165.476
 • 4.2.3 Diğer -322.165.476
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -265.880.592
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -265.880.592
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -56.284.884
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -56.284.884
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -2.374.921
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -2.374.921
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -108.294.036
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -108.294.036
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 12.793.798
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 12.793.798
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 4,50
  3. 20,00
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,78
  3. 20,00
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 6,04
  3. 19,84
  1. EGCYO EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O
  2. 0,88
  3. 18,92
  1. KAPLM KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S.
  2. 3,84
  3. 12,61

Azalan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,36
  3. -8,72
  1. GSDDE GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS
  2. 1,61
  3. -8,52
  1. VAKFN VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS
  2. 2,32
  3. -7,94
  1. RYSAS REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK
  2. 1,30
  3. -7,14
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,05
  3. -6,75

TL

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,53
  3. -2,69
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,68
  3. -1,83
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,88
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,98
  3. -3,85
  1. ASELS ASELSAN
  2. 30,94
  3. 3,97
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,48
  3. -3,93
  1. KOZAL KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S.
  2. 33,80
  3. 1,68

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.