Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,30
 • Değişim :-0,11 %
 • Hacim TL :387.223
 • Hacim Adet :41.785
* SG: 14.12.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XIKIU,XKMYA,XSIZM,XTUMY,XUSIN,XUTUM : EGPRO | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 632.324.220
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 632.324.220
 • NAKİT DEĞERLER 632.324.220
 • 1.1 Kasa 58.504.464
 • A. Hazır Değerler 58.504.464
 • Kasa 58.504.464
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 790.752
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 790.752
 • Sigortalılar 790.752
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 420.189.721
 • Acenteler 420.189.721
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 420.189.721
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.391.274
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.391.274
 • İkrazlar 3.391.274
 • 6.1 Kısa Vadeli 125.648.489
 • E. Stoklar 125.648.489
 • İŞTİRAKLER 125.648.489
 • 6. Diğer Stoklar 20.398.972
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.398.972
 • Menkuller 20.398.972
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 628.923.672
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 628.923.672
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 628.923.672
 • 8.1.3 Diğer 3.400.548
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 3.400.548
 • Gayrimenkuller 3.400.548
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 370.780.931
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 370.780.931
 • II. DURAN VARLIKLAR 370.780.931
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 273.037
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 273.037
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 273.037
 • AKTİF TOPLAMI 349.690.115
 • D. Maddi Duran Varlıklar 349.690.115
 • Reasürörler Payı (-) 349.690.115
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.405.828
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.405.828
 • Ödenmiş Sermaye 6.405.828
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 6.242.687
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 6.242.687
 • Kanuni Yedek Akçeler 6.242.687
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 8.169.264
 • F. Diğer Duran Varlıklar 8.169.264
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 8.169.264
 • A K T İ F T O P L A M I 1.003.105.151
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 1.003.105.151
 • Yeniden Değerleme Fonu 1.003.105.151
 • 4.1 Bonolar 539.966.254
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 539.966.254
 • Maliyet Artış Fonu 539.966.254
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 178.274.896
 • A. Finansal Borçlar 178.274.896
 • Özel Fonlar 178.274.896
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 345.583
 • Net Dönem Karı 345.583
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 345.583
 • B. Ticari Borçlar 182.094.732
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 182.094.732
 • P A S İ F T O P L A M I 182.094.732
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 68.321.003
 • 2. Borç Senetleri 68.321.003
 • Alınan Primler 68.321.003
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.919.476
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.919.476
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.919.476
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 104.066.539
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 104.066.539
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 104.066.539
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 539.966.254
 • 8. Borç Reeskontu (-) 539.966.254
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 539.966.254
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 126.759.403
 • Diğer Gelirler 126.759.403
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 126.759.403
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 113.946.039
 • A. Finansal Borçlar 113.946.039
 • TEKNİK GİDERLER (-) 113.946.039
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 10.187.503
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 10.187.503
 • GENEL GİDERLER (-) 10.187.503
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 2.625.861
 • PASİF TOPLAMI 2.625.861
 • Personel Giderleri (-) 2.625.861
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 336.379.494
 • Faiz Gelirleri 336.379.494
 • III. ÖZ SERMAYE 336.379.494
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 323.456.000
 • A. Sermaye 323.456.000
 • Kar Payı Gelirleri 323.456.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 79.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 79.600.000
 • Satış Karları 79.600.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 7.840.703
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 7.840.703
 • MALİ GİDERLER (-) 7.840.703
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 2.130.997
 • 5. Maliyet Artış Fonu 2.130.997
 • Diğer Giderler (-) 2.130.997
 • F. Net Dönem Karı -2.130.997
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -2.130.997
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -2.130.997
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 27.199.749
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 27.199.749
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.923.494
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.923.494
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 1.003.105.151
 • P A S İ F T O P L A M I 1.003.105.151
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 645.912.199
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 645.912.199
 • 1. Satıştan İadeler (-) -473.482.786
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -473.482.786
 • 2. Satış İskontoları (-) 172.429.413
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 172.429.413
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 172.429.413
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 172.429.413
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -73.505.878
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -73.505.878
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -26.961.997
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -26.961.997
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.058.938
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.058.938
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -101.526.813
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -101.526.813
 • 4.1.3 Diğer 70.902.600
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 70.902.600
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 53.556.930
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 53.556.930
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -6.689.726
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -6.689.726
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 46.867.204
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 46.867.204
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 46.935.268
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 46.935.268
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 5.819.973
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 41.115.295
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI
  2. 11,05
  3. 19,98
  1. BEYAZ BEYAZ FILO OTO KIRALAM
  2. 56,05
  3. 18,40
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,68
  3. 17,24
  1. LINK LINK BILGISAYAR SISTEMLERI
  2. 15,61
  3. 13,53
  1. OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER
  2. 3,30
  3. 10,00

Azalan

  1. HDFGS HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT
  2. 2,62
  3. -19,88
  1. KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI
  2. 8,25
  3. -17,91
  1. BERA BERA HOLDING A.S.
  2. 5,77
  3. -16,62
  1. AYEN AYEN ENERJI A.S.
  2. 5,60
  3. -8,20
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,10
  3. -6,78

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GEREL GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC
  2. 3,79
  3. 9,22
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. EKGYO EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,67
  3. 3,09
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 14,41
  3. 5,57
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,65
  3. 4,74
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,17
  3. 2,73
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 10,40
  3. 1,27
  1. TUPRS TUPRS TURKIYE PETROL AS
  2. 115,60
  3. -2,36

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.