T.Garanti Bankası A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 10,50
 • Değişim :0,38 %
 • Hacim TL :63.000.142
 • Hacim Adet :5.996.286
* SG: 24.07.2017 - 11:25 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • T.Garanti Bankası A.Ş.
 • XBANK,XBN10,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM : GARAN | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 31.069.808
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 31.240.031
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 31.069.808
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 31.240.031
 • NAKİT DEĞERLER 31.069.808
 • NAKİT DEĞERLER 31.240.031
 • B. Menkul Kıymetler 3.015.093
 • B. Menkul Kıymetler 3.255.862
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.015.093
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.255.862
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.015.093
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.255.862
 • 1. Hisse Senetleri 299.673
 • 1. Hisse Senetleri 322.991
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 299.673
 • 2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 322.991
 • ALACAKLAR 299.673
 • ALACAKLAR 322.991
 • 2.2 Hisse Senetleri 2.461
 • 2.2 Hisse Senetleri 72.175
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 2.461
 • 5. Menkul Kıy. Değ. Düş. Karş.(-) 72.175
 • Reeskont Karşılığı (-) 2.461
 • Reeskont Karşılığı (-) 72.175
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 7.409
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 19.552
 • Acenteler 7.409
 • Acenteler 19.552
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 7.409
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 19.552
 • 1. Alıcılar 10.322.598
 • 1. Alıcılar 15.765.649
 • Acenteler 10.322.598
 • Acenteler 15.765.649
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 10.322.598
 • III.BANKALAR VE DİĞ.MALİ KURLŞ. 15.765.649
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 174.044
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 178.765
 • IV. PARA PİYASALARI 174.044
 • IV. PARA PİYASALARI 178.765
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 174.044
 • Sig.ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 178.765
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 174.044
 • 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 174.044
 • Doğal Afet Sigorta. Kurumu C/H 174.044
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.721
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.721
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.721
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 21.215.483
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 24.397.239
 • Diğer Alacaklar 21.215.483
 • Diğer Alacaklar 24.397.239
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 21.215.483
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 24.397.239
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 213.918
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 239.306
 • 5.1 Hisse Senetleri 213.918
 • 5.1 Hisse Senetleri 239.306
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 213.918
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 239.306
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 1.702.336
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 4.456.361
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 1.702.336
 • 5.2 Diğer Menkul Değerler 4.456.361
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 1.702.336
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacaklar 4.456.361
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 195.913.261
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 212.368.838
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 195.913.261
 • İdari ve Kanuni Takipteki Alacak Karşılıkları (-) 212.368.838
 • VI. KREDİLER 195.913.261
 • VI. KREDİLER 212.368.838
 • 6.1 Kısa Vadeli 194.851.017
 • 6.1 Kısa Vadeli 210.967.813
 • E. Stoklar 194.851.017
 • E. Stoklar 210.967.813
 • İŞTİRAKLER 194.851.017
 • İŞTİRAKLER 210.967.813
 • 2. Yarı Mamüller 5.368.437
 • 2. Yarı Mamüller 6.256.277
 • 6.3 Takipteki Krediler 5.368.437
 • 6.3 Takipteki Krediler 6.256.277
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 5.368.437
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 6.256.277
 • 3. Ara Mamüller -4.855.252
 • 3. Ara Mamüller -4.306.193
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.855.252
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) -4.306.193
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.855.252
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -4.306.193
 • 4. Mamüller 2.593.770
 • SABİT DEĞERLER 2.593.770
 • VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 2.593.770
 • 5. Emtia 23.108.594
 • 5. Emtia 23.657.581
 • Menkuller 23.108.594
 • Menkuller 23.657.581
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.108.594
 • VIII. VAD.KADAR ELDE TUT.MEN.DEĞ.(Net) 23.657.581
 • 6. Diğer Stoklar 18.929.877
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 18.929.877
 • Menkuller 18.929.877
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.178.717
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 4.727.704
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.178.717
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 4.727.704
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.178.717
 • II. DURAN VARLIKLAR 4.727.704
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 36.698
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 37.261
 • Devam Eden Yatırımlar 36.698
 • Devam Eden Yatırımlar 37.261
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 36.698
