Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi

Son İşlem Fiyatı
ALARM KUR HİSSELERİME EKLE
 • 4,16
 • Değişim :0 %
 • Hacim TL :4.459.031
 • Hacim Adet :1.073.842
* SG: 16.10.2017 - 18:14 15 dk.gecikmeli verilerdir.
 • Doğtaş Kelebek Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şi
 • XKAGT,XKOBI,XTUMY,XULUS,XUSIN,XUTUM : DGKLB | Ana Pazar
ALARM TANIMLAMA
 • Sembol
 • Değer
 • Fiyat
 • Kur
Beklenti Anketi
Toplam Oy Sayısı :
Artar Azalır
   
% %
UYARI : Yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
2017 / 2 verileri
 • I. DÖNEN VARLIKLAR 282.859.825
 • I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. 282.859.825
 • NAKİT DEĞERLER 282.859.825
 • 1.1 Kasa 3.143.109
 • A. Hazır Değerler 3.143.109
 • Kasa 3.143.109
 • 2.3 Diğer Menkul Değerler 85.925.108
 • Acenteler 85.925.108
 • C. Kısa Vadeli Ticari Alacaklar 85.925.108
 • 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 3.599.479
 • D. Diğer Kısa Vadeli Alacaklar 3.599.479
 • İkrazlar 3.599.479
 • 6.1 Kısa Vadeli 158.548.150
 • E. Stoklar 158.548.150
 • İŞTİRAKLER 158.548.150
 • 6. Diğer Stoklar 31.152.779
 • 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 31.152.779
 • Menkuller 31.152.779
 • 7. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 282.368.625
 • 8.1.1 Devlet Tahvili 282.368.625
 • Menkuller Birikmiş Amortismanı (-) 282.368.625
 • 8.1.3 Diğer 491.200
 • F. Diğer Dönen Varlıklar 491.200
 • Gayrimenkuller 491.200
 • 8.2 Diğer Menkul Değerler 259.083.631
 • Gayrimenkuller Birikmiş Amortismanı (-) 259.083.631
 • II. DURAN VARLIKLAR 259.083.631
 • B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 434.540
 • Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 434.540
 • XII. FİN. KİR. ALACAKLARI(Net) 434.540
 • 15.2 Menkul Değerlerin 9.469.958
 • C. Finansal Duran Varlıklar 9.469.958
 • Reasürörler Payı (-) 9.469.958
 • 5. İştirakler Değer Düş. Karş. (-) 53.143
 • Hayat Matematik Karşılığı 53.143
 • XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 53.143
 • AKTİF TOPLAMI 217.065.089
 • D. Maddi Duran Varlıklar 217.065.089
 • Reasürörler Payı (-) 217.065.089
 • 2.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alınan Borçlar 21.428.532
 • E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.428.532
 • Ödenmiş Sermaye 21.428.532
 • 3. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 433.672
 • 3.1 T.C. Merkez Bankası Kredileri 433.672
 • Kanuni Yedek Akçeler 433.672
 • 3.2.2 Yurtdışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 10.198.697
 • F. Diğer Duran Varlıklar 10.198.697
 • Olağanüstü Yedek Akçeler 10.198.697
 • A K T İ F T O P L A M I 541.943.456
 • IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 541.943.456
 • Yeniden Değerleme Fonu 541.943.456
 • 4.1 Bonolar 392.474.702
 • I. KISA VADELİ BORÇLAR 392.474.702
 • Maliyet Artış Fonu 392.474.702
 • 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 174.499.035
 • A. Finansal Borçlar 174.499.035
 • Özel Fonlar 174.499.035
 • B. Ticari Borçlar 113.595.876
 • IX. FAKTORİNG BORÇLARI 113.595.876
 • P A S İ F T O P L A M I 113.595.876
 • 10.1 Finansal Kiralama Borçları 20.199.989
 • 2. Borç Senetleri 20.199.989
 • Alınan Primler 20.199.989
 • 12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.825.034
 • 5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğ.Kes. 3.825.034
 • Diğer Teknik Karşılıklar 3.825.034
 • 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 78.591.677
 • 7. Kısa Vadeli Diğer Borçlar 78.591.677
 • Cari Rizikolar Karşılığında Reasürörler Payı 78.591.677
 • 12.5 Diğer Karşılıklar 392.474.702
 • 8. Borç Reeskontu (-) 392.474.702
 • Muallak Hasar Karşılığında Reasürörler Payı 392.474.702
 • 15.2 Sermaye Yedekleri 88.497.383
 • Diğer Gelirler 88.497.383
 • II. UZUN VADELİ BORÇLAR 88.497.383
 • 15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 74.208.831
 • A. Finansal Borçlar 74.208.831
