EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,37
 • Değişim :1,16 %
 • Hacim TL :25.697.177
 • Hacim Adet :5.881.597
* SG: 17.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XU030,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ECILC | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.348.493.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.348.493.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.348.493.000
 • 1.1 Kasa 444.076.000
 • A. Hazır Değerler 444.076.000
 • Kasa 444.076.000
 • B. Menkul Kıymetler 339.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 339.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 339.000
 • 2. Özel Kesim Tah,Senet ve Bon. 3.834.000
 • 2.1.1 Devlet Tahvili 3.834.000
 • Sigortalılar 3.834.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 147.968.000
 • Acenteler 147.968.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 147.968.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1.942.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 1.942.000
 • İkrazlar 1.942.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 93.512.000
 • E. Stoklar 93.512.000
 • İŞTİRAKLER 93.512.000
 • 6. Diğer Stoklar 25.989.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 25.989.000
 • Menkuller 25.989.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 717.660.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 717.660.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 717.660.000
 • 8.1.3 Diğer 630.833.000
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 630.833.000
 • Gayrimenkuller 630.833.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.640.425.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.640.425.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.640.425.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 214.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 214.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 214.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 2.156.715.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 2.156.715.000
 • Reasürörler Payı (-) 2.156.715.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 95.052.000
 • 15.3 Diğer 95.052.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 95.052.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 361.688.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 361.688.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 361.688.000
 • AKTİF TOPLAMI 6.322.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 6.322.000
 • Reasürörler Payı (-) 6.322.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 10.951.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10.951.000
 • Ödenmiş Sermaye 10.951.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 7.312.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 7.312.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 7.312.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 2.171.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 2.171.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 2.171.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.988.918.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.988.918.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.988.918.000
 • 4.1 Bonolar 828.357.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 828.357.000
 • Maliyet Artış Fonu 828.357.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 27.788.000
 • A. Finansal Borçlar 27.788.000
 • Özel Fonlar 27.788.000
 • B. Ticari Borçlar 139.736.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 139.736.000
 • P A S İ F T O P L A M I 139.736.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 4.683.000
 • 2. Borç Senetleri 4.683.000
 • Alınan Primler 4.683.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.058.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 2.058.000
 • XII. KARŞILIKLAR 2.058.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.803.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.803.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.803.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3.072.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 3.072.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 3.072.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 192.620.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 192.620.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 192.620.000
 • D. Alınan Sipariş Avansları 635.737.000
 • Hayat Matematik Karşılığında Reasürörler Payı 635.737.000
 • XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER 635.737.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 129.062.000
 • Diğer Gelirler 129.062.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 129.062.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 388.000
 • A. Finansal Borçlar 388.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 388.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.063.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.063.000
 • GENEL GİDERLER (-) 4.063.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 100.861.000
 • PASİF TOPLAMI 100.861.000
 • Personel Giderleri (-) 100.861.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 3.031.499.000
 • Faiz Gelirleri 3.031.499.000
 • III. ÖZ SERMAYE 3.031.499.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 3.033.977.000
 • A. Sermaye 3.033.977.000
 • Kar Payı Gelirleri 3.033.977.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 685.260.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 685.260.000
 • Satış Karları 685.260.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 105.777.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 105.777.000
 • MALİ GİDERLER (-) 105.777.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.010.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.010.000
 • Diğer Giderler (-) -10.010.000
 • F. Net Dönem Karı 10.010.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.010.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.010.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 168.095.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 168.095.000
 • 2. ........... Yılı Zararı -2.478.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına -2.478.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.988.918.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.988.918.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 290.980.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 290.980.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -178.800.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -178.800.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 112.180.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 112.180.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 112.180.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 112.180.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -56.956.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -56.956.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -32.848.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -32.848.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -89.804.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -89.804.000
 • 4.1.3 Diğer 22.376.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 22.376.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 129.733.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 129.733.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -11.512.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -11.512.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 118.221.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 118.221.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 125.012.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 125.012.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 3.446.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 121.566.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. YESIL YESIL YATIRIM HOLDING
  2. 9,57
  3. 19,92
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 1,16
  3. 19,59
  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,59
  3. 19,55
  1. MRGYO MARTI GMYO A.S.
  2. 0,80
  3. 19,40
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 3,85
  3. 17,02

Azalan

  1. SALIX SALIX YATIRIM HOLDING
  2. 7,25
  3. -17,14
  1. PEGYO PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS
  2. 0,98
  3. -12,50
  1. IZTAR IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN
  2. 1,99
  3. -10,76
  1. AKFGY AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 2,49
  3. -5,32
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,26
  3. -4,55

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. MARTI MARTI OTEL ISLETMELERI A.S.
  2. 0,99
  3. 16,47
  1. DOHOL DOGAN HOLDING
  2. 0,92
  3. -1,08
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,41
  3. -3,42

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,49
  3. 1,50
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,64
  3. -3,65
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,27
  3. 0,39
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 14,11
  3. 3,83
  1. TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS
  2. 7,40
  3. 13,15

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.