T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,33
 • Değişim :-2,27 %
 • Hacim TL :294.539.118
 • Hacim Adet :28.073.176
* SG: 19.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 36.384.091
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 36.384.091
 • NAKİT DEĞERLER 36.384.091
 • B. Menkul Kıymetler 2.727.446
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.727.446
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.727.446
 • 1. Hisse Senetleri 3.969
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 3.969
 • ALACAKLAR 3.969
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 18.891
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 33.494
 • Acenteler 18.891
 • Acenteler 33.494
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 18.891
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 33.494
 • 1. Alıcılar 12.531.563
 • Acenteler 12.531.563
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 12.531.563
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 14.585
 • IV. PARA PİYASALARI 14.585
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 14.585
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.585
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 14.585
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 14.585
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 24.013.448
 • Diğer Alacaklar 24.013.448
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 24.013.448
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 19.687.621
 • 5.1 Hisse Senetleri 19.687.621
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 19.687.621
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.073.050
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 4.073.050
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 4.073.050
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 218.297.824
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 218.297.824
 • VI. KREDİLER 218.297.824
 • 6.1 Kısa Vadeli 216.955.064
 • E. Stoklar 216.955.064
 • İŞTİRAKLER 216.955.064
 • 2. Yarı Mamüller 6.129.810
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.129.810
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.129.810
 • 3. Ara Mamüller -4.787.050
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.787.050
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.787.050
 • 4. Mamüller 2.718.443
 • SABİT DEĞERLER 2.718.443
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.718.443
 • 5. Emtia 22.827.468
 • Menkuller 22.827.468
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 22.827.468
 • 6. Diğer Stoklar 18.975.890
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.975.890
 • Menkuller 18.975.890
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 3.851.578
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 3.851.578
 • II. DURAN VARLIKLAR 3.851.578
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.291
 • Devam Eden Yatırımlar 37.291
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.291
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.962
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.962
 • A K T İ F T O P L A M I 3.962
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 116.115
 • BORÇLAR 116.115
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 116.115
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 116.115
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 116.115
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 116.115
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.634.839
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.634.839
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.634.839
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.308.354
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.308.354
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.308.354
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -673.515
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -673.515
 • Diğer Borçlar -673.515
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.741.580
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.741.580
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.741.580
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 332.968
 • Hayat Matematik Karşılığı 332.968
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 332.968
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 32.658
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 32.658
 • Reasürörler Payı (-) 32.658
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 4.296.468
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 4.296.468
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 4.296.468
 • AKTİF TOPLAMI 335.942.185
 • D. Maddi Duran Varlıklar 335.942.185
 • Reasürörler Payı (-) 335.942.185
 • 1. Arazi ve Arsalar 192.816.771
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 192.816.771
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 192.816.771
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.472.848
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.472.848
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.472.848
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 15.681.223
 • DİĞER PASİFLER 15.681.223
 • II. PARA PİYASALARI 15.681.223
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 12.619.998
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 12.619.998
 • ÖZKAYNAKLAR 12.619.998
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.197.863
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.197.863
 • Ödenmiş Sermaye 1.197.863
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 1.863.362
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 1.863.362
 • Nominal Sermaye 1.863.362
 • 2. Haklar 43.305.735
 • III. ALINAN KREDİLER 43.305.735
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 43.305.735
 • A K T İ F T O P L A M I 20.043.659
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.043.659
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.043.659
 • 4.1 Bonolar 2.391.091
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.391.091
 • Maliyet Artış Fonu 2.391.091
 • 1. Banka Kredileri 17.652.568
 • 4.3 Tahviller 17.652.568
 • Zarar (-) 17.652.568
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 9.457.547
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 9.457.547
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 9.457.547
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 4.451.768
 • KAR 4.451.768
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 4.451.768
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 280.157
 • Ödenen Tazminatta Reasürörler Payı 280.157
 • XI. FAİZ VE GİDER REESKONTLARI 280.157
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.760.445
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.760.445
 • XII. KARŞILIKLAR 5.760.445
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.364.345
 • 4. Ödenecek Giderler 3.364.345
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.364.345
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 815.979
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 815.979
 • Diğer Teknik Karşılıklar 815.979
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 343.007
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 343.007
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 343.007
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 1.237.114
 • 8. Borç Reeskontu (-) 1.237.114
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 1.237.114
 • D. Alınan Sipariş Avansları 2.650.073
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 2.650.073
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 2.650.073
 • 1. Vergi Karşılıkları 38.278.176
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 38.278.176
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 38.278.176
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.912.530
 • Diğer Gelirler 1.912.530
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.912.530
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188
 • A. Finansal Borçlar 1.188
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -47.552
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -47.552
 • Ödenen Komisyonlar (-) -47.552
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.743.141
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.743.141
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.743.141
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 667.781
 • B. Ticari Borçlar 667.781
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 667.781
 • 15.3 Kâr Yedekleri 28.799.057
 • 2. Borç Senetleri 28.799.057
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 28.799.057
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.384.348
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.384.348
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.384.348
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.880.302
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.880.302
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.880.302
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.534.407
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.534.407
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.534.407
 • 1. Ortaklara Borçlar 3.073.175
 • 15.4 Kâr veya Zarar 3.073.175
 • Diğer Giderler (-) 3.073.175
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.073.175
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.073.175
 • GENEL GİDERLER (-) 3.073.175
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 335.942.185
 • PASİF TOPLAMI 335.942.185
 • Personel Giderleri (-) 335.942.185
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 3.073.175
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 13.000.399
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 3.073.175
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 13.000.399
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 3.073.175
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 13.000.399
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 10.284.519
 • 6. Borç Reeskontu (-) 10.284.519
