Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 9,40
 • Değişim :-1,98 %
 • Hacim TL :2.321.336
 • Hacim Adet :245.467
* SG: 23.08.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
 • XIKIU,XKMYA,XSIZM,XTUMY,XUSIN,XUTUM : EGPRO | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 548.368.854
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 548.368.854
 • NAKİT DEĞERLER 548.368.854
 • 1.1 Kasa 67.488.540
 • A. Hazır Değerler 67.488.540
 • Kasa 67.488.540
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 343.884
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 343.884
 • Sigortalılar 343.884
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 304.535.911
 • Acenteler 304.535.911
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 304.535.911
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.200.670
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.200.670
 • İkrazlar 1.200.670
 • 6.1 Kısa Vadeli 142.523.976
 • E. Stoklar 142.523.976
 • İŞTİRAKLER 142.523.976
 • 6. Diğer Stoklar 31.015.223
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.015.223
 • Menkuller 31.015.223
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 547.108.204
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 547.108.204
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 547.108.204
 • 8.1.3 Diğer 1.260.650
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 1.260.650
 • Gayrimenkuller 1.260.650
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 272.751.420
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 272.751.420
 • II. DURAN VARLIKLAR 272.751.420
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 306.163
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 306.163
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 306.163
 • AKTİF TOPLAMI 247.889.788
 • D. Maddi Duran Varlıklar 247.889.788
 • Reasürörler Payı (-) 247.889.788
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 6.616.981
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.616.981
 • Ödenmiş Sermaye 6.616.981
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 12.552.409
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 12.552.409
 • Kanuni Yedek Akçeler 12.552.409
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 5.386.079
 • F. Diğer Duran Varlıklar 5.386.079
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 5.386.079
 • A K T İ F T O P L A M I 821.120.274
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 821.120.274
 • Yeniden Değerleme Fonu 821.120.274
 • 4.1 Bonolar 425.714.437
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 425.714.437
 • Maliyet Artış Fonu 425.714.437
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 109.176.248
 • A. Finansal Borçlar 109.176.248
 • Özel Fonlar 109.176.248
 • 5. Diğer Finansal Borçlar 2.431.451
 • Net Dönem Karı 2.431.451
 • VIII. ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇ VE PRİMLER 2.431.451
 • B. Ticari Borçlar 237.271.827
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 237.271.827
 • P A S İ F T O P L A M I 237.271.827
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 302
 • 2. Borç Senetleri 302
 • Alınan Primler 302
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 1.470.399
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 1.470.399
 • Diğer Teknik Karşılıklar 1.470.399
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 72.452.565
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 72.452.565
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 72.452.565
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 425.714.437
 • 8. Borç Reeskontu (-) 425.714.437
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 425.714.437
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 119.809.822
 • Diğer Gelirler 119.809.822
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 119.809.822
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 111.825.001
 • A. Finansal Borçlar 111.825.001
 • TEKNİK GİDERLER (-) 111.825.001
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 65.531
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 65.531
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 65.531
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 7.919.290
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.919.290
 • GENEL GİDERLER (-) 7.919.290
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 275.596.015
 • Faiz Gelirleri 275.596.015
 • III. ÖZ SERMAYE 275.596.015
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 275.596.015
 • A. Sermaye 275.596.015
 • Kar Payı Gelirleri 275.596.015
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 79.600.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 79.600.000
 • Satış Karları 79.600.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 7.840.703
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 7.840.703
 • MALİ GİDERLER (-) 7.840.703
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 1.253.677
 • 5. Maliyet Artış Fonu 1.253.677
 • Diğer Giderler (-) 1.253.677
 • F. Net Dönem Karı -1.253.677
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -1.253.677
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -1.253.677
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 13.825.129
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 13.825.129
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 821.120.274
 • P A S İ F T O P L A M I 821.120.274
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 166.952.958
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 166.952.958
 • 1. Satıştan İadeler (-) -132.644.652
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -132.644.652
 • 2. Satış İskontoları (-) 34.308.306
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 34.308.306
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 34.308.306
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 34.308.306
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -20.656.640
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -20.656.640
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -8.284.068
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -8.284.068
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -362.411
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -362.411
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -29.303.119
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -29.303.119
 • 4.1.3 Diğer 5.005.187
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 5.005.187
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -1.564.002
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -1.564.002
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -1.321.965
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -1.321.965
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -242.037
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -242.037
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -242.037
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -242.037
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -242.037
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. ERSU ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S.
  2. 1,48
  3. 19,35
  1. ISATR T. IS BANKASI A GRUBU
  2. 17.900,00
  3. 18,46
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,99
  3. 7,55
  1. RAYSG RAY SIGORTA AS
  2. 1,34
  3. 7,20
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,60
  3. 7,14

Azalan

  1. ISKUR T. IS BANKASI KURUCU
  2. 6.306,00
  3. -31,08
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,88
  3. -16,19
  1. IDGYO IDEALIST GMYO
  2. 2,70
  3. -9,09
  1. VAKKO VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS
  2. 3,62
  3. -7,65
  1. IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S.
  2. 0,71
  3. -6,58

TL

  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,80
  3. -2,24
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 7,01
  3. 4,63
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,28
  3. -0,87
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,65
  3. 2,48
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,68
  3. -1,45

LOT

  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 7,01
  3. 4,63
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,46
  3. -1,05
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,80
  3. -2,24
  1. GOODY GOODYEAR
  2. 4,93
  3. 4,45
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,65
  3. -0,65

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.