Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,80
 • Değişim :-0,52 %
 • Hacim TL :1.091.695
 • Hacim Adet :286.156
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 7.451.000
 • A. Hazır Değerler 7.451.000
 • Kasa 7.451.000
 • 1.4 Diğer 7.451.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 7.451.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 7.451.000
 • B. Menkul Kıymetler 9.021.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 9.021.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.021.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.578.199.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.578.199.000
 • Sigortalılar 2.578.199.000
 • 2.1.3 Diğer 833.081.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 833.081.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 833.081.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 77.784.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 77.784.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 77.784.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 84.793.000
 • Acenteler 84.793.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 84.793.000
 • 1. Alıcılar -29.552.000
 • Acenteler -29.552.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -29.552.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.745.118.000
 • 3.1 Bankalar 1.745.118.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.745.118.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.113.431.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.113.431.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.113.431.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 631.687.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 631.687.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 631.687.000
 • 3. Ara Mamüller 1.551.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 1.551.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 1.551.000
 • 4. Mamüller 73.103.000
 • SABİT DEĞERLER 73.103.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 73.103.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -57.593.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -57.593.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -57.593.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.298.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.298.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 2.298.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 537.000
 • Borç Reeskontu (-) 537.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 537.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 537.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 537.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 537.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 20.303.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 20.303.000
 • Diğer Borçlar 20.303.000
 • 15.1 Kredilerin 6.185.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 6.185.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 6.185.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.647.732.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.647.732.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.647.732.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 14.176.000
 • 15.3 Diğer 14.176.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 14.176.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.806.432.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.806.432.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.806.432.000
 • 16.1 Defter Değeri 5.949.000
 • 3. İştirakler 5.949.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.949.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 610.012.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 610.012.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 610.012.000
 • AKTİF TOPLAMI 610.012.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 610.012.000
 • Reasürörler Payı (-) 610.012.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 10.883.000
 • 3. Binalar 10.883.000
 • Reasürörler Payı (-) 10.883.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.213.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.213.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.213.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.559.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.559.000
 • Nominal Sermaye 5.559.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.804.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.804.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.804.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 755.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 755.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 755.000
 • 1. Banka Kredileri 192.508.000
 • 4.3 Tahviller 192.508.000
 • Zarar (-) 192.508.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 795.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 795.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 86.759.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 86.759.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 86.759.000
 • 11.4 Diğer 6.896.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.896.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.896.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 79.863.000
 • 4. Ödenecek Giderler 79.863.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 79.863.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 26.771.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 26.771.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 26.771.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 19.716.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 19.716.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 19.716.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 7.055.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 7.055.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 7.055.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.647.732.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.647.732.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.647.732.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 63.754.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 63.754.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 63.754.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 63.754.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 63.754.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 63.754.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 5.777.000
 • Diğer Gelirler 5.777.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.777.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 22.004.000
 • A. Finansal Borçlar 22.004.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 22.004.000
 • 1. Banka Kredileri 35.766.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 35.766.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 35.766.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 5.984.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 5.984.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 5.984.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 4.632.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 4.632.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 4.632.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 1.352.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 1.352.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 1.352.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -10.561.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -10.561.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -10.561.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -5.739.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -5.739.000
 • GENEL GİDERLER (-) -5.739.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -298.000
 • PASİF TOPLAMI -298.000
 • Personel Giderleri (-) -298.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -4.521.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -4.521.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -4.521.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -3.000
 • Amortisman Giderleri (-) -3.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -3.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 161.948.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 161.948.000
 • Karşılıklar (-) 161.948.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.000
 • Diğer Giderler (-) 1.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 37.618.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 37.618.000
 • Diğer Gelirler 37.618.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 37.618.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 37.618.000
 • MALİ GİDERLER (-) 37.618.000
 • 1. Yasal Yedekler 123.683.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 123.683.000
 • Satış Zararları (-) 123.683.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 646.000
 • 2. Statü Yedekleri 646.000
 • Kambiyo Zararları (-) 646.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -2.074.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -2.074.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -149.251.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -149.251.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -8.343.000
 • C. Net Satışlar -8.343.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -140.817.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -140.817.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -91.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -91.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 8.887.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 8.887.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 8.887.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 8.887.000
 • 4.1.3 Diğer -1.832.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -1.832.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -1.832.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -1.832.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 7.055.000
 • 4.2.3 Diğer 7.055.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 7.055.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 7.055.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.