T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 11,23
 • Değişim :-0,8 %
 • Hacim TL :149.558.464
 • Hacim Adet :13.205.660
* SG: 18.01.2018 - 12:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.794.456
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.966.211
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.794.456
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.966.211
 • NAKİT DEĞERLER 36.794.456
 • NAKİT DEĞERLER 36.966.211
 • B. Menkul Kıymetler 2.555.042
 • B. Menkul Kıymetler 2.746.680
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.555.042
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.746.680
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.555.042
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.746.680
 • 1. Hisse Senetleri 84.244
 • 1. Hisse Senetleri 106.901
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 84.244
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 106.901
 • ALACAKLAR 84.244
 • ALACAKLAR 106.901
 • 2.2 Hisse Senetleri 26.950
 • 2.2 Hisse Senetleri 69.523
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 26.950
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 69.523
 • Reeskont Karşılığı (-) 26.950
 • Reeskont Karşılığı (-) 69.523
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 3.698
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 35.828
 • Acenteler 3.698
 • Acenteler 35.828
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 3.698
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 35.828
 • 1. Alıcılar 8.878.704
 • 1. Alıcılar 13.850.167
 • Acenteler 8.878.704
 • Acenteler 13.850.167
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 8.878.704
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 13.850.167
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 7.313
 • IV. PARA PİYASALARI 7.313
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 7.313
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 7.313
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 7.313
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 7.313
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 21.470.827
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 24.699.980
 • Diğer Alacaklar 21.470.827
 • Diğer Alacaklar 24.699.980
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 21.470.827
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 24.699.980
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 233.142
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 256.429
 • 5.1 Hisse Senetleri 233.142
 • 5.1 Hisse Senetleri 256.429
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 233.142
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 256.429
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 846.265
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.646.919
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 846.265
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 3.646.919
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 846.265
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 3.646.919
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 202.056.656
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 220.205.350
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 202.056.656
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 220.205.350
 • VI. KREDİLER 202.056.656
 • VI. KREDİLER 220.205.350
 • 6.1 Kısa Vadeli 201.037.348
 • 6.1 Kısa Vadeli 218.848.311
 • E. Stoklar 201.037.348
 • E. Stoklar 218.848.311
 • İŞTİRAKLER 201.037.348
 • İŞTİRAKLER 218.848.311
 • 2. Yarı Mamüller 5.445.869
 • 2. Yarı Mamüller 6.348.018
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.445.869
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.348.018
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.445.869
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.348.018
 • 3. Ara Mamüller -4.990.979
 • 3. Ara Mamüller -4.426.561
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.990.979
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.426.561
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.990.979
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.426.561
 • 4. Mamüller 2.574.412
 • SABİT DEĞERLER 2.574.412
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.574.412
 • 5. Emtia 23.025.486
 • 5. Emtia 23.561.222
 • Menkuller 23.025.486
 • Menkuller 23.561.222
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.025.486
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.561.222
 • 6. Diğer Stoklar 19.180.750
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 19.180.750
 • Menkuller 19.180.750
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.844.736
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.380.472
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.844.736
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.380.472
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.844.736
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.380.472
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 36.698
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.291
 • Devam Eden Yatırımlar 36.698
 • Devam Eden Yatırımlar 37.291
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 36.698
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.291
 • 1. Alıcılar 33.032
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.032
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.032
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.962
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.962
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.962
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 116.262
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.162.919
 • BORÇLAR 116.262
 • BORÇLAR 6.162.919
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 116.262
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 6.162.919
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 6.058.683
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.058.683
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 6.058.683
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.236
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 116.262
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.236
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 116.262
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.236
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 116.262
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.765.237
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.765.237
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.765.237
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.444.705
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.444.705
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.444.705
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -679.468
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -679.468
 • Diğer Borçlar -679.468
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.457.737
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.751.576
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.457.737
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.751.576
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.457.737
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.751.576
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 249.219
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 343.129
 • Hayat Matematik Karşılığı 249.219
 • Hayat Matematik Karşılığı 343.129
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 249.219
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 343.129
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 249.219
 • 17.2 Diğer 336.741
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 249.219
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 336.741
 • Reasürörler Payı (-) 249.219
 • Reasürörler Payı (-) 336.741
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.326.091
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.637.924
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.326.091
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.637.924
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.326.091
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.637.924
 • AKTİF TOPLAMI 311.042.321
 • AKTİF TOPLAMI 339.679.127
 • D. Maddi Duran Varlıklar 311.042.321
 • D. Maddi Duran Varlıklar 339.679.127
 • Reasürörler Payı (-) 311.042.321
 • Reasürörler Payı (-) 339.679.127
 • 1. Arazi ve Arsalar 176.832.457
 • 1. Arazi ve Arsalar 195.244.528
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 176.832.457
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 195.244.528
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 176.832.457
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 195.244.528
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.274.186
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.383.591
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.274.186
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.383.591
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.274.186
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.383.591
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.729.958
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 18.505.682
 • DİĞER PASİFLER 16.729.958
 • DİĞER PASİFLER 18.505.682
 • II. PARA PİYASALARI 16.729.958
 • II. PARA PİYASALARI 18.505.682
