T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,03
 • Değişim :1,46 %
 • Hacim TL :663.911.023
 • Hacim Adet :74.236.832
* SG: 17.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 23.785.134
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 23.951.474
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 23.785.134
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 23.951.474
 • NAKİT DEĞERLER 23.785.134
 • NAKİT DEĞERLER 23.951.474
 • B. Menkul Kıymetler 3.506.428
 • B. Menkul Kıymetler 3.805.541
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.506.428
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.805.541
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.506.428
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.805.541
 • 1. Hisse Senetleri 71.437
 • 1. Hisse Senetleri 102.649
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 71.437
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 102.649
 • ALACAKLAR 71.437
 • ALACAKLAR 102.649
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 288
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 22.869
 • Acenteler 288
 • Acenteler 22.869
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 288
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 22.869
 • 1. Alıcılar 12.318.926
 • 1. Alıcılar 16.881.044
 • Acenteler 12.318.926
 • Acenteler 16.881.044
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 12.318.926
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 16.881.044
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 351.691
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 373.871
 • IV. PARA PİYASALARI 351.691
 • IV. PARA PİYASALARI 373.871
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 351.691
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 373.871
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 351.691
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 351.691
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 351.691
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.218
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.218
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.218
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 19.912.569
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 23.983.448
 • Diğer Alacaklar 19.912.569
 • Diğer Alacaklar 23.983.448
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 19.912.569
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 23.983.448
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 18.011.130
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 18.392.013
 • 5.1 Hisse Senetleri 18.011.130
 • 5.1 Hisse Senetleri 18.392.013
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 18.011.130
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 18.392.013
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.706.532
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 5.372.622
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.706.532
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 5.372.622
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.706.532
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 5.372.622
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 186.048.228
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 201.409.096
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 186.048.228
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 201.409.096
 • VI. KREDİLER 186.048.228
 • VI. KREDİLER 201.409.096
 • 6.1 Kısa Vadeli 185.042.945
 • 6.1 Kısa Vadeli 200.075.724
 • E. Stoklar 185.042.945
 • E. Stoklar 200.075.724
 • İŞTİRAKLER 185.042.945
 • İŞTİRAKLER 200.075.724
 • 2. Yarı Mamüller 5.272.774
 • 2. Yarı Mamüller 6.124.461
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.272.774
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.124.461
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.272.774
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.124.461
 • 3. Ara Mamüller -4.791.089
 • 3. Ara Mamüller -4.267.491
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.791.089
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.267.491
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.791.089
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.267.491
 • 4. Mamüller 2.851.223
 • SABİT DEĞERLER 2.851.223
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.851.223
 • 5. Emtia 23.109.696
 • 5. Emtia 23.640.184
 • Menkuller 23.109.696
 • Menkuller 23.640.184
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.109.696
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.640.184
 • 6. Diğer Stoklar 19.108.804
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.108.804
 • Menkuller 19.108.804
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.000.892
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.531.380
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.000.892
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.531.380
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.000.892
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.531.380
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 36.698
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.261
 • Devam Eden Yatırımlar 36.698
 • Devam Eden Yatırımlar 37.261
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 36.698
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.261
 • 1. Alıcılar 33.032
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.032
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.032
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.932
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.932
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.932
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 115.858
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.173.864
 • BORÇLAR 115.858
 • BORÇLAR 5.173.864
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 115.858
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.173.864
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.069.628
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.069.628
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.069.628
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.236
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 115.858
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.236
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 115.858
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.236
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 115.858
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.794.260
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.794.260
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.794.260
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.499.607
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.499.607
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.499.607
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -705.347
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -705.347
 • Diğer Borçlar -705.347
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.388.748
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.680.621
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.388.748
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.680.621
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.388.748
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.680.621
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 239.013
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 327.653
 • Hayat Matematik Karşılığı 239.013
 • Hayat Matematik Karşılığı 327.653
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 239.013
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 327.653
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 239.013
 • 17.2 Diğer 321.265
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 239.013
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 321.265
 • Reasürörler Payı (-) 239.013
 • Reasürörler Payı (-) 321.265
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.725.080
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.776.898
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.725.080
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.776.898
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.725.080
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.776.898
 • AKTİF TOPLAMI 284.155.400
 • AKTİF TOPLAMI 312.121.939
 • D. Maddi Duran Varlıklar 284.155.400
 • D. Maddi Duran Varlıklar 312.121.939
 • Reasürörler Payı (-) 284.155.400
 • Reasürörler Payı (-) 312.121.939
 • 1. Arazi ve Arsalar 161.231.597
 • 1. Arazi ve Arsalar 178.689.813
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 161.231.597
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 178.689.813
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 161.231.597
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 178.689.813
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.146.479
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.970.471
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.146.479
