Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,95
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.229.040
 • Hacim Adet :307.906
* SG: 16.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.000
 • 1.1 Kasa 17.884.000
 • A. Hazır Değerler 17.884.000
 • Kasa 17.884.000
 • 1.4 Diğer 17.884.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 17.884.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 17.884.000
 • B. Menkul Kıymetler 5.006.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 5.006.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.006.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.687.576.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.687.576.000
 • Sigortalılar 2.687.576.000
 • 2.1.3 Diğer 972.741.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 972.741.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 972.741.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 911.441.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 911.441.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 911.441.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 90.999.000
 • Acenteler 90.999.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 90.999.000
 • 1. Alıcılar -29.699.000
 • Acenteler -29.699.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -29.699.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.714.835.000
 • 3.1 Bankalar 1.714.835.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.714.835.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.104.333.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.104.333.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.104.333.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 610.502.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 610.502.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 610.502.000
 • 3. Ara Mamüller 30.823.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 30.823.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 30.823.000
 • 4. Mamüller 93.833.000
 • SABİT DEĞERLER 93.833.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 93.833.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -63.010.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -63.010.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -63.010.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.118.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.118.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 2.118.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.500.000
 • Borç Reeskontu (-) 5.500.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 5.500.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.500.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.500.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.500.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 18.320.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 18.320.000
 • Diğer Borçlar 18.320.000
 • 15.1 Kredilerin 5.407.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.407.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 5.407.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.776.376.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.776.376.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.776.376.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 277.000
 • 15.3 Diğer 277.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 277.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.095.380.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.095.380.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.095.380.000
 • 16.1 Defter Değeri 6.178.000
 • 3. İştirakler 6.178.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.178.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 462.011.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 462.011.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 462.011.000
 • AKTİF TOPLAMI 462.011.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 462.011.000
 • Reasürörler Payı (-) 462.011.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 4.630.000
 • 3. Binalar 4.630.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.630.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 22.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 22.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 22.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.118.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.118.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.118.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.938.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.938.000
 • Nominal Sermaye 5.938.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5.041.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 5.041.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 5.041.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 897.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 897.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 897.000
 • 1. Banka Kredileri 199.822.000
 • 4.3 Tahviller 199.822.000
 • Zarar (-) 199.822.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 79.500.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 79.500.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 79.500.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 106.475.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 106.475.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 106.475.000
 • 11.4 Diğer 7.496.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 7.496.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.496.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 98.979.000
 • 4. Ödenecek Giderler 98.979.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 98.979.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 14.369.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 14.369.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 14.369.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 14.369.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 14.369.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 14.369.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.776.376.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.776.376.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.776.376.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 131.463.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 131.463.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 131.463.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 131.463.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 131.463.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 131.463.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 119.438.000
 • Diğer Gelirler 119.438.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 119.438.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 48.059.000
 • A. Finansal Borçlar 48.059.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 48.059.000
 • 1. Banka Kredileri 71.379.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 71.379.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 71.379.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 12.025.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 12.025.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 12.025.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 9.111.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 9.111.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 9.111.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 2.914.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 2.914.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 2.914.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -21.189.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -21.189.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -21.189.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -12.384.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -12.384.000
 • GENEL GİDERLER (-) -12.384.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -417.000
 • PASİF TOPLAMI -417.000
 • Personel Giderleri (-) -417.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -8.385.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -8.385.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -8.385.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -3.000
 • Amortisman Giderleri (-) -3.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -3.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 261.377.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 261.377.000
 • Karşılıklar (-) 261.377.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.464.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.464.000
 • Diğer Giderler (-) 1.464.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 80.064.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 80.064.000
 • Diğer Gelirler 80.064.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 80.064.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 80.064.000
 • MALİ GİDERLER (-) 80.064.000
 • 1. Yasal Yedekler 178.627.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 178.627.000
 • Satış Zararları (-) 178.627.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.222.000
 • 2. Statü Yedekleri 1.222.000
 • Kambiyo Zararları (-) 1.222.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -7.817.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -7.817.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -228.027.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -228.027.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -1.287.000
 • C. Net Satışlar -1.287.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -226.557.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -226.557.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -183.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -183.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 17.925.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 17.925.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 17.925.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 17.925.000
 • 4.1.3 Diğer -3.556.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -3.556.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -3.556.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -3.556.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 14.369.000
 • 4.2.3 Diğer 14.369.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 14.369.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 14.369.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,46
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,55
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 28,30
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,63
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.