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 37.261
 • 1. Alıcılar 33.032
 • 1. Alıcılar 33.329
 • 9.1 Mali İştirakler 33.032
 • 9.1 Mali İştirakler 33.329
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.032
 • DİĞER AKTİFLER (Net) 33.329
 • 2. Alacak Senetleri 3.666
 • 2. Alacak Senetleri 3.932
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.666
 • 9.2 Mali Olmayan İştirakler 3.932
 • A K T İ F T O P L A M I 3.666
 • A K T İ F T O P L A M I 3.932
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 116.012
 • 3. Verilen Depozito ve Teminatlar 5.543.903
 • BORÇLAR 116.012
 • BORÇLAR 5.543.903
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 116.012
 • X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) 5.543.903
 • 10.1 Mali Ortaklıklar 5.439.667
 • 4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 5.439.667
 • Sigorta ve Reasürans Şirketleri Cari Hesabı 5.439.667
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 104.236
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 116.012
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 104.236
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 116.012
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 104.236
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 116.012
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 5.735.777
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.735.777
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 5.735.777
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 6.438.929
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 6.438.929
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 6.438.929
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) -703.152
 • 2. İştiraklerden Alacaklar -703.152
 • Diğer Borçlar -703.152
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.382.356
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 3.678.799
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.382.356
 • Muallak Hasar Karşılığı 3.678.799
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.382.356
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 3.678.799
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 244.756
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 336.253
 • Hayat Matematik Karşılığı 244.756
 • Hayat Matematik Karşılığı 336.253
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 244.756
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 336.253
 • 17.1 Şerefiye 6.388
 • 6. Bağlı Ortaklıklar 6.388
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.388
 • 17.2 Diğer 244.756
 • 17.2 Diğer 329.865
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 244.756
 • 7. Bağlı Ortak. Serm. Taahhütleri (-) 329.865
 • Reasürörler Payı (-) 244.756
 • Reasürörler Payı (-) 329.865
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.628.319
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 3.675.826
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.628.319
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 3.675.826
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.628.319
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 3.675.826
 • AKTİF TOPLAMI 300.420.134
 • AKTİF TOPLAMI 328.691.782
 • D. Maddi Duran Varlıklar 300.420.134
 • D. Maddi Duran Varlıklar 328.691.782
 • Reasürörler Payı (-) 300.420.134
 • Reasürörler Payı (-) 328.691.782
 • 1. Arazi ve Arsalar 167.443.778
 • 1. Arazi ve Arsalar 185.193.641
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 167.443.778
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 185.193.641
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 167.443.778
 • I. MEVDUAT (veya Toplanan Fonlar (Katılım Bankalarında)) 185.193.641
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 1.730.131
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 2.655.943
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 1.730.131
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 2.655.943
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 1.730.131
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 2.655.943
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 13.959.932
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 15.723.806
 • DİĞER PASİFLER 13.959.932
 • DİĞER PASİFLER 15.723.806
 • II. PARA PİYASALARI 13.959.932
 • II. PARA PİYASALARI 15.723.806
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 7.251.279
 • 10. Verilen Sipariş Avansları 7.251.370
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 7.251.279
 • 2.1 Bankalararası Para Piyasalarından Alınan Borçlar 7.251.370
 • ÖZKAYNAKLAR 7.251.279
 • ÖZKAYNAKLAR 7.251.370
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 97.098
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 97.098
 • Ödenmiş Sermaye 97.098
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 6.708.653
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.501.456
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 6.708.653
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.501.456
 • Nominal Sermaye 6.708.653
 • Nominal Sermaye 7.501.456
 • 2. Haklar 41.585.233
 • 2. Haklar 47.421.218
 • III. ALINAN KREDİLER 41.585.233
 • III. ALINAN KREDİLER 47.421.218
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 41.585.233
 • Ödenmemiş Sermaye (-) 47.421.218
 • A K T İ F T O P L A M I 18.858.963
 • A K T İ F T O P L A M I 20.346.064
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 18.858.963
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 20.346.064
 • Yeniden Değerleme Fonu 18.858.963
 • Yeniden Değerleme Fonu 20.346.064
 • 4.1 Bonolar 1.647.234
 • 4.1 Bonolar 2.835.583
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.647.234
