Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,93
 • Değişim :1,03 %
 • Hacim TL :1.255.190
 • Hacim Adet :424.968
* SG: 28.07.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Duran Doğan Basım ve Ambalaj San. A.Ş.
 • XKAGT,XSIST,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DURDO | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 1 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 53.244.842
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 53.244.842
 • NAKİT DEĞERLER 53.244.842
 • 1.1 Kasa 11.444.131
 • A. Hazır Değerler 11.444.131
 • Kasa 11.444.131
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 17.666.849
 • Acenteler 17.666.849
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 17.666.849
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 69.287
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 69.287
 • İkrazlar 69.287
 • 6.1 Kısa Vadeli 19.568.266
 • E. Stoklar 19.568.266
 • İŞTİRAKLER 19.568.266
 • 6. Diğer Stoklar 4.496.309
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 4.496.309
 • Menkuller 4.496.309
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 53.244.842
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 53.244.842
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 53.244.842
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 80.348.346
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 80.348.346
 • II. DURAN VARLIKLAR 80.348.346
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 277.051
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 277.051
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 277.051
 • AKTİF TOPLAMI 78.891.472
 • D. Maddi Duran Varlıklar 78.891.472
 • Reasürörler Payı (-) 78.891.472
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 1.064.792
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.064.792
 • Ödenmiş Sermaye 1.064.792
 • 1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 984.820
 • 2.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 984.820
 • Nominal Sermaye 984.820
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 115.031
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 115.031
 • Kanuni Yedek Akçeler 115.031
 • A K T İ F T O P L A M I 133.593.188
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 133.593.188
 • Yeniden Değerleme Fonu 133.593.188
 • 4.1 Bonolar 64.382.612
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 64.382.612
 • Maliyet Artış Fonu 64.382.612
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 39.609.096
 • A. Finansal Borçlar 39.609.096
 • Özel Fonlar 39.609.096
 • B. Ticari Borçlar 18.859.641
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 18.859.641
 • P A S İ F T O P L A M I 18.859.641
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 82.101
 • 2. Borç Senetleri 82.101
 • Alınan Primler 82.101
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 249.521
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 249.521
 • Diğer Teknik Karşılıklar 249.521
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 5.574.724
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 5.574.724
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 5.574.724
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 64.382.612
 • 8. Borç Reeskontu (-) 64.382.612
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 64.382.612
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 33.889.813
 • Diğer Gelirler 33.889.813
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 33.889.813
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 21.275.786
 • A. Finansal Borçlar 21.275.786
 • TEKNİK GİDERLER (-) 21.275.786
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 7.816.600
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 7.816.600
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 7.816.600
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.471.571
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.471.571
 • GENEL GİDERLER (-) 3.471.571
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.319.541
 • PASİF TOPLAMI 1.319.541
 • Personel Giderleri (-) 1.319.541
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 6.315
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 6.315
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 6.315
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 35.320.763
 • Faiz Gelirleri 35.320.763
 • III. ÖZ SERMAYE 35.320.763
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 35.291.403
 • A. Sermaye 35.291.403
 • Kar Payı Gelirleri 35.291.403
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 16.575.788
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 16.575.788
 • Satış Karları 16.575.788
 • 1.3.2 Yurtiçi Bankalardan 6.436.501
 • 3. Borsa'da Oluşan Değer Artışı 6.436.501
 • MALİ GİDERLER (-) 6.436.501
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden 256.658
 • 5. Maliyet Artış Fonu 256.658
 • Diğer Giderler (-) 256.658
 • F. Net Dönem Karı -256.658
 • II. FAİZ GİDERLERİ (veya Kat.Hesap.veriler Kar Payları (Katılım Banka -256.658
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler Karşılığı (-) -256.658
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 325.455
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 325.455
 • 2. ........... Yılı Zararı 29.360
 • 2.1.4 Ticari Kuruluşlar Mevduatına 29.360
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 133.593.188
 • P A S İ F T O P L A M I 133.593.188
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 30.048.939
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 30.048.939
 • 1. Satıştan İadeler (-) -21.409.167
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -21.409.167
 • 2. Satış İskontoları (-) 8.639.772
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 8.639.772
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 8.639.772
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 8.639.772
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -2.183.573
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -2.183.573
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -2.367.411
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -2.367.411
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -4.550.984
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -4.550.984
 • 4.1.3 Diğer 4.088.788
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.088.788
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.756.296
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 1.756.296
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -37.832
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -37.832
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.794.128
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 1.794.128
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.794.128
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 1.794.128
 • XVIII. VERGİ SONRASI OLAĞANÜSTÜ KÂR / (ZARAR) -89
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 1.794.217
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,24
  3. 20,00
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 4,09
  3. 19,94
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,44
  3. 19,68
  1. IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
  2. 1,39
  3. 17,80
  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 177,00
  3. 14,19

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,65
  3. -17,72
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,26
  3. -8,78
  1. AKGRT AKSIORTA A.S.
  2. 3,17
  3. -5,37

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,30
  3. 2,36
  1. IHLAS IHLAS HOLDING
  2. 0,55
  3. 7,84
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,02
  3. -3,35
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,66
  3. -1,37
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,94
  3. 0,82
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,05
  3. -0,61
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,58
  3. -0,94
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,35
  3. 6,88

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.