Finans Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,05
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :1.296
 • Hacim Adet :317
* SG: 23.03.2018 - 18:05 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : FFKRL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 7.964.000
 • A. Hazır Değerler 7.964.000
 • Kasa 7.964.000
 • 1.4 Diğer 7.964.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 7.964.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 7.964.000
 • B. Menkul Kıymetler 76.542.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 76.542.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 76.542.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 137.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 137.000
 • Sigortalılar 137.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 4.401.212.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 4.401.212.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 4.401.212.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.024.457.000
 • Diğer Alacaklar 4.024.457.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 4.024.457.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 4.787.238.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 4.787.238.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4.787.238.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -762.781.000
 • E. Stoklar -762.781.000
 • İŞTİRAKLER -762.781.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 273.118.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 273.118.000
 • İştirakler 273.118.000
 • 2. Yarı Mamüller 103.637.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 103.637.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 103.637.000
 • 3. Ara Mamüller 68.901.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 68.901.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 68.901.000
 • 6. Diğer Stoklar 150.992.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 150.992.000
 • Menkuller 150.992.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -82.091.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -82.091.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -82.091.000
 • 8. Verilen Sipariş Avansları 17.592.000
 • 8.1.2 Hazine Bonosu 17.592.000
 • Gayrimenkuller 17.592.000
 • 8.1.3 Diğer 17.592.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 17.592.000
 • Gayrimenkuller 17.592.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 3.154.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.154.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 3.154.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 2.636.000
 • Borç Reeskontu (-) 2.636.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 2.636.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 2.636.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 2.636.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 2.636.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 10.739.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 10.739.000
 • Diğer Borçlar 10.739.000
 • 15.1 Kredilerin 5.505.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 5.505.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 5.505.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.707.681.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.707.681.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.707.681.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 2.813.000
 • 15.3 Diğer 2.813.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.813.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.522.069.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.522.069.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.522.069.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 1.031.009.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 1.031.009.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 1.031.009.000
 • AKTİF TOPLAMI 939.661.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 939.661.000
 • Reasürörler Payı (-) 939.661.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 91.348.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 91.348.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 91.348.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 349.782.000
 • 3. Binalar 349.782.000
 • Reasürörler Payı (-) 349.782.000
 • 1.6 Döviz Tevdiat Hesabı 12.909.000
 • 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 12.909.000
 • Vergi Karşılıkları 12.909.000
 • 1.7 Kıymetli Madenler Depo Hesapları 12.849.000
 • 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 12.849.000
 • Diğer Karşılıklar 12.849.000
 • 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 60.000
 • DİĞER PASİFLER 60.000
 • II. PARA PİYASALARI 60.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 899.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 899.000
 • Ödenmiş Sermaye 899.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 13.684.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 13.684.000
 • Nominal Sermaye 13.684.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.954.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.954.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.954.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 8.730.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 8.730.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 8.730.000
 • 1. Banka Kredileri 761.140.000
 • 4.3 Tahviller 761.140.000
 • Zarar (-) 761.140.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 115.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 115.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 115.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 40.381.000
 • KAR 40.381.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.381.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.159.000
 • Net Dönem Karı 1.159.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.159.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 39.222.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39.222.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 39.222.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 512.963.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 512.963.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 512.963.000
 • 11.4 Diğer 27.508.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 27.508.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 27.508.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 485.455.000
 • 4. Ödenecek Giderler 485.455.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 485.455.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 93.966.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 93.966.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 93.966.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 93.966.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 93.966.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 93.966.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 4.707.681.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 4.707.681.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 4.707.681.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 312.738.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 312.738.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 312.738.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 312.738.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 312.738.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 312.738.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 312.738.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 312.738.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 312.738.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -56.415.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -56.415.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -56.415.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -23.499.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -23.499.000
 • GENEL GİDERLER (-) -23.499.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -629.000
 • PASİF TOPLAMI -629.000
 • Personel Giderleri (-) -629.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -12.081.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -12.081.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -12.081.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -20.206.000
 • Amortisman Giderleri (-) -20.206.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -20.206.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 888.126.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 888.126.000
 • Karşılıklar (-) 888.126.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.567.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 1.567.000
 • Diğer Giderler (-) 1.567.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 7.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 7.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 85.406.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 85.406.000
 • Diğer Gelirler 85.406.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 85.406.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 85.406.000
 • MALİ GİDERLER (-) 85.406.000
 • 1. Yasal Yedekler 774.997.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 774.997.000
 • Satış Zararları (-) 774.997.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 26.149.000
 • 2. Statü Yedekleri 26.149.000
 • Kambiyo Zararları (-) 26.149.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -37.565.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -37.565.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -781.406.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -781.406.000
 • 2.4 Çıkarılan Menkul Kıymetlere Verilen Faizler (veya Kar Payları) -4.639.000
 • C. Net Satışlar -4.639.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -771.763.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -771.763.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -5.004.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -5.004.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 106.666.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 106.666.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 106.666.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 106.666.000
 • 4.1.3 Diğer -12.700.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -12.700.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar -12.149.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar -12.149.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -551.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -551.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 93.966.000
 • 4.2.3 Diğer 93.966.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 93.966.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 93.966.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 1,24
  3. 19,23
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,70
  3. 15,65
  1. KERVN KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG
  2. 0,54
  3. 14,89
  1. KRSAN KARSUSAN SU ÜRÜNLERİ SAN.
  2. 5,65
  3. 11,88
  1. EPLAS EGEPLAST
  2. 6,10
  3. 10,91

Azalan

  1. BEYAZ BEYAZ FİLO
  2. 159,20
  3. -19,96
  1. CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM
  2. 3,52
  3. -19,82
  1. PKENT PETROKENT TURİZM
  2. 61,85
  3. -10,17
  1. VANGD VANET GIDA
  2. 2,96
  3. -9,48
  1. DOBUR DOĞAN BURDA
  2. 4,40
  3. -7,56

TL

  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 1,24
  3. 19,23
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,70
  3. 15,65
  1. KARSN KARSAN OTOMOTİV
  2. 2,25
  3. 3,69
  1. MIPAZ MİLPA
  2. 2,33
  3. 0,43
  1. ZOREN ZORLU ENERJİ
  2. 2,08
  3. 0,97

LOT

  1. THYAO TÜRK HAVA YOLLARI
  2. 18,87
  3. 0,37
  1. GARAN GARANTİ BANKASI
  2. 10,79
  3. -1,64
  1. HURGZ HÜRRİYET GZT.
  2. 1,70
  3. 15,65
  1. DOHOL DOĞAN HOLDİNG
  2. 1,24
  3. 19,23
  1. VESTL VESTEL
  2. 11,82
  3. 3,59

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.