Finans Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,61
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.332
 • Hacim Adet :289
* SG: 24.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : FFKRL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • B. Menkul Kıymetler 123.834.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 123.834.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 123.834.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 137.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 137.000
 • Sigortalılar 137.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 2.915.300.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 2.915.300.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 2.915.300.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 2.720.479.000
 • Diğer Alacaklar 2.720.479.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 2.720.479.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.217.149.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.217.149.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.217.149.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -49.667.000
 • E. Stoklar -49.667.000
 • İŞTİRAKLER -49.667.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 128.454.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 128.454.000
 • İştirakler 128.454.000
 • 2. Yarı Mamüller 66.367.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 66.367.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 66.367.000
 • 3. Ara Mamüller 68.308.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 68.308.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 68.308.000
 • 6. Diğer Stoklar 120.594.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 120.594.000
 • Menkuller 120.594.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -52.286.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -52.286.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -52.286.000
 • 8. Verilen Sipariş Avansları 11.999.000
 • 8.1.2 Hazine Bonosu 11.999.000
 • Gayrimenkuller 11.999.000
 • 8.1.3 Diğer 11.999.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 11.999.000
 • Gayrimenkuller 11.999.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 2.557.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 2.557.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 2.557.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.064.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.064.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.064.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.064.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.064.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.064.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 14.228.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 14.228.000
 • Diğer Borçlar 14.228.000
 • 15.1 Kredilerin 1.819.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.819.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.819.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.205.613.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.205.613.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.205.613.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 94.000
 • 15.3 Diğer 94.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 94.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 1.725.625.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 1.725.625.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 1.725.625.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 596.627.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 596.627.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 596.627.000
 • AKTİF TOPLAMI 525.799.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 525.799.000
 • Reasürörler Payı (-) 525.799.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 70.828.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 70.828.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 70.828.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 174.093.000
 • 3. Binalar 174.093.000
 • Reasürörler Payı (-) 174.093.000
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 3.793.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 3.793.000
 • Vergi Karşılıkları 3.793.000
 • 1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 3.793.000
 • 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 3.793.000
 • Diğer Karşılıklar 3.793.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 2.241.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.241.000
 • Ödenmiş Sermaye 2.241.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 5.994.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 5.994.000
 • Nominal Sermaye 5.994.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.576.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.576.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.576.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 1.418.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 1.418.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 1.418.000
 • 1. Banka Kredileri 696.908.000
 • 4.3 Tahviller 696.908.000
 • Zarar (-) 696.908.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 115.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 115.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 115.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 40.381.000
 • KAR 40.381.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.381.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.159.000
 • Net Dönem Karı 1.159.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.159.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 39.222.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39.222.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 39.222.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 512.963.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 512.963.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 512.963.000
 • 11.4 Diğer 27.508.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 27.508.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 27.508.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 485.455.000
 • 4. Ödenecek Giderler 485.455.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 485.455.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 29.155.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 29.155.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 29.155.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 29.155.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 29.155.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 29.155.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 3.205.613.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 3.205.613.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 3.205.613.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 6.321.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 6.321.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 6.321.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 6.321.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 6.321.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 6.321.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 6.321.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 6.321.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 6.321.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -9.258.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -9.258.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -9.258.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -5.167.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -5.167.000
 • GENEL GİDERLER (-) -5.167.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -120.000
 • PASİF TOPLAMI -120.000
 • Personel Giderleri (-) -120.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -2.691.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -2.691.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -2.691.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -128.000
 • Amortisman Giderleri (-) -128.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -128.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 305.271.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 305.271.000
 • Karşılıklar (-) 305.271.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 520.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 520.000
 • Diğer Giderler (-) 520.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 10.039.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 10.039.000
 • Diğer Gelirler 10.039.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 10.039.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 10.039.000
 • MALİ GİDERLER (-) 10.039.000
 • 1. Yasal Yedekler 289.325.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 289.325.000
 • Satış Zararları (-) 289.325.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 5.387.000
 • 2. Statü Yedekleri 5.387.000
 • Kambiyo Zararları (-) 5.387.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -5.819.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -5.819.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -28.847.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -28.847.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -287.686.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -287.686.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -784.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -784.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 26.034.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 26.034.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 26.034.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 26.034.000
 • 4.1.3 Diğer 3.121.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 3.121.000
 • 2. Bağ. Ortaklık Temettü Gelirleri 3.121.000
 • 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 3.121.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 29.155.000
 • 4.2.3 Diğer 29.155.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 29.155.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 29.155.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,50
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,60
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,64
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,23
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,53
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. SNGYO SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,77
  3. 0,00
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,65
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,84
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,44
  3. 0,00
  1. EKGYO EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT
  2. 3,26
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 23,86
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.