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.835.583
 • Maliyet Artış Fonu 1.647.234
 • Maliyet Artış Fonu 2.835.583
 • 1. Banka Kredileri 17.211.729
 • 1. Banka Kredileri 17.510.481
 • 4.3 Tahviller 17.211.729
 • 4.3 Tahviller 17.510.481
 • Zarar (-) 17.211.729
 • Zarar (-) 17.510.481
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.377.942
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 10.642.597
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.377.942
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 10.642.597
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.377.942
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 10.642.597
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.182.084
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 3.405.038
 • KAR 3.182.084
 • KAR 3.405.038
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.182.084
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 3.405.038
 • 1. Satıcılar 11.458
 • TEKNİK GELİRLER 11.458
 • X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) 11.458
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 12.184
 • 2. Borç Senetleri 12.184
 • Alınan Primler 12.184
 • 10.2 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) -726
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar -726
 • Alınan Komisyonlar -726
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.017.911
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.464.543
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.017.911
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 5.464.543
 • XII. KARŞILIKLAR 5.017.911
 • XII. KARŞILIKLAR 5.464.543
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.289.114
 • 12.1 Genel Karşılıklar 3.333.647
 • 4. Ödenecek Giderler 3.289.114
 • 4. Ödenecek Giderler 3.333.647
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.289.114
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 3.333.647
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 768.415
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 825.429
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 768.415
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 825.429
 • Diğer Teknik Karşılıklar 768.415
 • Diğer Teknik Karşılıklar 825.429
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 326.946
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 326.946
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 326.946
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 960.382
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 978.521
 • 8. Borç Reeskontu (-) 960.382
 • 8. Borç Reeskontu (-) 978.521
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 960.382
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 978.521
 • 1. Vergi Karşılıkları 36.368.717
 • 1. Vergi Karşılıkları 36.631.971
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 36.368.717
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 36.631.971
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 36.368.717
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 36.631.971
 • 15.1 Ödenmiş Sermaye 4.200.000
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.200.000
 • Diğer Teknik Karşılıklarda Reasürörler Payı 4.200.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 1.930.852
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.476.874
 • Diğer Gelirler 1.930.852
 • Diğer Gelirler 3.476.874
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.930.852
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.476.874
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.188
 • A. Finansal Borçlar 1.188
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.188
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu -103.376
 • 15.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 1.202.434
 • 2. Çıkarılmış Tahviller -103.376
 • 2. Çıkarılmış Tahviller 1.202.434
 • Ödenen Komisyonlar (-) -103.376
 • Ödenen Komisyonlar (-) 1.202.434
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.678.016
 • 15.2.4 Yeniden Değerleme Fonu 1.742.941
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.678.016
 • 3. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 1.742.941
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.678.016
 • Ödenen Tazminatlar (-) 1.742.941
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 667.781
 • 15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri 668.936
 • B. Ticari Borçlar 667.781
 • B. Ticari Borçlar 668.936
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 667.781
 • Cari Rizikolar Karşılığı (-) 668.936
 • 15.3 Kâr Yedekleri 27.166.294
 • 15.3 Kâr Yedekleri 28.696.672
 • 2. Borç Senetleri 27.166.294
 • 2. Borç Senetleri 28.696.672
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 27.166.294
 • Deprem Hasar Karşılığı (-) 28.696.672
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.310.889
 • 15.3.1 Yasal Yedekler 1.378.278
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.310.889
 • 3. Alınan Depozito ve Teminatlar 1.378.278
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.310.889
 • Hayat Matematik Karşılığı (-) 1.378.278
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.632.517
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 25.885.295
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.632.517
 • 5. Borç Reeskontu (-) 25.885.295
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.632.517
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 25.885.295
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 222.888
 • 15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 1.433.099
