EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 3,61
 • Değişim :-0,55 %
 • Hacim TL :5.613.680
 • Hacim Adet :1.557.528
* SG: 22.02.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar S
 • XHOLD,XSIST,XTM25,XU050,XU100,XULUS,XUMAL,XUTUM,XYUZO : ECILC | Yildiz Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 1.137.549.000
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 1.137.549.000
 • NAKİT DEĞERLER 1.137.549.000
 • 1.1 Kasa 561.984.000
 • A. Hazır Değerler 561.984.000
 • Kasa 561.984.000
 • B. Menkul Kıymetler 3.634.000
 • II.ALIM SATIM AMAÇ.MENK.DEĞ. 3.634.000
 • Menkul Değerler Değer Azalış Karşılığı (-) 3.634.000
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 388.586.000
 • Acenteler 388.586.000
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 388.586.000
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 21.354.000
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 21.354.000
 • İkrazlar 21.354.000
 • 6.1 Kısa Vadeli 141.060.000
 • E. Stoklar 141.060.000
 • İŞTİRAKLER 141.060.000
 • 6. Diğer Stoklar 20.931.000
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.931.000
 • Menkuller 20.931.000
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 1.137.549.000
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 1.137.549.000
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 1.137.549.000
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 2.350.533.000
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 2.350.533.000
 • II. DURAN VARLIKLAR 2.350.533.000
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 40.000
 • Devam Eden Yatırımlar 40.000
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 40.000
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 13.000
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 13.000
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 13.000
 • 15.2 Menkul Değerlerin 1.680.488.000
 • C. Finansal Duran Varlıklar 1.680.488.000
 • Reasürörler Payı (-) 1.680.488.000
 • 1. Bağlı Menkul Kıymetler 85.337.000
 • 15.3 Diğer 85.337.000
 • Muallak Hasar Karşılığı 85.337.000
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 366.734.000
 • Hayat Matematik Karşılığı 366.734.000
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 366.734.000
 • AKTİF TOPLAMI 116.815.000
 • D. Maddi Duran Varlıklar 116.815.000
 • Reasürörler Payı (-) 116.815.000
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 60.107.000
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 60.107.000
 • Ödenmiş Sermaye 60.107.000
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 24.117.000
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 24.117.000
 • Nominal Sermaye 24.117.000
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 16.736.000
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 16.736.000
 • Kanuni Yedek Akçeler 16.736.000
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 24.263.000
 • F. Diğer Duran Varlıklar 24.263.000
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 24.263.000
 • A K T İ F T O P L A M I 3.488.082.000
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 3.488.082.000
 • Yeniden Değerleme Fonu 3.488.082.000
 • 4.1 Bonolar 607.842.000
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 607.842.000
 • Maliyet Artış Fonu 607.842.000
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 236.369.000
 • A. Finansal Borçlar 236.369.000
 • Özel Fonlar 236.369.000
 • B. Ticari Borçlar 334.828.000
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 334.828.000
 • P A S İ F T O P L A M I 334.828.000
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 7.091.000
 • 2. Borç Senetleri 7.091.000
 • Alınan Primler 7.091.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6.299.000
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı 6.299.000
 • XII. KARŞILIKLAR 6.299.000
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 5.161.000
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 5.161.000
 • Diğer Teknik Karşılıklar 5.161.000
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 14.538.000
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 14.538.000
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 14.538.000
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 607.842.000
 • 8. Borç Reeskontu (-) 607.842.000
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 607.842.000
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 119.168.000
 • Diğer Gelirler 119.168.000
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 119.168.000
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 31.972.000
 • A. Finansal Borçlar 31.972.000
 • TEKNİK GİDERLER (-) 31.972.000
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 7.557.000
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 7.557.000
 • GENEL GİDERLER (-) 7.557.000
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 79.329.000
 • PASİF TOPLAMI 79.329.000
 • Personel Giderleri (-) 79.329.000
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 310.000
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 310.000
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 310.000
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 2.761.072.000
 • Faiz Gelirleri 2.761.072.000
 • III. ÖZ SERMAYE 2.761.072.000
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 2.748.144.000
 • A. Sermaye 2.748.144.000
 • Kar Payı Gelirleri 2.748.144.000
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 548.208.000
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 548.208.000
 • Satış Karları 548.208.000
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 105.777.000
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 105.777.000
 • MALİ GİDERLER (-) 105.777.000
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.010.000
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.010.000
 • Diğer Giderler (-) -10.010.000
 • F. Net Dönem Karı 10.010.000
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka 10.010.000
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) 10.010.000
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 337.248.000
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 337.248.000
 • 2. ........... Yılı Zararı 12.928.000
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 12.928.000
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 3.488.082.000
 • P A S İ F T O P L A M I 3.488.082.000
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 1.049.400.000
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 1.049.400.000
 • 1. Satıştan İadeler (-) -780.648.000
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -780.648.000
 • 2. Satış İskontoları (-) 268.752.000
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 268.752.000
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 268.752.000
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 268.752.000
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -140.490.000
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -140.490.000
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -68.483.000
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -68.483.000
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.299.000
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.299.000
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -210.272.000
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -210.272.000
 • 4.1.3 Diğer 58.480.000
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 58.480.000
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 155.701.000
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 155.701.000
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -15.724.000
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -15.724.000
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 139.977.000
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 139.977.000
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 139.977.000
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 139.977.000
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) 1.713.000
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 138.264.000
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EUKYO EURO KAPITAL YAT ORT
  2. 1,00
  3. 19,05
  1. MEMSA MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT.
  2. 0,17
  3. 13,33
  1. MIPAZ MILLIYET PAZARLAMA A.S.
  2. 1,34
  3. 8,94
  1. ETYAT EURO TREND YAT ORT
  2. 0,98
  3. 8,89
  1. OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS
  2. 0,87
  3. 8,75

Azalan

  1. ATLAS ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT
  2. 1,25
  3. -16,67
  1. DENGE DENGE YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 2,75
  3. -8,33
  1. BMEKS BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC.
  2. 0,74
  3. -7,50
  1. YGYO YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS
  2. 0,77
  3. -6,10
  1. ECBYO ECZACIBASI YAT ORT
  2. 1,59
  3. -5,36

TL

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. -2,55
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. -0,17
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,36
  3. -2,70
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 1,34
  1. YKBNK YAPI VE KREDI BANKASI AS
  2. 3,94
  3. -0,51

LOT

  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 8,79
  3. -2,55
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 5,71
  3. -0,17
  1. HALKB T HALK BANKASI A.S.
  2. 11,36
  3. -0,09
  1. AKBNK AKBANK
  2. 8,79
  3. -1,90
  1. VAKBN TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO
  2. 5,31
  3. 1,34

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.