Finans Finansal Kiralama A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,37
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :6.017
 • Hacim Adet :1.377
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Finans Finansal Kiralama A.Ş.
 • XFINK,XIKIU,XTUMY,XUMAL,XUTUM : FFKRL | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 0
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 0
 • NAKİT DEĞERLER 0
 • 1.1 Kasa 1.139.000
 • A. Hazır Değerler 1.139.000
 • Kasa 1.139.000
 • 1.4 Diğer 1.139.000
 • 3. Diğer Hazır Değerler 1.139.000
 • Menkul Değerler Cüzdanı 1.139.000
 • B. Menkul Kıymetler 88.122.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 88.122.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 88.122.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 137.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 137.000
 • Sigortalılar 137.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.286.207.000
 • 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.286.207.000
 • Alacaklar Reeskont Karşılığı(-) 3.286.207.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3.036.261.000
 • Diğer Alacaklar 3.036.261.000
 • V. SATILMAYA HAZ.MENK.DEĞ.(Net) 3.036.261.000
 • 4. Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 3.591.584.000
 • 5.1 Hisse Senetleri 3.591.584.000
 • İDARİ VE KANUNİ TAKİPTEKİ ALACAKLAR 3.591.584.000
 • 6.1 Kısa Vadeli -555.323.000
 • E. Stoklar -555.323.000
 • İŞTİRAKLER -555.323.000
 • 1. İlk Madde ve Malzeme 146.386.000
 • 6.2 Orta ve Uzun Vadeli 146.386.000
 • İştirakler 146.386.000
 • 2. Yarı Mamüller 103.560.000
 • 6.3 Takipteki Krediler 103.560.000
 • İştirakler Değer Azalış Karşılığı (-) 103.560.000
 • 3. Ara Mamüller 71.037.000
 • 6.4 Özel Karşılıklar (-) 71.037.000
 • İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) 71.037.000
 • 6. Diğer Stoklar 127.278.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 127.278.000
 • Menkuller 127.278.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -56.241.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili -56.241.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) -56.241.000
 • 8. Verilen Sipariş Avansları 21.733.000
 • 8.1.2 Hazine Bonosu 21.733.000
 • Gayrimenkuller 21.733.000
 • 8.1.3 Diğer 21.733.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 21.733.000
 • Gayrimenkuller 21.733.000
 • 10.2 Mali Olmayan Ortaklıklar 3.300.000
 • 5. Alacak Reeskontu (-) 3.300.000
 • Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Depoları 3.300.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 1.536.000
 • Borç Reeskontu (-) 1.536.000
 • XI. DİĞER YATIRIMLAR (Net) 1.536.000
 • 1. Ortaklardan Alacaklar 1.536.000
 • 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 1.536.000
 • Zrn. Deprem Sgrt. Kom. Al. Acen. 1.536.000
 • 12.2 Kazanılmamış Gelirler ( - ) 3.287.000
 • 2. İştiraklerden Alacaklar 3.287.000
 • Diğer Borçlar 3.287.000
 • 15.1 Kredilerin 324.000
 • 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 324.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 324.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 3.557.073.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 3.557.073.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.557.073.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 5.589.000
 • 15.3 Diğer 5.589.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 5.589.000
 • 2. Bağlı Menkul Kıy.Değ.Düş.Karş. (-) 2.165.121.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 2.165.121.000
 • XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 2.165.121.000
 • 9. Diğer Finansal Duran Varlıklar 461.155.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 461.155.000
 • XVIII. DİĞER AKTİFLER 461.155.000
 • AKTİF TOPLAMI 420.620.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 420.620.000
 • Reasürörler Payı (-) 420.620.000
 • 1.1 Bankalararası Mevduat 40.535.000
 • 2. Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri 40.535.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 40.535.000
 • 1.2 Tasarruf Mevduatı 196.571.000
 • 3. Binalar 196.571.000
 • Reasürörler Payı (-) 196.571.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 737.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 737.000
 • Ödenmiş Sermaye 737.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 7.487.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7.487.000
 • Nominal Sermaye 7.487.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 4.863.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 4.863.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 4.863.000
 • 3.2 Alınan Diğer Krediler 2.624.000
 • 4. Diğ. Maddi Olmayan Dur. Var. 2.624.000
 • Olağanüstü Hasar Karşılığı 2.624.000
 • 1. Banka Kredileri 719.803.000
 • 4.3 Tahviller 719.803.000
 • Zarar (-) 719.803.000
 • 3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 115.000.000
