Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 8,36
 • Değişim :-0,95 %
 • Hacim TL :108.456.755
 • Hacim Adet :12.866.220
* SG: 18.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Eregli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
 • XMANA,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUSIN,XUTUM : EREGL | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 10.599.423.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 10.599.423.000
 • NAKİT DEĞERLER 10.599.423.000
 • 1.1 Kasa 3.735.236.000
 • A. Hazır Değerler 3.735.236.000
 • Kasa 3.735.236.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 13.698.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 13.698.000
 • Sigortalılar 13.698.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.984.213.000
 • Acenteler 1.984.213.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.984.213.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 2.086.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 2.086.000
 • İkrazlar 2.086.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 4.668.459.000
 • E. Stoklar 4.668.459.000
 • İŞTİRAKLER 4.668.459.000
 • 6. Diğer Stoklar 195.731.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 195.731.000
 • Menkuller 195.731.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 10.599.423.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 10.599.423.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 10.599.423.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 12.473.668.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 12.473.668.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 12.473.668.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 13.826.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.826.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 13.826.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 12.493.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 12.493.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.493.000
 • 16.1 Defter Değeri 3.409.000
 • 3. İştirakler 3.409.000
 • Reasürörler Payı (-) 3.409.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 94.556.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 94.556.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 94.556.000
 • AKTİF TOPLAMI 12.007.232.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 12.007.232.000
 • Reasürörler Payı (-) 12.007.232.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 199.409.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 199.409.000
 • Ödenmiş Sermaye 199.409.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 34.934.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 34.934.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 34.934.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 107.809.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 107.809.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 107.809.000
 • A K T İ F T O P L A M I 23.073.091.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 23.073.091.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 23.073.091.000
 • 4.1 Bonolar 3.754.026.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.754.026.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.754.026.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 2.191.833.000
 • A. Finansal Borçlar 2.191.833.000
 • Özel Fonlar 2.191.833.000
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 29.747.000
 • Net Dönem Karı 29.747.000
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 29.747.000
 • B. Ticari Borçlar 580.209.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 580.209.000
 • P A S İ F T O P L A M I 580.209.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 49.213.000
 • 2. Borç Senetleri 49.213.000
 • Alınan Primler 49.213.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 349.879.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 349.879.000
 • XII. KARŞILIKLAR 349.879.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 416.369.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 416.369.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 416.369.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.754.026.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.754.026.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.754.026.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.370.716.000
 • Diğer Gelirler 3.370.716.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.370.716.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 1.317.939.000
 • A. Finansal Borçlar 1.317.939.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 1.317.939.000
 • 15.2.5 Yeniden Değerleme Değer Artışı 880.000
 • 4. Diğer Finansal Borçlar 880.000
 • Ayrılan Teknik Karşılıklar (-) 880.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 623.417.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 623.417.000
 • GENEL GİDERLER (-) 623.417.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.428.062.000
 • PASİF TOPLAMI 1.428.062.000
 • Personel Giderleri (-) 1.428.062.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 418.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 418.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 418.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 15.948.349.000
 • Faiz Gelirleri 15.948.349.000
 • III. ÖZ SERMAYE 15.948.349.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 15.484.627.000
 • A. Sermaye 15.484.627.000
 • Kar Payı Gelirleri 15.484.627.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 3.500.000.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 3.500.000.000
 • Satış Karları 3.500.000.000
 • 1.1.4 Kaynak Kullanım Destekleme Fonundan Alınan Primler -116.232.000
 • C. Emisyon Primi -116.232.000
 • Kira Gelirleri -116.232.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 156.613.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 156.613.000
 • MALİ GİDERLER (-) 156.613.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -6.453.996.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -6.453.996.000
 • Diğer Giderler (-) -6.453.996.000
 • F. Net Dönem Karı 6.453.996.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 6.453.996.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 6.453.996.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 1.492.841.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 1.492.841.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 463.722.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 463.722.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 23.073.091.000
 • P A S İ F T O P L A M I 23.073.091.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 8.875.459.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 8.875.459.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.464.211.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.464.211.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 2.411.248.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 2.411.248.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 2.411.248.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 2.411.248.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -80.755.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -80.755.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -161.485.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -161.485.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -6.124.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -6.124.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -248.364.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -248.364.000
 • 4.1.3 Diğer 2.162.884.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.162.884.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.204.179.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 2.204.179.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -373.600.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -373.600.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.830.579.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.830.579.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.830.579.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.830.579.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 61.178.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.769.401.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,96
  3. 20,00
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,88
  3. 18,24
  1. ICBCT ICBC Turkey Bank
  2. 7,01
  3. 17,03
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 13,90
  3. 15,83
  1. BNTAS BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T
  2. 2,73
  3. 10,53

Azalan

  1. FFKRL FINANS FINANSAL KIRALAMA
  2. 3,66
  3. -15,28
  1. RTALB RTA LAB BIY MAK SAN AS
  2. 3,69
  3. -11,30
  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 8,70
  3. -9,09
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 179,10
  3. -7,68
  1. AVOD AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM
  2. 1,24
  3. -6,06

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S.
  2. 0,46
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,96
  3. -3,03

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,60
  3. 1,16
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,63
  3. -0,38
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,20
  3. -0,68
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,65
  3. 2,32
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,19
  3. 0,57

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.