Finans Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,95
 • Değişim :0,25 %
 • Hacim TL :415
 • Hacim Adet :105
* SG: 18.01.2018 - 10:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : FFKRL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 301.000
 • A. Hazır Değerler 301.000
 • Kasa 301.000
 • 1.4 Diğer 301.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 301.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 301.000
 • B. Menkul Kıymetler 57.886.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 57.886.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 57.886.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 137.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 137.000
 • Sigortalılar 137.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.771.367.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.771.367.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.771.367.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.415.356.000
 • Diğer Alacaklar 3.415.356.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.415.356.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.059.916.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.059.916.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.059.916.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -644.560.000
 • E. Stoklar -644.560.000
 • İŞTİRAKLER -644.560.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 202.616.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 202.616.000
 • İştirakler 202.616.000
 • 2. Yarı Mamüller 153.395.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 153.395.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 153.395.000
 • 3. Ara Mamüller 72.995.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 72.995.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 72.995.000
 • 6. Diğer Stoklar 133.939.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 133.939.000
 • Menkuller 133.939.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -60.944.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -60.944.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -60.944.000
 • 8. Verilen Sipariş Avansları 19.069.000
 • 8.1.2 Hazine Bonosu 19.069.000
 • Gayrimenkuller 19.069.000
 • 8.1.3 Diğer 19.069.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 19.069.000
 • Gayrimenkuller 19.069.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 3.209.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.209.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 3.209.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.570.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.570.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.570.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.570.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.570.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.570.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 4.376.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.376.000
 • Diğer Borçlar 4.376.000
 • 15.1 Kredilerin 1.939.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.939.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 1.939.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.024.295.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.024.295.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.024.295.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.960.000
 • 15.3 Diğer 5.960.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.960.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.498.466.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.498.466.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.498.466.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 489.421.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 489.421.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 489.421.000
 • AKTİF TOPLAMI 448.860.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 448.860.000
 • Reasürörler Payı (-) 448.860.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 40.561.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 40.561.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 40.561.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 268.713.000
 • 3. Binalar 268.713.000
 • Reasürörler Payı (-) 268.713.000
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 1.609.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.609.000
 • Vergi Karşılıkları 1.609.000
 • 1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 1.609.000
 • 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.609.000
 • Diğer Karşılıklar 1.609.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.140.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.140.000
 • Ödenmiş Sermaye 1.140.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 8.398.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 8.398.000
 • Nominal Sermaye 8.398.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.216.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.216.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.216.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 4.182.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 4.182.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 4.182.000
 • 1. Banka Kredileri 745.502.000
 • 4.3 Tahviller 745.502.000
 • Zarar (-) 745.502.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 115.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 115.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 115.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 40.381.000
 • KAR 40.381.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.381.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.159.000
 • Net Dönem Karı 1.159.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.159.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 39.222.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39.222.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 39.222.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 512.963.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 512.963.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 512.963.000
 • 11.4 Diğer 27.508.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 27.508.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 27.508.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 485.455.000
 • 4. Ödenecek Giderler 485.455.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 485.455.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 77.749.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 77.749.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 77.749.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 77.749.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 77.749.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 77.749.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 4.024.295.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 4.024.295.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 4.024.295.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 220.909.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 220.909.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 220.909.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 220.909.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 220.909.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 220.909.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 220.909.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 220.909.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 220.909.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -39.688.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -39.688.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -39.688.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -16.989.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -16.989.000
 • GENEL GİDERLER (-) -16.989.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -360.000
 • PASİF TOPLAMI -360.000
 • Personel Giderleri (-) -360.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -8.126.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -8.126.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -8.126.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -14.213.000
 • Amortisman Giderleri (-) -14.213.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -14.213.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 519.851.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 519.851.000
 • Karşılıklar (-) 519.851.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.110.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.110.000
 • Diğer Giderler (-) 1.110.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 7.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 7.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 49.544.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 49.544.000
 • Diğer Gelirler 49.544.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 49.544.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 49.544.000
 • MALİ GİDERLER (-) 49.544.000
 • 1. Yasal Yedekler 451.200.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 451.200.000
 • Satış Zararları (-) 451.200.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 17.990.000
 • 2. Statü Yedekleri 17.990.000
 • Kambiyo Zararları (-) 17.990.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -14.931.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -14.931.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -451.762.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -451.762.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -450.318.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -450.318.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -1.444.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -1.444.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 87.684.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 87.684.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 87.684.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 87.684.000
 • 4.1.3 Diğer -9.935.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -9.935.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -3.204.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -3.204.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -6.731.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -6.731.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 77.749.000
 • 4.2.3 Diğer 77.749.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 77.749.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 77.749.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 18,85
  3. 10,82
  1. SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
  2. 3,14
  3. 10,56
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,22
  3. 9,91
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 18,98
  3. 6,87
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 12,50
  3. 6,38

Azalan

  1. UTPYA UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS
  2. 4,96
  3. -4,25
  1. SELGD SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS
  2. 0,27
  3. -3,57
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,28
  3. -3,45
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,35
  3. -2,78
  1. CMENT CIMENTAS
  2. 12,37
  3. -2,21

TL

  1. USAS USAS YATIRIMLAR HOLDING AS
  2. 0,61
  3. 0,00
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,34
  3. 0,60
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,00
  3. 2,56
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,86
  3. 0,54

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 15,46
  3. 0,06
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 3,34
  3. 0,60
  1. KARSN KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S.
  2. 2,20
  3. 1,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 11,39
  3. 0,62
  1. VESTL VESTEL ELEKTRONIK
  2. 9,77
  3. 0,93

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.