GSD Holding A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 0,70
 • Değişim :-1,41 %
 • Hacim TL :2.118.644
 • Hacim Adet :3.014.175
* SG: 21.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • GSD Holding A.Ş.
 • XHOLD,XSIST,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : GSDHO | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.093.858.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.093.858.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.093.858.000
 • 1.1 Kasa 108.602.000
 • A. Hazır Değerler 108.602.000
 • Kasa 108.602.000
 • B. Menkul Kıymetler 497.509.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 497.509.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 497.509.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 62.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 62.000
 • Sigortalılar 62.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.991.000
 • Acenteler 3.991.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.991.000
 • 3.2 Diğer Mali Kuruluşlar 414.191.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 414.191.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 414.191.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 7.030.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 7.030.000
 • İkrazlar 7.030.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 817.000
 • E. Stoklar 817.000
 • İŞTİRAKLER 817.000
 • 6. Diğer Stoklar 2.595.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.595.000
 • Menkuller 2.595.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.034.797.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.034.797.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.034.797.000
 • 8.1.3 Diğer 59.061.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 59.061.000
 • Gayrimenkuller 59.061.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 362.068.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 362.068.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 362.068.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 182.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 182.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 182.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 4.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 4.000
 • AKTİF TOPLAMI 359.489.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 359.489.000
 • Reasürörler Payı (-) 359.489.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 279.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 279.000
 • Ödenmiş Sermaye 279.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 1.448.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 1.448.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 1.448.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 3.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 3.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 3.000
 • A K T İ F T O P L A M I 1.455.926.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.455.926.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.455.926.000
 • 4.1 Bonolar 362.256.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 362.256.000
 • Maliyet Artış Fonu 362.256.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 90.305.000
 • A. Finansal Borçlar 90.305.000
 • Özel Fonlar 90.305.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 994.000
 • Net Dönem Karı 994.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 994.000
 • B. Ticari Borçlar 507.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 507.000
 • P A S İ F T O P L A M I 507.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 8.447.000
 • 2. Borç Senetleri 8.447.000
 • Alınan Primler 8.447.000
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) 254.013.000
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 254.013.000
 • Alınan Komisyonlar 254.013.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.482.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.482.000
 • XII. KARŞILIKLAR 5.482.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.467.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.467.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.467.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 1.028.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 1.028.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 1.028.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 362.256.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 362.256.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 362.256.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 180.048.000
 • Diğer Gelirler 180.048.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 180.048.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 168.733.000
 • A. Finansal Borçlar 168.733.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 168.733.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.659.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.659.000
 • GENEL GİDERLER (-) 2.659.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 8.656.000
 • PASİF TOPLAMI 8.656.000
 • Personel Giderleri (-) 8.656.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 913.622.000
 • Faiz Gelirleri 913.622.000
 • III. ÖZ SERMAYE 913.622.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 892.930.000
 • A. Sermaye 892.930.000
 • Kar Payı Gelirleri 892.930.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 450.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 450.000.000
 • Satış Karları 450.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 85.986.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 85.986.000
 • MALİ GİDERLER (-) 85.986.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -151.442.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -151.442.000
 • Diğer Giderler (-) -151.442.000
 • F. Net Dönem Karı 63.623.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 63.623.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 63.623.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 113.989.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 113.989.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 20.692.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 20.692.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.455.926.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.455.926.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 13.471.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 13.471.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -12.590.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -12.590.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 881.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 881.000
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara 51.311.000
 • 3. Diğer İndirimler (-) 51.311.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 27.275.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 27.275.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -7.801.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -7.801.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.801.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.801.000
 • 4.1.3 Diğer 19.474.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 19.474.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 34.668.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 34.668.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -5.539.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -5.539.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 29.129.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 29.129.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.129.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.129.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -778.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 29.907.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. METAL METAL GAYRIMENKUL
  2. 0,95
  3. 18,75
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,16
  3. 18,37
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,52
  3. 18,18
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,80
  3. 13,92
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,18
  3. 12,50

Azalan

  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,18
  3. -9,92
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,52
  3. -8,77
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,58
  3. -7,94
  1. AGYO ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,37
  3. -6,65
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,27
  3. -6,62

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,66
  3. -2,94
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,21
  3. 0,31
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,39
  3. 3,29

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 1,14
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,40
  3. 1,12
  1. SAHOL HACI OMER SABANCI HOLDING
  2. 10,84
  3. -5,24
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. 5,21
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,46
  3. 0,10

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.