GSD Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,63
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :5.857.666
 • Hacim Adet :9.446.722
* SG: 17.02.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GSD Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GSDHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.004.347.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.004.347.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.004.347.000
 • 1.1 Kasa 127.711.000
 • A. Hazır Değerler 127.711.000
 • Kasa 127.711.000
 • B. Menkul Kıymetler 404.311.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 404.311.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 404.311.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 624.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 624.000
 • Sigortalılar 624.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.608.000
 • Acenteler 3.608.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.608.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 396.320.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 396.320.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 396.320.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 8.570.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 8.570.000
 • İkrazlar 8.570.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.707.000
 • E. Stoklar 1.707.000
 • İŞTİRAKLER 1.707.000
 • 6. Diğer Stoklar 1.995.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 1.995.000
 • Menkuller 1.995.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 944.846.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 944.846.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 944.846.000
 • 8.1.3 Diğer 59.501.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 59.501.000
 • Gayrimenkuller 59.501.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 299.086.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 299.086.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 299.086.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 4.721.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.721.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 4.721.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 2.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 2.000
 • AKTİF TOPLAMI 292.260.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 292.260.000
 • Reasürörler Payı (-) 292.260.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 163.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 163.000
 • Ödenmiş Sermaye 163.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.275.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.275.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.275.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.303.433.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.303.433.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.303.433.000
 • 4.1 Bonolar 341.191.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 341.191.000
 • Maliyet Artış Fonu 341.191.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 79.704.000
 • A. Finansal Borçlar 79.704.000
 • Özel Fonlar 79.704.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 248.000
 • Net Dönem Karı 248.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 248.000
 • B. Ticari Borçlar 812.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 812.000
 • P A S İ F T O P L A M I 812.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 9.575.000
 • 2. Borç Senetleri 9.575.000
 • Alınan Primler 9.575.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 245.449.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 245.449.000
 • Alınan Komisyonlar 245.449.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.354.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.354.000
 • XII. KARŞILIKLAR 3.354.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.363.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.363.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.363.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 673.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 673.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 673.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 341.191.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 341.191.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 341.191.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 181.128.000
 • Diğer Gelirler 181.128.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 181.128.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 177.630.000
 • A. Finansal Borçlar 177.630.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 177.630.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.720.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.720.000
 • GENEL GİDERLER (-) 2.720.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 778.000
 • PASİF TOPLAMI 778.000
 • Personel Giderleri (-) 778.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 781.114.000
 • Faiz Gelirleri 781.114.000
 • III. ÖZ SERMAYE 781.114.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 758.313.000
 • A. Sermaye 758.313.000
 • Kar Payı Gelirleri 758.313.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 250.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 250.000.000
 • Satış Karları 250.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 85.986.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 85.986.000
 • MALİ GİDERLER (-) 85.986.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -83.777.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -83.777.000
 • Diğer Giderler (-) -83.777.000
 • F. Net Dönem Karı 33.826.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 33.826.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 33.826.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 273.670.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 273.670.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 22.801.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 22.801.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.303.433.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.303.433.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 21.303.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 21.303.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -27.330.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -27.330.000
 • 2. Satış İskontoları (-) -6.027.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -6.027.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 96.977.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 96.977.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 35.644.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 35.644.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -27.408.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -27.408.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -27.408.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -27.408.000
 • 4.1.3 Diğer 8.236.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.236.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 21.118.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 21.118.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.039.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.039.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 15.079.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 15.079.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 14.670.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 14.670.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -2.961.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 17.631.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 14,85
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,87
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 2,64
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 11,49
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.