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 11.045.118
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 11.045.215
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 11.045.118
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 11.045.215
 • ÖZKAYNAKLAR 11.045.118
 • ÖZKAYNAKLAR 11.045.215
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.162.553
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.162.553
 • Ödenmiş Sermaye 1.162.553
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.684.840
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.297.914
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.684.840
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.297.914
 • Nominal Sermaye 5.684.840
 • Nominal Sermaye 6.297.914
 • 2. Haklar 35.974.812
 • 2. Haklar 41.676.317
 • III. ALINAN KREDİLER 35.974.812
 • III. ALINAN KREDİLER 41.676.317
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 35.974.812
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 41.676.317
 • A K T İ F T O P L A M I 18.068.359
 • A K T İ F T O P L A M I 19.258.150
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.068.359
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 19.258.150
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.068.359
 • Yeniden Değerleme Fonu 19.258.150
 • 4.1 Bonolar 3.102.933
 • 4.1 Bonolar 3.936.052
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.102.933
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.936.052
 • Maliyet Artış Fonu 3.102.933
 • Maliyet Artış Fonu 3.936.052
 • 1. Banka Kredileri 14.965.426
 • 1. Banka Kredileri 15.322.098
 • 4.3 Tahviller 14.965.426
 • 4.3 Tahviller 15.322.098
 • Zarar (-) 14.965.426
 • Zarar (-) 15.322.098
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.965.676
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.326.378
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.965.676
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.326.378
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.965.676
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.326.378
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.359.957
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2.589.271
 • KAR 2.359.957
 • KAR 2.589.271
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.359.957
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 2.589.271
 • 1. Satıcılar 2.877
 • TEKNİK GELİRLER 2.877
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 2.877
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 3.071
 • 2. Borç Senetleri 3.071
 • Alınan Primler 3.071
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -194
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -194
 • Alınan Komisyonlar -194
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.721.381
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.229.649
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.721.381
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.229.649
 • XII. KARŞILIKLAR 5.721.381
 • XII. KARŞILIKLAR 6.229.649
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.324.412
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.391.714
 • 4. Ödenecek Giderler 3.324.412
 • 4. Ödenecek Giderler 3.391.714
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.324.412
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.391.714
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 810.219
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 870.119
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 810.219
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 870.119
 • Diğer Teknik Karşılıklar 810.219
 • Diğer Teknik Karşılıklar 870.119
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 362.203
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 362.203
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 362.203
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.586.750
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.605.613
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.586.750
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.605.613
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.586.750
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.605.613
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.715.786
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.715.786
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.715.786
 • 1. Vergi Karşılıkları 39.549.624
 • 1. Vergi Karşılıkları 39.824.997
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 39.549.624
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 39.824.997
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 39.549.624
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 39.824.997
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.728.857
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.520.462
 • Diğer Gelirler 1.728.857
 • Diğer Gelirler 3.520.462
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.728.857
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.520.462
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 11.880
 • A. Finansal Borçlar 11.880
 • TEKNİK GİDERLER (-) 11.880
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -190.482
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.360.229
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -190.482
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.360.229
 • Ödenen Komisyonlar (-) -190.482
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.360.229
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.678.016
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.743.436
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.678.016
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.743.436
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.678.016
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.743.436
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 667.781
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 668.936
 • B. Ticari Borçlar 667.781
 • B. Ticari Borçlar 668.936
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 667.781
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 668.936
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27.184.311
 • 15.3 Kâr Yedekleri 28.943.835
 • 2. Borç Senetleri 27.184.311
 • 2. Borç Senetleri 28.943.835
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27.184.311
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 28.943.835
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.311.374
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.384.907
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.311.374
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.384.907
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.311.374
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.384.907
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.632.763
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.880.299
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.632.763
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.880.299
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.632.763
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.880.299
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 240.174
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.678.629
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 240.174
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.678.629
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 240.174
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.678.629
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.644.851
 • 1. Ortaklara Borçlar 4.645.128
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.644.851
 • 15.4 Kâr veya Zarar 4.645.128
 • Diğer Giderler (-) 4.644.851
 • Diğer Giderler (-) 4.645.128
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.644.851
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.644.851
 • GENEL GİDERLER (-) 4.644.851
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 311.042.321
 • PASİF TOPLAMI 311.042.321
 • Personel Giderleri (-) 311.042.321
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 4.645.128
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 18.904.694
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 4.645.128
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 18.904.694
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 4.645.128
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 18.904.694
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 15.327.228
 • 6. Borç Reeskontu (-) 15.327.228
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 15.327.228
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 307.177
 • Amortisman Giderleri (-) 307.177
 • D. Alınan Sipariş Avansları 307.177
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 339.679.127
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 339.679.127
 • Karşılıklar (-) 339.679.127
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 20.184.330
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 20.184.330
 • Diğer Giderler (-) 20.184.330
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 15.918.718
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 15.918.718
 • MALİ GELİRLER 15.918.718
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 158.210
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 158.210
