Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,30
 • Değişim :0,19 %
 • Hacim TL :9.097.126
 • Hacim Adet :1.725.548
* SG: 18.08.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
 • XINSA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : ENKAI | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 9.486.119.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 9.486.119.000
 • NAKİT DEĞERLER 9.486.119.000
 • 1.1 Kasa 4.052.535.000
 • A. Hazır Değerler 4.052.535.000
 • Kasa 4.052.535.000
 • B. Menkul Kıymetler 2.435.225.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.435.225.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.435.225.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.357.292.000
 • Acenteler 1.357.292.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.357.292.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.912.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.912.000
 • İkrazlar 5.912.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 1.162.587.000
 • E. Stoklar 1.162.587.000
 • İŞTİRAKLER 1.162.587.000
 • 6. Diğer Stoklar 376.391.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 376.391.000
 • Menkuller 376.391.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 9.483.713.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 9.483.713.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 9.483.713.000
 • 8.1.3 Diğer 2.406.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 2.406.000
 • Gayrimenkuller 2.406.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 19.393.917.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 19.393.917.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 19.393.917.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 106.050.000
 • Devam Eden Yatırımlar 106.050.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 106.050.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 5.874.470.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 5.874.470.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.874.470.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 7.284.964.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 7.284.964.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 7.284.964.000
 • AKTİF TOPLAMI 5.794.586.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 5.794.586.000
 • Reasürörler Payı (-) 5.794.586.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 293.553.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 293.553.000
 • Ödenmiş Sermaye 293.553.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 200.734.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 200.734.000
 • Nominal Sermaye 200.734.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.125.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.125.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.125.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 33.169.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 33.169.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 33.169.000
 • A K T İ F T O P L A M I 28.880.036.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 28.880.036.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 28.880.036.000
 • 4.1 Bonolar 3.326.064.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 3.326.064.000
 • Maliyet Artış Fonu 3.326.064.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 282.162.000
 • A. Finansal Borçlar 282.162.000
 • Özel Fonlar 282.162.000
 • B. Ticari Borçlar 1.097.963.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.097.963.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.097.963.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 53.689.000
 • 2. Borç Senetleri 53.689.000
 • Alınan Primler 53.689.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 274.021.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 274.021.000
 • XII. KARŞILIKLAR 274.021.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 75.859.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 75.859.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 75.859.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 582.747.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 582.747.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 582.747.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 3.326.064.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 3.326.064.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 3.326.064.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 3.734.329.000
 • Diğer Gelirler 3.734.329.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.734.329.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 961.666.000
 • A. Finansal Borçlar 961.666.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 961.666.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 81.462.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 81.462.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 81.462.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 58.678.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 58.678.000
 • GENEL GİDERLER (-) 58.678.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.602.432.000
 • PASİF TOPLAMI 1.602.432.000
 • Personel Giderleri (-) 1.602.432.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.030.091.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.030.091.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.030.091.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 21.819.643.000
 • Faiz Gelirleri 21.819.643.000
 • III. ÖZ SERMAYE 21.819.643.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 21.579.745.000
 • A. Sermaye 21.579.745.000
 • Kar Payı Gelirleri 21.579.745.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4.221.689.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 4.221.689.000
 • Satış Karları 4.221.689.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 4.675.514.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 4.675.514.000
 • MALİ GİDERLER (-) 4.675.514.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.952.182.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.952.182.000
 • Diğer Giderler (-) 3.952.182.000
 • F. Net Dönem Karı -3.995.962.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.995.962.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.995.962.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 560.570.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 560.570.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 239.898.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 239.898.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 28.880.036.000
 • P A S İ F T O P L A M I 28.880.036.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 2.445.043.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 2.445.043.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -1.855.976.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -1.855.976.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 589.067.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 589.067.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 589.067.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 589.067.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -28.537.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -28.537.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -64.243.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -64.243.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -92.780.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -92.780.000
 • 4.1.3 Diğer 496.287.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 496.287.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 842.485.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 842.485.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -205.935.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -205.935.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 636.550.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 636.550.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 636.550.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 636.550.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 10.938.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 625.612.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ISKUR T. IS BANKASI KURUCU
  2. 9.150,00
  3. 36,57
  1. ULAS ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI
  2. 1,80
  3. 20,00
  1. BANVT BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC
  2. 16,52
  3. 19,97
  1. MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING A.S.
  2. 4,25
  3. 18,38
  1. KPHOL KAPITAL YAT HOL A.S.
  2. 0,79
  3. 16,18

Azalan

  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 3,00
  3. -16,90
  1. DOCO DOCO AKTIENGESELLSCHAFT
  2. 219,80
  3. -11,51
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,81
  3. -6,90
  1. GOZDE GOZDE GIRISIM SERMAYESI
  2. 3,65
  3. -6,17
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 2,41
  3. -5,49

TL

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,62
  3. 1,89
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,70
  3. 7,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,30
  3. 1,77
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,26
  3. -0,43
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,36
  3. -5,22

LOT

  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,62
  3. 1,89
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,26
  3. -0,43
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,55
  3. -0,66
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,30
  3. 1,77
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 5,58
  3. -2,45

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.