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.970.471
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.146.479
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.970.471
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 9.769.387
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 11.230.193
 • DİĞER PASİFLER 9.769.387
 • DİĞER PASİFLER 11.230.193
 • II. PARA PİYASALARI 9.769.387
 • II. PARA PİYASALARI 11.230.193
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.501.180
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 2.501.267
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.501.180
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 2.501.267
 • ÖZKAYNAKLAR 2.501.180
 • ÖZKAYNAKLAR 2.501.267
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 915.105
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 915.105
 • Ödenmiş Sermaye 915.105
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.268.207
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.813.821
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.268.207
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.813.821
 • Nominal Sermaye 7.268.207
 • Nominal Sermaye 7.813.821
 • 2. Haklar 46.581.853
 • III. ALINAN KREDİLER 46.581.853
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 46.581.853
 • A K T İ F T O P L A M I 16.436.879
 • A K T İ F T O P L A M I 17.745.648
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 16.436.879
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 17.745.648
 • Yeniden Değerleme Fonu 16.436.879
 • Yeniden Değerleme Fonu 17.745.648
 • 4.1 Bonolar 1.213.929
 • 4.1 Bonolar 2.240.063
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.213.929
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.240.063
 • Maliyet Artış Fonu 1.213.929
 • Maliyet Artış Fonu 2.240.063
 • 1. Banka Kredileri 15.222.950
 • 1. Banka Kredileri 15.505.585
 • 4.3 Tahviller 15.222.950
 • 4.3 Tahviller 15.505.585
 • Zarar (-) 15.222.950
 • Zarar (-) 15.505.585
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.088.139
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.339.748
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.088.139
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.339.748
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.088.139
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.339.748
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.981.312
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.170.339
 • KAR 2.981.312
 • KAR 3.170.339
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.981.312
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.170.339
 • 1. Satıcılar 17.092
 • TEKNİK GELİRLER 17.092
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 17.092
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 18.404
 • 2. Borç Senetleri 18.404
 • Alınan Primler 18.404
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -1.312
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -1.312
 • Alınan Komisyonlar -1.312
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.614.004
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.032.873
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.614.004
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.032.873
 • XII. KARŞILIKLAR 4.614.004
 • XII. KARŞILIKLAR 5.032.873
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.171.163
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.215.533
 • 4. Ödenecek Giderler 3.171.163
 • 4. Ödenecek Giderler 3.215.533
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.171.163
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.215.533
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 679.871
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 730.525
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 679.871
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 730.525
 • Diğer Teknik Karşılıklar 679.871
 • Diğer Teknik Karşılıklar 730.525
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 306.775
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 306.775
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 306.775
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 76.297
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 78.004
 • 8. Borç Reeskontu (-) 76.297
 • 8. Borç Reeskontu (-) 78.004
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 76.297
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 78.004
 • 1. Vergi Karşılıkları 35.539.080
 • 1. Vergi Karşılıkları 35.795.907
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 35.539.080
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 35.795.907
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 35.539.080
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 35.795.907
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.474.369
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.882.801
 • Diğer Gelirler 1.474.369
 • Diğer Gelirler 2.882.801
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.474.369
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.882.801
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188
 • A. Finansal Borçlar 1.188
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -543.625
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 622.143
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -543.625
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 622.143
 • Ödenen Komisyonlar (-) -543.625
 • Ödenen Komisyonlar (-) 622.143
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.691.062
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.691.062
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.691.062
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 667.781
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 668.936
 • B. Ticari Borçlar 667.781
 • B. Ticari Borçlar 668.936
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 667.781
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 668.936
 • 15.3 Kâr Yedekleri 23.385.730
 • 15.3 Kâr Yedekleri 24.748.439
 • 2. Borç Senetleri 23.385.730
 • 2. Borç Senetleri 24.748.439
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 23.385.730
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 24.748.439
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.206.160
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.271.522
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.206.160
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.271.522
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.206.160
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.271.522
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 21.972.914
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 22.192.305
 • 5. Borç Reeskontu (-) 21.972.914
 • 5. Borç Reeskontu (-) 22.192.305
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 21.972.914
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 22.192.305
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 206.656
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.284.612
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 206.656
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.284.612
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 206.656
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.284.612
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.070.549
 • 1. Ortaklara Borçlar 5.105.291
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.070.549
 • 15.4 Kâr veya Zarar 5.105.291
 • Diğer Giderler (-) 5.070.549
 • Diğer Giderler (-) 5.105.291
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 5.070.549
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.070.549
 • GENEL GİDERLER (-) 5.070.549
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.105.291
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 20.915.217
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.105.291
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 20.915.217
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.105.291
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 20.915.217
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 16.783.444
 • 6. Borç Reeskontu (-) 16.783.444
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 16.783.444
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 267.808
 • Amortisman Giderleri (-) 267.808
 • D. Alınan Sipariş Avansları 267.808
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 312.121.939
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 312.121.939
 • Karşılıklar (-) 312.121.939
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 22.617.659
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 22.617.659
 • Diğer Giderler (-) 22.617.659
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 17.577.562
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 17.577.562
 • MALİ GELİRLER 17.577.562
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 237.553
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 237.553
 • Kambiyo Karları 237.553
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 89.536