 • Geçmiş Yıl Zararları (-) 115.000.000
 • VI. MUHTELİF BORÇLAR 115.000.000
 • 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 40.381.000
 • KAR 40.381.000
 • VII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR 40.381.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 1.159.000
 • Net Dönem Karı 1.159.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 1.159.000
 • 11.2 Alınan Kredilerin 39.222.000
 • C. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 39.222.000
 • Cari Rizikolar Karşılığı 39.222.000
 • 1. Ortaklara Borçlar 512.963.000
 • 11.3 Repo İşlemlerinin 512.963.000
 • Muallak Hasarlar Karşılığı 512.963.000
 • 11.4 Diğer 27.508.000
 • 2. İştiraklere Borçlar 27.508.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 27.508.000
 • 12.1 Genel Karşılıklar 485.455.000
 • 4. Ödenecek Giderler 485.455.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı 485.455.000
 • 12.3 Vergi Karşılığı 52.050.000
 • 6. Ert. ve Taksite Bağ. Devlet Alacak. 52.050.000
 • Ayrılan Teknik Karş. Reasürörler Payı 52.050.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 52.050.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 52.050.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 52.050.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 3.557.073.000
 • Hayat Muallak Karşılığında Reasürörler Payı 3.557.073.000
 • XIV. AZINLIK HAKLARI 3.557.073.000
 • 1. Vergi Karşılıkları 139.373.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığında Reasürörler Payı 139.373.000
 • XV. ÖZKAYNAKLAR 139.373.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 139.373.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 139.373.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 139.373.000
 • 15.3.3 Olağanüstü Yedekler 139.373.000
 • 5. Borç Reeskontu (-) 139.373.000
 • Hayat Kar Payı Karşılığı (-) 139.373.000
 • 15.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararları -25.757.000
 • 2. İştiraklere Borçlar -25.757.000
 • TEKNİK KAR/ZARAR -25.757.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı -10.945.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar -10.945.000
 • GENEL GİDERLER (-) -10.945.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. -240.000
 • PASİF TOPLAMI -240.000
 • Personel Giderleri (-) -240.000
 • 1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) -5.417.000
 • 6. Borç Reeskontu (-) -5.417.000
 • Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) -5.417.000
 • 1.1.1 TP Kredilerden Alınan Faizler -9.155.000
 • Amortisman Giderleri (-) -9.155.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları -9.155.000
 • 1.1.1.1 Kısa Vadeli Kredilerden 404.279.000
 • E. Borç ve Gider Karşılıkları 404.279.000
 • Karşılıklar (-) 404.279.000
 • 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 775.000
 • 1.1.1.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 775.000
 • Diğer Giderler (-) 775.000
 • 1. Duran Varlıklardaki Değer Artışı 7.000
 • 1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) 7.000
 • Zrn.Dep.Sgrt.Kom.Gelirleri 7.000
 • 1.3.1 T.C. Merkez Bankası'ndan 26.863.000
 • 2. İştiraklerdeki Değer Artışı 26.863.000
 • Diğer Gelirler 26.863.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 26.863.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 26.863.000
 • MALİ GİDERLER (-) 26.863.000
 • 1. Yasal Yedekler 364.587.000
 • 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) 364.587.000
 • Satış Zararları (-) 364.587.000
 • 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) 12.047.000
 • 2. Statü Yedekleri 12.047.000
 • Kambiyo Zararları (-) 12.047.000
 • 2.1.2 Tasarruf Mevduatına -10.135.000
 • H. Geçmiş Yıllar Zararları (-) -10.135.000
 • 1. ........... Yılı Zararı -365.600.000
 • 2.1.3 Resmi Kuruluşlar Mevduatına -365.600.000
 • 2.5 Diğer Faiz Giderleri (veya Kar Payı giderleri) -364.347.000
 • D. Satışların Maliyeti (-) -364.347.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) -1.253.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal -1.253.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) 54.794.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 54.794.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 54.794.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 54.794.000
 • 4.1.3 Diğer -2.744.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -2.744.000
 • 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 5.076.000
 • F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 5.076.000
 • 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri -7.820.000
 • 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen -7.820.000
 • 3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 52.050.000
 • 4.2.3 Diğer 52.050.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 52.050.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 52.050.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.