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 222.888
 • C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 1.433.099
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 222.888
 • Diğer Teknik Karşılıklar (-) 1.433.099
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.523.539
 • 1. Ortaklara Borçlar 1.525.549
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.523.539
 • 15.4 Kâr veya Zarar 1.525.549
 • Diğer Giderler (-) 1.523.539
 • Diğer Giderler (-) 1.525.549
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 1.525.549
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 1.525.549
 • GENEL GİDERLER (-) 1.525.549
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 300.420.134
 • PASİF TOPLAMI 300.420.134
 • Personel Giderleri (-) 300.420.134
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.523.539
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 5.814.398
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.523.539
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 5.814.398
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.523.539
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 5.814.398
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) 4.771.083
 • 6. Borç Reeskontu (-) 4.771.083
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 4.771.083
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler 280.908
 • Amortisman Giderleri (-) 280.908
 • D. Alınan Sipariş Avansları 280.908
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 328.691.782
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 328.691.782
 • Karşılıklar (-) 328.691.782
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.232.114
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 6.232.114
 • Diğer Giderler (-) 6.232.114
 • 1.1.2 YP Kredilerden Alınan Faizler 4.961.102
 • 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 4.961.102
 • MALİ GELİRLER 4.961.102
 • 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 54.529
 • D. Yeniden Değerleme Değer Artışı 54.529
 • Kambiyo Karları 54.529
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 26.821
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 26.821
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 26.821
 • 1.3.3 Yurtdışı Bankalardan 54.635
 • E. Yedekler 54.635
 • Faiz Giderleri (-) 54.635
 • 1. Yasal Yedekler 2.828
 • 1. Yasal Yedekler 59.287
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 2.828
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 59.287
 • Satış Zararları (-) 2.828
 • Satış Zararları (-) 59.287
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 897.653
 • 2. Statü Yedekleri 897.653
 • Kambiyo Zararları (-) 897.653
 • 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerden 3.831
 • 3. Özel Yedekler 3.831
 • Karşılıklar (-) 3.831
 • 1.5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden 448.346
 • 4. Olağanüstü Yedek 448.346
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Giderleri 448.346
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.189
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 445.476
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.189
 • 5. Maliyet Artış Fonu 445.476
 • Diğer Giderler (-) 3.189
 • Diğer Giderler (-) 445.476
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 61.484
 • 1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) 91.854
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 61.484
 • 6. Serm.Ekl. İşt.His.ve Gayr.Satış Kaz. 91.854
 • DÖNEM KAR/ZARARI 61.484
 • DÖNEM KAR/ZARARI 91.854
 • F. Net Dönem Karı -2.625.211
 • F. Net Dönem Karı 4.972
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.625.211
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 4.972
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.625.211
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 4.972
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) -1.775.178
 • 2.1 Mevduata Verilen Faizler (veya Kat.Hes.verilen kar payları) 476.926
 • G. Dönem Zararı (-) -1.775.178
 • G. Dönem Zararı (-) 476.926
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI -1.775.178
 • NET DÖNEM KARI/ZARARI 476.926
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 436.642
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 436.642
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına 12.423
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 12.423
 • 1. ........... Yılı Zararı -2.760.612
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -2.760.612
 • 2. ........... Yılı Zararı -1.800.115
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -1.800.115
 • 2. Yurtdışı Satışlar -26.763
 • 2.2 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (veya Kar Payları) -26.763
 • 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -285.504
 • 3. Diğer Satışlar -285.504
 • 2. Satış İskontoları (-) -296.615
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara -296.615
 • 2.3.4 Diğer Kuruluşlara -333.512
 • 3. Diğer İndirimler (-) -333.512
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -282.467
 • C. Net Satışlar -282.467
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -14.432
 • D. Satışların Maliyeti (-) -14.432
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 3.189.187
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 3.189.187
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 874.779
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 874.779
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -316.522
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 1.135.079
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -316.522
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.135.079
