Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,23
 • Değişim :-0,19 %
 • Hacim TL :4.767.900
 • Hacim Adet :913.934
* SG: 22.09.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
 • XINSA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : ENKAI | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.039.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.039.000
 • İkrazlar 3.039.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 920.765.000
 • E. Stoklar 920.765.000
 • İŞTİRAKLER 920.765.000
 • 6. Diğer Stoklar 411.923.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 411.923.000
 • Menkuller 411.923.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 8.651.468.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 8.651.468.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 8.651.468.000
 • 8.1.3 Diğer 2.736.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 2.736.000
 • Gayrimenkuller 2.736.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 19.247.829.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.247.829.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 19.247.829.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 104.773.000
 • Devam Eden Yatırımlar 104.773.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 104.773.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.966.055.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.966.055.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.966.055.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 6.954.687.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 6.954.687.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 6.954.687.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.723.987.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.723.987.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.723.987.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 284.621.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 284.621.000
 • Ödenmiş Sermaye 284.621.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 193.479.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 193.479.000
 • Nominal Sermaye 193.479.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.616.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.616.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.616.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 207.090.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 207.090.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 207.090.000
 • A K T İ F T O P L A M I 27.902.033.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 27.902.033.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 27.902.033.000
 • 4.1 Bonolar 3.391.601.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.391.601.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.391.601.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 218.835.000
 • A. Finansal Borçlar 218.835.000
 • Özel Fonlar 218.835.000
 • B. Ticari Borçlar 1.253.135.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.253.135.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.253.135.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 53.331.000
 • 2. Borç Senetleri 53.331.000
 • Alınan Primler 53.331.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 129.203.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 129.203.000
 • XII. KARŞILIKLAR 129.203.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 53.505.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 53.505.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 53.505.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 690.579.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 690.579.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 690.579.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.391.601.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.391.601.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.391.601.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.434.439.000
 • Diğer Gelirler 3.434.439.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.434.439.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 889.824.000
 • A. Finansal Borçlar 889.824.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 889.824.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 72.058.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 72.058.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 72.058.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 58.388.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.388.000
 • GENEL GİDERLER (-) 58.388.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.551.800.000
 • PASİF TOPLAMI 1.551.800.000
 • Personel Giderleri (-) 1.551.800.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 862.369.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 862.369.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 862.369.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 21.075.993.000
 • Faiz Gelirleri 21.075.993.000
 • III. ÖZ SERMAYE 21.075.993.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 20.821.961.000
 • A. Sermaye 20.821.961.000
 • Kar Payı Gelirleri 20.821.961.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4.621.689.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 4.621.689.000
 • Satış Karları 4.621.689.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.345.275.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.345.275.000
 • MALİ GİDERLER (-) 4.345.275.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 4.027.907.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 4.027.907.000
 • Diğer Giderler (-) 4.027.907.000
 • F. Net Dönem Karı -4.070.105.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -4.070.105.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -4.070.105.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 703.819.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 703.819.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 254.032.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 254.032.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 27.902.033.000
 • P A S İ F T O P L A M I 27.902.033.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 4.949.353.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 4.949.353.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -3.743.424.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -3.743.424.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.205.929.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.205.929.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.205.929.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.205.929.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -57.372.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -57.372.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -165.407.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -165.407.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -222.779.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -222.779.000
 • 4.1.3 Diğer 983.150.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 983.150.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.672.339.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.672.339.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -296.543.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -296.543.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.375.796.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.375.796.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.375.796.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.375.796.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 22.646.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.353.150.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,49
  3. 19,51
  1. NETAS NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS
  2. 13,45
  3. 9,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. DENIZ DENIZBANK A.S.
  2. 4,78
  3. 8,39
  1. PENGD PENGUEN GIDA SANAYI AS
  2. 2,60
  3. 8,33

Azalan

  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 4,53
  3. -7,55
  1. PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS
  2. 2,88
  3. -5,57
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,60
  3. -4,76
  1. TKURU TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS
  2. 7,30
  3. -4,70
  1. OZBAL OZBAL CELIK BORU SANAYI AS
  2. 2,42
  3. -4,35

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,63
  3. 0,00
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 2,05
  3. 8,47
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,89
  3. -1,11

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,38
  3. 1,52
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,89
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,24
  3. -1,75
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 12,43
  3. 0,00
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 12,08
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.