 • TEKNİK GİDERLER (-) 74.208.831
 • 15.3.2 Statü Yedekleri 314.783
 • 4. Diğer Ticari Borçlar 314.783
 • Hayat Muallak Tazminat Karşılığı (-) 314.783
 • 15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 2.082.327
 • 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2.082.327
 • GENEL GİDERLER (-) 2.082.327
 • 4. Ert ve Tak. Bağ. Devlet Alacak. 10.811.941
 • PASİF TOPLAMI 10.811.941
 • Personel Giderleri (-) 10.811.941
 • 5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 38.960
 • Genel Yönetim Giderleri (-) 38.960
 • I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) 38.960
 • 1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden 60.971.371
 • Faiz Gelirleri 60.971.371
 • III. ÖZ SERMAYE 60.971.371
 • 1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden 60.971.371
 • A. Sermaye 60.971.371
 • Kar Payı Gelirleri 60.971.371
 • 1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler 209.069.767
 • B. Sermaye Taahhütleri (-) 209.069.767
 • Satış Karları 209.069.767
 • 1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden -10.991
 • 5. Maliyet Artış Fonu -10.991
 • Diğer Giderler (-) -10.991
 • 2.1.1 Bankalar Mevduatına 607.177
 • 7. Geçmiş Yıl Karı 607.177
 • 2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına 541.943.456
 • P A S İ F T O P L A M I 541.943.456
 • 2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na 250.973.577
 • B. Satışlardan İndirimler (-) 250.973.577
 • 1. Satıştan İadeler (-) -153.587.809
 • 2.3.2 Yurtiçi Bankalara -153.587.809
 • 2. Satış İskontoları (-) 97.385.768
 • 2.3.3 Yurtdışı Bankalara 97.385.768
 • BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 97.385.768
 • III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal 97.385.768
 • E. Faaliyet Giderleri (-) -46.941.196
 • IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ -46.941.196
 • 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -11.004.341
 • 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar -11.004.341
 • 2. Pazarlama, Satış ve Dağ. Gid. (-) -1.771.617
 • 4.1.1 Nakdi Kredilerden -1.771.617
 • 3. Genel Yönetim Giderleri (-) -59.717.154
 • 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden -59.717.154
 • 4.1.3 Diğer 37.668.614
 • ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 37.668.614
 • 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 7.229.327
 • 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) 7.229.327
 • 6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) -2.027.444
 • FAALİYET KARI (ZARARI) -2.027.444
 • 2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.201.883
 • IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) 5.201.883
 • NET DÖNEM KARI (ZARARI) 5.201.883
 • XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) 5.201.883
 • 18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar 5.201.883
KAPANIŞLAR (BIST)
 • en çok
  DEĞİŞENLER
 • en çok
  İŞLEM GÖRENLER
Sembol Son %

Artan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

Azalan

  1. EGLYO EGELI CO B TIPI MK YAT ORT
  2. 0,47
  3. 0,00
  1. AYCES ALTINYUNUS CESME
  2. 5,88
  3. 0,00
  1. ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S.
  2. 0,60
  3. 0,00
  1. BISAS BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET
  2. 0,97
  3. 0,00
  1. YYAPI YESIL YAPI ENDUSTRI AS
  2. 1,07
  3. 0,00

TL

  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. HURGZ HURRIYET GAZETECILIK
  2. 1,46
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. ZOREN ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR
  2. 1,55
  3. 0,00

LOT

  1. THYAO TURK HAVA YOLLARI AS
  2. 9,35
  3. 0,00
  1. GARAN T. GARANTI BANKASI
  2. 10,23
  3. 0,00
  1. KRDMD KARDEMIR D GRUBU
  2. 2,74
  3. 0,00
  1. ASELS ASELSAN
  2. 28,30
  3. 0,00
  1. AKBNK AKBANK
  2. 9,63
  3. 0,00

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.