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -13.848
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -13.848
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 92.106
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 3.471.502
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 92.106
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 3.471.502
 • 4.1.3 Diğer 921.039
 • 4.1.3 Diğer 1.042.973
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 921.039
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.042.973
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -2.603
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 1.199.856
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -2.603
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.199.856
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri -945
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 98.486
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen -945
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 98.486
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri -259.355
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.101.370
 • 4.2.3 Diğer -259.355
 • 4.2.3 Diğer 1.101.370
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. -278.817
 • 4. Faal. İlgili Diğ. Gelir. ve Kar. 108
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ -278.817
 • V. TEMETTÜ GELİRLERİ 108
 • 5.2 Satılmaya Hazır Menkul Değerlerden -1.336
 • H. Finansman Giderleri (-) -1.336
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -301.862
 • 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -277.481
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -301.862
 • VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR -277.481
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -252.498
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 112
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -252.498
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 112
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) 122.522
 • FAALİYET KARI (ZARARI) 122.522
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar -266.772
 • 1. Konusu Kalmayan Karşılıklar 372.468
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ -266.772
 • VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 372.468
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -231.867
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.134.680
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -231.867
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 4.134.680
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar -755.363
 • 3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 136.596
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) -755.363
 • X. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) 136.596
 • J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) -1.643.190
 • XI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) -1.643.190
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 625.352
 • 1. Çalışmayan Kıs.Gid.veZarar (-) 1.736.127
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 625.352
 • XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) 1.736.127
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 201.126
 • 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 4.751.233
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 201.126
 • XIII. BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLERDEN KÂR / (ZARAR) 4.751.233
 • 3. Diğ. Olağanüstü Gid.veZarar (-) -842.407
 • XIV. NET PARASAL POZİSYON KARI / (ZARARI) -842.407
 • DÖNEM KARI (ZARARI) -1.913.177
 • DÖNEM KARI (ZARARI) 1.937.253
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) -1.913.177
 • XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) 1.937.253
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) -411.704
 • K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yük. (-) 1.995.649
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) -411.704
 • XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) 1.995.649
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.995.649
 • 18.1.1 Olağanüstü Gelirler -459.013
 • 18.1.2 Olağanüstü Giderler (-) 1.536.636
 • XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI 1.525.549
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,62
  3. 19,23
  1. ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.
  2. 1,21
  3. 13,08
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,37
  3. 8,72
  1. SAMAT SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN
  2. 1,36
  3. 7,09
  1. NUHCM NUH CIMENTO SANAYI AS
  2. 11,24
  3. 7,05

Azalan

  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,06
  3. -8,62
  1. ASCEL ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S
  2. 3,66
  3. -6,63
  1. POLTK POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS
  2. 32,52
  3. -4,80
  1. ATPET ATLANTIK PETROL URUNLERI
  2. 1,72
  3. -4,44
  1. SERVE SERVE KIRTASIYE
  2. 0,52
  3. -3,70

TL

  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,43
  3. 2,38
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,91
  3. 0,79
  1. ECILC ECZACIBASI ILAC
  2. 4,84
  3. 1,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,04
  3. 0,99
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,41
  3. 0,71

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,91
  3. 0,79
  1. ECILC ECZACIBASI ILAC
  2. 4,84
  3. 1,89
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,70
  3. 1,28
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,50
  3. 0,38
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 108,60
  3. -0,18

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.