Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 2,95
 • Değişim :1,72 %
 • Hacim TL :2.444.528
 • Hacim Adet :821.308
* SG: 29.05.2017 - 12:06 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi
 • XKAGT,XKOBI,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DGKLB | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 3 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 243.727.769
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 243.727.769
 • NAKİT DEĞERLER 243.727.769
 • 1.1 Kasa 991.383
 • A. Hazır Değerler 991.383
 • Kasa 991.383
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 95.850.894
 • Acenteler 95.850.894
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 95.850.894
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.452.146
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.452.146
 • İkrazlar 3.452.146
 • 6.1 Kısa Vadeli 120.815.463
 • E. Stoklar 120.815.463
 • İŞTİRAKLER 120.815.463
 • 6. Diğer Stoklar 22.191.683
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 22.191.683
 • Menkuller 22.191.683
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 243.301.569
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 243.301.569
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 243.301.569
 • 8.1.3 Diğer 426.200
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 426.200
 • Gayrimenkuller 426.200
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 184.217.401
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 184.217.401
 • II. DURAN VARLIKLAR 184.217.401
 • A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 450.924
 • Devam Eden Yatırımlar 450.924
 • IX. İŞTİRAKLER (Net) 450.924
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 451.517
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 451.517
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 451.517
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.469.958
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.469.958
 • Reasürörler Payı (-) 9.469.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 55.567
 • Hayat Matematik Karşılığı 55.567
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 55.567
 • AKTİF TOPLAMI 148.457.462
 • D. Maddi Duran Varlıklar 148.457.462
 • Reasürörler Payı (-) 148.457.462
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 22.322.752
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.322.752
 • Ödenmiş Sermaye 22.322.752
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2.993.010
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 2.993.010
 • Kanuni Yedek Akçeler 2.993.010
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 16.211
 • F. Diğer Duran Varlıklar 16.211
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 16.211
 • A K T İ F T O P L A M I 427.945.170
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 427.945.170
 • Yeniden Değerleme Fonu 427.945.170
 • 4.1 Bonolar 287.413.212
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 287.413.212
 • Maliyet Artış Fonu 287.413.212
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 127.390.604
 • A. Finansal Borçlar 127.390.604
 • Özel Fonlar 127.390.604
 • B. Ticari Borçlar 129.246.990
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 129.246.990
 • P A S İ F T O P L A M I 129.246.990
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 1.793.195
 • 2. Borç Senetleri 1.793.195
 • Alınan Primler 1.793.195
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.136.654
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.136.654
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.136.654
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 24.543.473
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 24.543.473
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 24.543.473
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 287.413.212
 • 8. Borç Reeskontu (-) 287.413.212
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 287.413.212
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 114.008.539
 • Diğer Gelirler 114.008.539
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 114.008.539
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 107.819.454
 • A. Finansal Borçlar 107.819.454
 • TEKNİK GİDERLER (-) 107.819.454
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 856.312
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 856.312
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 856.312
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 4.360.860
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 4.360.860
 • GENEL GİDERLER (-) 4.360.860
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 38.960
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 38.960
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 38.960
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 26.523.419
 • Faiz Gelirleri 26.523.419
 • III. ÖZ SERMAYE 26.523.419
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 26.523.419
 • A. Sermaye 26.523.419
 • Kar Payı Gelirleri 26.523.419
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 209.069.767
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 209.069.767
 • Satış Karları 209.069.767
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -5.367.595
 • 5. Maliyet Artış Fonu -5.367.595
 • Diğer Giderler (-) -5.367.595
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 607.177
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 607.177
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 427.945.170
 • P A S İ F T O P L A M I 427.945.170
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 313.567.775
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 313.567.775
 • 1. Satıştan İadeler (-) -201.469.734
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -201.469.734
 • 2. Satış İskontoları (-) 112.098.041
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 112.098.041
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 112.098.041
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 112.098.041
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -66.637.792
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -66.637.792
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -21.383.486
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -21.383.486
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.089.388
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.089.388
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -91.110.666
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -91.110.666
 • 4.1.3 Diğer 20.987.375
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 20.987.375
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -10.218.560
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -10.218.560
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.059.534
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.059.534
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -8.159.026
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -8.159.026
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -8.159.026
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -8.159.026
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -8.159.026
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. MMCAS MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR
  2. 1,15
  3. 18,56
  1. DOGUB DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET
  2. 1,62
  3. 11,72
  1. TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS
  2. 1,91
  3. 10,40
  1. ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN
  2. 1,29
  3. 9,32
  1. EPLAS EGEPLAST EGE PLASTIK
  2. 2,39
  3. 9,13

Azalan

  1. KRSAN KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI
  2. 5,69
  3. -6,72
  1. TRNSK TRANSTURK HOLDING AS
  2. 0,43
  3. -6,52
  1. SASA SASA POLYESTER SAN AS
  2. 7,89
  3. -5,96
  1. ARTI ARTI YAT HOLDING A.S.
  2. 0,65
  3. -4,41
  1. AYES AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S
  2. 1,55
  3. -4,32

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,57
  3. 0,64
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,74
  3. 2,82
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,34
  3. 0,82
  1. KLGYO KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S.
  2. 2,71
  3. 3,44
  1. TUKAS TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS
  2. 1,91
  3. 10,40

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 7,34
  3. 0,82
  1. BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC
  2. 4,74
  3. 2,82
  1. KCHOL KOC HOLDING
  2. 16,10
  3. 0,31
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 9,65
  3. 0,31
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 1,57
  3. 0,64

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.