Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,18
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :879.027
 • Hacim Adet :273.514
* SG: 15.12.2017 - 07:00 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.000
 • 1.1 Kasa 1.418.000
 • A. Hazır Değerler 1.418.000
 • Kasa 1.418.000
 • 1.4 Diğer 1.418.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 1.418.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 1.418.000
 • B. Menkul Kıymetler 14.968.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 14.968.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 14.968.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.547.834.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.547.834.000
 • Sigortalılar 2.547.834.000
 • 2.1.3 Diğer 950.698.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 950.698.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 950.698.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 866.243.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 866.243.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 866.243.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 113.343.000
 • Acenteler 113.343.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 113.343.000
 • 1. Alıcılar -28.888.000
 • Acenteler -28.888.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -28.888.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.597.136.000
 • 3.1 Bankalar 1.597.136.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.597.136.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.040.318.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.040.318.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.040.318.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 556.818.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 556.818.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 556.818.000
 • 3. Ara Mamüller 26.577.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 26.577.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 26.577.000
 • 4. Mamüller 93.513.000
 • SABİT DEĞERLER 93.513.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 93.513.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -66.936.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -66.936.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -66.936.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 1.916.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.916.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 1.916.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.609.000
 • Borç Reeskontu (-) 5.609.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 5.609.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.609.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.609.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.609.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 18.109.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 18.109.000
 • Diğer Borçlar 18.109.000
 • 15.1 Kredilerin 5.259.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.259.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 5.259.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.624.677.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.624.677.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.624.677.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.208.000
 • 15.3 Diğer 5.208.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.208.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.031.994.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.031.994.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.031.994.000
 • 16.1 Defter Değeri 9.374.000
 • 3. İştirakler 9.374.000
 • Reasürörler Payı (-) 9.374.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 354.913.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 354.913.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 354.913.000
 • AKTİF TOPLAMI 354.913.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 354.913.000
 • Reasürörler Payı (-) 354.913.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 5.497.000
 • 3. Binalar 5.497.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.497.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 119.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 119.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 119.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.343.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.343.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.343.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.503.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.503.000
 • Nominal Sermaye 6.503.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.410.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.410.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.410.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 1.093.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 1.093.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 1.093.000
 • 1. Banka Kredileri 206.770.000
 • 4.3 Tahviller 206.770.000
 • Zarar (-) 206.770.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 79.500.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 79.500.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 79.500.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 106.475.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 106.475.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 106.475.000
 • 11.4 Diğer 7.496.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 7.496.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.496.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 98.979.000
 • 4. Ödenecek Giderler 98.979.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 98.979.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 21.317.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 21.317.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 21.317.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 21.317.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 21.317.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 21.317.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.624.677.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.624.677.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.624.677.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 205.212.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 205.212.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 205.212.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 205.212.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 205.212.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 205.212.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 187.475.000
 • Diğer Gelirler 187.475.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 187.475.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 78.318.000
 • A. Finansal Borçlar 78.318.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 78.318.000
 • 1. Banka Kredileri 109.157.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 109.157.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 109.157.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 17.737.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 17.737.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 17.737.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 12.998.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 12.998.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 12.998.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 4.739.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 4.739.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 4.739.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -31.056.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -31.056.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -31.056.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -18.459.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -18.459.000
 • GENEL GİDERLER (-) -18.459.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -594.000
 • PASİF TOPLAMI -594.000
 • Personel Giderleri (-) -594.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -11.999.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -11.999.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -11.999.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -4.000
 • Amortisman Giderleri (-) -4.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -4.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 317.268.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 317.268.000
 • Karşılıklar (-) 317.268.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.513.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.513.000
 • Diğer Giderler (-) 1.513.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 78.745.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 78.745.000
 • Diğer Gelirler 78.745.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 78.745.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 78.745.000
 • MALİ GİDERLER (-) 78.745.000
 • 1. Yasal Yedekler 235.509.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 235.509.000
 • Satış Zararları (-) 235.509.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.501.000
 • 2. Statü Yedekleri 1.501.000
 • Kambiyo Zararları (-) 1.501.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -11.994.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -11.994.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -271.280.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -271.280.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -6.264.000
 • C. Net Satışlar -6.264.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -264.680.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -264.680.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -336.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -336.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 27.310.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 27.310.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 27.310.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 27.310.000
 • 4.1.3 Diğer -5.993.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -5.993.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -1.967.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -1.967.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -4.026.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -4.026.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 21.317.000
 • 4.2.3 Diğer 21.317.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 21.317.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 21.317.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 10,50
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,29
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 12,75
  3. 0,00

Azalan

  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. AKCNS AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS
  2. 10,50
  3. 0,00
  1. AKENR AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS
  2. 0,86
  3. 0,00
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,29
  3. 0,00
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 12,75
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. ALBRK ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI
  2. 1,31
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 0,00
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,98
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,26
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,78
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 33,02
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,77
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,03
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.