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 89.536
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 89.536
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 238.038
 • E. Yedekler 238.038
 • Faiz Giderleri (-) 238.038
 • 1. Yasal Yedekler 6.417
 • 1. Yasal Yedekler 205.126
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.417
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 205.126
 • Satış Zararları (-) 6.417
 • Satış Zararları (-) 205.126
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 3.577.267
 • 2. Statü Yedekleri 3.577.267
 • Kambiyo Zararları (-) 3.577.267
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 17.461
 • 3. Özel Yedekler 17.461
 • Karşılıklar (-) 17.461
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.903.637
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.903.637
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.903.637
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 7.294
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.656.169
 • 5. Maliyet Artış Fonu 7.294
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.656.169
 • Diğer Giderler (-) 7.294
 • Diğer Giderler (-) 1.656.169
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 221
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.694.801
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 221
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.694.801
 • DÖNEM KAR/ZARARI 221
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.694.801
 • F. Net Dönem Karı -9.818.275
 • F. Net Dönem Karı 2.228
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -9.818.275
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 2.228
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -9.818.275
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 2.228
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -6.883.319
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 2.039.448
 • G. Dönem Zararı (-) -6.883.319
 • G. Dönem Zararı (-) 2.039.448
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -6.883.319
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 2.039.448
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.633.073
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.633.073
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 461.613
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 461.613
 • 1. ........... Yılı Zararı -10.361.926
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -10.361.926
 • 2. ........... Yılı Zararı -7.000.456
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -7.000.456
 • 2. Yurtdışı Satışlar -998.553
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -998.553
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -945.054
 • 3. Diğer Satışlar -945.054
 • 2. Satış İskontoları (-) -1.098.821
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -1.098.821
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -1.143.112
 • 3. Diğer İndirimler (-) -1.143.112
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -9.643
 • C. Net Satışlar -9.643
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -27.049
 • D. Satışların Maliyeti (-) -27.049
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 11.096.942
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 11.096.942
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 3.151.738
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 3.151.738
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.094.527
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.142.158
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.094.527
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 4.142.158
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -2.501
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -2.501
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 320.899
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 12.255.733
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 320.899
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 12.255.733
 • 4.1.3 Diğer 3.275.690
 • 4.1.3 Diğer 3.821.259
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.275.690
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.821.259
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -99.042
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.324.798
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -99.042
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 4.324.798
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -3.138
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 345.061
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -3.138
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 345.061
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -987.282
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.979.737
 • 4.2.3 Diğer -987.282
 • 4.2.3 Diğer 3.979.737
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -1.049.108
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 6.902
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -1.049.108
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6.902
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -3.481
 • H. Finansman Giderleri (-) -3.481
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.045.627
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -791.241
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.045.627
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -791.241
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.088
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 290.027
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 9.088
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 290.027
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -338.683
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -338.683
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -743.653
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.364.227
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -743.653
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.364.227
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 386.624
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 14.828.568
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 386.624
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 14.828.568
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.814.864
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -204.488
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.814.864
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -204.488
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -6.118.538
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -6.118.538
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 2.113.576
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 5.895.166
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 2.113.576
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 5.895.166
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 16.910.434
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 16.910.434
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -3.387.096
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -3.387.096
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -7.032.388
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 6.293.438
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -7.032.388
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 6.293.438
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.222.889
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 6.490.950
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.222.889
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 6.490.950
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.490.950
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.343.191
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 5.070.549
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,40
  3. 14,75
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,82
  3. 13,75
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 2,76
  3. 10,84
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 0,78
  3. 9,86
  1. MEGAP MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC
  2. 0,99
  3. 8,79

Azalan

  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 8,24
  3. -5,83
  1. OLMIP OLMUKSA AS
  2. 9,71
  3. -5,45
  1. AKPAZ AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG
  2. 0,40
  3. -4,76
  1. AKGUV AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S.
  2. 2,90
  3. -4,61
  1. GARFA GARANTI FAKTORING HIZMETLERI
  2. 2,28
  3. -4,60

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,19
  3. 2,59
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,39
  3. 2,63

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,03
  3. 1,46
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,46
  3. 1,24
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,98
  3. 1,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. 0,53
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,95
  3. 2,07

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.