 • Kambiyo Karları 158.210
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 238.722
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 238.722
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 238.722
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 158.601
 • E. Yedekler 158.601
 • Faiz Giderleri (-) 158.601
 • 1. Yasal Yedekler 9.104
 • 1. Yasal Yedekler 346.466
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 9.104
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 346.466
 • Satış Zararları (-) 9.104
 • Satış Zararları (-) 346.466
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.993.362
 • 2. Statü Yedekleri 2.993.362
 • Kambiyo Zararları (-) 2.993.362
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 19.327
 • 3. Özel Yedekler 19.327
 • Karşılıklar (-) 19.327
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.542.604
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.542.604
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.542.604
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 10.306
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.431.431
 • 5. Maliyet Artış Fonu 10.306
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.431.431
 • Diğer Giderler (-) 10.306
 • Diğer Giderler (-) 1.431.431
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 178.068
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 3.042.372
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 178.068
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 3.042.372
 • DÖNEM KAR/ZARARI 178.068
 • DÖNEM KAR/ZARARI 3.042.372
 • F. Net Dönem Karı -8.625.610
 • F. Net Dönem Karı 21.806
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -8.625.610
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 21.806
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -8.625.610
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 21.806
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -5.956.747
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.608.986
 • G. Dönem Zararı (-) -5.956.747
 • G. Dönem Zararı (-) 1.608.986
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -5.956.747
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.608.986
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.411.580
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.411.580
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 381.186
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 381.186
 • 1. ........... Yılı Zararı -9.003.983
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -9.003.983
 • 2. ........... Yılı Zararı -6.002.097
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -6.002.097
 • 2. Yurtdışı Satışlar -834.152
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -834.152
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -824.557
 • 3. Diğer Satışlar -824.557
 • 2. Satış İskontoları (-) -938.725
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -938.725
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -954.457
 • 3. Diğer İndirimler (-) -954.457
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -989.313
 • C. Net Satışlar -989.313
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -20.841
 • D. Satışların Maliyeti (-) -20.841
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 10.279.084
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 10.279.084
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 2.705.946
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2.705.946
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -1.088.905
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 3.572.041
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -1.088.905
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3.572.041
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -19.799
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -19.799
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 290.054
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 11.180.347
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 290.054
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 11.180.347
 • 4.1.3 Diğer 2.842.507
 • 4.1.3 Diğer 3.281.987
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.842.507
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.281.987
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -866.095
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 3.760.382
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -866.095
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 3.760.382
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -2.421
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 310.883
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -2.421
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 310.883
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -863.674
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 3.449.499
 • 4.2.3 Diğer -863.674
 • 4.2.3 Diğer 3.449.499
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -917.875
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 6.655
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -917.875
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 6.655
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -3.003
 • H. Finansman Giderleri (-) -3.003
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.533.726
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -914.872
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -1.533.726
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -914.872
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -367.392
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.558
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -367.392
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.558
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 311.505
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 311.505
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -1.481.156
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 762.142
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -1.481.156
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 762.142
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -312.152
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 12.220.101
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -312.152
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 12.220.101
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -2.041.864
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 291.665
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -2.041.864
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 291.665
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -4.788.580
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -4.788.580
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.477.655
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 5.389.657
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.477.655
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 5.389.657
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 536.476
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 14.026.911
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 536.476
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 14.026.911
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -2.328.133
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -2.328.133
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -5.593.960
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 5.926.133
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -5.593.960
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 5.926.133
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -1.281.282
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 6.104.818
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -1.281.282
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 6.104.818
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 6.104.818
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -1.418.829
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 4.644.851
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,22
  3. 13,38
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 9,91
  1. AKSUE AKSU ENERJI VE TIC A.S.
  2. 11,93
  3. 6,90
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 18,98
  3. 6,87
  1. DERIM DERIMOD
  2. 11,20
  3. 6,77

Azalan

  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,93
  3. -5,48
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,27
  3. -3,57
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,28
  3. -3,45
  1. UTPYA UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS
  2. 5,01
  3. -3,28
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,35
  3. -2,78

TL

  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,19
  3. 0,92
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,31
  3. -0,30
  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,85
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,98
  3. 1,54

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,43
  3. -0,13
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,37
  3. 2,37
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,27
  3. -0,44
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,31
  3. -0,30
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,19
  3. 0,92

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.