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 10.284.519
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 293.414
 • Amortisman Giderleri (-) 293.414
 • D. Alınan Sipariş Avansları 293.414
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 335.942.185
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 335.942.185
 • Karşılıklar (-) 335.942.185
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 13.000.399
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 13.000.399
 • Diğer Giderler (-) 13.000.399
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 10.284.519
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 10.284.519
 • MALİ GELİRLER 10.284.519
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 102.861
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 102.861
 • Kambiyo Karları 102.861
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 196.199
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 196.199
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 196.199
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 102.861
 • E. Yedekler 102.861
 • Faiz Giderleri (-) 102.861
 • 1. Yasal Yedekler 6.993
 • 1. Yasal Yedekler 196.199
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 6.993
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 196.199
 • Satış Zararları (-) 6.993
 • Satış Zararları (-) 196.199
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 1.942.981
 • 2. Statü Yedekleri 1.942.981
 • Kambiyo Zararları (-) 1.942.981
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 10.741
 • 3. Özel Yedekler 10.741
 • Karşılıklar (-) 10.741
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 1.022.454
 • 4. Olağanüstü Yedek 1.022.454
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 1.022.454
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 6.993
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 909.786
 • 5. Maliyet Artış Fonu 6.993
 • 5. Maliyet Artış Fonu 909.786
 • Diğer Giderler (-) 6.993
 • Diğer Giderler (-) 909.786
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 249.403
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 1.942.981
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 249.403
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 1.942.981
 • DÖNEM KAR/ZARARI 249.403
 • DÖNEM KAR/ZARARI 1.942.981
 • F. Net Dönem Karı -5.757.216
 • F. Net Dönem Karı 10.741
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -5.757.216
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.741
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -5.757.216
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.741
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -3.778.729
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 1.022.454
 • G. Dönem Zararı (-) -3.778.729
 • G. Dönem Zararı (-) 1.022.454
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -3.778.729
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 1.022.454
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 909.786
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 909.786
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 249.403
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 249.403
 • 1. ........... Yılı Zararı -5.757.216
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -5.757.216
 • 2. ........... Yılı Zararı -3.778.729
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -3.778.729
 • 2. Yurtdışı Satışlar -642.412
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -642.412
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -655.015
 • 3. Diğer Satışlar -655.015
 • 2. Satış İskontoları (-) -642.412
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -642.412
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -655.015
 • 3. Diğer İndirimler (-) -655.015
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -663.778
 • C. Net Satışlar -663.778
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -17.282
 • D. Satışların Maliyeti (-) -17.282
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.243.183
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 7.243.183
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 1.833.659
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.833.659
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -663.778
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2.404.404
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -663.778
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2.404.404
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -17.282
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -17.282
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 204.083
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 7.243.183
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 204.083
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 7.243.183
 • 4.1.3 Diğer 1.833.659
 • 4.1.3 Diğer 2.200.321
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.833.659
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.200.321
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -570.745
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 2.404.404
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -570.745
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.404.404
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -2.394
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 204.083
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -2.394
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 204.083
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -568.351
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 2.200.321
 • 4.2.3 Diğer -568.351
 • 4.2.3 Diğer 2.200.321
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -570.745
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 7.338
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -570.745
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 7.338
 • 5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden -2.394
 • G. Diğ.Faal. Gider.veZararlar (-) -2.394
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -568.351
 • H. Finansman Giderleri (-) -568.351
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -88.924
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.338
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -88.924
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR 7.338
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -312.466
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -312.466
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 451.928
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 451.928
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -88.924
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 1.072.189
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -88.924
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 1.072.189
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -312.466
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 9.267.129
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -312.466
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 9.267.129
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -1.504.643
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 451.928
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -1.504.643
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 451.928
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -3.742.510
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -3.742.510
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.072.189
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 4.019.976
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.072.189
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 4.019.976
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 9.267.129
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 9.267.129
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -1.504.643
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -1.504.643
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -3.742.510
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 4.019.976
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -3.742.510
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 4.019.976
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -919.703
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 4.019.976
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -919.703
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 4.019.976
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 4.019.976
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -919.703
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 3.100.273
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. KRTEK KARSU TEKSTIL A.S.
  2. 2,30
  3. 15,00
  1. ROYAL ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC
  2. 1,20
  3. 8,11
  1. YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME AS
  2. 1.720,20
  3. 4,89
  1. HEKTS HEKTAS
  2. 7,50
  3. 4,46
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,73
  3. 4,29

Azalan

  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,40
  3. -18,37
  1. KRSTL KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN
  2. 3,41
  3. -17,23
  1. ALYAG ALTINYAG KOMBINALARI A.S.
  2. 1,23
  3. -9,56
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 6,95
  3. -9,51
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. -8,33

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. -2,60
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. -0,65
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -4,30
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,59
  3. -3,64
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,66

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,21
  3. -0,65
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,19
  3. 0,66
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,25
  3. -2,60
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,33
  3. -2,27
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,57
  3. 0,24

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.