Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 1,85
 • Değişim :-4,15 %
 • Hacim TL :5.729.104
 • Hacim Adet :3.065.819
* SG: 22.08.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.
 • XMESY,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : GEREL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 129.708.372
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 129.708.372
 • NAKİT DEĞERLER 129.708.372
 • 1.1 Kasa 9.120.574
 • A. Hazır Değerler 9.120.574
 • Kasa 9.120.574
 • B. Menkul Kıymetler 1.929.425
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 1.929.425
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 1.929.425
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 66.154.821
 • Acenteler 66.154.821
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 66.154.821
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.446.236
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.446.236
 • İkrazlar 2.446.236
 • 6.1 Kısa Vadeli 39.536.839
 • E. Stoklar 39.536.839
 • İŞTİRAKLER 39.536.839
 • 6. Diğer Stoklar 10.203.184
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.203.184
 • Menkuller 10.203.184
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 129.708.372
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 129.708.372
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 129.708.372
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 65.133.026
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 65.133.026
 • II. DURAN VARLIKLAR 65.133.026
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 46.306
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 46.306
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 46.306
 • AKTİF TOPLAMI 59.253.102
 • D. Maddi Duran Varlıklar 59.253.102
 • Reasürörler Payı (-) 59.253.102
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 345.307
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 345.307
 • Ödenmiş Sermaye 345.307
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.355.691
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.355.691
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.355.691
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 124.339
 • F. Diğer Duran Varlıklar 124.339
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 124.339
 • A K T İ F T O P L A M I 194.841.398
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 194.841.398
 • Yeniden Değerleme Fonu 194.841.398
 • 4.1 Bonolar 69.178.503
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 69.178.503
 • Maliyet Artış Fonu 69.178.503
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 40.632.680
 • A. Finansal Borçlar 40.632.680
 • Özel Fonlar 40.632.680
 • B. Ticari Borçlar 19.202.049
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 19.202.049
 • P A S İ F T O P L A M I 19.202.049
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 327.951
 • 2. Borç Senetleri 327.951
 • Alınan Primler 327.951
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 289.729
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 289.729
 • XII. KARŞILIKLAR 289.729
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 219.636
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 219.636
 • Diğer Teknik Karşılıklar 219.636
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 4.340.484
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 4.340.484
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 4.340.484
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 69.178.503
 • 8. Borç Reeskontu (-) 69.178.503
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 69.178.503
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 23.816.676
 • Diğer Gelirler 23.816.676
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 23.816.676
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 23.082.567
 • A. Finansal Borçlar 23.082.567
 • TEKNİK GİDERLER (-) 23.082.567
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 734.109
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 734.109
 • GENEL GİDERLER (-) 734.109
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 101.846.219
 • Faiz Gelirleri 101.846.219
 • III. ÖZ SERMAYE 101.846.219
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 105.161.446
 • A. Sermaye 105.161.446
 • Kar Payı Gelirleri 105.161.446
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 50.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 50.000.000
 • Satış Karları 50.000.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 1.865.909
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 1.865.909
 • MALİ GİDERLER (-) 1.865.909
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 8.321.226
 • 5. Maliyet Artış Fonu 8.321.226
 • Diğer Giderler (-) 8.321.226
 • F. Net Dönem Karı -10.060.782
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -10.060.782
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -10.060.782
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.550.623
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.550.623
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.315.227
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.315.227
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 194.841.398
 • P A S İ F T O P L A M I 194.841.398
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 49.166.628
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 49.166.628
 • 1. Satıştan İadeler (-) -41.078.091
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -41.078.091
 • 2. Satış İskontoları (-) 8.088.537
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 8.088.537
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.088.537
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.088.537
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -5.432.208
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -5.432.208
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.933.099
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.933.099
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -7.365.307
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -7.365.307
 • 4.1.3 Diğer 723.230
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 723.230
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.752.065
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.752.065
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.276.584
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.276.584
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 475.481
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 475.481
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 475.481
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 475.481
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 59.458
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 416.023
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 2,97
  3. 19,76
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,70
  3. 18,37
  1. ANELE ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S.
  2. 2,92
  3. 15,42
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,91
  3. 15,26
  1. DMISH MISH DEKORASYON
  2. 0,26
  3. 13,04

Azalan

  1. CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI
  2. 7,00
  3. -13,58
  1. EGPRO EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S.
  2. 9,59
  3. -12,98
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,56
  3. -11,11
  1. PIMAS PIMAS AS
  2. 4,20
  3. -10,06
  1. ULUUN ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S.
  2. 3,63
  3. -8,10

TL

  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,91
  3. 15,26
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,56
  3. 1,81
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,61
  3. -1,83
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,70
  3. 18,37
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 1,01
  3. 1,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,56
  3. 1,81
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 6,70
  3. 18,37
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,91
  3. 15,26
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,72
  3. -0,74
  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 3,61
  3. 0,28

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.