Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 5,67
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :14.193.717
 • Hacim Adet :2.517.328
* SG: 23.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
 • XINSA,XKURY,XSIST,XTMTU,XU030,XU050,XU100,XUHIZ,XULUS,XUTUM : ENKAI | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 7.817.366.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 7.817.366.000
 • NAKİT DEĞERLER 7.817.366.000
 • 1.1 Kasa 3.050.708.000
 • A. Hazır Değerler 3.050.708.000
 • Kasa 3.050.708.000
 • B. Menkul Kıymetler 2.147.770.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 2.147.770.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 2.147.770.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 1.334.891.000
 • Acenteler 1.334.891.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 1.334.891.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 5.425.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 5.425.000
 • İkrazlar 5.425.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 904.761.000
 • E. Stoklar 904.761.000
 • İŞTİRAKLER 904.761.000
 • 6. Diğer Stoklar 305.142.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 305.142.000
 • Menkuller 305.142.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 7.814.874.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 7.814.874.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 7.814.874.000
 • 8.1.3 Diğer 2.492.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 2.492.000
 • Gayrimenkuller 2.492.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 14.738.978.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 14.738.978.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 14.738.978.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 26.260.000
 • Devam Eden Yatırımlar 26.260.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 26.260.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 4.547.675.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 4.547.675.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.547.675.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 5.184.135.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 5.184.135.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 5.184.135.000
 • AKTİF TOPLAMI 4.740.359.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 4.740.359.000
 • Reasürörler Payı (-) 4.740.359.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 227.117.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 227.117.000
 • Ödenmiş Sermaye 227.117.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 165.278.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 165.278.000
 • Nominal Sermaye 165.278.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 61.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 61.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 61.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 13.371.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 13.371.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 13.371.000
 • A K T İ F T O P L A M I 22.556.344.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 22.556.344.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 22.556.344.000
 • 4.1 Bonolar 2.775.900.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.775.900.000
 • Maliyet Artış Fonu 2.775.900.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 209.916.000
 • A. Finansal Borçlar 209.916.000
 • Özel Fonlar 209.916.000
 • B. Ticari Borçlar 1.102.300.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 1.102.300.000
 • P A S İ F T O P L A M I 1.102.300.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 41.145.000
 • 2. Borç Senetleri 41.145.000
 • Alınan Primler 41.145.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 123.560.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 123.560.000
 • XII. KARŞILIKLAR 123.560.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 35.419.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 35.419.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 35.419.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 549.760.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 549.760.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 549.760.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 2.775.900.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 2.775.900.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 2.775.900.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 2.956.344.000
 • Diğer Gelirler 2.956.344.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.956.344.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 504.091.000
 • A. Finansal Borçlar 504.091.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 504.091.000
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 62.350.000
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 62.350.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 62.350.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 54.268.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 54.268.000
 • GENEL GİDERLER (-) 54.268.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.194.291.000
 • PASİF TOPLAMI 1.194.291.000
 • Personel Giderleri (-) 1.194.291.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 1.141.344.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 1.141.344.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 1.141.344.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 16.824.100.000
 • Faiz Gelirleri 16.824.100.000
 • III. ÖZ SERMAYE 16.824.100.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 16.641.157.000
 • A. Sermaye 16.641.157.000
 • Kar Payı Gelirleri 16.641.157.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 4.221.689.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 4.221.689.000
 • Satış Karları 4.221.689.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 3.103.966.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 3.103.966.000
 • MALİ GİDERLER (-) 3.103.966.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 3.553.420.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu 3.553.420.000
 • Diğer Giderler (-) 3.553.420.000
 • F. Net Dönem Karı -3.564.058.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -3.564.058.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -3.564.058.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 560.570.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 560.570.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 182.943.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 182.943.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 22.556.344.000
 • P A S İ F T O P L A M I 22.556.344.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 7.927.792.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 7.927.792.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -6.194.832.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -6.194.832.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 1.732.960.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 1.732.960.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.732.960.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 1.732.960.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -70.823.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -70.823.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -256.854.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -256.854.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -327.677.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -327.677.000
 • 4.1.3 Diğer 1.405.283.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 1.405.283.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.754.902.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.754.902.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -342.417.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -342.417.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.412.485.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.412.485.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.412.485.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.412.485.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 26.682.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.385.803.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,55
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 4,24
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,66
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,98
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 0,99
  3. 0,00

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,17
  3. 0,00
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,44
  3. 0,00
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,96
  3. 0,00

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,50
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,74
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,82
  3. 0,00
  1. ISCTR T. IS BANKASI C GRUBU
  2. 6,40
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.