Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,08
 • Değişim :-0,24 %
 • Hacim TL :862.191
 • Hacim Adet :210.667
* SG: 28.07.2017 - 15:30 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi
 • XKAGT,XKOBI,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DGKLB | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2016 / 4 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 248.686.169
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 248.686.169
 • NAKİT DEĞERLER 248.686.169
 • 1.1 Kasa 737.786
 • A. Hazır Değerler 737.786
 • Kasa 737.786
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 81.114.376
 • Acenteler 81.114.376
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 81.114.376
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.524.277
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.524.277
 • İkrazlar 3.524.277
 • 6.1 Kısa Vadeli 142.410.216
 • E. Stoklar 142.410.216
 • İŞTİRAKLER 142.410.216
 • 6. Diğer Stoklar 20.408.314
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 20.408.314
 • Menkuller 20.408.314
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 248.194.969
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 248.194.969
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 248.194.969
 • 8.1.3 Diğer 491.200
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 491.200
 • Gayrimenkuller 491.200
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 205.262.313
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 205.262.313
 • II. DURAN VARLIKLAR 205.262.313
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 446.975
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 446.975
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 446.975
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.469.958
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.469.958
 • Reasürörler Payı (-) 9.469.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 55.264
 • Hayat Matematik Karşılığı 55.264
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 55.264
 • AKTİF TOPLAMI 172.078.671
 • D. Maddi Duran Varlıklar 172.078.671
 • Reasürörler Payı (-) 172.078.671
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 23.054.803
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.054.803
 • Ödenmiş Sermaye 23.054.803
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 156.642
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 156.642
 • Kanuni Yedek Akçeler 156.642
 • A K T İ F T O P L A M I 453.948.482
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 453.948.482
 • Yeniden Değerleme Fonu 453.948.482
 • 4.1 Bonolar 331.897.244
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 331.897.244
 • Maliyet Artış Fonu 331.897.244
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 137.707.140
 • A. Finansal Borçlar 137.707.140
 • Özel Fonlar 137.707.140
 • B. Ticari Borçlar 127.260.011
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 127.260.011
 • P A S İ F T O P L A M I 127.260.011
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 975.118
 • 2. Borç Senetleri 975.118
 • Alınan Primler 975.118
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.566.228
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 2.566.228
 • Diğer Teknik Karşılıklar 2.566.228
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 61.202.976
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 61.202.976
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 61.202.976
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 331.897.244
 • 8. Borç Reeskontu (-) 331.897.244
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 331.897.244
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 96.138.841
 • Diğer Gelirler 96.138.841
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 96.138.841
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 91.235.372
 • A. Finansal Borçlar 91.235.372
 • TEKNİK GİDERLER (-) 91.235.372
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 906.312
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 906.312
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 906.312
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.082.327
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.082.327
 • GENEL GİDERLER (-) 2.082.327
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 1.043.194
 • PASİF TOPLAMI 1.043.194
 • Personel Giderleri (-) 1.043.194
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 38.960
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 38.960
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 38.960
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 25.912.397
 • Faiz Gelirleri 25.912.397
 • III. ÖZ SERMAYE 25.912.397
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 25.912.397
 • A. Sermaye 25.912.397
 • Kar Payı Gelirleri 25.912.397
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 209.069.767
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 209.069.767
 • Satış Karları 209.069.767
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.991
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.991
 • Diğer Giderler (-) -10.991
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 607.177
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 607.177
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 453.948.482
 • P A S İ F T O P L A M I 453.948.482
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 395.471.738
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 395.471.738
 • 1. Satıştan İadeler (-) -265.166.697
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -265.166.697
 • 2. Satış İskontoları (-) 130.305.041
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 130.305.041
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 130.305.041
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 130.305.041
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -93.966.776
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -93.966.776
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -24.256.338
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -24.256.338
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -3.222.867
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -3.222.867
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -121.445.981
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -121.445.981
 • 4.1.3 Diğer 8.859.060
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 8.859.060
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -42.108.245
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) -42.108.245
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.460.130
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.460.130
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları -39.648.115
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) -39.648.115
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) -39.648.115
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) -39.648.115
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar -39.648.115
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI
  2. 173,80
  3. 12,13
  1. DZGYO DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,76
  3. 10,26
  1. EGCYH EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,22
  3. 10,00
  1. COSMO COSMOS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 1,12
  3. 8,74
  1. YKGYO YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO
  2. 4,01
  3. 8,09

Azalan

  1. AVGYO AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT
  2. 3,08
  3. -19,79
  1. ESEMS ESEM SPOR GIYIM SANAYII
  2. 0,71
  3. -19,32
  1. EKIZ EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S.
  2. 0,66
  3. -16,46
  1. ARENA ARENA BILGISAYAR A.S.
  2. 4,30
  3. -7,92
  1. MERIT MERIT TURIZM YAT ISL AS
  2. 7,19
  3. -6,74

TL

  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,46
  3. 0,69
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,05
  3. -1,91
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 8,68
  3. -1,14
  1. KOZAA KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS
  2. 4,80
  3. -2,04
  1. TCELL TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS
  2. 13,22
  3. 0,69
  1. IPEKE IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST.
  2. 4,13
  3. 1,47
  1. METRO METRO TICARI MALI YATIRIMLAR
  2. 1,32
  3. 3,94

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.