Garanti Faktoring A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,20
 • Değişim :-3,51 %
 • Hacim TL :2.004.629
 • Hacim Adet :899.726
* SG: 20.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Garanti Faktoring A.Ş.
 • XFINK,XKURY,XTUMY,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARFA | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 394.000
 • A. Hazır Değerler 394.000
 • Kasa 394.000
 • 1.4 Diğer 394.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 394.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 394.000
 • B. Menkul Kıymetler 9.603.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 9.603.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 9.603.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 2.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 2.000
 • Sigortalılar 2.000
 • 2.1.2 Hazine Bonosu 2.834.789.000
 • 3. Kamu Kes. Tahvil, Sen.Bono. 2.834.789.000
 • Sigortalılar 2.834.789.000
 • 2.1.3 Diğer 884.775.000
 • 4. Diğer Menkul Kıymetler 884.775.000
 • Sigortalılardan Prim Alacak Karşılığı (-) 884.775.000
 • 2.2 Hisse Senetleri 83.886.000
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 83.886.000
 • Reeskont Karşılığı (-) 83.886.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 76.108.000
 • Acenteler 76.108.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 76.108.000
 • 1. Alıcılar -30.193.000
 • Acenteler -30.193.000
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. -30.193.000
 • 2. Alacak Senetleri 1.950.014.000
 • 3.1 Bankalar 1.950.014.000
 • Acentelerden Prim Alacak Karşılığı (-) 1.950.014.000
 • 3. Verilen Depozito ve Teminat. 1.481.990.000
 • 3.1.1 Yurtiçi Bankalar 1.481.990.000
 • Acente Alacak Reeskontu (-) 1.481.990.000
 • 3.1.2 Yurtdışı Bankalar 468.024.000
 • 4. Diğer Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 468.024.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Pr. Borç. Acen. 468.024.000
 • 3. Ara Mamüller 16.435.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 16.435.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 16.435.000
 • 4. Mamüller 72.388.000
 • SABİT DEĞERLER 72.388.000
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 72.388.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -55.953.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -55.953.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -55.953.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.309.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.309.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 2.309.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.219.000
 • Borç Reeskontu (-) 5.219.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 5.219.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 5.219.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 5.219.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 5.219.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 22.135.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 22.135.000
 • Diğer Borçlar 22.135.000
 • 15.1 Kredilerin 5.256.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.256.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 5.256.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.899.452.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.899.452.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.899.452.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 31.051.000
 • 15.3 Diğer 31.051.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 31.051.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.149.447.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.149.447.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.149.447.000
 • 16.1 Defter Değeri 8.765.000
 • 3. İştirakler 8.765.000
 • Reasürörler Payı (-) 8.765.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 503.619.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 503.619.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 503.619.000
 • AKTİF TOPLAMI 503.619.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 503.619.000
 • Reasürörler Payı (-) 503.619.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 6.288.000
 • 3. Binalar 6.288.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.288.000
 • 1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatı 130.000
 • 4. Makine, Tesis ve Cihazlar 130.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 130.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.576.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.576.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.576.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.176.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.176.000
 • Nominal Sermaye 5.176.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.188.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.188.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.188.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 988.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 988.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 988.000
 • 1. Banka Kredileri 185.453.000
 • 4.3 Tahviller 185.453.000
 • Zarar (-) 185.453.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 795.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 795.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 795.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 86.759.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 86.759.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 86.759.000
 • 11.4 Diğer 6.896.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 6.896.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.896.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 79.863.000
 • 4. Ödenecek Giderler 79.863.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 79.863.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 19.716.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 19.716.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 19.716.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 19.716.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 19.716.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 19.716.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 2.899.452.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 2.899.452.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 2.899.452.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 244.268.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 244.268.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 244.268.000
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 244.268.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 244.268.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 244.268.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 222.624.000
 • Diğer Gelirler 222.624.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 222.624.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 77.864.000
 • A. Finansal Borçlar 77.864.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 77.864.000
 • 1. Banka Kredileri 14.476.000
 • 15.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 14.476.000
 • Reasürörlere Verilen Primler (-) 14.476.000
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 21.644.000
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 21.644.000
 • Ödenen Komisyonlar (-) 21.644.000
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 16.845.000
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 16.845.000
 • Ödenen Tazminatlar (-) 16.845.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 4.799.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 4.799.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 4.799.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -78.945.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -78.945.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -78.945.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -23.752.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -23.752.000
 • GENEL GİDERLER (-) -23.752.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -540.000
 • PASİF TOPLAMI -540.000
 • Personel Giderleri (-) -540.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -17.923.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -17.923.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -17.923.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -3.673.000
 • Amortisman Giderleri (-) -3.673.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -3.673.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 387.949.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 387.949.000
 • Karşılıklar (-) 387.949.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2.331.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.331.000
 • Diğer Giderler (-) 2.331.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 52.564.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 52.564.000
 • Diğer Gelirler 52.564.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 52.564.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 52.564.000
 • MALİ GİDERLER (-) 52.564.000
 • 1. Yasal Yedekler 294.795.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 294.795.000
 • Satış Zararları (-) 294.795.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 38.259.000
 • 2. Statü Yedekleri 38.259.000
 • Kambiyo Zararları (-) 38.259.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -30.106.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -30.106.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -288.337.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -288.337.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -32.509.000
 • C. Net Satışlar -32.509.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -255.565.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -255.565.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -263.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -263.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 23.808.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 23.808.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 23.808.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 23.808.000
 • 4.1.3 Diğer -4.092.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -4.092.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -11.856.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -11.856.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 7.764.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 7.764.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 19.716.000
 • 4.2.3 Diğer 19.716.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 19.716.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 19.716.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 19.716.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLD A.S.
  2. 2,29
  3. 19,90
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,93
  3. 19,23
  1. MAKTK MAKINA TAKIM A.S.
  2. 2,22
  3. 13,27
  1. SONME SONMEZ FILAMENT
  2. 3,86
  3. 12,87
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57

Azalan

  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,36
  3. -10,00
  1. SANKO SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS
  2. 3,85
  3. -9,41
  1. AKSA AKSA AKRILIK A.S.
  2. 10,58
  3. -7,92
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 12,20
  3. -6,44
  1. IZFAS IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS
  2. 2,13
  3. -5,33

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,92
  3. -0,76
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,93
  3. -1,11
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,32
  3. -1,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,72
  3. 0,18
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 5,88
  3. 11,57
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,25
  3. -1,26

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.